-E.... .........,)M""""),  ..",...".~~~   ~~~~~,..,.",,1»1.;1",,,"""  ,.", .............................................
~!JI.~~~]_~~{~!II.M~I.ILaumei SamiSea TurtlesTusi ata valivali i Ie gagana Samoa rna FaaperetaniaA coloring book in Englis...
Laumei                            Turtleso laumei e i Ie aiga meaola repitilia, e aafia ai  ...
Laumei LanumeamataI Ie faatoa aina 0 motu 0 Ie Pasefika na faitau    The Green Turtlemiliona rna miliona laumei sami na...
.  - -       -.  - -  -     -  -~-    -.    --          --  --  -           ...
Laumei Una                            The Hawksbillo Ie laumei una e foliga lona gutu e pei 0 ...
-.--    -      .   --  ·..~.                       -.-                 ...
Laumei Loggerhead                                   The Loggerheada loggerhead e fai si...
Laumei Leatherback                   The Leatherbacko Ie leatherback 0 Ie laumei sami pito sili ona   ...
.. .  ~:  .         • : ,:,.# .... : ..... . . .:: .. : : .. :                        0...
Ofaga Laumei Lanumeamataa Ie laumei lanumearnata ua taunuu nei i Ie      The Green Turtle Nestingrnatafaga e sauni e...
....                                 . . .-.        "              ...
Fofoa fua   0  laumei                The Hatchlingso Ie susulu manaia ifo 0  ave 0 Ie Ia i Iuga 0 Ie ...
,,- --                                          ~?,":-:­            ...
Tautuuga Agai i Ie Sami                                          Race to the SeaU...
Q, • •o~
o Fea e Tuufua ai Laumei Sami?            Where Sea Turtles Nesta laumei sami e ofaga rna tuuma i atunuu   ...
Laumei Sami?Poo Mea e gaosia mai ai?                 Sea Turtles? Or Sea Products?0100  faaitiitia pea ...
Pueina rna Fasia    0  laurneio tagata e nonofo Iatalata i Ie matafaga e masaniona pueina rna faaaoga Iaumei 0 Ie sami...
.     .-: .......~~:;:;;:", ---~:~-;."":..::.--=--                --  - -- ---. -- :... -=---. -   ...
Faamoemoega 0 Laumei SamiE mafai e tatou ona faasaoina laumei sami e ui               Hope For the Sea Turt...
:
The National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) and Fagatele Bay National Marine Sanctuary (FBNMS) thankthe Cen...
.
American samoa turtle book
American samoa turtle book
American samoa turtle book
American samoa turtle book
American samoa turtle book
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

American samoa turtle book

1,516 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,516
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

American samoa turtle book

 1. 1. -E.... .........,)M""""), ..",...".~~~ ~~~~~,..,.",,1»1.;1",,,""" ,.", .............................................~~,. C"~~ Laumei SamiE................... Sea Turtles• bV.."""""~~~. Tusi ata valivali i Ie gagana Samoa rna Faaperetania A coloring book in English and Samoan Written by Francince Jacobs Illustrated by Mary Beath and Sau Ueligitone Revised by Nancy Daschbach and translated by Punipuao L1.gai
 2. 2. ~!JI.~~~]_~~{~!II.M~I.ILaumei SamiSea TurtlesTusi ata valivali i Ie gagana Samoa rna FaaperetaniaA coloring book in English and Samoan Ianuari, 1995 Saunia e Fagatele Bay National Marine Sanctuary i Ie faatagana~ai Ie Center for Marine Conservation. January, 1995 Produced by the Fagatele Bay National Marine Sanctuary with permission from the Center for Marine Conservation
