Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Wprowadzenie do
technologii Big Data
Radosław Stankiewicz,
Jakub Nowacki
Agenda
Wstęp -> Map Reduce -> Pig -> Hive -> Ambari
Wprowadzenie
Variety
A|123|10$
B|555|20$
Y|333|15$
{
'typ'='A',
'id'=123,
'kwota'='10$'
}
Velocity
OLAP
Real
Time
Batch
Streaming
Interactive
analytics
Przechowywanie danych
pliki (analiza batch i
interaktywna)
NoSQL (random access) Indeksy
pliki płaskie, csv
(rowid,col,cza...
Value
Klasyfikacja problemu
• Baza danych ulic Warszawy, Dane w formacie JSON,
optymalizacja odbioru śmieci jednego z
usługodawc...
BI/BigData/EDH
BI BD
EDH
Geneza
• za dużo danych
• pady serwerów
• wolne relacyjne bazy danych
16
Architektura
źródło: Hortonworks
Ekosystem Hadoop
źródło: Hortonworks
Wprowadzenie do
MapReduce na przykładzie
platformy Hadoop
Architektura
HDFS
Inspirowany GFS(po prawej)
Główne cechy:
• Fault tolerant
• Commodity, low cost
hardware
• Batch processing
• High th...
HDFS - Namenode,
Datanode
HDFS - replikacja
Datanodes
Namenode
● User Commands
o dfs
o fsck
● Administration Commands
o datanode
o dfsadmin
o namenode
dfs:
appendToFile cat chgrp chmod ...
Uprawnienia
POSIX - Knox - Ranger
Architektura YARN
Map Reduce Framework
Map Reduce Framework
M
M
M
M
R
R
R
R
R
Mapper
#!/usr/bin/env python
import sys
for line in sys.stdin:
words = line.strip().split()
for word in words:
print '%st%...
Reducer
#!/usr/bin/env python
import sys
current_word = None
current_count = 0
word = None
for line in sys.stdin:
line = l...
Uruchomienie streaming
cat input.txt | ./mapper.py | sort | ./reducer.py
bin/yarn jar [..]/hadoop-*streaming*.jar 
-file m...
Map Reduce w Java
(input) <k1, v1> -> map -> <k2, v2> -> combine -> <k2,
v2> -> reduce -> <k3, v3> (output)
1) Mapper
2) R...
Mapper<KEYIN,VALUEIN,
KEYOUT,VALUEOUT>
public static class TokenizerMapper
extends Mapper<LongWritable, Text, Text, IntWri...
Reducer<KEYIN,VALUEIN,
KEYOUT,VALUEOUT>
public static class IntSumReducer
extends Reducer<Text,IntWritable,Text,IntWritabl...
Main
public int run(String[] args) throws Exception {
Configuration conf = new Configuration();
Job job = Job.getInstance(...
Co dalej?
• Map Reduce w Javie
• Testowanie MRUnit
• Joins
• Avro
• Custom Key, Value
• Złączanie wielu zadań
• Custom Inp...
Warsztat
38
Wprowadzenie do
przetwarzania danych na
przykładzie Pig
39
Architektura Pig
40
Czy warto?
Top 5 stron odwiedzanych przez
użytkowników mających 18 lat
import java.io.IOException;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Iterator;
import java.util.List;
import org.apach...
public static class LoadJoined extends MapReduceBase
implements Mapper<Text, Text, Text, LongWritable> {
public void map(
...
public static void main(String[] args) throws IOException {
JobConf lp = new JobConf(MRExample.class);
lp.setJobName("Load...
Users = load ‘users’ as (name, age);
Fltrd = filter Users by
age >= 18 and age <= 25;
Pages = load ‘pages’ as (user, url);...
Architektura Pig
46
Tryb Pracy
Interaktywny lub Wsadowy
47
Tryb Pracy
Lokalny lub Rozproszony
48
Tryb Pracy
Map Reduce lub Tez
49
Typy danych
50
int long float double
chararray datetime boolean
bytearray biginteger bigdecimal
Złożone typy
51
tuple bag map
Podstawy Pig Latin -
wielkość liter
• A = LOAD 'data' USING PigStorage() AS (f1:int, f2:int, f3:int);
B = GROUP A BY f1;
C...
assert, and, any, all, arrange, as, asc, AVG, bag, BinStorage,
by, bytearray, BIGINTEGER, BIGDECIMAL, cache, CASE, cat,
cd...
Pierwsze kroki
data = LOAD 'input' AS (query:CHARARRAY);
A = LOAD 'data' USING PigStorage('t') AS (f1:int, f2:int, f3:int)...
