More Related Content

Agilné riadenie projektov a projektový manažér

 1. Agilné riadenie projektov a projektový manažér
 2. Dušan Kocúrek Pomáhame ľuďom pochopiť a aplikovať agilné princípy @scrumdesk, www.scrum.sk, www.scrumdesk.com
 3. Cristian, projektový manažér Hmm, a kde som ja v Agile?
 4. Cristian projektový manažér ScrumMaster
 5. Projektový manažment a Agile Rozsah Scrum Master Ľudia/zdroje Kvalita Produktový vlastník Čas
 6. Základy agilnosti Ľudia, dôvera, rešpekt Tím Scrum Master Samoorganizácia Leadership Intenzívna spolupráca Funkčný výsledok Klient Produktový vlastník
 7. Agilný tím O r g a n i z á c i a Scrum Master Tím Produktový vlastník Požiadavky 1. 2. 3. Z á k a z n í c i
 8. Veľké agilné tímy Architektúra, UX O r g a n i z á c i a SM Tím Tím SM O b c h o d PO PO SM PO SM Tím PO SM Tím PO Projektoví manažéri Operation, Support PMO M a r k e t i n g Z á k a z n í c i
 9. Uplatnenie projektového manažéra ScrumMaster Produktový vlastník Projektový manažér Ľudia Klient Organizácia Tok hodnoty Požiadavky Podpora Procesy Prioritizácia Synchronizácia Metriky Plánovanie Plánovanie Operatíva Zmeny Rozpočet Moderovanie Akceptácia Reporty
 10. Y Inšpirácia Podpora Načúvanie
 11. Prečo Agile Áno? Nie? Angažovanosť ľudí Tradície Klient Hlboká zmena fungovania Financie Kontrakty Konkurencieschopnosť Stupeň samostatnosti tímov Viditeľnosť Agenti zmeny
 12. Ako začať?
 13. Q-{A}=0? potrebujemporadit@scrumdesk.com
 14. Kredit http://www.flickr.com/photos/lewis_kelly1/9096852421/sizes/o/in/photostream/ http://www.flickr.com/photos/mackenziebrunson/8029432140/sizes/l/in/photostream/ http://www.flickr.com/photos/almostinfamous/3098964989/sizes/l/in/photostream/ http://www.flickr.com/photos/flibble/5330799043/sizes/l/in/photostream/