 3. 3. Laumei Turtleso laumei e i Ie aiga meaola repitilia, e aafia ai Turtles belong to the reptile family, the same familypili, mo 0 rna gata. E pei 0 repitilia uma lava, 0 as lizards, geckoes and snakes. Like all reptiles, tur-Iaumei e una rna mamago 0 latou tino. E Ieai ni tles have scaly, dry skin, but unlike their crocodileo latou nifo pei 0 Ie gata rna Ie koiokokaila. 0 Ie and snake relatives, turtles have no teeth. Turtlesatigi 0 Ie Iaumei e taua 0 Ie karapase, e puipuia have a shell, called a carapace, that protects it frommai ai ona fill. E mafai e Ie tele 0 laumei ona its enemies. Milny turtles can pull their bodies intofa amoe mai 0 Iatou tino i totonu 0 Ie atigi ina ia the shell making it impossible for predators to harmIe mafai ai ona fa atamaia e ona fill. 0 Ie tele it. Most turtles spend their lives on or near thelava 0 Iaumei e nonofo latalata i Ie laueleele. A land. There is one group of turtles, however, thate tasi lava Ie ituaiga laumei e nofo lava i Ie vasa i spends almost all of its life in the ocean: the sea tur-lona olaga atoa: 0 Ie laumei sami lea. 0 Ie tle. The sea turtle, unlike many land turtles cannotIaumei sami e eseesemaii laumei fanua ona e pull its body into its shell and its legs have changedIe mafai ona fa amoe mai lona tino i totonu 0 to become more like a fishs fins. You can learnlona atigi, rna 0 ona vae foi ua pei 0 apaapa 0 more about our sea turtles by reading this book andia. 0 Ie faitauina rna valivalia ata 0 lenei tusi 0Ie a e maua ai se malamalamaaga i 0 tatou coloring the pictures. Have fun!laumei sami. Ia Fiafia rna e Manuia. I
 4. 4. Laumei LanumeamataI Ie faatoa aina 0 motu 0 Ie Pasefika na faitau The Green Turtlemiliona rna miliona laumei sami na i ai i onaogasami. Sa tau leai ni tagata na ola i lena pito 0 Polynesians and other Pacific islanders hunted tur-Ie lalolagi. E ui lava na fasia laumei rna faaaoga tles, but because there were not many people in thise tagata 0 motu 0 Ie Pasefika e i ai Polenesia, ae part of the world, turtle were plentiful. When west-sa tele rna tele pea laumei na ola i lena vaitaimi. ern explorers began Iraveling to America and theE 00 lava ina amata ana fai malaga mai tagata Pacific, there were millions of sea turtles in the seas.folau suesue i Amerika rna Ie Pasefika na Traders, settlers and pirates who followed the firstfaitau miliona laumei sami na i ai. Ina ua amata European explorers found that one kind of sea turtleona a mai tagata faatauoloa na iloa ai e i latou had especially tasty meat. This turtle was brown alle tasi lava Ie ituaiga laumei sami e manaia lana over, grew to about three feet in length and oftenaano i Ie ai. E lanu enaena atoa lona tina, e 00 weighed some 300 pounds. It grazed in shallowatu i Ie tolu futu lona umi, rna lona marnafa i Ie of seaweed, or turtle grass, near the shore. Sailors300 pauna. 0 nei laumei e tataa i mea papau e could easily capture the gentle animal. They couldi ai faaputuga mutiasami e aai ai. Na faigafie turn the turtle over onto its back so it was helpless,ana pu eina e alii folau nei laumei ona 0 Ie file- tie its flippers, and keep it aboard their ships-tomu tele. A maua nei laumei ona nonoa lea 0 slaughter when they needed fresh meat. The fatsaga poo vae rna tuu i luga 0 vaa mo a latou inside this turtles body was green from the grass it meaai. 0 Ie gao i totonu 0 Ie tino 0 lenei ate, so it was named the green turtle. It is the only laumei e lanu meamata ona 0 vaG alatau rneaai sea turtle that lives only on plants. Today, tumau. 0 Ie ala foi lea ua faaigoa ai 0 Ie laumei of years later, green turtles are still hunted and lanumeamata. Pau foi lea a Ie laumei sami nao Fewer and fewer remain. vaG lava nei e maua i le sami lana meaai tumau. Eo" 0 mai lava i aso nei 0 100 pueina rna fasia nei laumei sami e tagata, ua ala ai ona faaitiitia pea 10 latou fuainumera.
