Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Innowacyjność i profesjonalizm odpowiedzią na wyzwania
edukacyjne starzejącego się społeczeństwa
Program Erasmus+
Akcja 1 ...
Innowacyjność i profesjonalizm odpowiedzią na wyzwania
edukacyjne starzejącego się społeczeństwa
Program Erasmus+
Akcja 1 ...
Innowacyjność i profesjonalizm odpowiedzią na wyzwania
edukacyjne starzejącego się społeczeństwa
Program Erasmus+
Akcja 1 ...
Innowacyjność i profesjonalizm odpowiedzią na wyzwania
edukacyjne starzejącego się społeczeństwa
Program Erasmus+
Akcja 1 ...
Innowacyjność i profesjonalizm odpowiedzią na wyzwania
edukacyjne starzejącego się społeczeństwa
Program Erasmus+
Akcja 1 ...
Innowacyjność i profesjonalizm odpowiedzią na wyzwania
edukacyjne starzejącego się społeczeństwa
Program Erasmus+
Akcja 1 ...
Innowacyjność i profesjonalizm odpowiedzią na wyzwania
edukacyjne starzejącego się społeczeństwa
Program Erasmus+
Akcja 1 ...
Innowacyjność i profesjonalizm odpowiedzią na wyzwania
edukacyjne starzejącego się społeczeństwa
Program Erasmus+
Akcja 1 ...
Innowacyjność i profesjonalizm odpowiedzią na wyzwania
edukacyjne starzejącego się społeczeństwa
Program Erasmus+
Akcja 1 ...
Innowacyjność i profesjonalizm odpowiedzią na wyzwania
edukacyjne starzejącego się społeczeństwa
Program Erasmus+
Akcja 1 ...
Innowacyjność i profesjonalizm odpowiedzią na wyzwania
edukacyjne starzejącego się społeczeństwa
Program Erasmus+
Akcja 1 ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Raport podsumowujący realizację projektu

120 views

Published on

Raport z realizacji projektu w ramach programu Erasmus+, Akcja 1

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Raport podsumowujący realizację projektu

 1. 1. Innowacyjność i profesjonalizm odpowiedzią na wyzwania edukacyjne starzejącego się społeczeństwa Program Erasmus+ Akcja 1 – Mobilność edukacyjna Stowarzyszenie Akademia Pełni Życia / The Fullness-of-Life Academy Association ul. Rzeźnicza 2a, 31-540 Kraków, POLAND Tel. +48 12 294-81-35, e-mail: biuro@apz.org.pl; www.apz.org.pl 1 Raport podsumowujący realizację projektu "Innowacyjność i profesjonalizm odpowiedzią na wyzwania edukacyjne starzejącego się społeczeństwa" Program Erasmus+ Akcja 1 - Mobilność edukacyjna Opis projektu Międzynarodowy projekt "Innowacyjność i profesjonalizm odpowiedzią na wyzwania edukacyjne starzejącego się społeczeństwa" finansowany ze środków Programu Erasmus+ Akcja 1 - Mobilność edukacyjna, realizowany był przez Stowarzyszenie Akademia Pełni Życia w okresie od lipca 2014r. do czerwca 2016r. Celem projektu było podniesienie jakości prowadzenia zajęć i rozwój naszej organizacji poprzez zwiększenie wiedzy i umiejętności personelu Akademii zarówno w zakresie stosowanych w Europie metod i narzędzi zarządzania, organizacji, promocji i walidacji uczenia się i nauczania, a także wprowadzenia nowych narzędzi i metod nauczania dotyczących w szczególność technik pamięciowych i ekspresji ruchem. Na potrzeby realizacji projektu opracowany został Europejski Plan Rozwoju organizacji, zakładający odbycie 10 wyjazdów szkoleniowych naszego personelu w ww. zakresie. Projekt był realizowany we współpracy z organizacjami z Włoch, Wielkiej Brytanii, Francji, Holandii i Hiszpanii.
