Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Disediakan oleh
Unit Arab & Tamadun Islam
Perpustakaan Tun Seri Lanang
1
Katalog Awam Dalam Talian
 merupakan katalog dalam bentuk talian (on-line)
yang mengandungi maklumat bibliografik bahan d...
OPAC : GEMILANG
 GEMILANG = Gedung Maklumat Ilmu Tun Seri Lanang
 Boleh diakses dari dalam dan luar UKM melalui :
http:/...
Fungsi GEMILANG
 Melakukan pencarian bahan
melalui pengarang / judul /
perkara / kata kunci.
 Mengenalpasti lokasi bahan...
KAEDAH PENCARIAN
MAKLUMAT
Disediakan oleh
Unit Arab & Tamadun Islam
Perpustakaan Tun Seri Lanang
5
Kaedah pencarian di GEMILANG




Browse Search
Kaedah Browse Search hanya
mencari katakunci / perkataan
yang terletak ...
Pencarian melalui kaedah BROWSE
Pencarian pengarang bernama Yusuf al-Qaradawi
Masukkan entri pengarang, contoh Yusuf al-Qa...
Hit Count
menunjukkan
jumlah bahan
yang
berkaitan
dengan
pengarang
Klik Back/Forward
atau klik kumpulan
nombor untuk
melih...
Senarai rekod
bibliografik bahan
dipaparkan
Klik ITEMS untuk
mendapatkan rekod
lengkap bahan.

9
Rekod lengkap bahan
dipaparkan
• Location : memaklumkan di mana
bahan boleh didapati.
• Call number : nombor panggilan
buk...
Pencarian melalui kaedah KEYWORD
Klik Keyword
Pencarian melalui Keyword membolehkan gabungan
pencarian lebih daripada satu...
Tips Pencarian Maklumat
 Bagi nama pengarang
 Terbalikkan nama bagi nama pengarang selain Melayu.
 Masukkan “al-” atau ...
13
CARTA BERGAMBAR PENCARIAN BUKU
MENGGUNAKAN i-HUDA
(Pelan lokasi rak atas talian)
Taip maklumat carian
Contoh : Judul bu...
Tips Pencarian Maklumat
 Bagi judul bahan
 Abaikan “Al-” dan “‫”ال‬ bagi perkataan pertama judul bahan dalam
bahasa arab...
 Gunakan ejaan transliterasi bagi
bahan berbahasa Arab
 Contoh judul buku:
‫السادة‬ ‫مذهب‬ ‫على‬ ‫الفقهية‬ ‫الخلاصة‬
‫ال...
TIPS PENCARIAN AYAT AL-
QUR’AN DAN HADITH
Disediakan oleh
Unit Arab & Tamadun Islam
Perpustakaan Tun Seri Lanang
16
Indeks al-Quran
BP
133
.S339
• Pengguna boleh membuat carian
berdasarkan search type subject
“Qur’an—Indexes” dan “Qur’an...
Langkah :
 Kenal pasti kata dasar perkataan yang
diperlukan
 Contoh : hina
 Dapatkan halaman huruf H. Indeks
disusun me...
•Bahasa Arab
• Antara indeks al-Qur’an
dalam bahasa arab yang
terkenal adalah al-Mu'jam
al-mufahras li-alfaz al-
Qur’an.
B...
Langkah :
 Kenal pasti kata dasar perkataan yang
diperlukan
 Contoh : perkataan ‫هللا‬
 Dapatkan halaman huruf ‫.ا‬ Ind...
Indeks Hadith
• Pengguna boleh membuat carian
berdasarkan search type subject
“Hadith—Indexes” dan “Hadith--
Concordances”...
Langkah :
 Kenal pasti kata dasar perkataan yang diperlukan
 Contoh : perkataan ‫شهد‬
 Dapatkan halaman huruf ‫.ش‬ Inde...
23
24
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