 5. 5. . - - -. - - - - -~- -. -- -- -- - -- - --- ~--== -~- _/
 6. 6. Laumei Una The Hawksbillo Ie laumei una e foliga lona gutu e pei 0 Iemanulele 0 Ie hawk e pro agai i laiD rna 0 Ie The hawksbill is th£?A most beautiful sea turtle. Itsmea foi lea na maua mai ai lona igoa. 0 Ie hard, top shell, called the carapace, is made up oflaumei lenei e pito sili lona manaia i laumei dark brown or yellow and brown scales. Thesesami uma lava. 0 lona atigi pito i luga e faia i overlap like shingles on a roof The hawksbills bot-una lanu enaena malosi tau samasama. 0 una tom shell is called the plastron. It is yellow. Thenei e pipii Ie isi una i luga ae 0 Ie isi e pei 0 Ieatoga 0 apa 0 Ie fale. 0 Ie atigi pito i laiD e lanu skin of its head and flippers has brown patchessamasama. 0 Ie pau 0 lona ulu rna ona saga ei rimmed in yellow. The hawksbill gets its name fromai togitogi eena rna alu ai Ie lanu samasam i Ie its beak because the top of it hooks down much likepi to i fafo. E Iaititi ifo lava i Ie tolu futu lona the bill of a hawk. This sea turtle can grow as largeumi, ae silia atu i Ie 200 pauna lona rnamafa. 0 as three feet long and weigh over two hundredIe laumei una rna isi laumei sami e lavea i Ie itu- pounds. Hawksbills and other sea turtles areaiga meaola 0 repitilia, e tuufua i latou rna like turtles that live on land. They have lungs andmanava i Ie okesene i Ie ea. E ui lava e mafai breathe air. Even though sea turtles can hold theirona taofi a latou rnanava i laiD 0 Ie vai ae tatau breath for many minutes they must come up tolava ona manu ae i luga e manava. 0 laumei breathe. Hawksbills swim near coral reefs wherenei e tataa latalata i aau amu e maua ai feed mostly on sponges.alua1u rna ornomi sami e fiafia latou e ai.
 7. 7. -.-- - . -- ·..~. -.- - ~.- ~. ~-----
 8. 8. Laumei Loggerhead The Loggerheada loggerhead e fai sina laititi ifo lava rnai Ielaumei lanumeamata, rna 0 lona rnamafa e i Ie The loggerhead turtle is slightly smaller than theva 0 Ie 300 rna Ie 400 pauna. 0 ana rneaai e green. A loggerhead may weigh between 300 andaafia ai tamai paa, figota rna isi lava meaola 0 400 pounds. It eats snails, clams, crabs and otherIe sami e maua i luga 0 aau. E iloa gofie lenei animals. The loggerhead hunts near coral reefs andlaumei ona 0 lona ulu e lapoa rna lona ua e rocks. You can recognize it by its large, thick headpuupuu lautele. 0 Ie mea foi lea e Ie rnafai ai and broad, short neck. The loggerhead, like other seaona faarnoe mai lona ulu i totonu 0 long atigi e turtles, cannot pull its head into its shell the waypei 0 Iaumei fanua. 0 Ie atigi 0 Ie loggerhead 0 land turtles can. Its shell is like a suit of armor, butlona ofu tau lea, aua 0 lona ulu rna ona saga e Ie its head and flippers are unprotected. Certain sharkspuipuia. 0 malie rna tafola feai e masani ona and killer whales may attack these parts, but the log-osofaia nei laumei, ae peitai e fai sina tele rna gerhead is big and fast and has few natural enemies.televave tele 0 i latou rna e toa laiti 0 latou fill. Color its carapace and skin reddish-brown and thea lona atigi pito i luga e lanu enaena rnalosi rna plastron yellow.Ie pito i lalo e lanu samasama. r, , 144..]~..,.._~~:=;;nl~"~" , 1~11::r!~......~nl"" .. I.. ~ . . . . . . r.~~_----""_" ,.. ~ ••••..r
