EMK Dalam Matematik Tahun 2

3,388 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
3,388
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
320
Actions
Shares
0
Downloads
138
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

EMK Dalam Matematik Tahun 2

 1. 1. ELEMEN MERENTASI KURIKULUM (EMK) DALAM MATEMATIK TAHUN 2KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 1BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
 2. 2. ELEMEN MERENTASI KURIKULUM (EMK) • Kreativiti dan Inovasi • Keusahawanan • Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK)KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 2BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
 3. 3. Kreativiti dan InovasiApa dia kreativiti dan inovasi?• merupakan dua perkara yang saling berkaitan.• kreativiti merujuk kepada tindakan penghasilan idea, pendekatan atau tindakan baru.• inovasi ialah proses menjana idea dan mengaplikasi idea kreatif dalam konteks tertentu.• Dalam pendidikan, kreativiti dan inovasi saling bergandingan bagi memastikan kedua-dua proses tersebut dilaksanakan dalam pengajaran dan pembelajaran bagi pembangunan modal insan yang dihasratkan.KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 3BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
 4. 4. Kreativiti dan InovasiKreativiti dan inovasi boleh dijelaskan sebagai:• kebolehan atau kemampuan individu untuk menghasilkan atau mencipta sesuatu, menyelesaikan masalah dan mencapai sesuatu objektif.• kebolehan atau kemampuan individu untuk menggunakan daya imaginasi, idea kreatif dan pemikiran kreatif.• kebolehan atau kemampuan individu untuk menghasilkan idea yang tulen, asli atau baru.• hasil kreativiti mempunyai nilai, kegunaan atau memenuhi sesuatu keperluan. Berdasarkan kemampuan murid berusia 7 tahunKEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 4BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
 5. 5. Kreativiti dan InovasiMatlamatMatlamat pembangunan kreativiti dalam kalangan murid bertujuan untukmenghasilkan modal insan yang kreatif dan inovatif melaluipelaksanaan kurikulum persekolahan.Daya kreativiti dan inovatif murid perlu dibangunkan ke tahap optimumsupaya mereka berdaya cipta dan berkeupayaan menghasilkan ideadan ciptaan yang berkualiti, dan seterusnya menjadi amalan danbudaya dalam kehidupan warganegara Malaysia pada masa hadapan.Individu kreatif dan inovatif ini adalah aset negara yang mampumenyumbang ke arah pembangunan masyarakat, bangsa, negara danagama.KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 5BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
 6. 6. Kreativiti dan InovasiApakah implikasi kepada guru?Guru perlu kreatif dan inovatif untuk menghasilkan pengajaran danpembelajaran yang berkesan dalam memainkan peranan sebagaipemangkin atau pengadang kepada keburukan hasil globalisasi, dantidak menjadi mangsa kepada globalisasi.Melalui pengajaran dan pembelajaran kreatif dan inovatif guru, muriddapat memperoleh ilmu pengetahuan, menguasai kemahiran danmengamalkan sikap dan nilai serta dapat mengembangkan dayakreativiti dan inovasi mereka.KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 6BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
 7. 7. Kreativiti dan InovasiBagaimana kreativiti dan inovasi dilaksanakandalam pengajaran dan pembelajaran Matematik?• Aktiviti pengajaran yang menyeronokkan dan kreatif tidak semestinya meningkatkan daya kreativiti dan inovasi murid sekiranya murid tidak berpeluang mengalami pemikiran kreatif.• Kreativiti dan inovasi dalam kalangan murid boleh dibangunkan dan dikembangkan secara terbimbing oleh guru melalui proses kreatif terarah.KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 7BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
 8. 8. Kreativiti dan InovasiProses kreatif terarah • Fasa Persediaan • Fasa Imaginasi4 fasa • Fasa Perkembangan • Fasa TindakanKEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 8BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
 9. 9. Kreativiti dan Inovasi Fasa Persediaan Kemahiran Utama Indikator AmalanPemerhatianMembuat pemerhatian aktif untuk • Menggunakan deria penglihatan,mengumpul maklumat. pendengaran, sentuhan, rasa dan bau. • Menumpukan pemerhatian kepada objek, perkataan, ayat atau teks secara menyeluruh. • Menggunakan dan mengendalikan alat, bahan dan instrumen yang sesuai. • Menggunakan pelbagai kaedah atau prosedur yang sesuai. • Mengenal pasti ciri objek, situasi atau fenomena dengan tepat. • Mendapatkan makna dengan tepat. • Mengenal pasti objek, situasi atau fenomena sekeliling yang berkaitan. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 9 BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
 10. 10. Kreativiti dan Inovasi Fasa Persediaan Kemahiran Utama Indikator AmalanAnalisisMenganalisis maklumat dengan • Mengenal pasti persamaan danmenghuraikan bahagian kepada yang perbezaan dengan betul.lebih kecil bagi memahami sesuatu. • Mengasingkan, menyusun dan mengumpul maklumat berdasarkan kriteria tertentu. • Mengesan sebab berdasarkan maklumat berwibawa. • Mengimbas kembali idea. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 10 BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
