Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Hevostallien jätevesijärjestelmät ja malliratkaisut, projektipäällikkö Heini Iinatti ProAgria Oulu, HevosAgro

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Check these out next

1 of 16 Ad
Advertisement

More Related Content

Recently uploaded (20)

Advertisement

Hevostallien jätevesijärjestelmät ja malliratkaisut, projektipäällikkö Heini Iinatti ProAgria Oulu, HevosAgro

 1. 1. Hevostallien jätevesien käsittely Heini Iinatti, ProAgria Oulu, HevosAgro
 2. 2. Tallien jätevedet • Sosiaalitilat, WC:t, pesupaikat jne. Valumavedet • Valumat lantaloista, tarhoista, laitumilta, urheilualueilta jne. Ympäristönsuojelulaki (2000/86), uudistus Asetus talousvesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (2011/209) Asetus maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamisesta (2000/931) eli ns. nitraattiasetuksen, uudistus Hevostallit ja jätevedet
 3. 3. Jätevedet jätevesiviemäriin Hyväksytty jätevesien käsittely mikäli alueella ei ole viemäriä Hyväksytään rakennus- tai toimenpideluvassa Vanhoissa selvitettävä Siirtymäaika 2016 Jätevedet tallista
 4. 4. Tallin koko ja varustelutaso • WC, sosiaalitilat, majoitus jne. • pesuvedet  Jäteveden määrä ja laatu Nykyinen järjestelmä Tulevaisuuden suunnitelmat Tontti ja ympäristö • Vesistöt, pohjavesi • Tila, korkeuserot, maaperä • Muut kiinteistöt Jätevedet tallista
 5. 5. Lähde:JannePulkka,Etelä-SuomenSalaojakeskus
 6. 6. Jäteveden käsittelyjärjestelmät Maahanimeyttämö Harmaat vedet: 2 saostussäiliötä, pienempi imeytyskenttä, mitoitus aina tapauskohtaisesti
 7. 7. Maasuodattamo Jäteveden käsittelyjärjestelmät
 8. 8. Pienpuhdistamo Tarvittaessa Jäteveden käsittelyjärjestelmät
 9. 9. Ravinnepitoisten valumavesien hallinta • Lantahuollon toimivuus: tiivispohjainen lantala ja käsittelyalueet, puhtaana pito! • Tarha- ja muiden ulkoalueiden kuivatuksen järjestäminen joko salaojittamalla tai avo-ojilla. • Tarha muuta maastoa korkeammalle (20-30 cm) ja kallistukset reunojen keräilyojia kohti. • Keräilyojat hevosten turvallisuuden takia selkeästi aitojen ulkopuolelle. • LANNAN POISTO!
 10. 10. Esimerkkitarhanvalumavesienjohtamisestajakäsittelystä.(Lähde: Hyvinvoiva,turvallinenjaympäristöystävällinentalli,2008)
 11. 11. Valmis allas alkukesällä 2004 Tulovesi- ja annostelukaivo Hiekkasuodatin Poistuvan veden kaivo Pihattotarhanvalumavesienkäsittely(Lähde:MTTYpäjä2004)
 12. 12. Saostusallas / kosteikko Äimärautio, Oulu 2012 • Virtaaman hidastaminen • Kasvillisuus
 13. 13. • tiivispohjaiseen, riittävän kokoiseen lantavarastoon • välittömään hyötykäyttöön • hyödyntäjälle, jolla on ympäristölupa kompostoida tai valmistaa ruokamultaa sekä Eviran hyväksyntä tuotteen markkinointiin • suoraan tilalta irtotavarana, kun lanta ei sisällä mitään vakavaa tartuntataudin leviämisriskiä eikä tilalla ole todettu hukkakauraa Lannan luovuttaminen Luovutusta odottava lanta voidaan varastoida esim. siirtolavalla.
 14. 14. Siirtolavan tai vastaavan alustan on oltava tiivispohjainen ja tilavuudeltaan riittävä suhteessa tyhjennysväleihin Siirtolava sijoitetaan mieluiten katokseen tai sen on oltava sadekausina peitettävissä Lantaa on luovutettava säännöllisesti, jotta lantala tai siirtolava ei ylitäyty Lannan säännöllisestä luovutuksesta on aina oltava voimassa oleva kirjallinen sopimus
 15. 15. www.hippolis.fi/fi_innohorse/fi_home/ • ideoita, tietoja ja esimerkkejä, joiden avulla voit parantaa hevosyrityksesi toimintaa • Esimerkiksi: – Lantahuolto: vaatimukset, hyviä käytäntöjä – Tarhaus: tarhavesien puhdistus – Turvallisuus – Laiduntaminen InnoHorse -tallityökalu
 16. 16. www.proagriaoulu.fi/hevosagro HevosAgro Heini Iinatti Projektipäällikkö p. 0405551674 heini.iinatti@proagria.fi Kiitoksia ja lisätietoa myös

×