 9. 9. Laumei Leatherback The Leatherbacko Ie leatherback 0 Ie laumei sami pito sili ona The leatherback (or trunkback) is the largest sea tur-tele lea. E 00 atu lana mamafa i Ie 2,000 pauna tle living today. It may grow to be eight feet longao lana umi i Ie valu futu. E lanu uliuli lona and weigh 2,000 pounds. Its overall color is black.tino atoa rna nai togitogi laiti e alu ai. Pau lea 0 The leatherback is the only sea turtle that does notIe laurnei sami e leai sona atigi malo, a e puipuia have a hard top shell. It is protected instead by thic~lea e pau mafiafia e i ai tuasivi uumi e fitu. E skin with seven long ridges. Its leathery back givesmalosi lenei laumei e fai malaga i ogasami i Ie the turtle its name. The leatherback is a great wan-afe rna afe a maila. 0 Ie rna oi 0 lenei laumei 0 derer. Its huge front flippers take it thousands ofse tasi ituaiga alualu (Portuguese man-ot-war) miles. The leatherbacks favorite food is a jellyfishe taumafai isi meaola 0 Ie sami e alo ese mai ai most sea animals avoid-the poisonous Portugueseona 0 lana oona. 0 Ie leatherback e leai ni ona man-of-war. Like all sea turtles, the leatherback hasnifo pei lava 0 isi laumei sami ae faaaogaina no teeth and uses its strong, sharp beak to catchlona gutu maai e pue ai ana meaai.
 10. 10. .. . ~: . • : ,:,.# .... : ..... . . .:: .. : : .. : 0 <::) • ,-- 0 0 01:1 , 16 Q ~
 11. 11. Ofaga Laumei Lanumeamataa Ie laumei lanumearnata ua taunuu nei i Ie The Green Turtle Nestingrnatafaga e sauni e tuu ona fua. Ua faatoa urnaona ofi rna Ie laurnei poa i Ie sami latalata ane. A female green turtle arrived offshore at her nestingUa 00 rnai Ie taimi e tuu ai ona fua. E faatolu beach alone at night. She mated earlier with a malepe faafa ona tuu ona fua i Ie vaitau e tasi. E ui green turtle nearby in the water. It is time for her toina saoasaoa lenei laumei rna televave i Ie vai, lay her eggs. She might nest three or four times dur-ae telegese rna vasivasi i luga 0 Ie oneone. E ing a single nesting season. Though she is fast andtolotolo lernu lava 0 ia agai i uta i Ie rnatafaga, well suited to the water, she is slow and in dangerona eli lea 0 Ie pu e rnafai ona oft ai lona tino. land. The female dragged herself out of the sea andA oft uma loa lona tino ona fa aaoga lea 0 ona onto the beach up beyond the reach of high tide. Shesagarnuli e sali ai oneone rna fai ai se pu e dug a pit for her body with her flippers. She nestedfaafoliga 0 se fagu. A maea nei gaoioiga ona in it and used her back flippers, like shovels, to scooptuu lernu ifo lea 0 ona fua papae larnolemole out a bottle-shaped hole. Now she drops about one~pei ni polo ping pong e faitau selau Ie aofai. A hundred white, leathery eggs that look like pinguma ona tu u ona fua ona tanu lea i Ie one one balls into this hole. When she finishes, she willrna toe foi atu i Ie sami. Ao foi atu 0 ia i Ie sami the nest with sand and slowly go back to the sea,e rnasani ona iloa ai tulagavae olona tino i luga leaving a trail behind her. After she is gone,o Ie oneone. E rnasani ona rnulimuli atu ai taga- may follow this trail and steal her eggs ... or ata i nei tulaga ala rna ave fua 0 laumei e ai, ae dog may feast on them.rnaise foi rneaola e i ai taifau e fiafia tele e ainei fua.
 12. 12. .... . . .-. " , . ,, , " , , . ., , , " .. ,:.: .. . , " ... ..:-, . ",:0 :,", . ,",I . . .- , . - . .... ., ~ . . . . " .-" " " , ,.---- -----.:::.~.- ~ ... .---:-- - ,."" . ~ .
