Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

UPSR Math Problem Solving

7,661 views

Published on

Published in: Education

UPSR Math Problem Solving

 1. 1. PENYELESAIAN MASALAH DALAM MATEMATIK UPSR
 2. 2. Matematik UPSR Apakah tajuk yang dipelajari ? Purata, Graf. Bentuk 2 matra & 3 matra Panjang, Berat, Isipadu, Masa dan Waktu. Nombor Bulat, Pecahan, Perpuluhan, Peratus, Wang. Operasi  ,  ,  ,  Operasi Bergabung. Statistik Bentuk & Ruang Ukuran Nombor & Operasi
 3. 3. <ul><ul><li>MATEMATIK ( Kertas 1) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>40 Soalan Objektif Aneka Pilihan </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Masa: 1 jam. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Semua tajuk yang dipelajari dari </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tahun 1 – Tahun 6. </li></ul></ul></ul>MATEMATIK UPSR 2003 <ul><ul><li>MATEMATIK ( Kertas 2) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>20 Soalan Subjektif </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Masa: 40 minit. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Semua tajuk yang dipelajari dari </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tahun 1 – Tahun 6 kecuali graf. </li></ul></ul></ul>
 4. 4. MATEMATIK UPSR Kemahiran Berfikir Masalah Harian. Pengiraan. <ul><ul><li>Pengetahuan Asas </li></ul></ul>
 5. 5. Penyelesaian Masalah <ul><li>Memahamkan Soalan </li></ul><ul><li>Menentukan Cara </li></ul><ul><li>Pengiraan </li></ul><ul><li>Menentukan Jawapan </li></ul>
 6. 6. Penyelesaian Masalah <ul><li>Memahamkan Soalan </li></ul><ul><ul><ul><li>Catat apa yang diberi. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Kata nama </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Nombor </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Nilai </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Perkaitan dll. </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Gariskan apa yang </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>perlu dicari. </li></ul></ul></ul>
 7. 7. Penyelesaian Masalah <ul><ul><ul><ul><li>Teka dan Uji </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Mengenal pasti pola </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Menggunakan gambarajah </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Memudahkan masalah </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Menganggar jawapan. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Membina Jadual </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Mecatat dan membuat perkaitan. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Kerja secara songsang </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Memotong jawapan salah. </li></ul></ul></ul></ul>Menentukan Cara Penyelesaian
 8. 8. Rajah di atas adalah garis nombor. Nilai Q ialah…… Q
 9. 9. Rajah di atas adalah satu garis nombor. Nilai y ialah…… 2 y 3.6
 10. 10. Nombor dan Operasi Ibu membahagi 10 biji limau kepada Lily dan Lela. Lily mendapat 2 biji limau lebih daripada Lela. Bilangan limau Lily ialah………………
 11. 11. Amir ada 120 biji limau. Dia memberi daripada limau itu kepada adiknya dan daripada baki limau itu kepada kakaknya. Berapa biji limau yang masih ada pada Amir ? Penyelesaian Masalah : PECAHAN
