Advertisement
Advertisement

More Related Content

More from Frontit(20)

Advertisement

Projektkontoret i en foranderlig omvarld 2018 12-04

 1. PROJEKTKONTORET I EN FÖRÄNDERLIG OMVÄRLD HUR KAN PROJEKTKONTORET BLI EN VIKTIG PARTNER FÖR LEDNINGEN FÖR ATT MÖTA OMVÄRLDENS TRENDER OCH FÖRÄNDRINGSTRYCK?
 2. www.frontit.se Toni Sigmundsson Konsult på Frontit Västerås Olle Tullstedt Konsult på Frontit Västerås 2
 3. INNEHÅLL § Det går fort nu § Från strategi till genomförd strategi Bikupa § Projektkontor i en ökad förändringstakt Menti § Hur gör man då? www.frontit.se3
 4. PROJEKTKONTOR? § En organisatorisk enhet som skapar goda förutsättningar för en organisations projektverksamhet § Navet mellan ledning och projektarbete § Många parallella projekt ger behov av samordning § En vanlig organisationsterm för detta är “Project Management Office” på svenska – Projektkontor § Ibland är projektkontor en linjefunktion § Utmanas ... www.frontit.se4
 5. www.frontit.se DET GÅR FORT NU OMVÄRLD 5 Källa: Anna Felländer KORSBEFRUKTINING AV TEKNOLOGIER
 6. www.frontit.se DISRUPTION DET GÅR FORT NU OMVÄRLD 6 INNOVATION
 7. KONSEKVENSER AV DISRUPTION OMVÄRLD www.frontit.se7
 8. DEN STÄNDIGA RESAN OMVÄRLD www.frontit.se8
 9. www.frontit.se HUR PÅVERKAR DET STYRNINGEN AV DIN PROJEKTVERKSAMHET? 9
 10. 9 av 10 strategier misslyckas Vårt projektkontor organiseras om var 3e år 95% förstår inte strategin så att de kan använda den i vardagen
 11. www.frontit.se ”STRATEGIERNA ÄR FÖR GENERELLA, DET FINNS INGET FOKUS FÖR OSS SOM SKALL GENOMFÖRA” ”LEDNINGEN ÄR NÖJDA MED STRATEGIN, MEN MISSNÖJDA MED GENOMFÖRANDET” ”NÄR DET UPPSTÅR ETT GAP MELLAN STRATEGIN OCH GENOMFÖRANDET UTEBLIR FÖRÄNDRING”
 12. GÖR VI RÄTT SAKER? PÅGÅENDE ARBETE www.frontit.se12
 13. GÖR VI RÄTT SAKER? PÅGÅENDE ARBETE www.frontit.se13
 14. VISION MISSION LÖNSAMHET VÄRDE EFFEKT NYTTA KOSTNAD RESULTAT PROGRAM IDÉHANTERING PORTFÖLJHANTERING PROJEKT MÅL PROJEKT IDÉGENERERING www.frontit.se14 STRATEGISKA MÅL
 15. www.frontit.se BIKUPA VILKA AV GAPEN HAR NI MÖJLIGEN HOS ER? VILKA FAKTORER ORSAKAR GAPEN? 15
 16. VISION MISSION LÖNSAMHET VÄRDE EFFEKT NYTTA KOSTNAD RESULTAT PROGRAM IDÉHANTERING PORTFÖLJHANTERING PROJEKT MÅL PROJEKT IDÉGENERERING www.frontit.se16 STRATEGISKA MÅL BIKUPA Vilka av gapen har ni möjligen hos er? Vilka faktorer orsakar gapen?
 17. 17 VISION MISSION STRATEGISKA MÅL PROJEKT PROJEKTPORTFÖLJ IDÉHANTERING /BEHOV STRATEGIN KAN REALISERAS PÅ FLERA OLIKA SÄTT PROJEKT- MÅL AKTIVITETER FÖRVALTNINGSPORTFÖLJ OBJEKT- MÅL AGIL STYRNING AGILT TEAM STRATEGISK BACKLOG LINJEARBETE