 2. 2. Innowacyjność i profesjonalizm odpowiedzią na wyzwania edukacyjne starzejącego się społeczeństwa Program Erasmus+ Akcja 1 – Mobilność edukacyjna Stowarzyszenie Akademia Pełni Życia / The Fullness-of-Life Academy Association ul. Rzeźnicza 2a, 31-540 Kraków, POLAND Tel. +48 12 294-81-35, e-mail: biuro@apz.org.pl; www.apz.org.pl 2 Partnerzy projektu Projekt realizowany był we współpracy z: 1. The Association for Education and Ageing – Wielka Brytania - organizacja międzynarodowa zajmująca się szeroko rozumianą kwestią uczenia się w starszym wieku, tak w obszarze naukowo-badawczym, jak i praktycznym. Ze względu na swoją bogatą sieć kontaktów i doświadczenie we współpracy międzynarodowej AEA pomagała nam w poszukiwaniu i wyborze najodpowiedniejszych miejsc do realizacji szkoleń/job-shadowing, w szczególności zaplanowanych do realizacji w Wielkiej Brytanii. 2. UNIEDA – Unione italiana di educazione degli adulti - Włochy – jedna z największych organizacji parasolowych we Włoszech, zajmująca się także edukacją osób dorosłych i seniorów. Ze względu na swoje doświadczenie w edukacji osób dorosłych oraz w realizacji projektów międzynarodowych, a także szeroką sieć kontaktów z instytucjami edukacyjnymi, została wybrana jako partner strategiczny naszego projektu i poproszona o pomoc w identyfikacji najlepszych organizacji przyjmujących. Wspomagała nas ona w poszukiwaniu organizacji zajmujących się problematyką przygotowania do wspomagania funkcji poznawczych w starszym wieku, wykorzystania form parateatralnych w edukacji seniorów oraz walidacji uczenia się, w których uczestnicy projektu mogliby odbyć szkolenia/job-shadowing. Posiadając również duże doświadczenie w organizowaniu szkoleń z zakresu metod autobiograficznych organizacja ta została wybrana jako miejsce jednego ze szkoleń dla naszych nauczycieli. Dzięki udziałowi w warsztatach prowadzonych przez jednego z czołowych ekspertów w zakresie wykorzystanie metod autobiograficznych w edukacji nasza kadra miała wyjątkową okazję do rozwoju kompetencji dotyczących wspomagania funkcji poznawczych seniorów. 3. ACCORD French Language School – Francja – szkoła językowa organizująca specjalistyczne szkolenia dla nauczycieli języka francuskiego jako języka obcego. Instytucja ta wybrana została wspólnie z nauczycielem biorącym udział w mobilności jako miejsce, w którym jedna z naszych lektorek zdobywała kompetencje w zakresie metodyki nauczania języka francuskiego.
 3. 3. Innowacyjność i profesjonalizm odpowiedzią na wyzwania edukacyjne starzejącego się społeczeństwa Program Erasmus+ Akcja 1 – Mobilność edukacyjna Stowarzyszenie Akademia Pełni Życia / The Fullness-of-Life Academy Association ul. Rzeźnicza 2a, 31-540 Kraków, POLAND Tel. +48 12 294-81-35, e-mail: biuro@apz.org.pl; www.apz.org.pl 3 4. The Cultural Association Le Bazarre – Włochy – stowarzyszenie kulturalne, zapewniające edukację w tańcu i teatrze nie tylko dla profesjonalistów. Miejsce to stanowi przestrzeń dla spotkań artystów i osób na co dzień nie związanych ze światem artystycznym, w którym poprzez łączenie sztuki i codziennego życia dąży się do poprawy jakości życia. Organizacja ta prowadzi swoje działania w bardzo różnych miejscach (domach pomocy społecznej, szpitalach, więzieniach), także pracując z osobami starszymi. Mając ogromne doświadczenie w wykorzystywaniu tańca w edukacji została wybrana jako miejsce pierwszej części dwustopniowego job- shadowing, którego celem było uczenie się jak nasza organizacja mogłaby wykorzystać elementy parateatralne, związane z ekspresją ruchem i tańcem w swojej codziennej pracy z seniorami. We współpracy z mentorką z tej organizacji wybrana została także instytucja w której zorganizowana została druga część Job-shadowing. 