KKM Koleksi Islam

Kursus ini menekankan teknik pencarian maklumat bagi sumber maklumat terpilih khusus bagi bahan koleksi Arab dan Tamadun Islam, Perpustakaan UKM menerusi:
1. OPAC GEMILANG.
2. Tips pencarian maklumat bagi bahan berbahasa Arab.
3. Tips pencarian ayat al-Qur’an dan hadith.
4. Carian latihan ilmiah bagi pelajar Fakulti Pengajian Islam UKM

Beberapa sumber yang disediakan oleh perpustakaan dan sumber terbuka lain turut dikongsikan dalam kursus ini.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

KKM Koleksi Islam

 1. 1. Disediakan oleh Unit Arab & Tamadun Islam Perpustakaan Tun Seri Lanang 1
 2. 2. Katalog Awam Dalam Talian  merupakan katalog dalam bentuk talian (on-line) yang mengandungi maklumat bibliografik bahan di perpustakaan. Ia juga dikenali sebagai OPAC (Online Public Access Catalogue)  GEMILANG adalah nama singkatan bagi Katalog Perpustakaan UKM / OPAC 2
 3. 3. OPAC : GEMILANG  GEMILANG = Gedung Maklumat Ilmu Tun Seri Lanang  Boleh diakses dari dalam dan luar UKM melalui : http://gemilang.ukm.my  Menggunakan sistem VIRTUA sejak September 1999  Pencarian kepada judul-judul bahan yang terdapat di dalam koleksi Perpustakaan sahaja, seperti berikut :  Kamus  Laporan undang-undang  Bahan media  Buku  Jurnal  Tesis 3
 4. 4. Fungsi GEMILANG  Melakukan pencarian bahan melalui pengarang / judul / perkara / kata kunci.  Mengenalpasti lokasi bahan di dalam koleksi perpustakaan.  Membantu memudahkan pencarian bahan dan lebih efektif.  Memperbaharui pinjaman bahan.  Membuat tempahan bahan yang sedang dalam pinjaman.  Untuk mengetahui status bahan samada dalam koleksi atau sedang dalam pinjaman.  Melihat rekod pinjaman sendiri (jumlah pinjaman, akaun jika ada denda, status tempahan dll). 4
 5. 5. KAEDAH PENCARIAN MAKLUMAT Disediakan oleh Unit Arab & Tamadun Islam Perpustakaan Tun Seri Lanang 5
 6. 6. Kaedah pencarian di GEMILANG     Browse Search Kaedah Browse Search hanya mencari katakunci / perkataan yang terletak di permulaan search type yang dipilih. Kebiasaannya digunakan bagi judul bahan dan pengarang yang telah dikenalpasti. Keyword Search Kaedah Keyword Search membolehkan gabungan beberapa perkataan dicari menggunakan Boolean Operator (AND, OR, NOT, NEAR). Kebiasaannya digunakan jika tidak pasti judul sebenar. Perkataan yang dipilih boleh berada di permulaan, tengah dan akhir ayat sesuatu rekod bahan. 6
 7. 7. Pencarian melalui kaedah BROWSE Pencarian pengarang bernama Yusuf al-Qaradawi Masukkan entri pengarang, contoh Yusuf al-Qaradawi Terbalikkan nama pengarang (bukan Melayu) Pilih search type : Author Klik Search untuk memulakan pencarian    7
