Agile Warsaw #143. Od skalowania Agile w dużej firmie do zmiany kultury organizacyjnej

Bartek Janowicz
Bartek JanowiczCorporate Innovation Designer, Lean Startup Coach
Czy Agile zrobi
z ING Startup?
Od skalowania Agile do zmiany
kultury organizacyjnej
Paweł Pietruszka, Bartek Janowicz
Agile Warsaw 08.01.2018
Paweł Pietruszka
2
• Agile Coach w ING Banku Śląskim
• Wcześniej Scrum Master oraz developer
w Hotel Reservation Service
Bartek Janowicz
3
• 2010-2013 Ekspert i Menedżer w HR T&D w
ING Banku Śląskim
• Obecnie co-founder Agile Mindset oraz
founder Proinnovate
• Lean Startup & Intrapreneurship Coach
• Szef programowy akceleratora IndustryLab
• Koordynator akceleracji
• Facylitator IAF oraz Playing Lean
• Doradca ds. skalowania kultury Agile/Lean
• Polski ambasador EMEA Lean Startup Summit
Europe (March 20-21, Amsterdam)
4
Zespół Agile Coachy z kompetencjami z różnych
obszarów:
• 1 HR (Agile Transformation Officer)
• 1 HR
• 5 z doświadczeniem z obszaru IT
• 5 z doświadczeniem z obszaru biznesowego
• 1 z doświadczeniem z obszaru Ryzyka Kredytowego
• 1 z Operacji (doświadczenie Lean Management)
Pracujemy w 2 lokalizacjach:
• 8 w Katowicach
• 6 w Warszawie
Agile Transformation Office ATO
5
Dlaczego ING Bank Śląski się zmienia?
1 http://www.thebanker.com/World/ING-s-disruptive-model-interview-with-CEO-Ralph-Hamers
2 https://www.ingbank.pl/o-banku/odpowiedzialnosc-spoleczna
„We want to be a tech company with a banking license”
– Ralph Hamers, CEO1
„Niezmiennie stawiamy klienta w centrum uwagi.
Chcemy, aby nasi pracownicy potrafili patrzeć na pracę banku z perspektywy
klientów. Zmieniamy sposób myślenia pracowników, inspirujemy do
eksperymentowania i elastycznie podchodzimy do funkcjonowania naszej
organizacji.”
– Brunon Bartkiewicz, Prezes Zarządu Banku 2
Rzeczywistość w jakiej działamy podlega gwałtownej
zmianie i zmierza w kierunku technologicznym
6
7
70%
30%
Efektywność programów
transformacji
Porażka
Sukces
Źródła: McKinsey Quarterly Transformation Executive Summary, 2008 oraz 11th Annual State of Agile Report by VersionOne
Wyzwania w adoptowaniu i
skalowaniu Agile
Wyzwania w transformacji Agile
1. Rozwój kultury przywództwa
2. Wzmocnienie wpływu pracowników
i współpracy
3. Facylitacja wzmacniająca współpracę
4. Odpowiedzialność za własny rozwój
8
2010/2011: Wyzwania HR
9
Wykorzystać to, co w kulturze organizacyjnej jest dobre
10
- Przekonuję
- Zarządzam z góry
- Mam rację
- Sukces lub porażka
- Sprawdzam i potem przekonuję
- Słucham zespołu
- Odkrywam prawdę
- Uczę się na błędach i sukcesach
1. Rozwój kultury przywództwa
11
- O budowaniu wiarygodności menedżerskiej (kultura
feedbacku)
- O różnicach, które są wyzwaniem (partnerstwo różnic)
- O zarządzaniu niepewnością w sytuacji zmiany (myślnie
systemowe i pytanie)
- O wywieraniu wpływu na realizację celu strategicznego
(wizja i zaangażowanie)
- Strategia zarządzania różnorodnością
+ od 2016 – TOP Great Leaders Program – rozwój inteligencji
przywódczej i zrównoważonego przywództwa
Projekt: Rozwój na Bank (2011-2013)
12
• Rozwój poczucia własnej wartości
• Identyfikacja silnych stron i talentów
• Uznanie – wzmocnienie przekazywanie
pozytywnego feedbacku bazującego na
silnych stronach i talentach
• Rozwój umiejętności coachingowych
(zadawania pytań coachingowych)
Potem wzmocnienie:
Projekt: Wyrażanie uznania (2010-2014)
13
Ludzie wykonujący pracę na co dzień:
• wiedzą najlepiej co działa, a co nie
