Aplicación del método_del_caso_en_las_actividades_final__cat

302 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
302
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Aplicación del método_del_caso_en_las_actividades_final__cat

 1. 1. Aplicació del mètode del cas en entorns d’ensenyament i y aprenentatge en línia Lourdes Guàrdia, Marcelo Maina i Albert Sangrà , g eLearn Center Espai de paginació 2 / 25
 2. 2. Temari: el mètode del cas• Què ó Q è són• Perquè utilitzar-los utilitzar los• Implicacions de la seva utilització en línia• La dinamització• L avaluació Lavaluació
 3. 3. Els casos són històries amb “missatge”. missatgeEls casos no són simples narracionsdestinades a entretenir són històries per a entretenir,educar. Clyde Freeman Herreid University at Buffalo, State University of New York & NSF
 4. 4. El SIDA y el fenómeno de DuesbergDurante los pasados 10 años, lpersonatge oposicióD t ltemporalitat d ñ la comunidad i ió t id dcientífica ha sido retada, molestada y frustrada por pe so de la personatge pUniversidad de g,el Dr. Peter Duesberg, atge principal c paCalifornia en Berkeley, por su posición respecto alSIDA. Duesberg es un renombrado virólogo y credibilitat del personatge principal p g pmiembro de la prestigiosa Academia Nacional depCiencia, que no cree que el VIH cause el SIDA. Eldeclara que el SIDA es el resultado de drogasrecreativas y d i drogas anti-VIH. Vi i VIH Virtualmente todos l l d loscientíficos que han estudiado sobre el tema creen Descripció general/anàlisique las opiniones de Duesberg son extremas extremas,aunque algunos mantienen que el VIH no es la únicacausa del SIDA.
 5. 5. SIDA y el fenómeno de DuesbergEl 5 de diciembre de 1995, la revista "Science“ dedicó un 1995artículo especial de ocho páginas llamado "Fenómenode Duesberg". Sin embargo, Duesberg cree que suspuntos de vista no han recibido l atención que se t d i t h ibid la t iómerecen y su programa de investigación ha sidoseriamente afectado a causa de esta posición p informe de situacióp pocopopular. El no ha podido recibir un gran apoyo desdeque empezó la controversia por los reportes publicadosen "The Scientist" (20 de marzo de 1995). En esa The Scientistpublicación él explica por qué la comunidad del SIDA harechazado sus puntos de vista y por qué él no ha podidoconseguir financiamiento para su investigación investigación.…realizar… (consignas para la resolución de unproblema)
 6. 6. Definició de “cas”Ressenya o descripció duna situació oduna seqüència desdeveniments de lad üè i d d i t d lqual es desprenen una sèrie deqüestions o problemes per a lanàlisi ila proposta duna solució. d una Mauffette-Leenders, L. , Erskine, J., & Leenders, M. (2007)
 7. 7. Definició de “cas”Un cas és una història.Els casos relaten esdeveniments o problemes reals (o realistes)de manera que els estudiants puguin experimentar lescomplexitats, ambigüitats i incerteses, les quals van frontar elssubjectes que van intervenir en la situació original.Al mateix temps que els estudiants “habiten” el cas, aquests handidentificar i organitzar els elements claus a partir de labundant,complexa i de vegades contradictòria informació inherent a totasituació real.
 8. 8. Un bon cas…• Explica una història• Aprofundeix en un tema que desperta interès• El tema és dactualitat o adequat a la formació• Crea empatia amb el personatge central• Inclou citacions i diàlegs• És rellevant per al lector• Té utilitat pedagògica tilit t d ò i• Provoca conflicte• Força la presa de decisions• Permet un cert grau de generalització• Té una extensió adequada
 9. 9. Característiques genèriques• Es basa en una situació/context real• Presenta o infereix un problema• Facilita informació (completa o parcial)• Promou la discussió• Potencia el pensament estratègic• No té generalment una sol ció única na solució• Interessa tant el procés com el resultat p
 10. 10. Competències• Identificar i resoldre problemes• Comprendre i interpretar dades• Reconèixer suposicions en oposició a fets concrets• Pensar analítica i críticament• Comprendre i avaluar relacions *interpersonals• Exercitar i realitzar judicis• Comunicar idees i opinions oralment i per escrit• Proposar i defensar decisions• Gestionar el temps• Accionar creativament• Aplicar t i i conceptes A li teoria t• Utilitzar programes i tecnologies computacionals
 11. 11. Perquè utilitzar el mètode del casOportunitats Dificultats1. Mètode densenyament versàtil. 1. Depenen fonamentalment2. Permet lanàlisi de situacions a diferents nivells de les habilitats docents deldabstracció i des de múltiples punts de vista. professor.3- Permet lexploració de solucions a problemes p p 2. El nombre dexemplescomplexos. varien significativament entre àrees o disciplines.3. Acostuma a “enganxar” als estudiants i a fer créixer laseva participació i implicació en el procés daprenentatge. 3. Lelaboració és costosa en temps i esforç en els primers4. Ajuda a desenvolupar competències analítiques i de temps de la seva adopció.resolució de problemes i a aplicar nous coneixements. 4. Els casos o situacions5. Fomenta la reflexió i la presa de decisions per a lacció. p p problema, problema en alguns àmbits àmbits,6. Involucra als estudiants en el seu aprenentatge pel seu poden “envellir” ràpidament.realisme i la seva proximitat amb els problemes de laprofessió.