 8. 8. Hit Count menunjukkan jumlah bahan yang berkaitan dengan pengarang Klik Back/Forward atau klik kumpulan nombor untuk melihat entri lain. Senarai nama yang bermula dengan al- Qaradawi dipaparkan Klik nama pengarang yang dikehendaki.  8
 9. 9. Senarai rekod bibliografik bahan dipaparkan Klik ITEMS untuk mendapatkan rekod lengkap bahan.  9
 10. 10. Rekod lengkap bahan dipaparkan • Location : memaklumkan di mana bahan boleh didapati. • Call number : nombor panggilan buku yang lengkap. • Units : bilangan naskhah • Barcode : nombor kod palang buku • Status : memaklumkan status bahan sama ada sedang dalam pinjaman atau tidak.  10
 11. 11. Pencarian melalui kaedah KEYWORD Klik Keyword Pencarian melalui Keyword membolehkan gabungan pencarian lebih daripada satu search type dibuat dengan menggunakan Boolean Operator. Masukkan katakunci/perkataan yang ingin dicari, contoh : ‘Abd al-Karim Zaydan (author) dan Judicial law (Islamic law) (subject) Jumlah bahan dipaparkan. Klik ITEMS untuk mendapatkan maklumat yang lengkap.    11
 12. 12. Tips Pencarian Maklumat  Bagi nama pengarang  Terbalikkan nama bagi nama pengarang selain Melayu.  Masukkan “al-” atau “‫”ال‬ bagi nama pengarang jika ada.  Gunakan nama keluarga atau nama masyhur pengarang sebagai alternatif. ‫ناجي‬ ‫هالل‬ ‫ناجي‬,‫هالل‬ gunakan gunakan atau Naji, Hilal al-Sharqawi, NadiyahNadiyah al-Sharqawi Donald Trump gunakan Trump, Donald gunakan ‫عمر‬ ‫بن‬ ‫أحمد‬ ‫العباس‬ ‫أبو‬ ،‫القرطبي‬ atau al-Qurtubi, Abu al-'Abbas Ahmad ibn 'Umar ‫القرطبي‬ ‫عمر‬ ‫بن‬ ‫أحمد‬ ‫العباس‬ ‫أبو‬ Chan Ai Wah gunakan Chan, Ai Wah Averroes atau ‫سينا‬ ‫ابن‬ atau Avicenna 12
 13. 13. 13 CARTA BERGAMBAR PENCARIAN BUKU MENGGUNAKAN i-HUDA (Pelan lokasi rak atas talian) Taip maklumat carian Contoh : Judul buku : Tinta nasihat untuk penuntut ilmu Klik pada judul yang dikehendaki Shelf location akan terpapar di Gemilang. Klik pada url Paparan pelan rak dan kedudukan rak sebenar 13
 14. 14. Tips Pencarian Maklumat  Bagi judul bahan  Abaikan “Al-” dan “‫”ال‬ bagi perkataan pertama judul bahan dalam bahasa arab  Abaikan artikel “A”, “The”, “An” bagi judul bahan yang bermula dengan perkataan tersebut. gunakan gunakan ‫تاريخ‬‫الحديث‬ ‫مصر‬ ‫في‬ ‫للقانون‬ ‫االجتماعي‬ atau Tarikh al-ijtima'i lil-qanun fi Misr al-hadith ‫في‬ ‫للقانون‬ ‫االجتماعي‬ ‫التاريخ‬ ‫الحديث‬ ‫مصر‬ The genius of Malay civilisation Genius of Malay civilisation 14