działa
• im najbardziej zależy na poprawianiu
tego co wykonują
• najczęściej chętni do współpracy
wokół rozwiązania
2. Wzmacnianie wpływu pracowników
14
3. Facylitacja wzmacniająca współpracę
15
1. WYZWANIE
2. ZAUFANA
GRUPA
4. PYTANIA,
REFLEKSJE,
PLAN DZIAŁAŃ
3. FOKUS NA
UCZENIE SIĘ
Projekt/przywództwo
Facylitator
Przykład: Action Learning – dzielenie się doświadczeniami
16
• Problem istotny biznesowo i złożony
• Facylitowany warsztat dla
pracowników (bez menedżerów)
• Wynik: rekomendacje do wdrożenia do
90 dni
• Decyzja Sponsora pod koniec
warsztatu
• Kluczowa rola facylitatora – 10 osób z
biznesu, IT, Finansów, HR
Przykład: Work-out – usprawnienia złożonych problemów
17
4. Odpowiedzialność za własny rozwój
nauka w miejscu
pracy, wynikająca z
doświadczania
70%
uczenie się od innych
20%
ustrukturalizowane
uczenie się
10%
SKUTECZNOŚĆ
RODZAJ DZIAŁAŃ ROZWOJOWYCH
18
Przykład: Rozwój z każdego miejsca w firmie
19
Przykład: Dni Innowacyjności
Wszystko co Agile zaczęło się od IT
Początki
Agile
2011 2012
20
Od laboratorium Agile
po roll-out w całym IT
2014
ORGANIZACJA
Nowa struktura IT
Proof of Concept TAK dla Agile!
4 SCRUMY
Wdrożenie agile
tam, gdzie ma to
sens oraz jako
proces ciągłej
zmiany
 Struktura oparta na liniach
biznesowych
 Interdyscyplinarne zespoły IT:
analitycy, testerzy i programiści
 Pełne wsparcie aplikacji
 Agile development wspólnie z
dostawcami
Tworzenie DevOps
2015
SYSTEM
Private Cloud
ZeroTouch – baza dla rozwoju
oprogramowania w Agile
 Continuous integration & deployment
 Automatyzacja testów
 Zmniejszenie złożoności infrastruktury
 Krótszy czas na set-up środowiska
(minuty zamiast tygodni)
 Capacity on demand
Mamy największą
prywatną chmurę w
polskiej bankowości
AUTOMATED
TESTING
APP CODE &
REQUIREMENTS
CONTINOUS
DELIVERY
FROM TEST TO
PRODUCTION CAPACITY ON
DEMAND
SHORT TIME TO SET UP IT
ENVIRONMENT
6 WEEKS TO 15 MINUTES
HIGHLY AUTOMATED
AND ELASTIC
INFRASTRUCTURE
REDUCED
INFRASTRUCTURE
COMPLEXITY
Zespołów
Scrum
Osób z różnych
obszarów
10
120
Moje ING – następny eksperyment na wielką skalę
Kolejny krok to większa integracja
Prywatna
Chmura
2015 01.2017
PION KLIENCI
DETALICZNI
06.2017
PION KLIENCI
KORPORACYJNI
23
RYZYKO
KREDYTOWE
TEAMING
MOBILE
PAYMENTS i
MojeING
05.2017 09.20172016
Agile Way Of Working
24
MODEL ORGANIZACJI AGILE
Tworzenie
Produktów
Sprzedaż Serwis Wsparcie
Tu działamy jako ATO
Agile Way Of Working
25
MODEL ORGANIZACJI AGILE
Tworzenie
Produktów
Sprzedaż Serwis Wsparcie
Tribe’y
Organizacja oparta na Tribe’ach
Nasze inspiracje
26
Product
Owner
CHAPTERChapter
Leader
TRIBE TRIBE
SCRUM SCRUM SCRUM
Tribe
Leader
Manager
Centrum Agile
IT
27
Manager
Centrum Agile
Agile
Coach
Tribe
Leader
Director of
Agile
Centre
Manager
Centrum Agile
IT
Manager
Centrum Agile
Agile
Coach
Product
Owner
Product
Owner
Scrum
Master
Scrum
Master
Scrum
Master
BIZ
IT
OPS
Struktura w Tribe’ie
28
MODEL ORGANIZACJI AGILE
Sprzedaż Serwis Wsparcie
Agile Way Of Working
Tworzenie
Produktów
29
Operacje i Contact Centre
Struktura TeamINGu
30
Obszar 1 Obszar2
Zespół 1 Zespół 2
TEAM Ekspert
TEAM LEADERTEAM COACH
Obszar 3 Obszar 1 Obszar 2 Obszar 3
1. PLANUJEMY
31
SPRINT
2 tygodnie
2. PRACUJEMY
3. PODSUMOWUJEMY
LEADER
TeamING
DYREKTOR
TeamING
AGILE COACH
CHAPTER LEADER
ZESPÓŁ
TeamING
KAPITAN DNIA
PLANOWANIE
DAILY
RETROSPEKCJA
SUPERDEMO
1 x kwartał
TeamING - zespoły
IDEA
PODEJŚCIA
Każde zadanie,
nawet najmniejsze,
jest powiązane z
naszą strategią.
