Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Regionale risico's in de zorg voor ouderen aanpakken samen met de regionale zorgnetwerken

57 views

Published on

Bekijk de presentatie.

Published in: Healthcare
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Regionale risico's in de zorg voor ouderen aanpakken samen met de regionale zorgnetwerken

 1. 1. 22 november 2018<Deze tekst kun je aanpassen in de koptekst en voettekst > 1 Alleen als anderen dat ook doen, zet ik in op goed infectiepreventie beleid Mijn grootste bijdrage aan mijn zorgnetwerk is…. Als iedere professional doet wat hij moet doen, dan heb je geen transmurale werkafspraken nodig Is de zzp-er in de zorg bestand tegen BRMO? Infectiepreventie beleid werkt alleen als bestuur en werkvloer samen optrekken Wat ik echt van mijn zorgnetwerk nodig heb is….
 2. 2. Disclosure slide 19 november 2018 ‘Congres Aanpak antibioticaresistentie in de ouderenzorg’ 2 (potentiële) belangenverstrengeling Geen Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Geen  Sponsoring of onderzoeksgeld  Honorarium of andere (financiële) vergoeding  Aandeelhouder  Andere relatie, namelijk … Geen
 3. 3. Risico’s in de ouderenzorg en thuiszorg: Aanpakken! Met hulp van de regionale zorgnetwerken Marleen Dijkman, Marjo Knapen en Anja Schreijer
 4. 4. Programma workshop 19 november 2018Workshop EAAD 4 1. Inleiding over de Regionale Zorgnetwerken Antibioticaresistentie 2. Wat zie jij als grootste risico in de ouderenzorg en thuiszorg? 3. Analyse van een risico 4. Discussie
 5. 5. Inleiding 19 november 2018Workshop EAAD 5 Meerjarenagenda ABR in de zorg • Vertraging opkomst en verspreiding BRMO • Vroege detectie en snelle respons • Daling vermijdbare zorginfecties • Reductie onjuist gebruik van antibiotica
 6. 6. Regionale zorgnetwerken 19 november 2018Workshop EAAD 6 • Indeling valt samen met ROAZ regio’s (Regionaal Overleg Acute Zorg). • Regionale samenwerking tussen zorgpartijen Ziekenhuizen Huisartsen Langdurige zorg ouderen & gehandicapten Thuiszorg Revalidatiecentra GGD (soms meer in 1 regio) Apothekers Ambulancevervoer
 7. 7. Activiteiten van de netwerken 19 november 2018Workshop EAAD 7 Risicoanalyse Transmurale werkafspraken Deskundigheidsbevordering Pathogeen surveillance Infectiepreventie Goed antibioticagebruik Een plan
 8. 8. Welke risico’s zijn er op het gebied van antibioticaresistentie in de ouderenzorg en thuiszorg? 19 november 2018Workshop EAAD 8 Aandacht voor infectiepreventie • Structurele aandacht voor infectiepreventie in alle lagen van de organisatie ontbreekt • Op de werkvloer krijgt hygiënisch werken geen prioriteit • Er is onvoldoende aandacht voor de implementatie van richtlijnen • Er is geen actieve Infectiepreventie Commissie • Ontwikkeling zelfsturende teams • Toename ZZP-ers in de zorg
 9. 9. Welke risico’s zijn er op het gebied van antibioticaresistentie in de ouderenzorg en thuiszorg? 19 november 2018Workshop EAAD 9 You can’t manage what you can’t measure • Op het gebied van infectiepreventie wordt nog te weinig gemeten. Ook wordt er te weinig uniform gemeten • Resultaten worden nog te weinig gedeeld en leiden niet tot actie volgens een PDCA cyclus
 10. 10. Welke risico’s zijn er op het gebied van antibioticaresistentie in de ouderenzorg en thuiszorg? 19 november 2018Workshop EAAD 10 Informatieoverdracht • Er zijn geen (duidelijke) afspraken over de informatie overdracht bij cliënten met een resistente bacterie • Rollen en verantwoordelijkheden zijn niet helder. Urgentiegevoel ontbreekt • De informatie komt niet of niet op tijd op de juiste plek • De informatie leidt niet tot het gewenste handelen door de ontvangende partij • Transities in de zorg
 11. 11. Wat zie jij als grootste risico? Wat zie jij als grootste risico in de ouderenzorg en thuiszorg op het terrein van antibioticaresistentie? Over welk risico wil je met anderen in gesprek? Mentimeter 19 november 2018Workshop EAAD 11
 12. 12. Risicoanalyse Mens 1. Zijn de medewerkers zich bewust van het probleem? 2. Voelen de medewerkers zich verantwoordelijk? 3. Zijn de medewerkers bereid om te verbeteren? 4. Wat zou je als medewerker kunnen doen in de aanpak van dit risico? Middelen en materiaal 1. Kan met de middelen de gevraagde kwaliteit gehaald worden? 2. Is de werkplek overzichtelijk? 3. Liggen de spullen die vaak nodig zijn binnen handbereik? 4. Welke middelen en materialen zijn nodig? 19 november 2018Workshop EAAD 12
 13. 13. Risicoanalyse Methode 1. Zijn de werk-instructies duidelijk, helder en eenvoudig? 2. Worden medewerkers betrokken bij het opstellen van de werkinstructies? 3. Is er een gestructureerde manier om medewerkers te trainen in de beste manier van werken? Metingen 1. Wordt er überhaupt gemeten? 2. Kunnen de medewerkers de aspecten die gemeten worden verbeteren? 3. Worden de medewerkers betrokken bij het opzetten en vormgeven van de meting? 19 november 2018Workshop EAAD 13
 14. 14. Risicoanalyse Management 1. Worden prioriteiten gesteld? 2. Wordt het uitvoeren van de verbeteractie bij de juiste groep of juiste persoon neergelegd? 3. Is er een gestructureerde methode om de verbeteractie te volgen? 4. Wat kan het management doen in de aanpak van dit risico? Bij welke factoren kan het zorgnetwerk een rol spelen? Timer 19 november 2018Workshop EAAD 14
 15. 15. Take home message 19 november 2018Workshop EAAD 15 • Wat mag in het plan van aanpak van het zorgnetwerk voor de komende 2 jaar niet ontbreken? • Wat neem je mee uit deze workshop mee naar huis? Mentimeter
 16. 16. 22 november 2018<Deze tekst kun je aanpassen in de koptekst en voettekst > 16 Dank voor je deelname aan de workshop!

×