Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

мо історія

15 views

Published on

План роботи шкільного МО учителів суспільно-природничих дисциплін

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

мо історія

  1. 1. Засідання методичного об’єднання Планироботи на поточнийнавчальний рік. № Тема Виконавець Примітка Засідання 1.(серпень). 1 Нормативне та науково – методичне забезпечення викладання суспільно –природничих наук в 2017 – 2018 навчальному році. Члени МО 2 Результати ЗНО випускників 11 класу. Вивчення та комплексний аналіз знань, умінь та навичок учнів за результатами ЗНО, розробка плану відпрацювання типових помилок. Донченко В.П. Неклеса С.А. Луференко Н.М. 3 Опрацювання критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів та правил ведення шкільної документації. Хорольська Н.О. 4 Обговорення та узгодження плану роботи МО на 2017 – 2018 нр. Розгляд, обговорення і погодження календарно – тематичних планів. Обговорення проблем над якими працюють вчителі. Члени МО. Засідання 2 (жовтень) 1 Аналіз проведення першого етапу (шкільних) та другого етапу (міських) всеукраїнських учнівських олімпіад Члени МО 2 Робота з обдарованими дітьми на уроках та в позаурочний час :Хто такі обдаровані діти? Робота з обдарованими дітьми на уроках. Підготовка дітей до участі в олімпіадах. Донченко В.П 3 Безпека дітей в інтернеті. ХорольськаН.О. 4 Адаптація учнів 5 класу до навчання в середній школі. Луференко Н.М. Засідання 3 (грудень). 1 Особливості проведення ЗНО в 2018 році. Неклеса С.А. 2 Розвиток творчої активності і розумової діяльності учнів під час виконання проектів – презентацій з допомогою ІКТ технологій. Хорольська Н.О. 3 Складання графіка проведення семестрових контрольних робіт. Вчителі предметники 4 Ознайомлення з новинками методичної літератури та новими підручниками. Донченко В.П. Засідання 4 (березень). «Самостійна робота та наукові дослідження школярів». 1 Самостійна робота на уроках хімії як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів. Хорольська Н.О. 2 Проектна діяльність на уроках біології. Луференко Н.М. 3 Залучення школярів до науково – дослідницької роботи. Неклеса С.А. 4 Самостійна робота на уроках географії. Донченко В.П.
  2. 2. Засідання 5 (травень) 1 Підготовка до проведення ДПА в 9 класі, ЗНО в 11 класі. Луференко Н.М. 2 Результати відвідування уроків у 4 класі та прогноз їх навчання на наступний навчальнийрік. Вчителі предметники

×