Stopień
dekompozycji
wskazuje poziom
zarządzania /
podejmowania
decyzji.
Board & Tribe Leaders
Obeya Room
Tribe Leader
& Product Owners
Tribe Wall /
Portfolio Wall
Product Owner
& Development Team
Scrum Backlog
Od strategii do zadania na sprint
32
1. Performance Wall – pokazuje aktualny
status mierzonych przez nas wskaźników
2. Portfolio Wall (Epic / Feature Wall) –
jakie duże zadania realizują poszczególne
Tribe’y lub zespoły (i kiedy)
3. Action Board – zawiera listę przeszkód,
którymi trzeba się zająć, żeby zapewnić
sprawne działanie biznesu
4. Improvement Wall – zawiera
usprawnienia, które mają nam pomóc w
realizacji strategii
Przykładowe elementy Obeya
Poziom szczegółów zależy od naszych
potrzeb i celu jaki ma pełnić Obeya
33
34
Visual Management – Retail Obeya Room
35
Visual Management – Tribe Portfolio Wall
Quarterly Business Review
36
Jakie cele zamierzamy osiągnąć? Jakie są kluczowe kamienie milowe?
Nasze cele Co zrobiliśmy? Następne kroki
Nasze cele Co zrobiliśmy? Następne kroki
Jeżeli nie, jaki będzie wpływ opóźnień?2
Czy dostarczyliśmy to co planowaliśmy?1 Czy osiągnęliśmy założone korzyści biznesowe?3
Jakie jest wykonanie budżetu?4
QBR
37
Nasze cele Co zrobiliśmy? Następne kroki
Co poszło dobrze? Co musimy poprawić? Czy coś wymaga eskalacji?
Nasze cele Co zrobiliśmy? Następne kroki
Jaki budżet potrzebujemy?Jakie działania planujemy wykonać ?
Jaką wartość nam to przyniesie?
Czy istnieją zależności warunkujące
realizację naszego planu? Jeśli tak, to jakie?