 11. 11. Kreativiti dan Inovasi Fasa Imaginasi Kemahiran Utama Indikator AmalanPenjanaan IdeaMenghasilkan idea-idea yang berkaitan • Menghasilkan idea-idea baharu yangdengan sesuatu perkara. banyak (yang mungkin benar atau tidak pasti tetapi logik). • Menghasilkan idea secara berterusan. • Menghasilkan idea secara bermakna. • Mencari hubung kait, gabung jalin atau corak berdasarkan maklumat yang ada. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 11 BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
 12. 12. Kreativiti dan Inovasi Fasa Imaginasi Kemahiran Utama Indikator AmalanSintesis IdeaMengabungkan maklumat yang • Membuat kesimpulan, membuatberasingan untuk memilih sesuatu. pengitlakan, membina tajuk. • Menghasilkan bentuk komunikasi yang unik. • Menentukan maklumat yang diperolehi mencukupi dan memastikan sama ada maklumat tambahan diperlukan. • Membuat keputusan tentang sintesis akhir. • Membuat refleksi yang berterusan. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 12 BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
 13. 13. Kreativiti dan Inovasi Fasa Perkembangan Kemahiran Utama Indikator AmalanPenambahbaikanMembuat penambahbaikan untuk • Menokok tambah idea.mengembangkan atau mempelbagaikan • Mengubah suai idea.sesuatu idea untuk meningkatkan mutu • Memberi pelbagai penerangan rasionalatau keindahan hasil karya atau ciptaan. tentang idea. • Memberi pelbagai contoh berkaitan dengan tugasan. • Memberi pelbagai kategori atau aspek. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 13 BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
 14. 14. Kreativiti dan Inovasi Fasa Perkembangan Kemahiran Utama Indikator AmalanMenilaiMembuat pertimbangan tentang sesuatu • Memberi alasan yang tepat untukperkara menerima atau menolak idea. • Menyatakan kekuatan atau kelemahan berdasarkan bukti atau alasan tertentu. • Membuat wajaran dengan betul. • Membuat pilihan berdasarkan kenyataan atau fakta sebenar dan tidak dipengaruhi oleh perasaan atau prasangka. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 14 BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
 15. 15. Kreativiti dan Inovasi Fasa Tindakan Kemahiran Utama Indikator AmalanPelaksanaanMenyampaikan dan mempersembahkan • Menghuraikan idea kepada butiran atauidea atau menghasilkan prototaip bahagian yang lebih kecil dan khusus. • Menyusun idea secara tersusun dan mudah difahami. • Menghasilkan idea tidak sama dengan orang lain, idea tidak seperti yang biasa dan idea yang belum ada atau frekuensi ideanya kecil. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 15 BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
 16. 16. Kreativiti dan Inovasi Fasa Tindakan Kemahiran Utama Indikator AmalanAmalan BerterusanPeka kepada perkara di sekeliling dan • Peka kepada perkara di sekeliling.menjana idea untuk berkreatif. • Membuat pemerhatian untuk mengenal pasti masalah, kesilapan dan kelemahan. • Mempraktikkan proses kreatif untuk menghasilkan idea baharu secara berterusan. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 16 BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
 17. 17. metakognisi Kreativiti dan InovasiLingkaran Proses Kreatif Terarah Analisis 1. Persediaan 2. Imaginasi Penjanaan Idea Pemerhatian Sintesis Idea metakognisi metakognisi Amalan berterusan Penambahbaikan Pelaksanaan 4. Tindakan 3. Perkembangan Penilaian metakognisi KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 17 BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
 18. 18. Kreativiti dan InovasiApakah tanggung jawab guru?Mewujudkan komuniti murid yang suka menyoal, mencari jawapan,menyelesaikan masalah dan menghasilkan sesuatu.KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 18BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
 19. 19. KeusahawananKenapa keusahawanan?Membentuk ciri-ciri dan amalan keusahawanan sehingga menjadi satu budayadalam kalangan murid.Satu proses pembentukan sikap tertentu dimiliki oleh seorang usahawan. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 19 BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
 20. 20. KeusahawananObjektif utama, supaya murid dapat?Mengamalkan sikap keusahawananMengaplikasikan pemikiran keusahawanan.Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran pengurusan perniagaanMemfomulasikan sama ada konsep, proses atau produk keusahawanan.Mengamalkan nilai moral dan etika. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 20 BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
 21. 21. KeusahawananBagaimana elemen keusahawanan dilaksanakan dalampengajaran dan pembelajaran Matematik? WangKEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 21BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
 22. 22. TMK Pendekatan penggunaan TMK dalam pengajaran dan pembelajaran Matematik. Belajar mengenai TMK Murid diajar tentang pengetahuan dan kemahiran TMK dalam mengendalikan perkakasan dan perisian. Belajar dengan Belajar melalui TMK TMK Penggunaan TMK untuk mengakses Guru dan murid menggunakan TMK maklumat dan ilmu pengetahuan sebagai alat untuk mengajar dan menggunakan media seperti CD-ROM, belajar. DVD-ROM, internet, dll.KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 22BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
 23. 23. Sekian, Terima KasihKEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 23BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

×