 15. 15.  Gunakan ejaan transliterasi bagi bahan berbahasa Arab  Contoh judul buku: ‫السادة‬ ‫مذهب‬ ‫على‬ ‫الفقهية‬ ‫الخلاصة‬ ‫المالكية‬ gunakan al-Khulasah al-fiqhiyah 'ala madhhab al-sadah al-Malikiyah Tips Pencarian Maklumat ARAB ROMAN ARAB ROMAN ‫ا‬ a (ditiadakan apabila digandingkan dengan huruf ‫و‬ contoh : ‫فعلوا‬ ‫ط‬ t ‫ب‬ b ‫ظ‬ z ‫ت‬ t ‫ع‬ ‘ ‫ث‬ th ‫غ‬ gh ‫ج‬ j ‫ف‬ f ‫ح‬ h ‫ق‬ q ‫خ‬ kh ‫ك‬ k ‫د‬ d ‫ل‬ l ‫ذ‬ dh ‫م‬ m ‫ر‬ r ‫ن‬ n ‫ز‬ z ‫و‬ w ‫س‬ s ‫ي‬ y ‫ش‬ sh ‫ة‬،‫ه‬ h ‫ص‬ s ‫ال‬ l ‫ض‬ d ‫ء‬ ‘ (ditiadakan pada permulaan perkataan, contoh ‫أولي‬= uli, ada pada pertengahan, contoh ‫قرأن‬=  Gunakan juga ejaan lain yang sedia diketahui  Contoh : hadis, hadith dan hadits : mazhab, madhhab : shariah, syariah  Alt + Shift untuk menukar skrip tulisan (arab - roman)
 16. 16. TIPS PENCARIAN AYAT AL- QUR’AN DAN HADITH Disediakan oleh Unit Arab & Tamadun Islam Perpustakaan Tun Seri Lanang 16
 17. 17. Indeks al-Quran BP 133 .S339 • Pengguna boleh membuat carian berdasarkan search type subject “Qur’an—Indexes” dan “Qur’an-- Concordances”di Gemilang. • Terdapat beberapa indeks al- Qur’an dalam Bahasa Melayu, Inggeris dan Arab. • Indeks ini ditempatkan di Koleksi Rujukan Koleksi Arab & Tamadun Islam. 17
 18. 18. Langkah :  Kenal pasti kata dasar perkataan yang diperlukan  Contoh : hina  Dapatkan halaman huruf H. Indeks disusun mengikut turutan A – Z.  Dapatkan nombor surah dan ayat di hujung ayat 18
 19. 19. •Bahasa Arab • Antara indeks al-Qur’an dalam bahasa arab yang terkenal adalah al-Mu'jam al-mufahras li-alfaz al- Qur’an. BP 133 .A22 2001 19
 20. 20. Langkah :  Kenal pasti kata dasar perkataan yang diperlukan  Contoh : perkataan ‫هللا‬  Dapatkan halaman huruf ‫.ا‬ Indeks disusun mengikut turutan ‫ا‬ – ‫.ي‬  Petikan ayat al-Quran yang terdapat perkataan ‫هللا‬ disenaraikan berserta nombor ayat dan nama surah.  Dapatkan nombor surah dan ayat di hujung ayat 20
 21. 21. Indeks Hadith • Pengguna boleh membuat carian berdasarkan search type subject “Hadith—Indexes” dan “Hadith-- Concordances”di Gemilang. • Antara indeks hadith dalam bahasa arab yang terkenal adalah al-Mu'jam al-mufahras li-alfaz al- Hadith al-Nabawi : 'an al-kutub al-sittah wa-'an Musnad al-Darimi wa-Muwatta' Malik wa-Musnad Ahmad ibn Hanbal. • Setakat ini masih belum ada indeks hadith dalam Bahasa Melayu. BP 135.2 .W43 1936 21
 22. 22. Langkah :  Kenal pasti kata dasar perkataan yang diperlukan  Contoh : perkataan ‫شهد‬  Dapatkan halaman huruf ‫.ش‬ Indeks disusun mengikut turutan ‫ا‬ – ‫.ي‬  Petikan ayat daripada hadith yang terdapat perkataan ‫شهد‬ disenaraikan.  Dapatkan kitab sumber hadith, bab dalam kitab dan nombor hadith di hujung ayat.  Hanya singkatan kitab hadith ditulis pada hujung ayat, pengguna boleh merujuk maksud singkatan di mukasurat bawah pada setiap helaian.  Seterusnya, pengguna perlu merujuk kitab sumber hadith tersebut untuk melihat hadith yang lengkap. Contoh : ‫ت‬ bermaksud al-Tirmidhi : ‫جه‬ bermaksud Ibn Majah Contoh : Kitab sumber hadith  al-Bukhari Bab  Wakalah Nombor hadith  5 22
 23. 23. 23
 24. 24. 24

×