Pierwsze kroki
SAMPLE
DESCRIBE
DUMP
EXPLAIN
ILLUSTRATE
55
Kolejne kroki - operacje na
danych
A = LOAD 'student' USING PigStorage() AS (name:chararray, age:int, semestre:int,
schola...
Kolejne kroki - operacje na
danych
A = LOAD 'student' USING PigStorage() AS (name:chararray, age:int, semestre:int,
schola...
Kolejne kroki - operacje na
danych
A = LOAD 'student' USING PigStorage() AS (name:chararray, age:int, semestre:int,
schola...
Kolejne kroki - operacje na
danych
A = LOAD 'student' USING PigStorage() AS (name:chararray, age:int, semestre:int,
schola...
Kolejne kroki - operacje na
danych
A = LOAD 'student' USING PigStorage() AS (name:chararray, age:int, semestre:int,
schola...
Wydajność
Tez, Projekcje, Filtrowanie, Join
61
Co dalej?
UDF, PigUnit, Integracje
62
Warsztat
63
Wprowadzenie do analizy
danych na przykładzie
Hive
64
Architektura
65
Unikalne cechy Hive
Zapytania SQL na plikach płaskich, np. CSV
66
Unikalne cechy Hive
Znaczne przyspieszenie analizy - nie potrzeba pisać Map Reduce
Optymalizacja, wykonywanie części opera...
Unikalne cechy Hive
Nieograniczone formy integracji - MongoDB, Elastic Search,
HBase, Solr
68
Unikalne cechy Hive
Integracja narzędzi BI i innych aplikacji poprzez JDBC
69
Hive CLI
Tryb Interaktywny
hive
Tryb Wsadowy:
hive -e ‘select foo from bar’
hive -f ‘/path/to/my/script.q’
hive -f ‘hdfs:/...
Typy danych
INT, TINYINT, SMALLINT, BIGINT
BOOLEAN
DECIMAL
FLOAT, DOUBLE
STRING
BINARY
TIMESTAMP
ARRAY, MAP, STRUCT, UNION...
Składnia zapytań
SELECT, INSERT, UPDATE
GROUP BY
UNION
LEFT, RIGHT, FULL INNER, FULL OUTER JOIN
OVER, RANK
(NOT) IN, HAVIN...
Data Definition Language
• CREATE DATABASE/SCHEMA, TABLE, VIEW, FUNCTION, INDEX
• DROP DATABASE/SCHEMA, TABLE, VIEW, INDEX...
Tabele
CREATE TABLE page_view(viewTime INT, userid BIGINT,
page_url STRING, referrer_url STRING,
ip STRING COMMENT 'IP Add...
Pierwsze kroki w Hive
CREATE TABLE tablename1 (foo INT, bar STRING) PARTITIONED BY (ds STRING);
LOAD DATA [LOCAL] INPATH '...
Pierwsze kroki w Hive
UPDATE tablename SET column = value [, column = value ...] [WHERE expression]
DELETE FROM tablename ...
Inne formaty plików? SerDe
127.0.0.1 - frank [10/Oct/2000:13:55:36 -0700] "GET /apache_pb.gif HTTP/1.0" 200 2326 "http://w...
Inne formaty plików? SerDe
CREATE TABLE table (
foo STRING, bar STRING)
STORED AS TEXTFILE; ← lub SEQUENCEFILE, ORC, AVRO ...
Zalety, wady, porównanie
Hive Pig
deklaratywny proceduralny
tabele tymczasowe pipeline
polegamy na optymalizatorze
bardzie...
Tips & Tricks
hive.vectorized.execution.enabled=true
ORC
hive.execution.engine=tez
John Lund Stone Getty Images
80
Co dalej?
• Integracje z Solr, Elastic, MongoDB
• UDF
• multi table inserts
• JDBC
81
Warsztat
źródło:HikingArtist82
Monitorowanie i
zarządzanie klastrem na
przykładzie Ambari
83
CLI
• Yarn Administration Commands
• resourcemanager nodemanager proxyserver rmadmin daemonlog
• HDFS
• User Commands
• df...
Ambari
• zarządzanie klastrem
• konsola monitoringu
• instalacja nowych węzłów
• konfiguracja
• wygaszanie serwerów
85
Ambari
86
Now what?
88
Chcesz wiedzieć więcej?
Szkolenia pozwalają na indywidualną pracę z każdym
uczestnikiem
• pracujemy w grupach 4-8 osobowyc...
Szkolenie dedykowane dla
Ciebie
Jesteś architektem lub team leaderem?
• na przekrojowym szkoleniu 5-dniowym omawiamy i
ćwi...
Szkolenie dedykowane dla
Ciebie
Jesteś programistą?