5. Universidad Carlos III De Madrid, Aulas de las Artes – Hiszpania – katedra Tańca Nowoczesnego na wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Karola III w Madrycie wybrana została jako miejsce odbywania drugiej części job-shadowing poświęconego wykorzystaniu ekspresji ruchem i tańca w edukacji osób dorosłych. 6. The Kent School of English – Wielka Brytania – szkoła językowa zajmująca się edukacją osób w różnym wieku, w tym prowadząca szkolenia dla nauczycieli i seniorów. Instytucja ta została wybrana jako miejsce na szkolenie z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego dla dwóch naszych lektorek. Podczas realizacji projektu okazała się być nie tylko doskonałym miejscem szkoleniowym, ale i instytucją prowadzącą swoje działania na bardzo wysokim poziomie, z ciekawymi rozwiązaniami w zakresie zarządzania i organizacji zajęć dla osób dorosłych. Z tego względu KSE zostało wybrane przez nas także jako miejsce obserwacji pracy dla naszego pracownika. 7. EDOS Foundation – Holandia – organizacja szkoleniowa posiadająca doświadczenie w realizacji projektów międzynarodowych. Jako instytucja zajmująca się problematyką walidacji wiedzy w obszarze edukacji nieformalnej została wybrana jako organizator szkolenia w tym zakresie dla jednego z naszych pracowników.
 4. 4. Innowacyjność i profesjonalizm odpowiedzią na wyzwania edukacyjne starzejącego się społeczeństwa Program Erasmus+ Akcja 1 – Mobilność edukacyjna Stowarzyszenie Akademia Pełni Życia / The Fullness-of-Life Academy Association ul. Rzeźnicza 2a, 31-540 Kraków, POLAND Tel. +48 12 294-81-35, e-mail: biuro@apz.org.pl; www.apz.org.pl 4 8. The Centre for Lifelong Learning, University of Strathclyde – Wielka Brytania – zajmujące się kompleksową organizacją zajęć edukacyjnych dla osób dorosłych i seniorów i ma doświadczenie w zakresie realizacji projektów międzynarodowych. Centrum ze względu na wysoki poziom prowadzonych przez siebie zajęć i szeroką ofertę programową skierowaną do seniorów (w tym z zakresu pamięci) wybrane zostało jako miejsce odbywania job-shadowing w zakresie zarządzania, promocji i ewaluacji działań skierowanych do seniorów i rozwoju kompetencji dotyczących prowadzenia zajęć wspomagających funkcje poznawcze seniorów. Opis zrealizowanych działań Realizacja projektu obejmowała przygotowanie, organizację i realizację mobilności, w ramach których nasza kadra podnosiła swoje kompetencje w różnych obszarach. Po każdym wyjeździe odbywał się etap podsumowania i ewaluacji odbytego szkolenia/job- shadowing jak również przystępowano do przygotowania planu wdrażania wypracowanych rezultatów. W celu zapewnienia sprawnego przebiegu projektu powołany został zespół projektowy, który dbał by wszelkie zaplanowane działania zrealizowane zostały na jak najwyższym poziomie. Do jego zadań należała także promocja i upowszechnianie rezultatów projektu. W trakcie realizacji projektu zrealizowano następujące mobilności: - 2 osoby obserwowały pracę w wiodących brytyjskich organizacjach zajmujących się edukacją osób dorosłych – The Center for Lifelong Learning w Strathclyde University w Glasgow oraz the Kent School of English w Broadstairs. W obu instytucjach nasi pracownicy przyglądali się sposobom promocji, organizacji i zarządzania w prowadzeniu zajęć dla dorosłych. W pierwszej instytucji prowadzona była także obserwacja zajęć dotyczących aktywizacji mózgu i pamięci. - 3 osoby wzięły udział w kursach dokształcających w zakresie innowacyjnych elementów i metodyki w prowadzeniu zajęć językowych – dwa z nich odbyły się w Anglii i przeznaczone były dla lektorów języka angielskiego, jeden we Francji – dla nauczycielki francuskiego; - 2 osoby uczestniczyły w kursie poświęconym możliwościom rozwijania funkcji kognitywnych seniorów z wykorzystaniem metod autobiograficznych, zorganizowanym we Włoszech;
