Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Comp trv assig_cat

295 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Comp trv assig_cat

 1. 1. Reptes per a incorporar les competències transversals a les nostres assignatures   M.Jesús Marco Galindo Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació                Espai de paginació 2 / 25 Jornada de PDC, Barcelona 9 de juliol de 2011
 2. 2. Què és una competència ? “ Una competència és una combinació adequada de coneixements, habilitats i actituds necessàries per a realitzar una tasca, de manera eficient” OCDE (2005)   Espai de paginació 2 / 25 Jornada de PDC, Barcelona 9 de juliol de 2011
 3. 3. Què és una competència ? “ Les competències professionals es caracteritzen pel fet que comporten un conjunt de coneixements, procediments, actituds i fets que es complementen entre sí, de manera que l’individu ha de "saber", "saber fer", "saber estar" i "saber ser", per actuar amb eficàcia davant situacions professionals. És un concepte integrador perquè consisteix tant en les aptituds como en les actituds, de manera que va més enllà dels components tècnics, el quals es complementen amb els components metodològics, participatius i personals.”      Llibre blanc de Informàtica (2004) Espai de paginació 2 / 25 Jornada de PDC, Barcelona 9 de juliol de 2011
 4. 4. I una Competència Transversal ? Espai de paginació 2 / 25 Jornada de PDC, Barcelona 9 de juliol de 2011 The T-shaped People COMPETÉNCIES ESPECÍFIQUES expert generalista COMPETÈNCIES TRANSVERSALS
 5. 5. Espai de paginació 2 / 25 Jornada de PDC, Barcelona 9 de juliol de 2011 <ul><li>Capacitat de comunicació escrita en l’àmbit acadèmic i professional </li></ul><ul><li>Ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional </li></ul><ul><li>Capacitat de comunicació en llengua estrangera </li></ul><ul><li>Treball en equip </li></ul><ul><li>Capacitat per adaptar-se a les tecnologies i a futurs entorns actualitzant les competències professionals </li></ul><ul><li>Capacitat per innovar i generar noves idees </li></ul>Competències transversals als graus d’Enginyeria:
 6. 6. Espai de paginació 2 / 25 Jornada de PDC, Barcelona 9 de juliol de 2011 <ul><li>Els interessos de l’estudiant estan a les competències específiques </li></ul><ul><li>Tenen sentit quan es posen a la pràctica en contextos reals de la pròpia disciplina. </li></ul><ul><li>El nivell de partida de cada estudiant és diferent </li></ul><ul><li>Hi ha poca experiència </li></ul>Peculiaritats de las competències transversals:
 7. 7. El repte és … Espai de paginació 2 / 25 Jornada de PDC, Barcelona 9 de julio de 2011 Incorporar l’aprenentatge i avaluació de les competències transversals als plans d’estudi de grau .
 8. 8. Espai de paginació 2 / 25 Jornada de PDC, Barcelona 9 de julio de 2011 El sistema de Aprenentatge i avaluació de Competències Transversals en las enginyeries: evidències eTransfoli + tutor de seguiment ASIGNATURES ESPECÍFIQUES DE CT: Treball Equip Xarxa Idioma modern I Idioma modern II Com. comunicativa TREBALL FINAL DE GRAU (TFG) ASSIGNATURA X ASSIGNATURA Y ASSIGNATURA Z
 9. 9. Espai de paginació 2 / 25 Jornada de PDC, Barcelona 9 de julio de 2011 <ul><li>Integració de les competències transversals a les assignatures de competències específiques </li></ul><ul><li>Coordinació entre las diferents assignatures para organitzar l’aprenentatge </li></ul><ul><li>Formació per al professorat ja que hi ha poca experiència sobre com fer-ho </li></ul><ul><li>Suport institucional , recolzant la seva importància i facilitant els recursos necessaris </li></ul>Reptes per a implantar l’aprenentatge i avaluació de les competències transversals:
 10. 10. SOPORT INSTITUCIONAL   Espai de paginació 2 / 25 Algunes metàfores per il·lustrar els reptes: INTEGRACIÓ FORMACIÓ COORDINACIÓ Més metàfores a : ReVisión vol.4; núm.1 Junio 2011.ISSN 1989-1199 Una colección de metáforas para explicar (y entender) el EEES de Miguel Valero-García y Juan j. Navarro Jornada de PDC, Barcelona 9 de juliol de 2011
 11. 11. Moltes gràcies!   M.Jesús Marco Galindo Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomuncació [email_address]                Espai de paginació 2 / 25 Jornada de PDC, Barcelona 9 de juliol de 2011

×