• szkolenie 3-dniowe pozwala w szczegółach zapoznać się z
programowani...
Źródła
• HikingArtist.com - rysunki
• hortonworks.com - architektura HDP
• apache.org - grafiki Pig, Hive, Hadoop
dziękuję
pytania?
94
Wprowadzenie
do technologii
Big Data
Radosław Stankiewicz - radoslaw@zagwozdka.com
Jakub Nowacki - j.s.nowacki@gmail.com
w...
Wprowadzenie do Big Data i Apache Hadoop
Wprowadzenie do Big Data i Apache Hadoop
Wprowadzenie do Big Data i Apache Hadoop
Wprowadzenie do Big Data i Apache Hadoop
Wprowadzenie do Big Data i Apache Hadoop
Wprowadzenie do Big Data i Apache Hadoop
Wprowadzenie do Big Data i Apache Hadoop
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Wprowadzenie do Big Data i Apache Hadoop

77 views

Published on

Presentation prepared by Jakub Nowacki.
http://stacja.it

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Wprowadzenie do Big Data i Apache Hadoop

 1. 1. Wprowadzenie do technologii Big Data Radosław Stankiewicz, Jakub Nowacki
 2. 2. Agenda Wstęp -> Map Reduce -> Pig -> Hive -> Ambari
 3. 3. Wprowadzenie
 4. 4. Variety A|123|10$ B|555|20$ Y|333|15$ { 'typ'='A', 'id'=123, 'kwota'='10$' }
 5. 5. Velocity OLAP Real Time Batch Streaming Interactive analytics
 6. 6. Przechowywanie danych pliki (analiza batch i interaktywna) NoSQL (random access) Indeksy pliki płaskie, csv (rowid,col,czas)->value: Accumulo, HBase Cassandra MongoDB Solr Elastic Search JSON AVRO formaty kolumnowe Bazy grafowe
 7. 7. Value
 8. 8. Klasyfikacja problemu • Baza danych ulic Warszawy, Dane w formacie JSON, optymalizacja odbioru śmieci jednego z usługodawców. • Zdarzenia z bazy transakcyjnej i kart kredytowych w celu lepszego wykrywania fraudów • System wyszukujący dobre oferty samochodów z wielu serwisów - web crawling, parsowanie danych, analiza trendów cen samochodów • Centralne repozytorium skanów umów, TB danych, codziennie przybywa kilkaset nowych dokumentów
 9. 9. BI/BigData/EDH
 10. 10. BI BD EDH
 11. 11. Geneza • za dużo danych • pady serwerów • wolne relacyjne bazy danych
 12. 12. 16
 13. 13. Architektura źródło: Hortonworks
 14. 14. Ekosystem Hadoop źródło: Hortonworks
 15. 15. Wprowadzenie do MapReduce na przykładzie platformy Hadoop
 16. 16. Architektura
 17. 17. HDFS Inspirowany GFS(po prawej) Główne cechy: • Fault tolerant • Commodity, low cost hardware • Batch processing • High throughput, not low latency • Write Once, Read Many
 18. 18. HDFS - Namenode, Datanode
 19. 19. HDFS - replikacja Datanodes Namenode
 20. 20. ● User Commands o dfs o fsck ● Administration Commands o datanode o dfsadmin o namenode dfs: appendToFile cat chgrp chmod chown copyFromLocal copyToLocal count cp du dus expunge get getfacl getfattr getmerge ls lsr mkdir moveFromLocal moveToLocal mv put rm rmr setfacl setfattr setrep stat tail test text touchz hdfs dfs -put localfile1 localfile2 /user/tmp/hadoopdir hdfs dfs -getmerge /user/hadoop/output/ localfile komendy
 21. 21. Uprawnienia POSIX - Knox - Ranger
 22. 22. Architektura YARN
 23. 23. Map Reduce Framework
 24. 24. Map Reduce Framework M M M M R R R R R
 25. 25. Mapper #!/usr/bin/env python import sys for line in sys.stdin: words = line.strip().split() for word in words: print '%st%s' % (word, 1) line = “Ala ma kota” Ala 1 ma 1 kota 1
 26. 26. Reducer #!/usr/bin/env python import sys current_word = None current_count = 0 word = None for line in sys.stdin: line = line.strip() word, count = line.split('t', 1) count = int(count) if current_word == word: current_count += count else: if current_word: print '%s,%s' % (current_word, current_count) current_count = count current_word = word if current_word == word: print '%s,%s' % (current_word, current_count) ala 1 ala 1 bela 1 dela 1 ala,2 bela,1 dela,1
 27. 27. Uruchomienie streaming cat input.txt | ./mapper.py | sort | ./reducer.py bin/yarn jar [..]/hadoop-*streaming*.jar -file mapper.py -mapper ./mapper.py -file reducer.py -reducer ./reducer.py -input /tmp/wordcount/input -output /tmp/wordcount/output