 13. 13. Fofoa fua 0 laumei The Hatchlingso Ie susulu manaia ifo 0 ave 0 Ie Ia i Iuga 0 Ie The rays of the sun heat the beach, warming the tur-matafaga, ua faamafanafana ai fua 0 Iaumei 0 tles eggs buried in the sand. The eggs develop in the100 tanu i Ie oneone. Ua amata ona tuputupu nest. They are ready to hatch in about two months.ae tamai Iaumei i Ie faamoega rna toe itiiti The hatchlings pick at their shells with a small, sharplava ona fofoa lea. I totonu 0 fua ua amata ona point at the front of their snout-this special parttuitui mai Ie atigi fua i Ie mea maai 0 Ie will disappear after hatching. The hatchlings crackmuagutu 0 Ie tamai Iaumei e sauni ai e sau i their shells. All must hatch at almost the same time,fafo. E tusa 0 Ie atoa 0 Ie Iua masina ona fofoa for all must share the work to escape from the nest.uma faatasi lea 0 nei fua. E tatau lava ona fofoa The baby turtles scrape away at the sand overhead.uma i Ie taimi e tasi e faafaigofie ai ona latou The sand falls upon their empty shells, forming asosoia mai Ie faamoega rna fai malaga atu i Ie platform that allows the hatchlings to rise. In a fewsami. E mavae aso e Iua, ona mafai lea ona latou days, they have scraped their way to the roof of the00 ifo i luga 0 Ie oneone. Mulimuli ane, i Ie po nest. Then, at night, or in the early morning, littlepoo Ie vaveao foi, 0 lea vaaia ai ni tamai dark heads and flippers wriggle out onto the beach.laumei pe tusa 0 Ie Iua inisi Ie uumi ua amata Two-inch long hatchlings crawl away and look for thefetolofi a tu agai i Ie sami. sea.
 14. 14. ,,- -- ~?,":-:­ ~ .. , ,~~<::,::,:,:, . / , . ", .... . " ... .... . .... , ,: " :. " , , " .. . . . , " " 0 • " " . . . ". . ., . .. ., " .." .. , " ., . .. , .. , .. . . . ..... " .. , , " . " . . .. - .. .,. o. • ...... , .. ," .. ." .~ . . .. .. , " , .. ," . .. " , .. .
 15. 15. Tautuuga Agai i Ie Sami Race to the SeaUa lagona i Ie tino 0 Ie tamai laurnei Ie itu 010 0 i ai Ie santi. 0 Ie rnalosi 0 Ie malamalma The hatchlings go towards the sea. The brightness over the water attracts them. They crawl from themai o Iuga 0 Ie sami ua faatosina mai lava. Ua nest and begin their race to the sea. Full of life, butatili ai ona faatopetope Ie tolotolo a Ie tamailaumei agai i Ie sami. E molemole 0 latou atigi e defenseless, they scramble across the beach. TheirIe mafai ai ona puipuia mai mala rna puapuaga. shells are soft and offer little protection. In someo manufelelei rna paa e tataa i Ie matafaga e places, lizards, crabs and sea birds catch the tiny tur-tele ona faaumatia rna ai nei tamai laumei. A tles and eat them. Many of the hatchlings that makefai foi e taunuu atu nisi 0 tarnai laumei i Ie it to the water may be eaten by fish: sharks, snappers,sami, 0 Ie tele lava e ai e fa e i ai malie, taiva, groupers, jacks and sharp-toothed barracuda. Onlygatala, sapatu rna rnalau. E iu lava ina totoe one or two of the hatchlings may live to reach adult-nao se tasi pe Iua foi tamai laurnei i Ie faitau hood. Where they go to spend their first years is aselau lea na fofoa maL E Ie 0 iloa tonu po 0 fea e mystery. It is one of natures great secrets. Greeno i ai nei laumei rno Ie tausaga atoa pea taunuu turtles, for example, are not seen again until they arei Ie sami. 0 isi laumei pei 0 Ie Iaumei lanurnea- several years old when they are found feeding off-mata, e faatoa toe vaaia i lug a 0 aau 0 aai i faa- shore of some islands in turtle grass beds. They areputuga vaG pea atoa Ie tausaga rna ua fai sina then as big as a dinner plate.tele pei se ipu ai mafolafola. "114.~l~~~ffl~ wwr IIIH~~T..··::;:;"I"I""I"" r , "L""~_~=:," ... ,...........- - _ . , _ ..
