Competències comunicatives [Komunikaziorako gaitasunak] Didàctica dels llenguatges d'especialitat en el marc universitari ...
Hipòtesi de partida [Ikusmira zabalean] <ul><li>Les competències [gaitasunak]  comunicativolingüístiques constitueixen ...
Competències comunicatives [Komunikaziorako gaitasunak] a l'EEES <ul><li>Llibres Blancs [Liburu Zuriak] (MEC)‏ </li><...
Competències comunicatives [Komunikaziorako gaitasunak] a l'EEES <ul><li>Programes de multilingüisme a la universitat ...
Rellevància [garrantzia] de la comunicació de les disciplines
Rellevància de la comunicació de les disciplines <ul><li>Objectius [helburuak] dels nous títols de grau </li></ul><ul><...
Rellevància de la comunicació de les disciplines <ul><li>Propostes del Pla Director de l'Euskera </li></ul><ul><ul><li>Cre...
Reptes principals [erronka nagusiak] <ul><ul><li>Coherència : objectius [helburuak] </li></ul></ul><ul><ul><li>Transparè...
Reptes principals [erronka nagusiak] <ul><ul><li>Eficiència : capacitació [trebakuntza] </li></ul></ul><ul><ul><li>Eficà...
Reptes principals [erronka nagusiak] <ul><li>Es planteja la necessitat de reconsiderar: </li></ul><ul><ul><li>Els objecti...
Fonts epistemològiques [iturri epistemologikoak] <ul><ul><li>Marc de les Qualificacions Professionals </li></ul></ul><ul>...
Fonts epistemològiques [iturri epistemologikoak] <ul><ul><li>Enfocament per competències [Gaitasunetara zuzendutako irak...
Principis d'actuació [Eredu berriaren hatsarreak] <ul><ul><li>Competència [Gaitasuna] </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Cap...
Marc metodològic
Projecte [egitasmoa] PREST <ul><ul><li>Investigació [Ikerketa] </li></ul></ul><ul><ul><li>Desenvolupament [Garapena] <...
PREST: investigació [ikerketa] <ul><ul><li>Objetius traçats per a l'EEES </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Competències-clau...
Competències clau per a la comunicació a les disciplines <ul><ul><li>Competències associades a </li></ul></ul><ul><ul><ul...
Variables que configuren la comunicació a les disciplines <ul><ul><li>Condicions contextuals: àmbit, finalitat, tema del ...
Capacitats implicades en la comunicació a les disciplines <ul><ul><li>Destreses de tipus personal i social [trebetasun pe...
PREST: desenvolupament [garapena] <ul><ul><li>Protocol per al desenvolupament d'assignatures </li></ul></ul><ul><ul><li>E...
PREST: desenvolupament [garapena] <ul><ul><li>ESTRUCTURA [egitura] : identificar pols fonamentals de desenvolupament lex...
PREST: desenvolupament [garapena] <ul><ul><li>PREST manual universitari [eskuliburua] </li></ul></ul><ul><ul><li>Conveni...
PREST: desenvolupament [garapena] <ul><ul><li>Recursos [baliabideak] primaris </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Recursos ...
PREST: desenvolupament [garapena] Recursos secundariss Formació & Consulta Recursos terciaris Seguiment & Avaluació Recu...
PREST: innovació [berrikuntza] <ul><ul><li>Plataforma telemàtica PREST </li></ul></ul><ul><ul><li>Taller Virtual de Lleng...
www.euskaraztrebatzen.org
www.ehu.es/PAT/competencias
http://www.euskalnatura.net/
http://testubiltegia.ehu.es/
http://www.ehu.es/ehulku/orokorra/sarrera.asp
Idees fonamentals [ondorio bidetik] <ul><ul><li>Les competències comunicatives i lingüístiques de tipus disciplinar reque...
