Advertisement
Advertisement

More Related Content

Advertisement

Základy Agile a Scrum, č.2 - Na čo je mi Scrum

 1. Načo je mi Scrum? Časť č. 2 zo seriálu webinárov Základy Agile a Scrum
 2. Dušan Kocúrek Agile mentoring, produktový vlastník
 3. Podpora www.scrum.sk www.scrumdesk.com Tréningy Mentoring Transformácia Validácia Produkty a mentoring pre agilné tímy od roku 2007
 4. Scrum Rámec pre riadenie projektov so zameraním na produktívne a kreatívne dodávanie produktov s čo najväčšou hodnotou.
 5. Kto je za tým http://www.scrumguides.org/docs/scrumguide/v1/scrum-guide-us.pdf r. 1995
 6. Empirizmus Znalosť pochádza zo skúseností a rozhodnutí na základe toho, čo je známe. Piliere Scrumu Transparentnosť, kontrola, adaptácia
 7. Produktový vlastník Kto? Prečo? Čo? Poradie?
 8. Tím Ako? Kedy? Kvalita?
 9. ScrumMaster Ako lepšie? Čo je problém? Čo potrebujú? Čo je zbytočné? Kde sme?
 10. VIDITEĽNE
 11. BACKLOG
 12. PLÁNOVANIE
 13. DENNÝ STANDUP
 14. RETROSPEKTÍVA
 15. Prečo Scrum? Komunikácia Výsledok rýchlo a priebežne (2 týždne) Dôležité Príprava, zatiaľ čo sa vyvíja Férový odhad času Disciplína Okamžitý prehľad
 16. Scrum www.scrum.sk Jednoduchý. No nie ľahký.
 17. Nabudúce Časť 3: Ako písať požiadavky agilne 20.1.2015, 16:00-17:00
 18. potrebujemporadit@scrumdesk.com youtube.com/scrumdesk www.scrum.sk, www.scrumdesk.com
Advertisement