Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hevostallien jätevesijärjestelmät ja malliratkaisut, projektipäällikkö Heini Iinatti ProAgria Oulu, HevosAgro

76 views

Published on

Luentomateriaalit: Hevonen kaavoituksessa, rakentamisessa ja ympäristössä -seminaari
15.4.2014, Lahti

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Hevostallien jätevesijärjestelmät ja malliratkaisut, projektipäällikkö Heini Iinatti ProAgria Oulu, HevosAgro

 1. 1. Hevostallien jätevesien käsittely Heini Iinatti, ProAgria Oulu, HevosAgro
 2. 2. Tallien jätevedet • Sosiaalitilat, WC:t, pesupaikat jne. Valumavedet • Valumat lantaloista, tarhoista, laitumilta, urheilualueilta jne. Ympäristönsuojelulaki (2000/86), uudistus Asetus talousvesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (2011/209) Asetus maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamisesta (2000/931) eli ns. nitraattiasetuksen, uudistus Hevostallit ja jätevedet
 3. 3. Jätevedet jätevesiviemäriin Hyväksytty jätevesien käsittely mikäli alueella ei ole viemäriä Hyväksytään rakennus- tai toimenpideluvassa Vanhoissa selvitettävä Siirtymäaika 2016 Jätevedet tallista
 4. 4. Tallin koko ja varustelutaso • WC, sosiaalitilat, majoitus jne. • pesuvedet  Jäteveden määrä ja laatu Nykyinen järjestelmä Tulevaisuuden suunnitelmat Tontti ja ympäristö • Vesistöt, pohjavesi • Tila, korkeuserot, maaperä • Muut kiinteistöt Jätevedet tallista
 5. 5. Lähde:JannePulkka,Etelä-SuomenSalaojakeskus
 6. 6. Jäteveden käsittelyjärjestelmät Maahanimeyttämö Harmaat vedet: 2 saostussäiliötä, pienempi imeytyskenttä, mitoitus aina tapauskohtaisesti
 7. 7. Maasuodattamo Jäteveden käsittelyjärjestelmät
 8. 8. Pienpuhdistamo Tarvittaessa Jäteveden käsittelyjärjestelmät
 9. 9. Ravinnepitoisten valumavesien hallinta • Lantahuollon toimivuus: tiivispohjainen lantala ja käsittelyalueet, puhtaana pito! • Tarha- ja muiden ulkoalueiden kuivatuksen järjestäminen joko salaojittamalla tai avo-ojilla. • Tarha muuta maastoa korkeammalle (20-30 cm) ja kallistukset reunojen keräilyojia kohti. • Keräilyojat hevosten turvallisuuden takia selkeästi aitojen ulkopuolelle. • LANNAN POISTO!
 10. 10. Esimerkkitarhanvalumavesienjohtamisestajakäsittelystä.(Lähde: Hyvinvoiva,turvallinenjaympäristöystävällinentalli,2008)
 11. 11. Valmis allas alkukesällä 2004 Tulovesi- ja annostelukaivo Hiekkasuodatin Poistuvan veden kaivo Pihattotarhanvalumavesienkäsittely(Lähde:MTTYpäjä2004)
 12. 12. Saostusallas / kosteikko Äimärautio, Oulu 2012 • Virtaaman hidastaminen • Kasvillisuus
 13. 13. • tiivispohjaiseen, riittävän kokoiseen lantavarastoon • välittömään hyötykäyttöön • hyödyntäjälle, jolla on ympäristölupa kompostoida tai valmistaa ruokamultaa sekä Eviran hyväksyntä tuotteen markkinointiin • suoraan tilalta irtotavarana, kun lanta ei sisällä mitään vakavaa tartuntataudin leviämisriskiä eikä tilalla ole todettu hukkakauraa Lannan luovuttaminen Luovutusta odottava lanta voidaan varastoida esim. siirtolavalla.
 14. 14. Siirtolavan tai vastaavan alustan on oltava tiivispohjainen ja tilavuudeltaan riittävä suhteessa tyhjennysväleihin Siirtolava sijoitetaan mieluiten katokseen tai sen on oltava sadekausina peitettävissä Lantaa on luovutettava säännöllisesti, jotta lantala tai siirtolava ei ylitäyty Lannan säännöllisestä luovutuksesta on aina oltava voimassa oleva kirjallinen sopimus
 15. 15. www.hippolis.fi/fi_innohorse/fi_home/ • ideoita, tietoja ja esimerkkejä, joiden avulla voit parantaa hevosyrityksesi toimintaa • Esimerkiksi: – Lantahuolto: vaatimukset, hyviä käytäntöjä – Tarhaus: tarhavesien puhdistus – Turvallisuus – Laiduntaminen InnoHorse -tallityökalu
 16. 16. www.proagriaoulu.fi/hevosagro HevosAgro Heini Iinatti Projektipäällikkö p. 0405551674 heini.iinatti@proagria.fi Kiitoksia ja lisätietoa myös

×