Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Descobriment ones gravitacionals

401 views

Published on

Descobriment ones gravitacionals LIGO GRG UIB

Published in: Education
 • Be the first to comment

Descobriment ones gravitacionals

 1. 1. LA CAPTACIÓ DE LES ONES GRAVITACIONALS UN GRAN DESCOBRIMENT CIENTÍFIC “GW150914” IES Son Ferrer, Calvià ( Mallorca). Departament de ciències socials. Febrer de 2016
 2. 2. Història de les ones gravitacionals Albert Einstein va descobrir que quan les masses es mouen de manera accelerada, produeixen “radiació gravitatòria”. Avui es diuen ONES GRAVITACIONALS. Molts de científics pensaven que no existien, altres que eren tan petits, que era impossible mesurar-les. Però l’any 1973 Hulse i Taylor varen descobrir una parella formada per un púlsar i un estel de neutrons. Varen rebre el Premi Nobel el 1993
 3. 3. LA SIMFONIA DE L’UNIVERS, LA SIMFONIA DE L’ESPAI - TEMPS A LA RECERCA DE LES ONES GRAVITACIONALS DEL XOC DE DOS GRANS FORATS NEGRES Vídeo GRG UIB
 4. 4. Descripció del descobriment “El senyal que hem detectat es va iniciar fa tan de temps que la vida a la Terra estava amb els seus sus primers pasos i malgrat així, hem estat capaços de detectar-la“ “Aquest senyal va començar fa 1.300 milons d’anys llum de la Terra” “Aquest descobriment demostra que poden donar-se sistemes binaris de forats negres. Això ja seria un gran descobriment per sí mateix” “Aquest forats negres hi tindrien un diàmetre d’uns 150 km cadascú, unes 30 masses solars i varen xocar aproximadament a la meitat de la velocitat del llum” Declaracions Dra. Gabriela González, professora de la Universitat de Louisiana i portaveu del projecte LIGO.
 5. 5. Fa 1300 milions d’anys llum... Recreació dels dos forats negres similars als detectats per la investigació de les ones gravitacionals, abans de la seva eclosió Recreació dels efectes l’espai- temps VÍDEO
 6. 6. Albert Einstein: 1916 - 2016 Albert Einstein l’any 1905 amb 27 anys, formulà la teoria de la relativitat restringida. L’any 1916 presentà la teoria de la relativitat general o gravitatòria. Ja parlava d’ones gravitacionals que varen quedar més definides a l’any 1918. Ara les seves teories han quedat demostrades i mesurades. Més de 1000 investigadors i investigadores, durant 20 anys d’estudi, ho han
 7. 7. QUÈ HA PASSAT? ÉS MOLT IMPORTANT AQUEST DESCOBRIMENT?
 8. 8. Detector d’ones gravitacionals Les ones gravitacionals són molts petites. El cost de construcció del sistema de detecció era molt car i varen participar vàries universitats d’Estats Units d’Amèrica del Nord (MIT i Caltech). Així apareix el LIGO ( Observatori d’Interforometria Làser d’Ones Gravitacionals)
 9. 9. Instal·lacions a USA: “Advance LIGO” A principis de 2015 comença a funcionar les noves instal·lacions a USA i també a l’Índia. Els dispositius a Hanford (Washington) i l’altre a Livingston (Louisiana) . Tots dos varen detectat el senyal amb el nom de “GW150914” a les 5,51 hores del 14 de setembre de 2015.
 10. 10. Instal·lacions a USA: Hanford Washington
 11. 11. Instal·lacions a USA: Livingston (Louisiana)
 12. 12. Laboratoris LIGO d’investigació a USA Laboratori de LIGO a Hanford a l’estat de Washington i l’altre a Livingston, estat de Louisiana. Distància entre ells: 3002 km.
 13. 13. El gran dia: 14 de setembre de 2015 A principis de 2015 comença a funcionar les noves instal·lacions a USA. Fan moltes proves i comprovacions per determinar amb tota seguretat que tindran la captació de les ones gravitacionals, perquè a l’any 2011 varen tenir una captació fallida. Com funciona?
 14. 14. SE HA DETECTAT UNA PETITA (MOLT PETITA) DIFERÈNCIA DE TEMPS ENTRE UN SENYAL I ALTRE Són les 5,51 hores del 14 de setembre de 2015 La primera ona gravitacional captada és un fet mesurable
 15. 15. Laboratoris LIGO d’investigació actuals i futurs A principis de 2015 comença a funcionar les noves instal·lacions a USA i també a l’Índia. Altres laboratoris: Pisa (Itàlia), Japó, Alemanya. També es fa un projecte per detectar aquestes ones gravitacionals amb naus espacials: projecte LISA
 16. 16. Grup d’investigació de la UIB Els investigadors i les investigadores de la UIB formen el GRG “Grup de Relativitat i Gravitació” La UIB és l’única universitat espanyola amb participació en la investigació
 17. 17. Presentació a Palma del descobriment La Professora Sintes coordinadora del GRG, presenta la notícia a Palma. A primera fila el Rector de la UIB, Sr, Huguet i el Catedràtic Carles Bona. A segona fila, el professor de l’IES Son Ferrer fins el curs anterior Carlos
 18. 18. Fonts Referències Documental: “Los mensajeros de Einstein” GRB UIB: http://grg.uib.es/publico/ca/index.php KATAKA: http://www.xataka.com/espacio/confirma do-ligo-ha-detectado-ondas- gravitacionales Diario de Mallorca: http://www.diariodemallorca.es/sociedad/ 2016/02/12/uib-contribuye-
 19. 19. Fonts Referències Diario Público: “Cómo explicarle las ondas gravitacionales a tu abuela” “Así vivieron cinco investigadores españoles el descubrimiento de las ondas gravitacionales” El Periódico: http://www.elperiodico.com/es/noticias/cie ncia/hallazgo-ondas-gravitacionales- instrumento-ligo-4889060
 20. 20. GRÀCIES SEBASTIÁN LORA IES Son Ferrer, Calvià ( Mallorca). Departament de ciències socials. Febrer de 2016 @iessonfeccss

×