Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Dagens Næringsliv 23. februar 2012

149 views

Published on

Øyvind Solstad i Carat har testet Path i ett år.

Published in: Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Dagens Næringsliv 23. februar 2012

  1. 1. www.dn.no AKTIV ETTERBØRS Treningen Utfordrer som gir deg Facebook stjernekropp Øyvind Solstad ii et år. har testet Path Carat Tragedien ble «Årets bilde» Jennifer Aniston. Side 24–25 Side 66–67 DN vant seks priser. Side 68–69Ÿ ØKER MEST 22. feb uar 2012 2. 2 februa ua EUR/NOK 7,47 EUR/NOK 7 7,Torsdag 23. februar 2012UKE 8 NR. 46 – Årg. 123Løssalg kr. 25264.000 lesere hver dagFrp-lederSiv JensenTar innpåHøyre Krise- sterkFrp går frem like myesom Høyre taper, viserny måling. Side 5TELENOR I INDIATelenor-direktørSigveBrekke kroneUetisk spill Side 6–7Varsletoppturfor gassSide 18–19 Eurobunn: Gjeldskrisen i Europa gjorde at den nor ke skris de norske kronen igår nådde det høyeste nivået mot euro siden 2003. e 00 03. Eksporttrøbbel: Eksportbedriftene sliter, m er, mens nord- r, menn på vinterferie i eurolandene kan glede seg. SIDE 8–9 (XUR XUR ene glede
  2. 2. TORSDAG 23. FEBRUAR 2012 DAGENS NÆRINGSLIV ETTERBØRS 66Bred vekst påFacebook-utfordrer: Detnye sosiale nettverket Pathvokser i Norge. Og nettverketer bare på mobilen. INTERNETTANDERS W. HAGENOSLO–M ange av de vennene jeg har på Path, deler mer personlige tingder enn de gjør på Facebook, sierkommunikasjonsrådgiverØyvind Solstad, spesialist på nyemedier og nettjenester i medie-byrået Carat. Solstad har brukt SLIK SER DET UT. Path tvingerPath i ett år, og er en av de første deg til å begrense antallet venner.nordmennene i nettverket. Path har over to millioner lenker og videresendes ogbrukere verden over og er i sterk meldinger retweetes. Det er ikkevekst. Ingen vet nøyaktig hvor mulig å ha mer enn 150 venner.mange som bruker Path i Norge, Målet er at Path skal være et mermen stadig flere i gruppene som intimt nettverk, fritt for forstyr-er tidlig ute med å ta i bruk ny rende spam. Det er heller ikketeknologi melder seg på. reklame på Path for øyeblikket. Path er et sosialt nettverk på Paths grunnleggere er tidli-samme måte som Facebook, der gere Napster-gründer Shawnman kan koble seg sammen med Fanning og Dave Morin, en tidli-venner og kjente og dele infor- gere Facebook-leder som hoppetmasjon, bilder og meldinger. av i 2010.Path er spesielt tilrettelagt for åta og dele bilder, men også «Mer intim sfære»musikktips – og når du står opp Solstad i Carat gleder seg overog legger deg – er lett tilgjen- opplevelsen ved å bruke Path.gelig i programmet. Man kan – Path er en av de finestelegge inn kommentarer eller appene jeg har på telefonen. Densmilefjes på andre bilder eller har lekkert design og er samtidigmeldinger. Når en bruker legger brukervennlig, sier han.ut et bilde eller annen info, kan Solstad ser en klar forskjell idet hele tiden merkes med hvor tonen mellom Path og Facebook.i verden brukeren befinner seg – Folk på Facebook har etterog hvilke andre Path-brukere hvert fått svært mange venner,han oppholder seg sammen og mange får ikke til å sette oppmed. All informasjon en bruker mindre grupper. Path gjør detlegger ut, samles i hans «sti», og enklere å dele mer private tingalle brukere kan se hvem som som man ikke vil dele medhar vært inne på deres sider. forretningsvenner man kan ha TIDLIG UTE. Kommuni- på Facebook. Det er en mer Path gjør det intim sfære, med begrensning på kasjonsrådgiver Øyvind Solstad i Carat har brukt Path enklere å dele antall venner, sier Solstad. i et år og opplever nå at Han opplever at Path harmer private ting som vokst, med mange nye brukere stadig flere nordmenn tester ut det mobilbaserte sosialeman ikke vil dele med den siste tiden. Særlig er det folk nettverket. Foto: Gunnar Lier i kreative og teknologiske bran-forretningsvenner sjer som reklame, kommunika-Øyvind Solstad, kommunika- sjon, media, it og telekom som – På verdensbasis har Path to – Path er størst i USA, men å lage en mer personlig måte forsjonsrådgiver og Path-bruker har kommet til. millioner brukere, en dobling andre land som vokser raskt er folk å fange opp livene sine – Mange av de som har testet siden november 2011, sier tals- Storbritannia, Tyskland, Japan, mens de er i bevegelse og dele Men Path har flere begrens- det, har holdt seg der. En utfor- kvinne Johanna Hass. Frankrike og Sør-Korea, sier sine historier med nære vennerninger som gjør at nettverket dring er at det ikke er veldig Hun opplyser videre at 70 Hass. og familie. Path er en moderneskiller