38
+
Egzekucja obecnego
modelu biznesowego
(the corporation way)
Poszukiwanie nowych
modelów biznesowych
(the startup way)
Oburęczna organizacja
39
startupów upada
w ciągu 3 lat
9/10
Wyzwanie
40
Rozwój kultury innowacji w ING
41
Design
Thinking
Lean Startup
Agile Scrum
Proces PACE
42
PACE -> eksperymentowanie
43
• Wyzwanie ważne dla firmy
• Do 14 tygodni
• Dedykowany zespół na 100%
czasu, autonomia,
decyzyjność
• Lider akceleracji + Leadership
Team
• PACE Coach i zewnętrzne
wsparcie Experiment
Designer, UX Designer
PACE Akcelerator
44
• Do 5 tygodni
• Zaangażowanie do 50%
czasu uczestników
• Proces PACE
• Role: Service Designer,
Experiment Designer oraz
PACE Coacha
PACE Everyday
45
• Zgłoś pomysł
• 6-7 m-cy realizacji – etapy
oceny
• Wsparcie PACE Coachów
• Demo Day w Amsterdamie
• Ponad 800 pomysłów
zgłoszonych
46
• Zespoły programistów z
całego świata
• Duża nagroda
• Medialne wydarzenie
CodING 24
47
Współpraca ze startupami
48
everyday
Skrzynka
absurdów
CEL: Pipeline innowacji
49
50
Bartek Janowicz
+48 604 647 317
bartek@proinnovate.pl
10% zniżki na bilet
Zaproszenie od Agile Mindset:
51
1 of 51

Recommended

Program Grow Startup by
Program Grow StartupProgram Grow Startup
Program Grow StartupBartek Janowicz
163 views58 slides
Lean leadership w google campus 16062016 by
Lean leadership w google campus 16062016Lean leadership w google campus 16062016
Lean leadership w google campus 16062016Bartek Janowicz
431 views56 slides
Lean Startup Machine Warsaw - first edition by
Lean Startup Machine Warsaw - first editionLean Startup Machine Warsaw - first edition
Lean Startup Machine Warsaw - first editionBartek Janowicz
792 views53 slides
Meetup_Warsaw_Lean_Startup&Innovations_in_Corpo_1 by
Meetup_Warsaw_Lean_Startup&Innovations_in_Corpo_1Meetup_Warsaw_Lean_Startup&Innovations_in_Corpo_1
Meetup_Warsaw_Lean_Startup&Innovations_in_Corpo_1Bartek Janowicz
604 views51 slides
Lean startup conference '2014_corporate_innovations by
Lean startup conference '2014_corporate_innovationsLean startup conference '2014_corporate_innovations
Lean startup conference '2014_corporate_innovationsBartek Janowicz
851 views32 slides
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd by
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd Clark Boyd
24.3K views69 slides

More Related Content

Featured

How to have difficult conversations by
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations Rajiv Jayarajah, MAppComm, ACC
5K views19 slides
Introduction to Data Science by
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data ScienceChristy Abraham Joy
82.3K views51 slides
Time Management & Productivity - Best Practices by
Time Management & Productivity - Best PracticesTime Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesVit Horky
169.7K views42 slides
The six step guide to practical project management by
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementMindGenius
36.6K views27 slides
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright... by
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...RachelPearson36
12.7K views21 slides
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present... by
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Applitools
55.5K views138 slides

Featured(20)

Time Management & Productivity - Best Practices by Vit Horky
Time Management & Productivity - Best PracticesTime Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best Practices
Vit Horky169.7K views
The six step guide to practical project management by MindGenius
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project management
MindGenius36.6K views
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright... by RachelPearson36
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
RachelPearson3612.7K views
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present... by Applitools
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Applitools55.5K views
12 Ways to Increase Your Influence at Work by GetSmarter
12 Ways to Increase Your Influence at Work12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work
GetSmarter401.7K views
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G... by DevGAMM Conference
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
DevGAMM Conference3.6K views
Barbie - Brand Strategy Presentation by Erica Santiago
Barbie - Brand Strategy PresentationBarbie - Brand Strategy Presentation
Barbie - Brand Strategy Presentation
Erica Santiago25.1K views
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well by Saba Software
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them wellGood Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Saba Software25.2K views
Introduction to C Programming Language by Simplilearn
Introduction to C Programming LanguageIntroduction to C Programming Language
Introduction to C Programming Language
Simplilearn8.4K views
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr... by Palo Alto Software
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...
Palo Alto Software88.4K views
9 Tips for a Work-free Vacation by Weekdone.com
9 Tips for a Work-free Vacation9 Tips for a Work-free Vacation
9 Tips for a Work-free Vacation
Weekdone.com7.2K views
How to Map Your Future by SlideShop.com
How to Map Your FutureHow to Map Your Future
How to Map Your Future
SlideShop.com275.1K views
Beyond Pride: Making Digital Marketing & SEO Authentically LGBTQ+ Inclusive -... by AccuraCast
Beyond Pride: Making Digital Marketing & SEO Authentically LGBTQ+ Inclusive -...Beyond Pride: Making Digital Marketing & SEO Authentically LGBTQ+ Inclusive -...
Beyond Pride: Making Digital Marketing & SEO Authentically LGBTQ+ Inclusive -...
AccuraCast3.4K views
Exploring ChatGPT for Effective Teaching and Learning.pptx by Stan Skrabut, Ed.D.