 28. 28. Map Reduce w Java (input) <k1, v1> -> map -> <k2, v2> -> combine -> <k2, v2> -> reduce -> <k3, v3> (output) 1) Mapper 2) Reducer 3) run public class WordCount extends Configured implements Tool { public static class TokenizerMapper{...} public static class IntSumReducer{...} public int run(...){...} }
 29. 29. Mapper<KEYIN,VALUEIN, KEYOUT,VALUEOUT> public static class TokenizerMapper extends Mapper<LongWritable, Text, Text, IntWritable>{ private final static IntWritable one = new IntWritable(1); private Text word = new Text(); public void map(LongWritable key, Text value, Context context ) throws IOException, InterruptedException { StringTokenizer itr = new StringTokenizer(value.toString()); while (itr.hasMoreTokens()) { word.set(itr.nextToken()); context.write(word, one); } } public void setup(...) {...} public void cleanup(...) {...} public void run(...) {...} } value = “Ala ma kota” Ala,1 ma,1 kota,1
 30. 30. Reducer<KEYIN,VALUEIN, KEYOUT,VALUEOUT> public static class IntSumReducer extends Reducer<Text,IntWritable,Text,IntWritable> { private IntWritable result = new IntWritable(); public void reduce(Text key, Iterable<IntWritable> values, Context context ) throws IOException, InterruptedException { int sum = 0; for (IntWritable val : values) { sum += val.get(); } result.set(sum); context.write(key, result); } public void setup(...) {...} public void cleanup(...) {...} public void run(...) {...} } kota,(1,1,1,1) kota,4
 31. 31. Main public int run(String[] args) throws Exception { Configuration conf = new Configuration(); Job job = Job.getInstance(conf, "word count"); job.setJarByClass(WordCount.class); job.setMapperClass(TokenizerMapper.class); job.setCombinerClass(IntSumReducer.class); job.setReducerClass(IntSumReducer.class); job.setOutputKeyClass(Text.class); job.setOutputValueClass(IntWritable.class); FileInputFormat.addInputPath(job, new Path(args[0])); FileOutputFormat.setOutputPath(job, new Path(args[1])); System.exit(job.waitForCompletion(true) ? 0 : 1); } public static void main(String[] args) throws Exception { int res = ToolRunner.run(new Configuration(), new WordCount(),args); System.exit(res); } yarn jar wc.jar WordCount /tmp/wordcount/input /tmp/wordcount/output
 32. 32. Co dalej? • Map Reduce w Javie • Testowanie MRUnit • Joins • Avro • Custom Key, Value • Złączanie wielu zadań • Custom Input, Output 37
 33. 33. Warsztat 38
 34. 34. Wprowadzenie do przetwarzania danych na przykładzie Pig 39
 35. 35. Architektura Pig 40
 36. 36. Czy warto? Top 5 stron odwiedzanych przez użytkowników mających 18 lat
 37. 37. import java.io.IOException; import java.util.ArrayList; import java.util.Iterator; import java.util.List; import org.apache.hadoop.fs.Path; import org.apache.hadoop.io.LongWritable; import org.apache.hadoop.io.Text; import org.apache.hadoop.io.Writable; import org.apache.hadoop.io.WritableComparable; import org.apache.hadoop.mapred.FileInputFormat; import org.apache.hadoop.mapred.FileOutputFormat; import org.apache.hadoop.mapred.JobConf; import org.apache.hadoop.mapred.KeyValueTextInputFormat; import org.apache.hadoop.mapred.Mapper; import org.apache.hadoop.mapred.MapReduceBase; import org.apache.hadoop.mapred.OutputCollector; import org.apache.hadoop.mapred.RecordReader; import org.apache.hadoop.mapred.Reducer; import org.apache.hadoop.mapred.Reporter; import org.apache.hadoop.mapred.SequenceFileInputFormat; import org.apache.hadoop.mapred.SequenceFileOutputFormat; import org.apache.hadoop.mapred.TextInputFormat; import org.apache.hadoop.mapred.jobcontrol.Job; import org.apache.hadoop.mapred.jobcontrol.JobControl; import org.apache.hadoop.mapred.lib.IdentityMapper; public class MRExample { public static class