Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
INSCRIPCIÓN II VespaLacón
                                                ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Folla Inscripcion II VespaLacón

630 views

Published on

Folla de inscripción do II VespaLacón, 21 de febreiro en Cuntis!

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Folla Inscripcion II VespaLacón

 1. 1. INSCRIPCIÓN II VespaLacón A cubrir pola PILOTO organización Nº NOME E APELIDOS: _________________________________________________________ DNI: ______________ IDADE: ______ E-MAIL: _______________@________________ DOMICILIO: ________________________________________________________________ A cubrir pola COPILOTO organización Nº NOME E APELIDOS: _________________________________________________________ DNI: ______________ IDADE: ______ E-MAIL: _______________@________________ DOMICILIO: ________________________________________________________________ MOTO MARCA: _________________ MODELO: ________________ CC: ___________ MATRÍCULA: ________________ ANO: ___________ CLUBE: _________________ Firmando o presente documento procedo a inscribirme no “II Vespalacón”, concentración de Vespas e Lambrettas que se celebrará en Cuntis o 21 de febreiro do 2010, e ACEPTO:  O evento no que me estou inscribindo non é ningún tipo de proba nin competición e non o considero como tal.  Cumplirei en todo momento as normas do Código de Circulación, así como as indicacións dadas polos axentes de Tráfico ou Policía ou/e calquer membro da Organización. Así mesmo concedo á Organización a potestade de expulsarme do evento se o meu comportamento non se axusta ás normas establecidas  Eximo á Organización do evento e ó Concello de Cuntis de calquer avería mecánica ou dano material ou persoal que poida sufrir tanto a miña persoa, como a miña moto ou o meu acompañante se o houbera, no caso de caída, colisión ou avería técnica ou mecánica. Do mesmo modo DECLARO BAIXO XURAMENTO:  O vehículo inscrito reúne as condicións técnicas da D.X.T. para circular.  O vehículo inscrito dispón de unha póliza de seguros vixente cos límites establecidos pola lei.  O vehículo inscripto ten realizada a inspección da I.T.V. y está en vigor. Dacordo con todo o anterior COMPROMÉTOME A:  Rodar co grupo e acatar as directrices marcadas pola Organización ou Policía Local.  Iniciar e rematar o evento segundo as directrices marcadas pola Organización. AUTORIZO á Organización do evento para a difusión e/ou emprego das imaxes nas que apareza tanto a miña persoa, como a miña moto. ASINADO (Cuntis, 21 de febreiro de 2010): LOPD: Estes datos só se empregarán para realizar o rexistro do II VespaLacón e serán tratados con confidencialidade e non serán cedidos a terceiros. Poden ser cancelados enviando un e-mail a info@vespalacon.com

×