Advertisement
Advertisement

More Related Content

Similar to Rozbehnime nový produkt (MS Techfest 2015)(20)

Advertisement
Advertisement

Rozbehnime nový produkt (MS Techfest 2015)

 1. Rozbehnime nový produkt! www.scrum.sk www.scrumdesk.com
 2. A čo dnes? Pre koho? Aká príležitosť? Čo nemôžu, nechcú? Čo máme doma? Čo viem? Koľko času?
 3. Prečo ďalší produkt?
 4. Problém Riešenie
 5. Vytvoriť Merať Poučiť sa Údaje Nápad Kód
 6. Ako čo koho
 7. Čo ich bolí?
 8. Personas
 9. Lean Canvas Problém Riešenie Unikátnosť Neférové výhody Zákaznícke segmenty Metriky Kanály Náklady Príjem
 10. Pre zákazníka ktorý potrebuje produkt názov je kategória produktu ktorý hlavný benefit v porovnaní s konkurenciou náš produkt sa líši Čo má z toho Fero?
 11. Koniec začiatkom Názov Trh Popis Problém Ako ho rieši Citát Ako začať s produktom Referencia
 12. menej > viac
 13. Minimum Marketable Product Perfektnosť nedosiahnete keď už nie je čo pridať, ale keď nie je čo ubrať.
 14. Pirátske metriky Release BurnDown Funnels Kohorty
 15. Agile pravidelne a často
 16. User story. Kto? Čo? Prečo?
 17. Varíme produkt
 18. Plánovanie Plánovanie release Sprint 1 Sprint 2 Sprint 3 Sprint 1 Sprint 2 Sprint 3 Plánovanie release Backlog Release Definícia priravenosti Definícia Hotovo Definícia Hotovo
 19. Plánovanie verzie
 20. Skok každé 2 týždne
 21. Extrémne
 22. ...a potom ešte extrémnejšie
 23. Nástroje
 24. a zlepšujte...
 25. Q-{A}=0 www.scrum.sk potrebujemporadit@scrumdesk.com wwww.scrumdesk.com
Advertisement