LoadPages extends MapReduceBase implements Mapper<LongWritable, Text, Text, Text> { public void map(LongWritable k, Text val, OutputCollector<Text, Text> oc, Reporter reporter) throws IOException { // Pull the key out String line = val.toString(); int firstComma = line.indexOf(','); String key = line.substring(0, firstComma); String value = line.substring(firstComma + 1); Text outKey = new Text(key); // Prepend an index to the value so we know which file // it came from. Text outVal = new Text("1" + value); oc.collect(outKey, outVal); } } public static class LoadAndFilterUsers extends MapReduceBase implements Mapper<LongWritable, Text, Text, Text> { public void map(LongWritable k, Text val, OutputCollector<Text, Text> oc, Reporter reporter) throws IOException { // Pull the key out String line = val.toString(); int firstComma = line.indexOf(','); String value = line.substring(firstComma + 1); int age = Integer.parseInt(value); if (age < 18 || age > 25) return; String key = line.substring(0, firstComma); Text outKey = new Text(key); // Prepend an index to the value so we know which file // it came from. Text outVal = new Text("2" + value); oc.collect(outKey, outVal); } } public static class Join extends MapReduceBase implements Reducer<Text, Text, Text, Text> { public void reduce(Text key, Iterator<Text> iter, OutputCollector<Text, Text> oc, Reporter reporter) throws IOException { // For each value, figure out which file it's from and store it // accordingly. List<String> first = new ArrayList<String>(); List<String> second = new ArrayList<String>(); while (iter.hasNext()) { Text t = iter.next(); String value = t.toString(); if (value.charAt(0) == '1') first.add(value.substring(1)); else second.add(value.substring(1)); reporter.setStatus("OK"); } // Do the cross product and collect the values for (String s1 : first) { for (String s2 : second) { String outval = key + "," + s1 + "," + s2; oc.collect(null, new Text(outval)); reporter.setStatus("OK"); } } } }
 38. 38. public static class LoadJoined extends MapReduceBase implements Mapper<Text, Text, Text, LongWritable> { public void map( Text k, Text val, OutputCollector<Text, LongWritable> oc, Reporter reporter) throws IOException { // Find the url String line = val.toString(); int firstComma = line.indexOf(','); int secondComma = line.indexOf(',', firstComma); String key = line.substring(firstComma, secondComma); // drop the rest of the record, I don't need it anymore, // just pass a 1 for the combiner/reducer to sum instead. Text outKey = new Text(key); oc.collect(outKey, new LongWritable(1L)); } } public static class ReduceUrls extends MapReduceBase implements Reducer<Text, LongWritable, WritableComparable, Writable> { public void reduce( Text key, Iterator<LongWritable> iter, OutputCollector<WritableComparable, Writable> oc, Reporter reporter) throws IOException { // Add up all the values we see long sum = 0; while (iter.hasNext()) { sum += iter.next().get(); reporter.setStatus("OK"); } oc.collect(key, new LongWritable(sum)); } } public static class LoadClicks extends MapReduceBase implements Mapper<WritableComparable, Writable, LongWritable, Text> { public void map( WritableComparable key, Writable val, OutputCollector<LongWritable, Text> oc, Reporter reporter) throws IOException { oc.collect((LongWritable)val, (Text)key); } } public static class LimitClicks extends MapReduceBase implements Reducer<LongWritable, Text, LongWritable, Text> { int count = 0; public void reduce( LongWritable key, Iterator<Text> iter, OutputCollector<LongWritable, Text> oc, Reporter reporter) throws IOException { // Only output the first 100 records while (count < 100 && iter.hasNext()) { oc.collect(key, iter.next()); count++; } } }