Competències comunicatives [Komunikaziorako gaitasunak] Didàctica dels llenguatges d'especialitat en el marc universitari ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Joseba Ezeiza Competències Comunicatives

633 views

Published on

Conferència de Joseba Ezeiza sobre "Didàctica dels llenguatges d'especialitat en el marc universitari europeu" dins la Jornada de competències comunicatives i gèneres discursius, organitzada pel Servei de Llengües de la UAb el 30.01.09

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
633
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Joseba Ezeiza Competències Comunicatives

  1. 1. Competències comunicatives [Komunikaziorako gaitasunak] Didàctica dels llenguatges d'especialitat en el marc universitari europeu [Espezialitate hizkeren didaktika Europako Unibertsitate Eremuan]
  2. 2. Hipòtesi de partida [Ikusmira zabalean] <ul><li>Les competències [gaitasunak] comunicativolingüístiques constitueixen un element clau de la qualitat de l'ensenyament al nou EEES </li></ul><ul><li>Emergeixen en una doble dimensió, com a competències transversals i com a competències específiques </li></ul><ul><li>Integren un complex paquet de capacitats [ahalmenak] , que requereixen una atenció i un tractament particulars per part de professors i alumnes </li></ul>
  3. 3. Competències comunicatives [Komunikaziorako gaitasunak] a l'EEES <ul><li>Llibres Blancs [Liburu Zuriak] (MEC)‏ </li></ul><ul><li>Normativa de Plans d'Estudis (UPB/EHU)‏ </li></ul><ul><li>Pla Director de l'Euskera [Euskararen Plan Gidaria] (UPB/EHU)‏ </li></ul>
  4. 4. Competències comunicatives [Komunikaziorako gaitasunak] a l'EEES <ul><li>Programes de multilingüisme a la universitat </li></ul><ul><li>Recursos [baliabideak] per a la comunicació acadèmica‏ </li></ul><ul><li>Treballs i programes [lanak eta programak] sobre llenguatges d'especialitat </li></ul>
  5. 5. Rellevància [garrantzia] de la comunicació de les disciplines
  6. 6. Rellevància de la comunicació de les disciplines <ul><li>Objectius [helburuak] dels nous títols de grau </li></ul><ul><ul><li>Capacitat per demostrar que es posseeixen i comprenen els coneixements propis de l'àrea d'estudi </li></ul></ul><ul><ul><li>Capacitat per a l' elaboració i defensa d' arguments [argudioak emateko eta defendatzeko] </li></ul></ul><ul><ul><li>Capacitat per emetre judicis sobre temes rellevants d'índole social, ètica o científica </li></ul></ul><ul><ul><li>Capacitat per transmetre informació, idees, problemes i solucions [i nformazioa, ideiak, arazoak eta konponbideak] a un públic tant especialitzat com no especialitzat </li></ul></ul>
  7. 7. Rellevància de la comunicació de les disciplines <ul><li>Propostes del Pla Director de l'Euskera </li></ul><ul><ul><li>Creació i traducció [sortzea eta itzultzea] de manuals universitaris i materials docents en euskera </li></ul></ul><ul><ul><li>Integració de 12 crèdits docents a totes les titulacions de grau dedicats específicament a consolidar, ampliar i enriquir les competències comunicatives de caràcter disciplinari </li></ul></ul><ul><ul><li>Desenvolupament de Tallers de Formació Lingüística i Terminològica per al professorat [Irakasleen Tailerrak] </li></ul></ul>
  8. 8. Reptes principals [erronka nagusiak] <ul><ul><li>Coherència : objectius [helburuak] </li></ul></ul><ul><ul><li>Transparència [Gardentasuna] : disseny curricular </li></ul></ul><ul><ul><li>Integració : projecció social [gizarte-proiekzioa] </li></ul></ul>
  9. 9. Reptes principals [erronka nagusiak] <ul><ul><li>Eficiència : capacitació [trebakuntza] </li></ul></ul><ul><ul><li>Eficàcia [Eraginkortasuna] : qualificació </li></ul></ul><ul><ul><li>Sostenibilitat [Iraunkortasuna] : qualitat </li></ul></ul>
  10. 10. Reptes principals [erronka nagusiak] <ul><li>Es planteja la necessitat de reconsiderar: </li></ul><ul><ul><li>Els objectius d'aprenentatge [Ikaskuntzaren helburuak] </li></ul></ul><ul><ul><li>El procés formatiu [prestakuntza-prozesua] </li></ul></ul><ul><ul><li>L'avaluació dels assoliments [lorpenen ebaluazioa] </li></ul></ul>
  11. 11. Fonts epistemològiques [iturri epistemologikoak] <ul><ul><li>Marc de les Qualificacions Professionals </li></ul></ul><ul><ul><li>Paradigma Comunicatiu </li></ul></ul><ul><ul><li>Lingüística Aplicada [Hizkuntzalaritza aplikatua] </li></ul></ul>
  12. 12. Fonts epistemològiques [iturri epistemologikoak] <ul><ul><li>Enfocament per competències [Gaitasunetara zuzendutako irakasbidea] </li></ul></ul><ul><ul><li>Enfocament orientat a l'acció </li></ul></ul><ul><ul><li>Enfocament centrat en les capacitats comunicatives dels estudiants </li></ul></ul>