Exploring ChatGPT for Effective Teaching and Learning.pptxExploring ChatGPT for Effective Teaching and Learning.pptx
Exploring ChatGPT for Effective Teaching and Learning.pptx
Stan Skrabut, Ed.D.57.7K views

Agile Warsaw #143. Od skalowania Agile w dużej firmie do zmiany kultury organizacyjnej

 • 1. Czy Agile zrobi z ING Startup? Od skalowania Agile do zmiany kultury organizacyjnej Paweł Pietruszka, Bartek Janowicz Agile Warsaw 08.01.2018
 • 2. Paweł Pietruszka 2 • Agile Coach w ING Banku Śląskim • Wcześniej Scrum Master oraz developer w Hotel Reservation Service
 • 3. Bartek Janowicz 3 • 2010-2013 Ekspert i Menedżer w HR T&D w ING Banku Śląskim • Obecnie co-founder Agile Mindset oraz founder Proinnovate • Lean Startup & Intrapreneurship Coach • Szef programowy akceleratora IndustryLab • Koordynator akceleracji • Facylitator IAF oraz Playing Lean • Doradca ds. skalowania kultury Agile/Lean • Polski ambasador EMEA Lean Startup Summit Europe (March 20-21, Amsterdam)
 • 4. 4 Zespół Agile Coachy z kompetencjami z różnych obszarów: • 1 HR (Agile Transformation Officer) • 1 HR • 5 z doświadczeniem z obszaru IT • 5 z doświadczeniem z obszaru biznesowego • 1 z doświadczeniem z obszaru Ryzyka Kredytowego • 1 z Operacji (doświadczenie Lean Management) Pracujemy w 2 lokalizacjach: • 8 w Katowicach • 6 w Warszawie Agile Transformation Office ATO
 • 5. 5 Dlaczego ING Bank Śląski się zmienia? 1 http://www.thebanker.com/World/ING-s-disruptive-model-interview-with-CEO-Ralph-Hamers 2 https://www.ingbank.pl/o-banku/odpowiedzialnosc-spoleczna „We want to be a tech company with a banking license” – Ralph Hamers, CEO1 „Niezmiennie stawiamy klienta w centrum uwagi. Chcemy, aby nasi pracownicy potrafili patrzeć na pracę banku z perspektywy klientów. Zmieniamy sposób myślenia pracowników, inspirujemy do eksperymentowania i elastycznie podchodzimy do funkcjonowania naszej organizacji.” – Brunon Bartkiewicz, Prezes Zarządu Banku 2
 • 6. Rzeczywistość w jakiej działamy podlega gwałtownej zmianie i zmierza w kierunku technologicznym 6
 • 7. 7 70% 30% Efektywność programów transformacji Porażka Sukces Źródła: McKinsey Quarterly Transformation Executive Summary, 2008 oraz 11th Annual State of Agile Report by VersionOne Wyzwania w adoptowaniu i skalowaniu Agile Wyzwania w transformacji Agile
 • 8. 1. Rozwój kultury przywództwa 2. Wzmocnienie wpływu pracowników i współpracy 3. Facylitacja wzmacniająca współpracę 4. Odpowiedzialność za własny rozwój 8 2010/2011: Wyzwania HR
 • 9. 9 Wykorzystać to, co w kulturze organizacyjnej jest dobre
 • 10. 10 - Przekonuję - Zarządzam z góry - Mam rację - Sukces lub porażka - Sprawdzam i potem przekonuję - Słucham zespołu - Odkrywam prawdę - Uczę się na błędach i sukcesach 1. Rozwój kultury przywództwa
 • 11. 11 - O budowaniu wiarygodności menedżerskiej (kultura feedbacku) - O różnicach, które są wyzwaniem (partnerstwo różnic) - O zarządzaniu niepewnością w sytuacji zmiany (myślnie systemowe i pytanie) - O wywieraniu wpływu na realizację celu strategicznego (wizja i zaangażowanie) - Strategia zarządzania różnorodnością + od 2016 – TOP Great Leaders Program – rozwój inteligencji przywódczej i zrównoważonego przywództwa Projekt: Rozwój na Bank (2011-2013)
