Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentatie informatieavond Wolfert Lansing lj 2 naar lj 3, BBL en KBL

Presentatie die is gegeven tijdens de informatieavond voor leerlingen in leerjaar 2. Schooljaar 2017-2018.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentatie informatieavond Wolfert Lansing lj 2 naar lj 3, BBL en KBL

 1. 1. LOOPBAANORIËNTATIE & BEGELEIDINGVakkenpakketkeuze leerjaar 3 basis & kader
 2. 2. Programma Opening LOB in leerjaar 2 Leerroutes, determinatie & vervolgonderwijs Vernieuwd VMBO en beroeps- gerichte profielvak D&P Q & A Keuzebegeleiding
 3. 3. LOB in leerjaar 2
 4. 4. LOB-lessen + LOB geïntegreerd in het onderwijsprogramma! (Beroeps)praktijkervaring  LOB-(mid)dagen, bedrijfsbezoeken, e.d. Digitaal loopbaandossier (portfolio) Loopbaangesprekken LOB in leerjaar 2
 5. 5. Leerroutes, determinatie & vervolgonderwijs
 6. 6. Leerroutes
 7. 7. Overgang naar 3e leerjaar Definitieve bepaling van de leerweg: BBL > Basisberoepsgerichte leerweg KBL > Kaderberoepsgerichte leerweg MAVO > Theoretische leerweg Stappen: 1. Voorlopig niveau einde leerjaar 1 2. Voorlopig niveau einde periode 1 van leerjaar 2 3. Voorlopig plaatsingsbesluit einde periode 2 van leerjaar 2 4. Definitief plaatsingsbesluit einde leerjaar 2
 8. 8. Overgang naar 3e leerjaar Promotienormen op de website Onderscheid tussen basis (2A), brede stroom (2B, 2C) en MAVO Cijfernormen zijn leidend ‘Bespreekgevallen’: • Competenties • Onafhankelijke toetsen (bv. Diataal) • Niet cognitieve rapportage (inzet, inzicht, gedrag) Kernvakken en overige vakken
 9. 9. Vernieuwde VMBO en beroepsgerichte profielvak D&P
 10. 10. Vernieuwde VMBO
 11. 11. Vernieuwde VMBO Waarom de veranderingen in het VMBO? • Van 33 beroepsgerichte programma’s naar 10 profielen • Betere aansluiting op actuele ontwikkelingen in het beroepenveld en op vervolgopleidingen in het MBO • Meer aandacht voor individuele leerroutes van leerlingen • Vernieuwd VMBO is op Wolfert Lansing ingevoerd vanaf augustus 2017!
 12. 12. D&P (Dienstverlening & Producten) Waarom Dienstverlening en Producten (D&P) ? Het is een profieloverstijgend beroepsgericht profielvak Meer keuzemogelijkheden voor de leerlingen Meer kansen om te onderzoeken welke beroepen en opleidingen er nu echt bij hen passen
 13. 13. D&P (Dienstverlening & Producten)
 14. 14. D&P (Dienstverlening & Producten)
 15. 15. D&P (Dienstverlening & Producten)
 16. 16. GEMEENSCHAPPELIJK DEEL 3+4 kader
 17. 17. Profielgebonden AVO-vakken 3+4 kader Alle leerlingen kiezen 2 profielgebonden AVO-vakken uit: Wiskunde Biologie Economie Nask1 (Natuurkunde; alleen in combinatie met wiskunde!) Keuze voor een extra AVO-vak (indien gewenst!): Spaans
 18. 18. D&P (Dienstverlening & Producten) 4 verplichte profieldelen (modulen) in leerjaar 3 KBL: Organiseren van een activiteit voor een opdrachtgever Presenteren, promoten en verkopen Een product maken en verbeteren Multimediale producten maken Eind leerjaar 3 afsluiting met Centraal Schriftelijk en Praktisch Examen (CSPE). NB: Leerjaar 3 wordt dus nóg belangrijker!
 19. 19. D&P (Dienstverlening & Producten)
 20. 20. D&P (Dienstverlening & Producten) 4 verplichte keuzedelen (modulen) in leerjaar 4 KBL: Wereld 2: Business, Media & Design Beroepsoriënterende keuzevakken:  Ondernemen  Vormgeven en typofrafie  Fotografie  Gamedesign Eind leerjaar 4 afsluiting met School Examen (SE). NB: In leerjaar 3 meer informatie over deze keuzevakken!
 21. 21. Keuzebegeleiding
 22. 22. Keuzebegeleiding Ronald Groenenberg RGR@WOLFERT.NL LOB-GESPREK OP AFSPRAAK!
 23. 23. Questions & Answers

×