  13. 13. Principis d'actuació [Eredu berriaren hatsarreak] <ul><ul><li>Competència [Gaitasuna] </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Capacitat d'intervenció </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Recursos d'actuació </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Coneixements + habilitats + actituds [Ezagutzak + trebetasunak + jarrerak] </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Acció comunicativa [Komunikazio-ekintza] </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Contextualitzada </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Idiosincràtica </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Complexa </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Capacitats comunicatives [Komunikaziorako ahalmenak] </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Generals [orokorrak] </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Lingüístiques </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Estratègiques </li></ul></ul></ul>
  14. 14. Marc metodològic
  15. 15. Projecte [egitasmoa] PREST <ul><ul><li>Investigació [Ikerketa] </li></ul></ul><ul><ul><li>Desenvolupament [Garapena] </li></ul></ul><ul><ul><li>Innovació [Berrikuntza] </li></ul></ul>
  16. 16. PREST: investigació [ikerketa] <ul><ul><li>Objetius traçats per a l'EEES </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Competències-clau </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Variables comunicatives </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Capacitats implicades </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Protocol per a dissenys docents </li></ul></ul><ul><ul><li>Desenvolupament de catàleg d'assignatures </li></ul></ul>
  17. 17. Competències clau per a la comunicació a les disciplines <ul><ul><li>Competències associades a </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>La gestió documental [Dokumentazio-lanerako gaitasunak] </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tasques de tipus acadèmic </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tasques de tipus tècnic </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>La divulgació i la docència </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>La comunicació pública [Gizarte-komunikazioarekin lotutako gaitasunak] </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>El desenvolupament professional </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Les relacions interpersonals i el treball en equip [Pertsonarteko komunikazioarekin /talde-lanarekin lotutako gaitasunak] </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Activitats administratives i jurídiques </li></ul></ul></ul>
  18. 18. Variables que configuren la comunicació a les disciplines <ul><ul><li>Condicions contextuals: àmbit, finalitat, tema del discurs, tractament del tema, modalidad comunicativa, interlocució, mitjans i suports, etc. </li></ul></ul><ul><ul><li>Processos implicats: documentació; gestió de la informació; producció textual; exposició d'idees; argumentació d'idees; col·laboració; etc. </li></ul></ul><ul><ul><li>Activitats de comunicació: comprensió; producció; interacció i mediació. </li></ul></ul><ul><ul><li>Tipologia textual: textos d'un alt grau d'especialització; textos tècnics; textos acadèmics; textos divulgatius; documentació administrativa; legislació; etc. </li></ul></ul>
  19. 19. Capacitats implicades en la comunicació a les disciplines <ul><ul><li>Destreses de tipus personal i social [trebetasun pertsonal eta sozialak] </li></ul></ul><ul><ul><li>Destreses instrumentals [trebetasun instrumentalak] </li></ul></ul><ul><ul><li>Destreses de tipus funcional [trebetasun funtzionalak] </li></ul></ul><ul><ul><li>Coneixements [ezagutza] de tipus discursiu i textual </li></ul></ul><ul><ul><li>Coneixements d'estil professional </li></ul></ul><ul><ul><li>Coneixements de tipus lexicosemàntic </li></ul></ul>
  20. 20. PREST: desenvolupament [garapena] <ul><ul><li>Protocol per al desenvolupament d'assignatures </li></ul></ul><ul><ul><li>Elaborar una estructura web de coordinació i desenvolupament de continguts i recursos d'aprenentatge en línia </li></ul></ul><ul><ul><li>Consolidar un marc per a la investigació intensiva en aquest camp </li></ul></ul>
