Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Competències informacionals eees_cat

227 views

Published on

Published in: Education, Lifestyle
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Competències informacionals eees_cat

  1. 1. 2a Jornada Institucional de Docents de la UOC Barcelona, 9 de juliol del 2011 Taller sobre les Competències informacionals en el context de l’EEES Biblioteca de la UOC
  2. 2. Biblioteca de la UOC competències informacionals habilitats informatives alfabetització digital alfabetització informacional habilitats informacionals ALFIN ?
  3. 3. “ conjunt d'habilitats, aptituds i coneixements que capaciten els individus per a reconèixer quan necessiten informació, on i com localitzar-la, avaluar -ne la idoneïtat i saber donar-hi l' ús adequat d'acord amb la necessitat que se'ls planteja.” Association of College and Research Libraries (ACRL-ALA) Biblioteca de la UOC
  4. 4. <ul><li>És a dir: </li></ul><ul><li>Identificar quin tipus de recursos d'informació són els més adequats per a cada necessitat informativa. </li></ul><ul><li>2. Tenir capacitat per a utilitzar les fonts d'informació. </li></ul><ul><li>3. Exercir un control de qualitat en la selecció de la informació: avaluar la rellevància i la pertinència de la informació seleccionada. </li></ul><ul><li>4. Utilitzar, transformar i comunicar la informació de manera efectiva davant una necessitat concreta, i d'una manera ètica. </li></ul>Biblioteca de la UOC
  5. 5. El procés de convergència europea en termes d'educació superior ( EEES ) té com a un dels seus objectius principals facilitar a les persones els coneixements i les estratègies necessàries per a l'aprenentatge permanent al llarg de la vida ( longlife learning ). Es tracta, en definitiva, de preparar els estudiants per a l'aprenentatge continu, per a aprendre a aprendre. noves metodologies d'ensenyament i aprenentatge Biblioteca de la UOC
  6. 6. &quot; La bona notícia és que tot es troba a internet, la dolenta és que tot es troba a internet.“ R. Wachbroit, Universitat de Maryland Biblioteca de la UOC
  7. 7. Més enllà de http://biblioteca.uoc.edu/cat/ Biblioteca de la UOC
  8. 8. Biblioteca de la UOC Moltes gràcies! [email_address]

×