Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

БОРЦИ ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ

1,033 views

Published on

Учебни карти по Човекът и обществото за 3. клас, които могат да се използват за дейности в клас и за подготовка вкъщи с цел бързо и лесно усвояване на учебното съдържание.

Published in: Education
  • Be the first to comment

БОРЦИ ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ

  1. 1. Борци за свобода
  2. 2. Любовта към отечеството превъзхожда всички добрини.  Създал план за освобождението на България чрез въоръжен отряд (легия).  Организирал военно обучение на млади българи в Белград.
  3. 3. За да бъде човек свободен, трябва да желае свобода и на другите.  Организирал създаването на Български революционен комитет и ръководел дейността му.  Издавал вестник „Свобода“.
  4. 4. Целта ни в Българско е братство с всекиго, без да гледаме на вяра и народност.  Създал мрежа от революционни комитети, за да подготви народа за всеобщо въстание.  Призовал всички народи в империята да живеят в братство и равенство.  Народът го нарекъл Апостол на свободата.
  5. 5. Най-голямата добродетел в света е любовта към отечеството..., но малко са онези, които разбират, че тя е основана на любовта към ближния.  Призовал за незабавно въстание.  Мечтаел за равенство между хората.  Оглавил чета в помощ на въстаниците от 1876 година.
  6. 6. Най-добрият лек за повечето, ако не и за всички злини, е свободата.  Участвал в подготовката на Априлското въстание като апостол.  Организирал Хвърковатата чета в Панагюрско по време на въстанието през 1876 година.
  7. 7. КОИ СА НАЙ-ГОЛЕМИТЕ ДОБРОДЕТЕЛИ НА СВЕТА  Кои са борците за свобода?  Какви пътища избрали те за освобождението на страната?  Кои са най-големите добродетели на света за борците за освобождение? Задача:  Прочети мислите на борците за свобода.  Извади и запиши думите, които разкриват какво за тях е било най-ценно у човека.  Какво според теб означава думата добродетел?
  8. 8. Съдържанието на картите е от помагалото „Комплект работни листове по Човекът и обществото за 3. клас“, Издателство БУЛВЕСТ 2000, София, 2011 г. Автори: Р. Кушева, Р. Пенин

×