 12. 12. Kim membelanjakan daripada gajinya untuk keperluan harian. Diberi baki gaji Kim ialah RM150. Berapakah gajinya ? Penyelesaian Masalah : PECAHAN
 13. 13. Cara Penyelesaian RM 150 RM 150 RM 150
 14. 14. Siti membelanjakan daripada gajinya untuk keperluan harian. Diberi baki gaji Siti ialah RM500. Berapakah gajinya ? Penyelesaian Masalah : PECAHAN
 15. 15. Cara Penyelesaian RM500 RM250 RM250 RM250 RM250 RM250
 16. 16. Menguasai Peratus Mencari Nilai Peratus Menyatakan Peratus
 17. 17. Tukarkan kepada peratus. Penyelesaian Masalah : PERATUS
 18. 18. Berapa peratuskah 196 hari daripada 200 hari ? Penyelesaian Masalah : PERATUS
 19. 19. 30 % daripada RM70 ialah….. Penyelesaian Masalah : PERATUS
 20. 20. Gaji Arif RM950 sebulan. Berapa gaji barunya jika dia diberi kenaikan gaji sebanyak 10%? Penyelesaian Masalah : PERATUS
 21. 21. Siti mendapat diskaun sebanyak 15% apabila membeli sebuah jam tangan yang berharga RM250. Berapakah dia perlu bayar untuk jam tangan itu ? Penyelesaian Masalah : PERATUS
 22. 22. Dalam satu temuduga, 10 orang calon yang ditemuduga lulus dan 75% gagal. Berapa orangkah calon yang ditemuduga? Penyelesaian Masalah : PERATUS
 23. 23. Dalam satu temuduga, 10 orang calon yang ditemuduga lulus dan 75% gagal. Berapa orangkah calon yang ditemuduga? Penyelesaian Masalah : PERATUS 10 10 10 10
 24. 24. Setelah penurunan harga 30%, jumlah harga 4 helai baju yang sama ialah RM140. Berapakah harga asal bagi sehelai baju itu? Penyelesaian Masalah : PERATUS
 25. 25. Untung daripada jualan 6 pasang kasut yang sama ialah RM102. Harga jualan sepasang kasut itu ialah RM48. Hitung harga kos sepasang kasut itu? Penyelesaian Masalah : WANG
 26. 26. Untung daripada jualah 6 pasang kasut yang sama ialah RM102. harga jualan sepasang kasut itu ialah RM48. Hitung harga kos sepasang kasut itu? Cara Penyelesaian (  ) Harga Kos = (  ) Untung = ( + ) Harga Jual = RM102 / 6 pasang kasut (RM17 / 1 pasang kasut) RM48 / 1 pasang kasut ? ? ? ? ?
 27. 27. Purata umur Tan, Tin, Tun dan Ton ialah 9 tahun. Tan berumur 12 Tahun. Antara berikut yang manakah kemungkinan umur, dalam tahun, Tin, Tun dan Ton? A 7,8,9 C 8,9,10 B 7,9,9 D 8,10,11 Penyelesaian Masalah : Purata
 28. 28. Purata umur Tan, Tin, Tun dan Ton ialah 9 tahun. Tan berumur 12 Tahun. Antara berikut yang manakah kemungkinan umur, dalam tahun, Tin, Tun dan Ton? A 7,8,9 C 8,9,10 B 7,9,9 D 8,10,11 Penyelesaian Masalah : Purata Kumpulan Kuantiti Purata TAN TIN TUN TON 9 9 9 9 36 12 ? ? ? 36
 29. 29. Sebuah bas bertolak dari Kuantan pada pukul 10.15 pagi dan sampai di Kuala Lumpur pada pukul 2.55 petang pada hari yang sama. Berapa lamakah tempoh Penyelesaian Masalah : Masa & Waktu
 30. 30. Jumlah umur Awi, Bob, Cot, Dol dan Era ialah 38 tahun. Jika purata umur Awi, Bob, Cot, dan Dol ialah 8 tahun, berapa umur Era ?
 31. 31. Rajah di atas terdiri daripada beberapa segi empat tepat sama yang sama besar.Hitung Perimeter kawasan berlorek.
 32. 32. Rajah di atas menunjukkan bil yang terkoyak pada bahagian tertentu. Berapakah harga satu tin susu dalam bil itu ? Penyelesaian Masalah : WANG
 33. 33. Sebuah bakul mengandungi 14 ekor ikan yang beratnya di antara 500g dan 800g seekor. Berapakah anggaran berat, dalam kg, semua ikan itu ? A 1.05 B 10.5 C 105 D 1050 Penyelesaian Masalah : Berat
 34. 34. BENTUK & RUANG