  21. 21. PREST: desenvolupament [garapena] <ul><ul><li>ESTRUCTURA [egitura] : identificar pols fonamentals de desenvolupament lexicodiscursiu de l'euskera </li></ul></ul><ul><ul><li>DISSENY [diseinua] </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>OBJECTIUS: seleccionar i agrupar les competències més rellevants [funtsezko gaitasunak] </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>CONTINGUTS [edukiak] : determinar els focus prioritaris del programa, sobre la base de l'esquema analític PREST </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>CRITERIS D'AVALUACIÓ: identificar les capacitats implicades, i establir les prioritats </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>METODOLOGIA I MATERIALS: estructura de coordinació </li></ul></ul>
  22. 22. PREST: desenvolupament [garapena] <ul><ul><li>PREST manual universitari [eskuliburua] </li></ul></ul><ul><ul><li>Conveni interuniversitari per adaptar ARGUMENTA [euskararako egokitzeko unibertsitate arteko hitzarmena] </li></ul></ul><ul><ul><li>Seminari formatiu sobre integració de competències comunicatives en dissenys docents </li></ul></ul><ul><ul><li>Tallers de Formació Lingüística de professors [Irakasleen prestakuntza linguistikorako tailerrak] </li></ul></ul><ul><ul><li>Plataforma didàctica GARATERM </li></ul></ul>
  23. 23. PREST: desenvolupament [garapena] <ul><ul><li>Recursos [baliabideak] primaris </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Recursos de capacitació sociolaboral [Ahalbide sozio-profesionalak lantzeko baliabideak] </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Bancs de coneixement [Ezagutza-bankuak] </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Plataformes de comunicació disciplinar </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Recursos secundaris </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Mòduls formatius </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Materials d'informació i consulta </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Recursos lingüístics d'orientació didàctica </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Recursos terciaris </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Corpus de produccions dels estudiants [Ikasleen ekoizpenen corpusak] </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Instruments de seguiment i avaluació [Jarraipenerako eta ebaluaziorako tresnak] </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Protocols didàctics </li></ul></ul></ul>
  24. 24. PREST: desenvolupament [garapena] Recursos secundariss Formació & Consulta Recursos terciaris Seguiment & Avaluació Recursos primaris Informació & Comunicació ESTRUCTURA DE COORDINACIÓ Posar en joc les competències dels estudiants Intervenir sobre les capacitats dels estudiants Descriure les produccions i l'evolució dels estudiants
  25. 25. PREST: innovació [berrikuntza] <ul><ul><li>Plataforma telemàtica PREST </li></ul></ul><ul><ul><li>Taller Virtual de Llengües d'Especialitat [Espezialitate Hizkeren Lantegia] </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Dokumentu Biltegia (Db)‏ </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Glosategia (Gt)‏ </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Estilo tailerra (Et)‏ </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Plataforma GARATERM </li></ul></ul>
  26. 26. www.euskaraztrebatzen.org
  27. 27. www.ehu.es/PAT/competencias
  28. 28. http://www.euskalnatura.net/
  29. 29. http://testubiltegia.ehu.es/
  30. 30. http://www.ehu.es/ehulku/orokorra/sarrera.asp
  31. 31. Idees fonamentals [ondorio bidetik] <ul><ul><li>Les competències comunicatives i lingüístiques de tipus disciplinar requereixen una atenció especial en els nous plans d'estudis [Komunikaziorako gaitasunek berariazko tokia behar dute unibertsitateko ikasketa-planetan] </li></ul></ul><ul><ul><li>Això fa necessari desenvolupar recursos estructurals, programàtics i didàctics específics per desenvolupar-les </li></ul></ul><ul><ul><li>La planificació d'aquests recursos s'ha de fer d'acord amb les particularitats distintives de cada àrea de coneixement i els condicionaments sociolingüístics que envolten les diferents llengües del currículum [Baliabide horiek garatzeko orduan kontuan hartu beharko da jakintza-arloen eta titulazioen berariazkotasuna, eta curriculumeko hizkuntzen egoera soziolinguistikoa] </li></ul></ul>
  32. 32. Competències comunicatives [Komunikaziorako gaitasunak] Didàctica dels llenguatges d'especialitat en el marc universitari europeu [Espezialitate hizkeren didaktika Europako Unibertsitate Eremuan]

  ×