seg sterkt fra Facebook. mange nordmenn på Path ennå, prosent av alle som begynner å Hun avviser at det første og dagbok for en moderne tid, sierFor det første kan det bare og mange vil ikke finne vennene bruke Path, kommer tilbake for fremst er misfornøyde Face- Hass.brukes på mobilen, og da enten sine der. Derfor vil en del av dem å bruke det mer uken etter at de book-brukere som blir Path-på en Iphone eller en Android- som har begynt å bruke det føle begynte. Brukerne har siden brukere. Ingen forretningsmodellmobil. Det er ikke mulig å sende at det mangler noen og flytte starten generert 50 millioner – Målgruppen er alle som har Path er for øyeblikket tauselenker eller videresende bilder tilbake til Facebook av den ulike innholdsbiter, som bilder, en smarttelefon. Våre mobiler er om hvordan de skal tjene pengerfra andre kilder, så alt innholdet grunn, sier Solstad. tanker og sovemeldinger, og med oss når vi opplever livet, på tjenesten sin. Det er ingenmå lages selv av brukerne og er Path selv vil ikke opplyse hvor brukerne har gitt 500 millioner hvor vi er, hvem vi opplever det reklame i appen.i teorien mer unikt enn mange brukere nettverket har i tilbakemeldinger til andres med, hvilken musikk vi hører – Vi tenker på dette, og vi harinnholdet på andre steder der Norge. innhold. på, hva vi tar bilder av. Vi ønsket åpenbart ideer om lønnsomhet,
  3. 3. DAGENS NÆRINGSLIV TORSDAG 23. FEBRUAR 2012 Bilde av Stoltenberg 67 etter 22. juli kåret til Årets bilde 2011 NESTE SIDEen smal sti PATH To millioner brukere, de fleste i USA. Et sosialt nettverk som bare kan brukes fra Iphone eller Android-tele- foner. Gjør det mulig å dele bilder og meldinger med sine nærmeste ven- ner og familie. Hovedkvarter i San Fransisco. Grunnlagt av Shawn Fanning og tidli- gere Facebook-topp Dave Morin. Skaffet 62 millioner kroner i start- kapital. Store investorer er Index ven- tures, Ron Conway, Kleiner Perkins Caufield & Byers, First Round Capital, Kevin Rose og kjendisen Ashton Kutcher. De største sosiale nettverkene 1. Facebook Over 830 millioner registrerte brukere. Startet februar 2004, verdens nest største nettside. 2. Qzone 480 millioner brukere. Startet i 2005. Det største sosiale nettverket i Kina. Drives av Tencent. 3. Twitter 300 millioner brukere. Startet i 2006. Kun små meldinger. 4. Habbo 230 millioner brukere. Startet 2000. Het tidligere Habbo Hotel, og en del av businessen er å få tenåringer til å kjøpe møbler til hotellrommet sitt. 5. Renren 160 millioner brukere. Startet i 2005, kjent som Kinas Facebook. 6. Badoo 133 millioner brukere. Startet i 2006. Generelt sosialt nettverk, med dating og møteplass. Meget pop i Latin- Amerika. 7. LinkedIn 120 millioner brukere. Startet mai 2003. For busi- ness og profesjonell nettverks- bygging. 8. Bebo 117 millioner brukere, men trolig langt færre aktive. Startet 2005. Sosialt nettverk der blogging er sentralt. Rykter om nedleggelse.men akkurat nå er vi mestopptatt av produktet. Vi er målrettet, og det krever veldig mange bedrifter i et konsentrert Ser ikke kommersielle muligheter 9. Friendster 115 millioner brukere.velsignet med at folk har område, slik som i de store OSLO: Jørgen Brunborg-Næss Startet i 2002, store i Asia,omfavnet Path, og vi skal fort- byene i USA. I Norge vil de nok er faglig leder i Synlighet, et med mange sosiale spill.sette å designe og utvikle for å slite med å gjøre det intimt nok, byrå som lever av å tilbygjøre tjenesten best mulig, sier og faren er at Path-brukerne rådgivning og andre tjenester 10. VkontakteHass. ender opp med at de samme for markedsføring på nettet – TROR PÅ 111 millioner brukere. Solstad tror en av mulighetene store varemerkene da likevel får blant annet på Facebook. NISJE- Startet i 2006. Det størstefor Path å tjene penger å sende reklame for alle kanaler. – Foreløpig er det ingen åpen- TJENESTE. russiskspråklige nettverket.geografisk målrettet reklame til – Nå henger vi her, og så gjen- bare kommersielle muligheter i Jørgen Brun-brukerne. Men i et så intimt står det å se om det blir main- Path, som er enda mer privat borg-Næss. Noen andre:nettverk kan det ikke være stream. Produktet er i hvert fall enn Facebook. Dette kan godt Tagged: 100 millioner.hvilken som helst reklame, bra nok, sier Solstad. bli en solid aktør i en nisje. Det forsvinner helt. Path kan fint Google+: 100 millioner.mener han. er ikke slik at dette enten blir leve godt som en nisjetjeneste, Myspace: 30 millioner. – Reklame må være ekstremt anders.hagen@dn.no det nye Facebook eller sier Brunborg-Næss. Foursquare: 10 millioner.

×