 • 12. 12 • Rozwój poczucia własnej wartości • Identyfikacja silnych stron i talentów • Uznanie – wzmocnienie przekazywanie pozytywnego feedbacku bazującego na silnych stronach i talentach • Rozwój umiejętności coachingowych (zadawania pytań coachingowych) Potem wzmocnienie: Projekt: Wyrażanie uznania (2010-2014)
 • 13. 13 Ludzie wykonujący pracę na co dzień: • wiedzą najlepiej co działa, a co nie działa • im najbardziej zależy na poprawianiu tego co wykonują • najczęściej chętni do współpracy wokół rozwiązania 2. Wzmacnianie wpływu pracowników
 • 15. 15 1. WYZWANIE 2. ZAUFANA GRUPA 4. PYTANIA, REFLEKSJE, PLAN DZIAŁAŃ 3. FOKUS NA UCZENIE SIĘ Projekt/przywództwo Facylitator Przykład: Action Learning – dzielenie się doświadczeniami
 • 16. 16 • Problem istotny biznesowo i złożony • Facylitowany warsztat dla pracowników (bez menedżerów) • Wynik: rekomendacje do wdrożenia do 90 dni • Decyzja Sponsora pod koniec warsztatu • Kluczowa rola facylitatora – 10 osób z biznesu, IT, Finansów, HR Przykład: Work-out – usprawnienia złożonych problemów
 • 17. 17 4. Odpowiedzialność za własny rozwój nauka w miejscu pracy, wynikająca z doświadczania 70% uczenie się od innych 20% ustrukturalizowane uczenie się 10% SKUTECZNOŚĆ RODZAJ DZIAŁAŃ ROZWOJOWYCH
 • 18. 18 Przykład: Rozwój z każdego miejsca w firmie
 • 20. Wszystko co Agile zaczęło się od IT Początki Agile 2011 2012 20 Od laboratorium Agile po roll-out w całym IT 2014 ORGANIZACJA Nowa struktura IT Proof of Concept TAK dla Agile! 4 SCRUMY Wdrożenie agile tam, gdzie ma to sens oraz jako proces ciągłej zmiany  Struktura oparta na liniach biznesowych  Interdyscyplinarne zespoły IT: analitycy, testerzy i programiści  Pełne wsparcie aplikacji  Agile development wspólnie z dostawcami Tworzenie DevOps 2015 SYSTEM Private Cloud ZeroTouch – baza dla rozwoju oprogramowania w Agile  Continuous integration & deployment  Automatyzacja testów  Zmniejszenie złożoności infrastruktury  Krótszy czas na set-up środowiska (minuty zamiast tygodni)  Capacity on demand
 • 21. Mamy największą prywatną chmurę w polskiej bankowości AUTOMATED TESTING APP CODE & REQUIREMENTS CONTINOUS DELIVERY FROM TEST TO PRODUCTION CAPACITY ON DEMAND SHORT TIME TO SET UP IT ENVIRONMENT 6 WEEKS TO 15 MINUTES HIGHLY AUTOMATED AND ELASTIC INFRASTRUCTURE REDUCED INFRASTRUCTURE COMPLEXITY
 • 22. Zespołów Scrum Osób z różnych obszarów 10 120 Moje ING – następny eksperyment na wielką skalę
 • 23. Kolejny krok to większa integracja Prywatna Chmura 2015 01.2017 PION KLIENCI DETALICZNI 06.2017 PION KLIENCI KORPORACYJNI 23 RYZYKO KREDYTOWE TEAMING MOBILE PAYMENTS i MojeING 05.2017 09.20172016
 • 24. Agile Way Of Working 24 MODEL ORGANIZACJI AGILE Tworzenie Produktów Sprzedaż Serwis Wsparcie Tu działamy jako ATO
 • 25. Agile Way Of Working 25 MODEL ORGANIZACJI AGILE Tworzenie Produktów Sprzedaż Serwis Wsparcie Tribe’y
 • 26. Organizacja oparta na Tribe’ach Nasze inspiracje 26
 • 27. Product Owner CHAPTERChapter Leader TRIBE TRIBE SCRUM SCRUM SCRUM Tribe Leader Manager Centrum Agile IT 27 Manager Centrum Agile Agile Coach Tribe Leader Director of Agile Centre Manager Centrum Agile IT Manager Centrum Agile Agile Coach Product Owner Product Owner Scrum Master Scrum Master Scrum Master BIZ IT OPS Struktura w Tribe’ie