 12. 12. En línia línia…
 13. 13. Estudis de cas en líniaRecorregut de la investigació- acció MODEL • Revisió de literatura + guia • Entrevistes semi estructurades • Elaboració dun model • Prototip elaboració implementació • Implementació • Avaluació Estudi de cas implementat avaluat
 14. 14. Disseny Web Cas Guiadocent Multimèdia M lti èdi Escriure Integrar Diseñar
 15. 15. Estudi de cas, com en línia?• Suportar un procés d « presa d d i i S é de de decisions »• Problemes lligats a la gestió, disseny i implementació de la formació en línia. Model de 4 components per a lautoria i implementació destudis de cas en línia
 16. 16. Activitats Producció Consulta Anotació Indagació Interacció /redacció Aprofundiment Elaboració deInformació del Registre del Comunicació i linforme amb la en el problema i cas en procés de recerca de solució recerca multiformats lectura/consulta solucions proposada dinformació
 17. 17. Eines CHAT Síncron SíAlumne-alumne FORO Síncron Sí Alumne-alumne WIKI Asíncron Alumne/alumne/ BLOG Asíncron OFFICE -like lik Asíncron + Alumne- Alumne- professor (ej. Google s/professor p s/professor p docs) ) Catálogo
 18. 18. Recursos LLOC WEB +(wikis, blogs, etc.)(revistas en línea, biblioteca virtual) VIÍEOS PRESENTA- CIONS IMATGES VIDEO CONFERÈNCIES POD-VOD CASTS +
 19. 19. Entorn daprenentatge del cas d aprenentatge Facilita la F ilit l Facilita la consulta i la indagació anotacióEines Activitats Facilita la Facilita la producció i comunicació preparació / interacció de l’informe
 20. 20. Plantilla per al disseny i implementació
 21. 21. Implementació tecnològica
 22. 22. Consultar exemples• UOC OpenCourseware: http://ocw.uoc.edu/psicologia-i-ciencies- http://ocw uoc edu/psicologia i ciencies de-leducacio/disseny-de-contextos- educatius-basats-en-lus-de-les- tic/materials/
 23. 23. Dinamitzar elcas…cas
 24. 24. Model 4CM• Justificació – Aspectes pedagògics: objectius, competències i g g j itinerari.• Situació – Introducció al problema, context, actors• Interacció – Discussió del cas en diferents modalitats i cicles• Resolució – Elaboració individual o col·lectiva
 25. 25. Escenaris Ensenyament Aprenentatge•Presentació •Lectura i consulta •Discussió (it Di ió (iteracions i alternances) i lt )•Animació •en equip q p•Guia •en grup•Avaluació •Exposició •Redacció dinforme
 26. 26. Dinàmiques: cicle del mètode del cas Fase preliminar Presentació (informació) Lectura, visionado, escolta Fase declosió / intercanvi Discussió (subjectivitat) Opinió, impressions, judicis, alternatives Fase d àli i F danàlisi Argumentació (objectivitat) Fets, informació, consens Fase de conceptualització Síntesi Formulació de conceptes operatius o de p p p principis d’acció p
 27. 27. Exemple de dinamitzacióobjetiu métode Instrument dinàmica outputsComprendre Lectura / Blog, foro, En grup Aspectesla situació discusió Skype clausAmpliar Recerca Buscadors Individual Llista deinformació d’informació Biblioteca referènciesAnalitzar el Taula Processador Individual Interpretacióproblema comparativa de textos del problemaDiscutir Presentació y Slideshare, , En grup g p Pros i cons desolucions discussió wiki la solucióalternativesProposar Defensa PowerPoint, PowerPoint Individual Soluciósolucions Prezi, webcastContrastar Avaluació Webcast, Webcast En grup Ranking desolucions Wiki, rating solucions
 28. 28. Avaluació Característiques Distingueix• Se centra tant en els processos com en Procésels resultats; Participació• Implica activament tant a docents com Joc de rola estudiants; Argumentació Actitud proactiva• Fa ús de múltiples i variades Cerca d’informacióestratègies; Informes parcials p• E porta a terme en diferents moments; Es t t dif t t Test• Facilita retroalimentació, en especial aaquells amb més problemes; i Resultat• É intrínsecament una activitat És Informe final individualeducativa. Informe final grupal Test
 29. 29. Llibres• Health, J. (2006). Teaching and writing case studies: a practical guide (3rd. Ed). UK: ECCH.• Ellet, W. (2007). The case study handbook: how to read, discuss, and write persuasively about cases. Boston, MA: HBS Press Book.• Mauffette-Leenders, L. , Erskine, J., & Leenders, M. (2007). Learning with cases (4th. Ed). London, ON: Ivey Publishing.• Leenders M Mauffette Leenders L & Erskine J (2001) Leenders, M., Mauffette-Leenders, L., Erskine, J. (2001). Writing cases (4th. Ed). London, ON: Ivey Publishing.• Erskine, J., Leenders, M., & Mauffette-Leenders, L. (2003). ( ) Teaching with cases (3rd. Ed). London, ON: Ivey Publishing.
 30. 30. Gràcies! Guàrdia, L., Sangrà, A. & Maina. M. (2007) http://hdl.handle.net/10609/8365

×