 5. 5. Innowacyjność i profesjonalizm odpowiedzią na wyzwania edukacyjne starzejącego się społeczeństwa Program Erasmus+ Akcja 1 – Mobilność edukacyjna Stowarzyszenie Akademia Pełni Życia / The Fullness-of-Life Academy Association ul. Rzeźnicza 2a, 31-540 Kraków, POLAND Tel. +48 12 294-81-35, e-mail: biuro@apz.org.pl; www.apz.org.pl 5 - 1 osoba brała udział w kursie dokształcający w zakresie metod i narzędzi walidacji uczenia się poza-formlnego i nieformalnego. Pierwotnie zakładano, iż szkolenie to zorganizowane będzie w Rzymie, w związku z odwołaniem szkolenia i brakiem prowadzenia analogicznych warsztatów przez inne instytucje we Włoszech poszukiwaliśmy ich w innych krajach. Ostatecznie odpowiednie szkolenie zostało zidentyfikowane, prowadziła je jednak holenderska organizacja EDOS. Po konsultacji z Narodową Agencją, zdecydowaliśmy się na udział naszego pracownika w tym szkoleniu. Była to jedyna zmiana w zakresie realizowanych działań w stosunku do pierwotnego programu zawartego w aplikacji (zmiana kraju odbywania się zaplanowanego szkolenia); - 1 osoba uczestniczyła w dwustopniowym job-shadowing dotyczącym rozpoznania możliwości zastosowania ekspresji ruchem, w tym form para-teatralnych, do wzbogacenia różnorodnych zajęć dla seniorów i zwiększenia ich efektywności. Pierwsza część została zrealizowana we włoskiej organizacji posiadającej stosowne doświadczenie i eksperta w przedmiotowym zakresie, który pełnił role coacha i mentora. Następnie - po analizie wniosków z pierwszej mobilności i wyłonieniu się potrzeb - realizacja drugiej fazy job shadowingu odbywała się w organizacji hiszpańskiej wskazanej przez coacha. Współpraca z partnerami i uczestnikami mobilności przebiegała w oparciu o wspólne ustalenia dotyczące realizacji i przebiegu szkoleń/job-shadowing, które następnie zostały ujęte w podpisywanych umowach (Mobility agreement). W każdej organizacji, z którą współpracowaliśmy wyznaczona była jedna osoba odpowiedzialna za współprace z nami, z którą podczas przygotowania i realizacji mobilności pozostawaliśmy w stałym kontakcie mailowym i w razie potrzeby – telefonicznym. Na zakończenie realizacji projektu dokonana została jego całościowa ewaluacja, dokonano oceny na ile zdobyta wiedza i doświadczenia zostały już włączone do stałej pracy naszej organizacji, a w których obszarach konieczne jest dalsze wykorzystanie wypracowanych rozwiązań, zajęliśmy się także rozpowszechnianiem rezultatów i przygotowaniem raportu końcowego.
 6. 6. Innowacyjność i profesjonalizm odpowiedzią na wyzwania edukacyjne starzejącego się społeczeństwa Program Erasmus+ Akcja 1 – Mobilność edukacyjna Stowarzyszenie Akademia Pełni Życia / The Fullness-of-Life Academy Association ul. Rzeźnicza 2a, 31-540 Kraków, POLAND Tel. +48 12 294-81-35, e-mail: biuro@apz.org.pl; www.apz.org.pl 6 Wnioski dotyczące strony logistycznej organizowanych szkoleń Zaproponowane rozwiązania logistyczno-organizacyjne sprawdziły się. Wspólne ustalanie z uczestnikami mobilności i organizacjami przyjmującymi kwestii dojazdu na miejsce szkolenia, zakwaterowania i wyżywienia podczas pobytu było dobrym rozwiązaniem. W przyszłości warto nadal wyznaczać jedną osobę ze strony organizacji wysyłającej (mentora dla poszczególnych osób wyjeżdżających), która będzie odpowiadała wszelkie kwestie organizacyjne. Warto utrzymać możliwość wyboru przez uczestników mobilności formy organizacji wyżywienia za granicą. Niezbędne jest zadbanie o ubezpieczanie uczestników mobilności oraz dopilnowanie by zaopatrzyli się oni w Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (tak jak miało to miejsce w obecnie realizowanym projekcie). Przydatne okazały się pisemne informacje otrzymywane przez każdą osobę wyjeżdżającą: 1. Pakiet informacyjny - z danymi teleadresowymi oraz kontaktem do placówek dyplomatycznych w miejscu odbywania się szkolenia. 