 18. www.frontit.se PROJEKTPORTFÖLJSTYRNING I EN ÖKAD FÖRÄNDRINGSTAKT Olika strukturer kräver olika angreppssätt 18
 19. PROJEKTKONTOR (PMO) FINNS I MÅNGA FORMER OLIKA ORGANISATIONER www.frontit.se NÄTVERK AV PROJEKT- LEDARE EN EGEN LINJE- ORGANISATION INOM EGNA AVD, NÄRA DET OPERATIVA STABSFUNKTION NÄRA DET STRATEGISKA TRADITIONELLTAGILTPORTFÖLJ AV OKOPPLADE PROJEKT SAMMANHÅLLET PROJEKT- PROGRAM 19
 20. DET FINNS MÅNGA SLAGS PROJEKT www.frontit.se FLYTTPROJEKTIT-PROJEKT INVESTERINGS- PROJEKT ANLÄGGNINGS- PROJEKT FORSKNINGS- PROJEKT PRODUKT- UTVECKLINGS- PROJEKT KUND- LEVERANS- PROJEKT 20
 21. PROJEKTVERKSAMHETENS FOKUS www.frontit.se STRATEGISKT TAKTISKT OPERATIVT VARFÖR? VAD? HUR? GÖRA PROJEKT RÄTT GÖRA RÄTT PROJEKT 21
 22. VISION MISSION PROGRAM IDÉHANTERING PORTFÖLJHANTERING PROJEKT MÅL PROJEKT IDÉGENERERING www.frontit.se22 STRATEGISKA MÅL
 23. STRATEGIÄNDRING? www.frontit.se23 STRATEGISKT TAKTISKT OPERATIVT VARFÖR? VAD? HUR? GÖRA PROJEKT RÄTT
 24. VI GÅR I TAKT MED STRATEGIN! www.frontit.se24 STRATEGISKT TAKTISKT OPERATIVT VARFÖR? VAD? HUR? GÖRA RÄTT PROJEKT
 25. www.frontit.se MENTI GÅ IN PÅ WWW.MENTI.COM KOD 11 51 76 25 GÖRA PROJEKT RÄTT GÖRA RÄTT PROJEKT
 26. www.frontit.se HUR GÖR MAN DÅ? 26
 27. VISION MISSION PROGRAM IDÉHANTERING PORTFÖLJHANTERING PROJEKT MÅL PROJEKT IDÉGENERERING www.frontit.se27 STRATEGISKA MÅL TID SÄLJ IN NYTTAN MED KORTA TJOCKA PROJEKT (AGILT FÖRHÅLLNINGS- SÄTT) TILL LEDNINGEN MAPPA STRATEGI OCH PORTFÖLJ. TA BORT PROJEKT SOM INTE TYDLIGT KOPPLAR, ELLER SOM INTE ÄR ”MÅSTEN” FRAMLÄNGES- TESTET - BERÄKNA GENOMFÖRANDE- TIDEN FÖR HELA STRATEGIN BAKLÄNGES- TESTET: UTGÅ FRÅN DIN PROJEKTPORTFÖLJ OCH KOLLA OM DEN FÖRKLARAR STRATEGIN LEDNINGENS FULLA STÖD SYNLIGGÖR OCH MINSKA GAPET INFÖR OCH FÖRANKRA LÄMPLIG PRIORITERINGS- METOD FÖR PROJEKT I PORTFÖLJEN OCH ANVÄND DEN
 28. ”MIND THE GAP” www.frontit.se28 VISION MISSION STRATEGISKA MÅL PORTFÖLJHANTERING GAP? (1) SYNLIGGÖRA GAPET (2) MINSKA GAPET
 29. SUMMERING BLI EN PARTNER TILL LEDNINGEN www.frontit.se 1. IDENTIFIERA OCH HANTERA GAPEN 2. FOKUSERA MER PÅ DET STRATEGISKA 3. KOPPLA PROJEKTVERKSAMHETEN TYDLIGT TILL STRATEGIN 29
 30. SE UPP FÖR 3-ÅRS KRISEN! www.frontit.se
 31. TACK! Vad händer nu? Frontit skickar länk till presentationen och till en utvärdering av seminariet till alla här i rummet Intresserad av att veta mer? Kontakta någon av oss på Frontit! www.frontit.se31
 32. www.frontit.se32 FINNS DET ETT INTRESSE AV ATT SKAPA ETT LOKALT PMO NÄTVERK I ÖREBRO? • ANMÄL ERT INTRESSE • FÖRSTA TILLFÄLLET UNDER Q1 2019
Advertisement