 39. 39. public static void main(String[] args) throws IOException { JobConf lp = new JobConf(MRExample.class); lp.setJobName("Load Pages"); lp.setInputFormat(TextInputFormat.class); lp.setOutputKeyClass(Text.class); lp.setOutputValueClass(Text.class); lp.setMapperClass(LoadPages.class); FileInputFormat.addInputPath(lp, new Path("/user/gates/pages")); FileOutputFormat.setOutputPath(lp, new Path("/user/gates/tmp/indexed_pages")); lp.setNumReduceTasks(0); Job loadPages = new Job(lp); JobConf lfu = new JobConf(MRExample.class); lfu.setJobName("Load and Filter Users"); lfu.setInputFormat(TextInputFormat.class); lfu.setOutputKeyClass(Text.class); lfu.setOutputValueClass(Text.class); lfu.setMapperClass(LoadAndFilterUsers.class); FileInputFormat.addInputPath(lfu, new Path("/user/gates/users")); FileOutputFormat.setOutputPath(lfu, new Path("/user/gates/tmp/filtered_users")); lfu.setNumReduceTasks(0); Job loadUsers = new Job(lfu); JobConf join = new JobConf(MRExample.class); join.setJobName("Join Users and Pages"); join.setInputFormat(KeyValueTextInputFormat.class); join.setOutputKeyClass(Text.class); join.setOutputValueClass(Text.class); join.setMapperClass(IdentityMapper.class); join.setReducerClass(Join.class); FileInputFormat.addInputPath(join, new Path("/user/gates/tmp/indexed_pages")); FileInputFormat.addInputPath(join, new Path("/user/gates/tmp/filtered_users")); FileOutputFormat.setOutputPath(join, new Path("/user/gates/tmp/joined")); join.setNumReduceTasks(50); Job joinJob = new Job(join); joinJob.addDependingJob(loadPages); joinJob.addDependingJob(loadUsers); JobConf group = new JobConf(MRExample.class); group.setJobName("Group URLs"); group.setInputFormat(KeyValueTextInputFormat.class); group.setOutputKeyClass(Text.class); group.setOutputValueClass(LongWritable.class); group.setOutputFormat(SequenceFileOutputFormat.class); group.setMapperClass(LoadJoined.class); group.setCombinerClass(ReduceUrls.class); group.setReducerClass(ReduceUrls.class); FileInputFormat.addInputPath(group, new Path("/user/gates/tmp/joined")); FileOutputFormat.setOutputPath(group, new Path("/user/gates/tmp/grouped")); group.setNumReduceTasks(50); Job groupJob = new Job(group); groupJob.addDependingJob(joinJob); JobConf top100 = new JobConf(MRExample.class); top100.setJobName("Top 100 sites"); top100.setInputFormat(SequenceFileInputFormat.class); top100.setOutputKeyClass(LongWritable.class); top100.setOutputValueClass(Text.class); top100.setOutputFormat(SequenceFileOutputFormat.class); top100.setMapperClass(LoadClicks.class); top100.setCombinerClass(LimitClicks.class); top100.setReducerClass(LimitClicks.class); FileInputFormat.addInputPath(top100, new Path("/user/gates/tmp/grouped")); FileOutputFormat.setOutputPath(top100, new Path("/user/gates/top100sitesforusers18to25")); top100.setNumReduceTasks(1); Job limit = new Job(top100); limit.addDependingJob(groupJob); JobControl jc = new JobControl("Find top 100 sites for users 18 to 25"); jc.addJob(loadPages); jc.addJob(loadUsers); jc.addJob(joinJob); jc.addJob(groupJob); jc.addJob(limit); jc.run(); } }
 40. 40. Users = load ‘users’ as (name, age); Fltrd = filter Users by age >= 18 and age <= 25; Pages = load ‘pages’ as (user, url); Jnd = join Fltrd by name, Pages by user; Grpd = group Jnd by url; Smmd = foreach Grpd generate group, COUNT(Jnd) as clicks; Srtd = order Smmd by clicks desc; Top5 = limit Srtd 5; store Top5 into ‘top5sites’;
 41. 41. Architektura Pig 46
 42. 42. Tryb Pracy Interaktywny lub Wsadowy 47
 43. 43. Tryb Pracy Lokalny lub Rozproszony 48
 44. 44. Tryb Pracy Map Reduce lub Tez 49
 45. 45. Typy danych 50 int long float double chararray datetime boolean bytearray biginteger bigdecimal
 46. 46. Złożone typy 51 tuple bag map
 47. 47. Podstawy Pig Latin - wielkość liter • A = LOAD 'data' USING PigStorage() AS (f1:int, f2:int, f3:int); B = GROUP A BY f1; C = FOREACH B GENERATE COUNT ($0); DUMP C; • Nazwy zmiennych A, B, and C (tzw. aliasy) są case sensitive. • Wielkość liter jest też istotna dla: • nazwy pól f1, f2, i f3 • nazwy zmiennych A, B, C • nazwy funkcji PigStorage, COUNT • Z wyjątkiem: LOAD, USING, AS, GROUP, BY, FOREACH, GENERATE, oraz DUMP 52