2. Indywidualny plan przygotowania do mobilności – zawierający szczegółowe informacje o tym, jakie działania zobowiązany jest realizować przed, w trakcie pobytu za granicą i po powrocie każdy uczestnik mobilności (w tym jakie dokumenty powinien gromadzić i przekazać po powrocie w organizacji wysyłającej). 3. Materiały promocyjne dotyczące naszej instytucji i jej działań – do wykorzystania w rozmowach o możliwych obszarach dalszej współpracy. Wnioski merytoryczne i efekty z odbytych szkoleń/Job-shadowing 1. Szkolenia z zakresu metodyki nauczania języków obcych - zarówno szkolenia dla nauczycieli języka angielskiego jak i francuskiego były bardzo dobrze przygotowane od strony merytorycznej, lektorzy zdobyli wiele cennych wskazówek i nowych pomysłów do dalszej pracy z seniorami; - możemy wzorować się na naszych partnerach w kwestii sposobu przygotowania od strony logistycznej ale i merytorycznej szkoleń; - udział w warsztatach zagranicznych pozwolił także podnieść kompetencje językowe naszych lektorów poprzez codzienny kontakt z native-speakerami; - lektorzy podczas wyjazdów potwierdzili, iż przyjęty w Akademii kierunek nauczania i zaproponowana metodyka pracy nauczycieli języków obcych odpowiada współczesnym trendom w edukacji dorosłych i jest zgodna z doniesieniami z najnowszych badań dotyczących uczenia się i nauczania seniorów;
 7. 7. Innowacyjność i profesjonalizm odpowiedzią na wyzwania edukacyjne starzejącego się społeczeństwa Program Erasmus+ Akcja 1 – Mobilność edukacyjna Stowarzyszenie Akademia Pełni Życia / The Fullness-of-Life Academy Association ul. Rzeźnicza 2a, 31-540 Kraków, POLAND Tel. +48 12 294-81-35, e-mail: biuro@apz.org.pl; www.apz.org.pl 7 - lektorzy przywieźli ciekawe propozycje ćwiczeń – które już wykorzystują na zajęciach i przekazali również innym pracującym w Akademii nauczycielom języków obcych; - ważne jest kontynuowanie prac nad przygotowywaniem materiałów dydaktycznych (tak dla słuchaczy-seniorów jak i nauczycieli), w sposób wskazany nam podczas szkoleń zagranicznych; - w dalszej pracy istotne będzie poszerzanie oferty zajęć językowych realizowanych poza salą szkoleniową, wykorzystanie w większym stopniu możliwości jakie daje kino, teatr, czy wyjście na wystawę. 2. Szkolenia z zakresu metod wspomagających funkcje poznawcze - jedne z lepiej przygotowanych i przeprowadzonych (obok szkoleń językowych) warsztatów ramach realizowanego projektu; - warsztaty pozwoliły zdobyć naszym pracownikom bardzo praktyczne umiejętności w zakresie projektowania warsztatów autobiograficznych i ich prowadzenia oraz wykorzystywania metod autobiograficznych w ramach różnych działań szkoleniowych dla seniorów, ta by osiągać różnorodne cele edukacyjne; - warto jest przygotowywać zarówno konkretne warsztaty autobiograficzne, prowadzone w niewielkich grupach odbiorców, tematyczne jak również włączać poszczególne ćwiczenia autobiograficzne do różnorodnych zajęć prowadzonych z seniorami; - nasi nauczyciele zwiększyli także swoje ogólne kompetencje trenerskie – w trakcie warsztatów poznawali metody motywowania uczestników do wykonania zadań, - opracowano programy zajęć autobiograficznych dla seniorów oraz propozycje wykorzystania ćwiczeń autobiograficznych w ramach innych zajęć (plastycznych, zajęć terenowych, spotkań dyskusyjnych); - na bazie doświadczeń przygotowano projekt „W wehikule czasu” w ramach którego testowo realizowane są ww. zajęcia; - inni nauczyciele poznali i nauczyciele zostali zachęceni do stosowania ćwiczeń autobiograficznych. 