 16. 16. Q, • •o~
 17. 17. o Fea e Tuufua ai Laumei Sami? Where Sea Turtles Nesta laumei sami e ofaga rna tuuma i atunuu Sea turtles nest in a wide, warm belt around thevevela. A oui Ie taimi 0 Ie a tuufua ai, e iloa world. They all return to the same beaches whereIelei lava e Iawriei Ie matafaga na fofoa mai ai. they themselves hatched. Each kind of sea turtle hasa Ie nofoaga tonu foi lava lea e toe foi i ai e its own special places. For some, only one particulartuu ai ona fua. Mo isi ituaiga laumei e tasi lava place will do. The Atlantic ridley nests only on oneIe pito nuu eo uma e tuufua ai. Mo beach on the northeast coast of Mexico (A). The flat-faataitaiga, 0 Ie laumei Atlantic ridley e tasi lava back lays its eggs only on the coast of northernIe matafaga i Ie gataifale 0 Mexico (A) e ofaga Australia (B). Although green turtles are foundrna tuufua uma ai. a Ie laumei 0 Ie flatback e nesting in many places, only small numbers of tur-nao Ie gataifale lava 0 Ie itu i matu 0 Ausetalia tles will nest in one year. Some green turtles migrate(B) e tuu ai ona fua. a Iaumei Ianumeamata e thousands of miles to nest. Greens that feed intele nofoaga e 0 i ai. a isi e fai malaga mai i Ie grassy bep.s off Fiji or Vanuatu may travel over 1,000afe 0 maila mai Fiti poo Vanuatu agai mai i Ie miles. They cross the western Pacific Ocean tomotu 0 Rose (C), i Arnerika Samoa e ofaga rna return to tiny Rose Atoll (e), in American Samoa,tuufua ai. a se mea ofoofogia pe faapefea ona where they were hatched. It is a wonder that sea tur-manatua e nei laumei Ie nofoaga tonu lava na tles seem to remember where they were born and thatlatou fananau ai, ma toe foi mai e tuufua ai. they can find these places again.
 18. 18. Laumei Sami?Poo Mea e gaosia mai ai? Sea Turtles? Or Sea Products?0100 faaitiitia pea rna atonu e Ie toe pine ona The sea turtle is disappearing. And once it is gone, itleai lea 0 ni Iaumei sami. 0 Ie pogai 0 Ienei faafi- will be gone forever. One reason it is disappearing istauli ona 0 Ie faaaogaina e tagata Ie tele 0 Iaumei because people use parts of turtles for food or to makerno mea taurnafa ae maise ona itutino e gaosia ai different products. The hawksbill is prized for itsituaiga mea eseese. 0 Ie atigi 0 Ie Iaumei una ua shell to make tortoiseshell combs, brush handles, eye-fa aaoga e fai ai selu, faamau, mea fai ulu rna isi glass frames, buttons, hair clips and jewelry.lava teuteuga. 0 isi tagata ua faaaogaina tina 0 Hawksbill and green turtles are killed so they can belaumei e teuteu ai 0 latou fale. 0 Iaumei lanu- stuffed and hung on walls as decorations. Green tur-meamata 010"0 faaurnatia pea rno Ion a aano rna tles are slaughtered for their meat and to make turtlefai ai supo laumei. 0 fusipa "u, seevae rna ate soup. The skin from the neck and flippers of greenstaitai ua faia lea rnai Ie pau 0 Ie ua rna saga 0 isi and olive ridleys is made into leather for purses andlaumei. Va fa aaoga foi Ie ga0 mai 0 latou tino e shoes. Fat from turtle bodies is used in soaps andfai ai fasimoli rna kulimi rno foliga 0 tagata. E tele makeup creams. Instead of using other more plenti-lava isi alananuia rna isi auala e rnafai ona gaosia ful resources for these products, the worlds remain-ai nei mea, ae peitai 0 10 0 fasia pea rna faaaoga a ing sea turtles are killed. In the United States,tatou laumei sami 0 100 totote. 0 Ie Vnaite Setete American Samoa, and some other countries, it is nowrna isi malo e i ai Amerika Samoa ua i ai tulafono against the law to kill or harm a sea turtle. Maybe ife faasa ai ona fasimatea pe faatamaia ai laumei more countries begin to protect sea turtles they willsami. A faapea e galulue faatasi uma malo 0 Ie not disappear.lalolagi e puipuia laumei sarni ona turnau lea rnaolaola pea i Iatou.