 48. 48. assert, and, any, all, arrange, as, asc, AVG, bag, BinStorage, by, bytearray, BIGINTEGER, BIGDECIMAL, cache, CASE, cat, cd, chararray, cogroup, CONCAT, copyFromLocal, copyToLocal, COUNT, cp, cross, datetime, %declare, %default, define, dense, desc, describe, DIFF, distinct, double, du, dump, e, E, eval, exec, explain, f, F, filter, flatten, float, foreach, full, generate, group, help, if, illustrate, import, inner, input, int, into, is, join, kill, l, L, left, limit, load, long, ls, map, matches, MAX, MIN, mkdir, mv, not, null, onschema, or, order, outer, output, parallel, pig, PigDump, PigStorage, pwd, quit, register, returns, right, rm, rmf, rollup, run, sample, set, ship, SIZE, split, stderr, stdin, stdout, store, stream, SUM, TextLoader, TOKENIZE, through, tuple, union, using, void 53 Słowa kluczowe
 49. 49. Pierwsze kroki data = LOAD 'input' AS (query:CHARARRAY); A = LOAD 'data' USING PigStorage('t') AS (f1:int, f2:int, f3:int); STORE A INTO '/tmp/result' USING PigStorage(';') 54
 50. 50. Pierwsze kroki SAMPLE DESCRIBE DUMP EXPLAIN ILLUSTRATE 55
 51. 51. Kolejne kroki - operacje na danych A = LOAD 'student' USING PigStorage() AS (name:chararray, age:int, semestre:int, scholarship:float); B = FILTER A BY age > 20; 56
 52. 52. Kolejne kroki - operacje na danych A = LOAD 'student' USING PigStorage() AS (name:chararray, age:int, semestre:int, scholarship:float); B = FILTER A BY age > 20; C = LIMIT B 5; 57
 53. 53. Kolejne kroki - operacje na danych A = LOAD 'student' USING PigStorage() AS (name:chararray, age:int, semestre:int, scholarship:float); B = FILTER A BY age > 20; C = LIMIT B 5; D = FOREACH C GENERATE name, scholarship*semestre as funds 58
 54. 54. Kolejne kroki - operacje na danych A = LOAD 'student' USING PigStorage() AS (name:chararray, age:int, semestre:int, scholarship:float); E = GROUP A by age 59
 55. 55. Kolejne kroki - operacje na danych A = LOAD 'student' USING PigStorage() AS (name:chararray, age:int, semestre:int, scholarship:float); E = GROUP A by age F = FOREACH E GENERATE group as age, AVG(A.scholarship) 60
 56. 56. Wydajność Tez, Projekcje, Filtrowanie, Join 61
 57. 57. Co dalej? UDF, PigUnit, Integracje 62
 58. 58. Warsztat 63
 59. 59. Wprowadzenie do analizy danych na przykładzie Hive 64
 60. 60. Architektura 65
 61. 61. Unikalne cechy Hive Zapytania SQL na plikach płaskich, np. CSV 66
 62. 62. Unikalne cechy Hive Znaczne przyspieszenie analizy - nie potrzeba pisać Map Reduce Optymalizacja, wykonywanie części operacji w pamięci zamiast MR 67
 63. 63. Unikalne cechy Hive Nieograniczone formy integracji - MongoDB, Elastic Search, HBase, Solr 68
 64. 64. Unikalne cechy Hive Integracja narzędzi BI i innych aplikacji poprzez JDBC 69
 65. 65. Hive CLI Tryb Interaktywny hive Tryb Wsadowy: hive -e ‘select foo from bar’ hive -f ‘/path/to/my/script.q’ hive -f ‘hdfs://namenode:port/path/to/my/script.q’ więcej opcji: hive --help 70
 66. 66. Typy danych INT, TINYINT, SMALLINT, BIGINT BOOLEAN DECIMAL FLOAT, DOUBLE STRING BINARY TIMESTAMP ARRAY, MAP, STRUCT, UNION DATE CHAR VARCHAR 71
 67. 67. Składnia zapytań SELECT, INSERT, UPDATE GROUP BY UNION LEFT, RIGHT, FULL INNER, FULL OUTER JOIN OVER, RANK (NOT) IN, HAVING (NOT) EXISTS 72
 68. 68. Data Definition Language • CREATE DATABASE/SCHEMA, TABLE, VIEW, FUNCTION, INDEX • DROP DATABASE/SCHEMA, TABLE, VIEW, INDEX • TRUNCATE TABLE • ALTER DATABASE/SCHEMA, TABLE, VIEW • MSCK REPAIR TABLE (or ALTER TABLE RECOVER PARTITIONS) • SHOW DATABASES/SCHEMAS, TABLES, TBLPROPERTIES, PARTITIONS, FUNCTIONS, INDEX[ES], COLUMNS, CREATE TABLE • DESCRIBE DATABASE/SCHEMA, table_name, view_name 73