 35. 35. 6.38 Rajah di atas menunjukkan sekeping kad nombor. Beza antara nilai digit 3 dan digit 8 dalam nombor itu ialah… A 0.05 C 0.38 B 0.22 D 0.77 Konsep Nombor 1996
 36. 36. Rajah di atas menunjukkan satu garis nombor. Kedudukan x adalah di tengah-tengah antara 600 dengan 760. Kedudukan y pula adalah di tengah-tengah di antara 600 dengan x, Nilai y ialah… Konsep Nombor 1999 600 y x 760
 37. 37. Latihan Persediaan Matematik UPSR <ul><li>Ujian Topikal </li></ul><ul><li>Soalan-soalan UPSR tahun-tahun lepas </li></ul><ul><li>(1987 – 2002). </li></ul><ul><li>Ujian Prestasi Mengikut Masa. </li></ul><ul><li>Out put learning. </li></ul><ul><li>Semoga Anda Cemerlang!!! </li></ul>
 38. 38. Semasa Peperiksaan MATEMATIK <ul><ul><li>Baca arahan dengan teliti. </li></ul></ul><ul><ul><li>Rancang masa dengan betul. </li></ul></ul><ul><ul><li>Terus ke soalan berikutnya setelah </li></ul></ul><ul><ul><li>tidak faham bacaan kali kedua. </li></ul></ul><ul><ul><li>Terus ke soalan berikutnya setelah </li></ul></ul><ul><ul><li>pengiraan kali kedua tidak </li></ul></ul><ul><ul><li>mendapat jawapan. </li></ul></ul><ul><ul><li>Ingat !!! Ada pelbagai strategi </li></ul></ul><ul><ul><li>mendapatkan jawapan. </li></ul></ul><ul><ul><li>Jawab soalan yang mudah dahulu. </li></ul></ul>
 39. 39. Semoga Anda Berjaya dengan Cemerlang
 40. 40. Pecahan Metrik 500 500 250 1 km = 1000 m 250 250 250 200 200 200 200 200
 41. 42. MAGIC BLOCK MASUKKAN NOMBOR 1-9 KE DALAM SETIAP PETAK SUPAYA SETIAP SUSUNAN MENEGAK, MENGUFUK & MENYENDENG MEMPUNYAI JUMLAH HASIL TAMBAH YANG SAMA. GUNA SEKALI SAHAJA BAGI SETIAP NOMBOR.
 42. 43. Gunakan nombor 1 hingga 6 bagi mengisi setiap bulatan supaya jumlah setiap sisi adalah sama.
 43. 44. <ul><li>Hasan membeli dua topi dan sehelai seluar </li></ul><ul><li>dengan jumlah harga RM40. </li></ul><ul><li>Husin pula membeli dua helai seluar dan </li></ul><ul><li>satu topi yang sama seperti Hasan </li></ul><ul><li>dengan jumlah harga RM 56. </li></ul><ul><li>Berapakah harga: </li></ul><ul><li>Sehelai seluar </li></ul><ul><li>Harga satu topi. </li></ul>
 44. 45. Seorang saudagar arab meminta bantuan anda untuk mengagihkan 17 ekor kepada 3 orang anaknya dengan agihan berikut: AWAS ANDA DILARANG MENGORBANKAN UNTA ITU DALAM PENYELESAIAN ANDA KERANA UNTA ITU BUKAN ANDA YANG PUNYE!! ABD WAHUB ABD WAHID ABD WAHAB
 45. 46. Johan mempunyai RM16 lebih berbanding dengan jumlah duit adiknya, Yasmin, Rizal pula kurang RM10 berbanding Johan. Kesemua mereka mempunyai wang berjumlah RM64. Berapakah wang masing-masing antara Johan, Yasmin dan Rizal?
 46. 47. Anda telah menerima RM1 daripada ayah pada hari lahir yang ke-7. RM2 pada hari lahir yang ke -8, RM4 pada hari lahir ke-9. RM8 pada hari lahir ke-10. Jika ayah terus memberi dia kali ganda jumlah yang diberikan setiap tahun, berapakah jumlah wang yang akan anda terima pada hari lahir yang ke-21 ?
 47. 48. Suatu pertunjukkan silap mata menyediakan 100 tempat duduk. Setiap penonton kanak-kanak dikenakan RM1 dan penonton dewasa RM3. Berapakah jumlah penonton kanak-kanak dan jumlah penonton dewasa jika semua tempat duduk itu dipenuhi dan pungutan tiketnya berjumlah RM164 ?
 48. 49. Jumlah Abang X 2 + 3 x 5 + kakak x 10 + Bilangan Adik Kenali Sahabat Kita
 49. 50. Pecahan Jam 30 30 20 20 20 15 15 15 15 1 jam = 60 minit

×