 19. 19. Pueina rna Fasia 0 laurneio tagata e nonofo Iatalata i Ie matafaga e masaniona pueina rna faaaoga Iaumei 0 Ie sami e fafa- Turtle Huntingga ai 0 latou aiga. 0 tautai na masani ona faaao-ga tao fagota e fasia ai laumei rna ave e ai. 0 isi People who live near the shore have always huntedtaimi e 0 tamaloloa 0 Ie nuu rna faaaoga upega sea turtles to help feed their families. A fishermane pue ai Iaumei i Ie taimi eo mai ai i luga e might spear a sea turtle and take it home to eat.manava. Sa Iaititi Ie fuainumera 0 laumei na Groups of hunters netted sea turtles when they roseafaina i nei ituaiga fagotaga. Ae peitai sa to breathe and brought them back to their villages forfaateleina pea Ie mana omia 0 Iaumei rno mea ai food. For years, when there were many sea turtles,rna isi lava mea. Na mafai ona maua ai tupe i Ie such hunting seemed to have little affect on theirfaatauina atu 0 laumei, ae maise mea taulima numbers. But more and more turtles were hunted.na gaosia ai. Sa tele Ie manuia na maua mai i Ie Money could be made selling sea turtles. So huntersfasiina rna fa atau atu 0 laumei sami. Na atoa Ie took hundreds of turtles in the sea and even on theselau rna selau laumei 0 Ie sami na faatamaia e land, when they were nesting. Fewer and fewer seatagata tulimanu, e 00 lava i laumei 0 tau turtles were left until they were almost gone. Lawstuufua. Ma na fai rna mea ua faaitiitia ai now protect sea turtles and forbid trade in turtlefuainumera 0 laumei sami, e 00 lava ina ua products. But not every country has these laws andseasea ona toe maua. 0 Ie ala foi lea ua i ai nei not everyone obeys them.tulafono e puipuia ai laumei sami rna ua Ie toefaatagaina ona toe fai ni fefaatauaiga i soo seituaiga mea e fai i laumei. E ui lava ua i ai tula-fono, ae toatele lava tagata e leo usiusitai i ai. ,Illttitft?~~II""l ~w rIllt4~tJ~t..~:;,n~~ ~w, 111C4~~~?_""::;;nr"1 JlrooI I I •• ~~":=1111~ "I~
 20. 20. . .-: .......~~:;:;;:", ---~:~-;."":..::.--=-- -- - -- ---. -- :... -=---. - ; .... -:: :. " ..... _. ":. - -- - -- -- ---. -:..... .:~. . c:::::-_- _ --_-:.---_ _-_ s s > S ?E? ___ :::?:=> c:: C--------3- C= ~ c: s :=s=-----=-
 21. 21. Faamoemoega 0 Laumei SamiE mafai e tatou ona faasaoina laumei sami e ui Hope For the Sea Turtleina feagai pea i latou rna Ie tele 0 faafitauli. Afai egalulue faatasi malo rna ona tagata e puipuia rna Sea Turtles can be saved in spite of all the dangers theyfaasao laumei sami, 0 Ie a olaola pea i Iatou. 0 face. If enough people care, if governments help, and if100 i ai foi tagata suesue 0100 vaai totoa i the efforts of conservationists succeed, sea turtles willfaafitauli 0 manu rna rneaola ua tau Ie rnaua rna live. Conservationists are people who study the prob-ua toeitiiti mou atu. I Ie Pasefika, e i ai fuafuaga 0 lems of endangered animals, or plants, and try to solve100 fai nei i Iaumei lanumeamata. I Ie tausaga them. The Pacific green turtle is the target of one1993, e tolu Iaumei na vaaia i Rose Atoll, i important conservation experiment. In this project,Amerika Samoa 0 tu ufua ai ma na mafai ai ona female turtles are tagged with small electronic "turtlefaapipii ai ni tamai masini. 