Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

CPR Plurilingüe Andaina

80 views

Published on

Presentacion andaina centros innovadores

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

CPR Plurilingüe Andaina

 1. 1. 1987 ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL 2000 CPR ANDAINA 2018 TRAXECTORIA
 2. 2. CPR ANDAINA CONTINUIDADE DO PROXECTO DIFERENCIACIÓN INQUEDANZA PROFESIONAL DEMANDA FAMILIAS
 3. 3. • Cidadáns comprometidos e responsables • Proxecto innovador baseado na cultura cooperativa. Aprendizaxe para a VIDA
 4. 4. INNOVACIÓN IDEARIO METODOLOXÍA FORMACIÓN PROXECTOS TECNOLOXÍA TRABALLO EN EQUIPO
 5. 5. • Impulso da aprendizaxe autónoma … APRENDER • Centro laico • Valores democráticos • Desenvolvemento emocional … SER • Convivencia e Cooperación • Habilidades sociais … CONVIVIR P.A.T: Aprender a …
 6. 6. Multiculturalidade e Plurilingüísmo Enriquecemento colectivo Traballo en equipo e formación continua Diferentes ritmos e estilos O colectivo e o individual Compromiso coa realidade Principios pedagóxicos
 7. 7. Intelixencias Múltiples Aprendizaxe cooperativa Traballo por proxectos Facilitación de grupos Filosofía para nenos/as Estratexiasmetodolóxicas construtivistas
 8. 8. Criterios compartidos Formación integral Coherencia Estabilidade docente Traballo en equipo
 9. 9. Plan Anual de Formación: seminarios, formación interna e externa. Formación continua
 10. 10. Centro Aula Implicación das Familias
 11. 11. Intercambio de experiencias • Intercooperación Dinamismo do profesorado • Proxecto europeo Click Club. Coñecemento do contorno próximo • Saídas educativas • Visitas Compromiso coa comunidade
 12. 12. Tecnoloxías do Coñecemento e a Aprendizaxe Información e Coñecemento Enfoque crítico
 13. 13. PROXECTOS DE INNOVACIÓN ARQUITECTURA PARTICIPATIVA
 14. 14. PROXECTOS DE INNOVACIÓN PAT: FACILITACIÓN DE GRUPOS
 15. 15. PROXECTOS DE INNOVACIÓN COLABORALAV
 16. 16. PROXECTOS DE INNOVACIÓN QUE SOMOS?
 17. 17. PROXECTOS DE INNOVACIÓN COMISIÓN DE LECER
 18. 18. PROXECTOS DE INNOVACIÓN FILOSOFAR COA ARTE
 19. 19. Estrutura ríxida do sistema Presión do currículo Diversidade de propostas e a necesidade de sistematizar un Plan de innovación Resistencia ao cambio na comunidade educativa Ratios elevadas con recursos insuficientes PROXECTOS DE INNOVACIÓN DIFICULTADES
 20. 20. O alumnado como centro da aprendizaxe Impacto global nos distintos axentes Mellora da competencia Implicación da comunidade educativa Renovación metodolóxica PROXECTOS DE INNOVACIÓN FORTALEZAS
 21. 21. MOITAS GRAZAS POLA VOSA ATENCIÓN

×