3. Szkolenie z zakresu walidacji wiedzy - szkolenie to nie spełniło w pełni naszych oczekiwań, jego zawartość merytoryczna okazała się być na dość niskim poziomie; - większość z poznanych metod walidacji wiedzy jest już z sukcesem stosowana w naszej organizacji (np. certyfikat Europass-Mobilnosć);
 8. 8. Innowacyjność i profesjonalizm odpowiedzią na wyzwania edukacyjne starzejącego się społeczeństwa Program Erasmus+ Akcja 1 – Mobilność edukacyjna Stowarzyszenie Akademia Pełni Życia / The Fullness-of-Life Academy Association ul. Rzeźnicza 2a, 31-540 Kraków, POLAND Tel. +48 12 294-81-35, e-mail: biuro@apz.org.pl; www.apz.org.pl 8 - niektóre z poznanych narzędzi walidacji wiedzy i umiejętności będziemy starali się zaadaptować w naszej pracy. 4. Job-shadowing dotyczące promocji, organizacji i zarządzania w edukacji dorosłych - oba wyjazdy w celu obserwacji pracy w wiodących ośrodkach edukacji dorosłych w Wielkiej Brytanii były cennym dla nas doświadczeniem, inspirujących do wprowadzania zmian w zakresie organizacyjnym w Akademii; - w obu przypadkach mieliśmy możliwość obserwować w jaki sposób inne organizacje promują swoje zajęcia, motywują starszych słuchaczy do podejmowania nauki, jak organizowane są zajęcia i oceniane ich efekty; - zdobyliśmy nowe doświadczenie w zakresie zadbania o potrzeby niepełnosprawnych słuchaczy seniorów; - warto rozważyć przygotowanie rocznego programu zajęć i wydawać go w wersji papierowej; - poznaliśmy ciekawe rozwiazania dotyczące przygotowywania materiałów na zajęcia dla seniorów (ujednolicone pakiety dla wszystkich rodzajów zajęć z dodatkowymi materiałami dla nauczyciela) – warto rozważyć możliwość podobnego przygotowywania materiałów przez odrębny zespół w Akademii, konieczne jest jednak pozyskanie dodatkowych środków na realizacje takiego zadania; - dodatkowo w ramach job-shadowing w Glasgow udało się uczestniczyć w obserwacji zajęć z zakresu wspomagania pamięci starszych słuchaczy – nasz pracownik zdobył w tym zakresie cenne doświadczenia, otrzymał wiele ważnych wskazówek do pracy z seniorami oraz konkretnych materiałów do wykorzystania na zajęciach, miał także możliwość przedyskutować różne kwestie dotyczące warsztatów pamięciowych z doświadczonym w ich prowadzeniu psychologiem; - warto w przyszłości rozważyć włączenie do stałych działań Akademii seminariów na temat pamięci realizowanych w podobnej formule jak te w Glasgow (bardziej w formie konwersatorium, spotkania dyskusyjnego niż treningu pamięci); - także możliwe jest opracowanie programu kilku spotkaniowych zajęć konwersatoryjnych z różnych tematów (np. W świecie nowoczesnych technologii – jak wybierać najbardziej dla nas odpowiedni sprzęt komputerowy; Mózg człowieka – jak działa i się zmienia z wiekiem), mających charakter zajęć wprowadzających do bardziej praktycznych warsztatów i skierowanych do bardziej wymagającej grupy odbiorców;