 69. 69. Tabele CREATE TABLE page_view(viewTime INT, userid BIGINT, page_url STRING, referrer_url STRING, ip STRING COMMENT 'IP Address of the User') COMMENT 'This is the page view table' PARTITIONED BY(dt STRING, country STRING) ROW FORMAT DELIMITED FIELDS TERMINATED BY '001' STORED AS TEXTFILE; 74
 70. 70. Pierwsze kroki w Hive CREATE TABLE tablename1 (foo INT, bar STRING) PARTITIONED BY (ds STRING); LOAD DATA [LOCAL] INPATH 'filepath' [OVERWRITE] INTO TABLE tablename1; INSERT INTO TABLE tablename1 PARTITION (ds='2014') select_statement1 FROM from_statement; 75
 71. 71. Pierwsze kroki w Hive UPDATE tablename SET column = value [, column = value ...] [WHERE expression] DELETE FROM tablename [WHERE expression] 76
 72. 72. Inne formaty plików? SerDe 127.0.0.1 - frank [10/Oct/2000:13:55:36 -0700] "GET /apache_pb.gif HTTP/1.0" 200 2326 "http://www.example. com/start.html" "Mozilla/4.08 [en] (Win98; I ;Nav)" CREATE TABLE apachelog ( host STRING, identity STRING, user STRING, time STRING, request STRING, status STRING, size STRING, referer STRING, agent STRING) ROW FORMAT SERDE 'org.apache.hadoop.hive.serde2.RegexSerDe' WITH SERDEPROPERTIES ( "input.regex" = "([^]*) ([^]*) ([^]*) (-|[^]*]) ([^ "]*|"[^"]*") (-|[0-9]*) (-|[0-9]*)(?: ([^ "] *|".*") ([^ "]*|".*"))?" ) STORED AS TEXTFILE; 77
 73. 73. Inne formaty plików? SerDe CREATE TABLE table ( foo STRING, bar STRING) STORED AS TEXTFILE; ← lub SEQUENCEFILE, ORC, AVRO lub PARQUET 78
 74. 74. Zalety, wady, porównanie Hive Pig deklaratywny proceduralny tabele tymczasowe pipeline polegamy na optymalizatorze bardziej ingerujemy w implementacje UDF, Transform UDF, streaming sterowniki sql data pipeline splits 79
 75. 75. Tips & Tricks hive.vectorized.execution.enabled=true ORC hive.execution.engine=tez John Lund Stone Getty Images 80
 76. 76. Co dalej? • Integracje z Solr, Elastic, MongoDB • UDF • multi table inserts • JDBC 81
 77. 77. Warsztat źródło:HikingArtist82
 78. 78. Monitorowanie i zarządzanie klastrem na przykładzie Ambari 83
 79. 79. CLI • Yarn Administration Commands • resourcemanager nodemanager proxyserver rmadmin daemonlog • HDFS • User Commands • dfs • fsck • Administration Commands • datanode dfsadmin namenode • HBase • start-hbase.sh, stop-hbase.sh • HCatalog, HiveServer, • Kafka, Storm, Tez, Spark, Oozie i inne • monitoring, konfiguracja, aktualizacja 84
 80. 80. Ambari • zarządzanie klastrem • konsola monitoringu • instalacja nowych węzłów • konfiguracja • wygaszanie serwerów 85
 81. 81. Ambari 86
 82. 82. Now what? 88
 83. 83. Chcesz wiedzieć więcej? Szkolenia pozwalają na indywidualną pracę z każdym uczestnikiem • pracujemy w grupach 4-8 osobowych • program może być dostosowany do oczekiwań grupy • rozwiązujemy i odpowiadamy na indywidualne pytania uczestników • mamy dużo więcej czasu :)
 84. 84. Szkolenie dedykowane dla Ciebie Jesteś architektem lub team leaderem? • na przekrojowym szkoleniu 5-dniowym omawiamy i ćwiczymy cały ekosystem Hadoopa • na szkoleniu dedykowanym dla architektów dyskutujemy o projektowaniu systemów BigData Jesteś analitykiem? • na dedykowanym szkoleniu przećwiczysz w szczegółach Pig i Hive i rozwiążesz przykładowe problemy analityczne
 85. 85. Szkolenie dedykowane dla Ciebie Jesteś programistą? • szkolenie 3-dniowe pozwala w szczegółach zapoznać się z programowaniem zaawansowanych aspektów MapReduce w Javie i programowaniem w podejściu strumieniowym Interesuje Cię całość zagadnienia BigData? • Przetwarzanie Big Data z użyciem Apache Spark • Bazy danych NoSQL - Cassandra • Bazy danych NoSQL - MongoDB
 86. 86. Źródła • HikingArtist.com - rysunki • hortonworks.com - architektura HDP • apache.org - grafiki Pig, Hive, Hadoop
 87. 87. dziękuję pytania? 94
 88. 88. Wprowadzenie do technologii Big Data Radosław Stankiewicz - radoslaw@zagwozdka.com Jakub Nowacki - j.s.nowacki@gmail.com www.sages.com.pl

×