 • 28. 28 MODEL ORGANIZACJI AGILE Sprzedaż Serwis Wsparcie Agile Way Of Working Tworzenie Produktów
 • 30. Struktura TeamINGu 30 Obszar 1 Obszar2 Zespół 1 Zespół 2 TEAM Ekspert TEAM LEADERTEAM COACH Obszar 3 Obszar 1 Obszar 2 Obszar 3
 • 31. 1. PLANUJEMY 31 SPRINT 2 tygodnie 2. PRACUJEMY 3. PODSUMOWUJEMY LEADER TeamING DYREKTOR TeamING AGILE COACH CHAPTER LEADER ZESPÓŁ TeamING KAPITAN DNIA PLANOWANIE DAILY RETROSPEKCJA SUPERDEMO 1 x kwartał TeamING - zespoły
 • 32. IDEA PODEJŚCIA Każde zadanie, nawet najmniejsze, jest powiązane z naszą strategią. Stopień dekompozycji wskazuje poziom zarządzania / podejmowania decyzji. Board & Tribe Leaders Obeya Room Tribe Leader & Product Owners Tribe Wall / Portfolio Wall Product Owner & Development Team Scrum Backlog Od strategii do zadania na sprint 32
 • 33. 1. Performance Wall – pokazuje aktualny status mierzonych przez nas wskaźników 2. Portfolio Wall (Epic / Feature Wall) – jakie duże zadania realizują poszczególne Tribe’y lub zespoły (i kiedy) 3. Action Board – zawiera listę przeszkód, którymi trzeba się zająć, żeby zapewnić sprawne działanie biznesu 4. Improvement Wall – zawiera usprawnienia, które mają nam pomóc w realizacji strategii Przykładowe elementy Obeya Poziom szczegółów zależy od naszych potrzeb i celu jaki ma pełnić Obeya 33
 • 34. 34 Visual Management – Retail Obeya Room
 • 35. 35 Visual Management – Tribe Portfolio Wall
 • 36. Quarterly Business Review 36 Jakie cele zamierzamy osiągnąć? Jakie są kluczowe kamienie milowe? Nasze cele Co zrobiliśmy? Następne kroki Nasze cele Co zrobiliśmy? Następne kroki Jeżeli nie, jaki będzie wpływ opóźnień?2 Czy dostarczyliśmy to co planowaliśmy?1 Czy osiągnęliśmy założone korzyści biznesowe?3 Jakie jest wykonanie budżetu?4
 • 37. QBR 37 Nasze cele Co zrobiliśmy? Następne kroki Co poszło dobrze? Co musimy poprawić? Czy coś wymaga eskalacji? Nasze cele Co zrobiliśmy? Następne kroki Jaki budżet potrzebujemy?Jakie działania planujemy wykonać ? Jaką wartość nam to przyniesie? Czy istnieją zależności warunkujące realizację naszego planu? Jeśli tak, to jakie?
 • 38. 38 + Egzekucja obecnego modelu biznesowego (the corporation way) Poszukiwanie nowych modelów biznesowych (the startup way) Oburęczna organizacja
 • 39. 39 startupów upada w ciągu 3 lat 9/10 Wyzwanie
 • 43. 43 • Wyzwanie ważne dla firmy • Do 14 tygodni • Dedykowany zespół na 100% czasu, autonomia, decyzyjność • Lider akceleracji + Leadership Team • PACE Coach i zewnętrzne wsparcie Experiment Designer, UX Designer PACE Akcelerator
 • 44. 44 • Do 5 tygodni • Zaangażowanie do 50% czasu uczestników • Proces PACE • Role: Service Designer, Experiment Designer oraz PACE Coacha PACE Everyday
 • 45. 45 • Zgłoś pomysł • 6-7 m-cy realizacji – etapy oceny • Wsparcie PACE Coachów • Demo Day w Amsterdamie • Ponad 800 pomysłów zgłoszonych
 • 46. 46 • Zespoły programistów z całego świata • Duża nagroda • Medialne wydarzenie CodING 24
 • 49. 49
 • 50. 50 Bartek Janowicz +48 604 647 317 bartek@proinnovate.pl 10% zniżki na bilet Zaproszenie od Agile Mindset:
 • 51. 51