 9. 9. Innowacyjność i profesjonalizm odpowiedzią na wyzwania edukacyjne starzejącego się społeczeństwa Program Erasmus+ Akcja 1 – Mobilność edukacyjna Stowarzyszenie Akademia Pełni Życia / The Fullness-of-Life Academy Association ul. Rzeźnicza 2a, 31-540 Kraków, POLAND Tel. +48 12 294-81-35, e-mail: biuro@apz.org.pl; www.apz.org.pl 9 - cennym byłoby poszerzenie oferty zajęć muzycznych w Akademii (dających możliwość śpiewu, grania na różnych instrumentach) i opartych o społeczną pracę seniorów (koła zainteresowań) – wyznaczenie liderów wśród seniorów odpowiedzialnych za poszczególne inicjatywy, stworzenie swoistego „samorządu” słuchaczy; - poznaliśmy nowe narzędzia informatyczne możliwe do wykorzystania na zajęciach dla osób dorosłych, wspomagające nauczanie o formy e-edukacji. 5. Job-shadowing dotyczący wykorzystania form parateatralnych i ekspresji ciała w edukacji seniorów - były to bardzo ważne i cenne dla naszej organizacji wyjazdy, które pozwoliły zwrócić uwagę nauczycieli i działaczy APZ na możliwości jakie daje eksploracja problematyki ekspresji ciałem - podczas wyjazdów nasz pracownik nauczył się jak można wykorzystywać sztukę w szczególności taniec i sztuki preformatywne do wzbogacenia zajęć edukacyjnych dla seniorów oraz jak twórczo przenosić pomysły, podejścia, gotowe rozwiązania z działalności artystycznej do edukacyjnej; - inni nauczyciele naszej organizacji zostali zainspirowani do wykorzystania ekspresji ciała zarówno jako narzędzia wspomagającego efektywność i atrakcyjność różnorodnych zajęć edukacyjnych, oraz wykorzystywanego do relaksacji i higieny psychicznej, jak i elementu treści zajęć np. językowych lub powiązanych z problematyką sztuki i komunikacji społecznej; - Zarządu i nauczyciele APZ zostali zmotywowani do wprowadzenia większej ilości zajęć i gier ruchowych – wprowadzone zostały do stałej oferty zajęć edukacyjnych dwa cykle związane z ekspresją ciała: „Ekspresja ruchem i formy para-teatralne" i „Muzyka, rytm, ruch” - do dalszego rozważenia jest wprowadzenie nowego kierunku w działalności międzynarodowej naszej organizacji, wstępne zaplanowanie nowego projektu dotyczącego ekspresji ciałem z udziałem partnerów, którzy byli gospodarzami obu wizyt.
 10. 10. Innowacyjność i profesjonalizm odpowiedzią na wyzwania edukacyjne starzejącego się społeczeństwa Program Erasmus+ Akcja 1 – Mobilność edukacyjna Stowarzyszenie Akademia Pełni Życia / The Fullness-of-Life Academy Association ul. Rzeźnicza 2a, 31-540 Kraków, POLAND Tel. +48 12 294-81-35, e-mail: biuro@apz.org.pl; www.apz.org.pl 10 Wytyczne do dalszego wdrożenia rezultatów do stałej pracy organizacji Rezultaty zrealizowanych mobilności były na bieżąco po powrocie każdego z uczestników mobilności opracowywane i od razu włączane w bieżące działania Akademii. Wskazane jest kontynuowanie podjętych działań i ich dalsze rozwijanie: 1. Lektorzy języków obcych wykorzystują w swojej pracy poznane za granicą metody i ćwiczenia oraz w większym stopniu wykorzystują zasoby kulturalne miasta do prowadzenia zajęć edukacyjnych dla seniorów (zwiększyli ilość zajęć terenowych, wykorzystują w pracy materiały „z życia wzięte” – plakaty, ulotki, itp. będące podstawą do realizacji zajęć). Zebrane pomysły zostały także przekazane innym nauczycielom języków obcych w Akademii oraz są na bieżąco dyskutowane w grupie lektorów. 2. Lektorzy języków obcych będą zachęcani do opracowywania materiałów szkoleniowych dla seniorów zgodnie z przedstawionymi im propozycjami (m.in. w szczególności wykorzystanie materiałów z życia codziennego, przygotowanie zestawów tematycznych dla lektorów i uczniów z danej grupy). 3. Zarząd Akademii powinien poszukiwać sposobów na zatrudnienie osoby wspierającej lektorów w przygotowywaniu materiałów szkoleniowych. 