Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Aktivnosti Europass centra u Srbiji

32 views

Published on

Nacionalna Euroguidance konferencija 06. oktobra 2017. godine
Prezentovala: Jovana Pavlović, Europass centar

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Aktivnosti Europass centra u Srbiji

  1. 1. Активности Europass центра у Србији Јована Павловић Фондација Темпус – Europass центар
  2. 2. Europass биографија
  3. 3. Језички пасош
  4. 4. Europass документ о мобилности • Потврђује вештине стечене током мобилности • Национална процедура за издавање документа
  5. 5. Активности Europass центра • Преводи докумената, усклађивање терминологије • Превод онлајн едитора • Припрема материјала • Обуке за наставнике, каријерне практичаре, ученике, студенте
  6. 6. Информативни центар Фондације Темпус
  7. 7. www.europass.rs
  8. 8. Хвала на пажњи

×