0 nei llturtle tags" tags" and satellites in space track their movements forua mafai ai e alii suesue ona iloa e ala i satelite Ie the next 3 or 4 months. In 1993, three female turtlesmea e 0 i ai nei laumei pe a uma ona tuufua. Na were tagged at Rose Atoll in American Samoa. Allole toatolu 0 Iaumei i Fiti ae tasi na 00 i three swam to Fiji. Another turtle went all the way toVanuatu. 0 Ie nofoaga lea 0 Ie a nonofo ai mo se Vanuatu. They will spend the next few years therevaitaimi ami e aai ai ona toe foi mai lea i Rose e feeding on sea grass beds. Then these turtles willtuufua ai pe a fai e oiaoia pea i latou. return to Rose Atoll to lay more eggs, if they are stillAfai e le toe pueina ma fasia e tatou Iaumei rna alive. We Pacific islanders can help our sea turtle pop-ai ona fua, 0 Ie fesoasoani tele lea ile faasaoina 0 ulations by stopping the hunting for eggs or adults. Itlaumei sami. 0 laumei sami e silla atu i l~ 20 can take more than 20 years for a sea turtle to begintausga ona amata lea ona tuufua. Afai e faaoia laying eggs. If they are allowed to live so that they canpea laumei sami e mafai ai ona tuufua i latou, 0 mate and lay eggs for the next generations, there willIe fesoasoani sill lea e rnafai ona fa ateleina ai be more turtles in the future.laumei mo tupulaga 0 aso 0 i luma. 1111~~m:?~"7jI1II.~ lW1114.~~·"·:;;1II"l IW Illt4aft?~""TJIIl"""l lWrlll44I~A!..~"""
 22. 22. :
 23. 23. The National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) and Fagatele Bay National Marine Sanctuary (FBNMS) thankthe Center for Marine Conservation (CMC) for permission to modify its popular coloring book Sea Turtles for use in the Pacific.The drawings were created by Mary Beath; the original text was written by Francine Jacobs. Text and drawings were modified byNancy Daschbach, FBNMS coordinator, and translated by Punipuao Lagai, education coordinator for FBNMS. Cover art and tapadesign are the work of American Samoan artist Sau Ueligitone.Mary Beath has always been interested in both science and art. She received her B.A. degree in zoology irom Duke Universityand later a B.F.A. from the Rhode Island School of Design. She is also a printmaker, using natural forms, rhythms, and colors inher abstract prints.Francine Jacobs is the author of dozens of books for young readers including Sea Turtles (William Morrow & Co.). A formerteacher, many of her books are on nature-science subjects. Ms. Jacobs grew up in a small, oceanside community on Long Island,New York, and the sea and its creatures have always fascinated her. She is an avid conservationist. ~~~"~t(~~~IBI~~(~!~II.~m~~IE~~~ The Center" for Marine Conservation Fagatele Bay National Marine Sanctuary is located on the was formed in 1972 as a private, non-profit island of Tutuila in American Samoa. FBNMS protects a small embay- organization to increase public awareness and ment that includes a thriving coral reef ecosystem. FBNMS operates understanding of the relationship between our- through a cooperative agreement between the American Samoa selves and our planet. In response to growing Governments Economic Development Planning Office and NOAA. human population and demand for marine ~... resources, the Center has become a leadingadvocate for the protection of the oceans and their wealth of life. TheCenter works to maintain biological diversity and the integrity ofocean ecosystems. -~~ ~ NATIONAL MARINE SANCTUARIES
 24. 24. .

×