4. Opracowane w trakcie trwania warsztatów autobiograficznych programy zajęć autobiograficznych dla osób starszych i zawierających elementy metod autobiograficznych (w ramach warsztatów plastycznych, spotkań dyskusyjnych, warsztatów terenowych) zostały uwzględnione w ofercie zajęć Akademii (w ramach projektu „W wehikule czasu”, dofinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej). Po ich pozytywnym zaopiniowaniu przez słuchaczy-seniorów warto rozważyć ich włączenie do stałego programu zajęć. 5. Przedstawione ćwiczenia autobiograficzne zaprezentowane zostały pozostałym pracownikom Stowarzyszenia i są oni nadal zachęcani do ich wykorzystywania w trakcie różnych zajęć. 6. W naszych działaniach warto wykorzystywać poznane sposoby walidacji wiedzy uczestników, zwłaszcza w zakresie kompetencji uzyskiwanych w ramach poszczególnych szkoleń językowych czy komputerowych. 7. Nie jest wskazane kontynuowanie współpracy z fundacją EDOS, której jakość działań nie odpowiada standardom naszej organizacji. 8. Zarząd Akademii wraz z jej członkami powinni przedyskutować możliwość większego zaangażowania słuchaczy w organizacje zajęć, opracowania programu szkolenia liderów i tworzenia swoistego „samorządu” słuchaczy-seniorów.
 11. 11. Innowacyjność i profesjonalizm odpowiedzią na wyzwania edukacyjne starzejącego się społeczeństwa Program Erasmus+ Akcja 1 – Mobilność edukacyjna Stowarzyszenie Akademia Pełni Życia / The Fullness-of-Life Academy Association ul. Rzeźnicza 2a, 31-540 Kraków, POLAND Tel. +48 12 294-81-35, e-mail: biuro@apz.org.pl; www.apz.org.pl 11 9. Przyjęty kierunek rozwoju działalności organizacji o nowe formy zajęć ruchowych i związanych z ekspresją ciała jest jak najbardziej właściwy, wskazane jest zadbanie by kontynuować te prace i szukać dalszych możliwości wykorzystywania form parateatralnych i ćwiczeń ruchowych w ramach naszych działań. Cennym byłoby także dodanie zajęć muzycznych (związanych ze śpiewem, grą na instrumentach) do naszej oferty. 10. Należy rozważyć możliwość podjęcia dalszej współpracy z partnerami poznanymi w trakcie realizacji projektu, w szczególności: - możliwość realizacji projektu partnerskiego w ramach Partnerstw Strategicznych programu Erasmus+ z organizacjami z Włoch i Hiszpanii - poświeconego wykorzystaniu form parateatralnych w pracy z seniorami; - możliwości realizacji wspólnych projektów szkoleniowych z the Center for Lifelong Learning oraz zaproszenia ich kadry na szkolenia organizowane przez nasze Stowarzyszenie; - kontynuowania udziału w szkoleniach językowych realizowanych przez the Kent School of English. Ogólne wnioski z realizacji projektu Realizacja projektu przebiegła pomyślnie i bez większych trudności na wszystkich etapach działania. W przyszłości cennym byłoby ustanowienie wszystkich partnerów realizowanych szkoleń przed aplikowaniem o grant oraz wnioskowanie o równoczesny udział kilku osób w danej mobilności (szczególnie dotyczy szkoleń). Cennym byłoby rozważenie udziału w szkoleniach dedykowanych, organizowanych tylko dla naszej kadry i uwzględniających tylko nasze specyficzne potrzeby przy równoczesnym zachowaniu udziału w szkoleniach otartych, które w większym stopniu pozwalają na wymianę doświadczeń w wymiarze międzynarodowym (nie tylko z przedstawicielami organizacji przyjmującej ale i innymi uczestnikami szkolenia, pochodzącymi z różnych rejonów Europy). Warto kontynuować podejmowanie tego typu działań mających na celu podnoszenie kompetencji naszej kadry poprzez udział w międzynarodowej wymianie doświadczeń. Projekt "Innowacyjność i profesjonalizm odpowiedzią na wyzwania edukacyjne starzejącego się społeczeństwa"został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Raport odzwierciedla jedynie stanowisko jego autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną.

×