Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Sisteme de ecua ţii liniare Metoda Kramer
Ex e mpl u Fie dat s i stem ul de e c ua ţ i i  liniare: Sistemul poate fi transcris în formă matriceală: A x = b
În cazul în care  (A)  0 pentru matricea A există matricea inversă A -1 . Atunci putem realiza următoarele tran...
Conform regulilor de formare a matricei inverse: Sistemul x =A -1 b  se descompune după componente: A i,j este minoru...
Vectorul soluţiei x este produsul matricelor din partea dreaptă a ultimei egalităţi. Prin urmare, componenta cu indicele...
Algoritm ul general : <ul><li>Determinăm  det(A) . Dacă  = 0, metoda nu poate fi aplicată - STOP. În caz contrar: ...
Structuri de date : <ul><li>Un tablou bidimensional  A[n,n] – pentru coeficienţii sistemului . Linia  i  a tabloului...
Exemplu de program: program kramer; const nmax=10; type  mat=array[1..nmax,1..nmax] of real; vec=array[1..nmax] of rea...
procedure  citeste  ( var x:mat; var t:integer; var z:vec); var  i, j: integer;  f: text; begin  assign (f, 'si...
function  calcul ( x:mat;t:integer):real; var  i,j,k,l:integer;  s: real;  minor:mat; begin  if t=1 then  calcul :...
function trans ( x:mat;t,l:integer):real; var  i  :  integer; begin for i:=1 to t do x[i,l]:=b[i];  trans := cal...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Metoda Cramer

10,562 views

Published on

Metoda Cramer pentru rezolvarea sistemelor de ecuatii

Published in: Education
 • Be the first to comment

Metoda Cramer

 1. 1. Sisteme de ecua ţii liniare Metoda Kramer
 2. 2. Ex e mpl u Fie dat s i stem ul de e c ua ţ i i liniare: Sistemul poate fi transcris în formă matriceală: A x = b
 3. 3. În cazul în care  (A)  0 pentru matricea A există matricea inversă A -1 . Atunci putem realiza următoarele transformări:
 4. 4. Conform regulilor de formare a matricei inverse: Sistemul x =A -1 b se descompune după componente: A i,j este minorul cu semn al elementului a i,j
 5. 5. Vectorul soluţiei x este produsul matricelor din partea dreaptă a ultimei egalităţi. Prin urmare, componenta cu indicele i a vectorului soluţie x este suma produselor elementelor liniei i a matricei A -1 cu elementele vectorului b. Numărătorul fracţiei din partea dreaptă a egalităţii este descompunerea unei matrice A + după coloana cu indicele i . (  (A + ) ) Matricea A + se obţine din matricea A prin înlocuirea coloanei i a coeficienţilor sistemului prin vectorul termenilor liberi b .
 6. 6. Algoritm ul general : <ul><li>Determinăm  det(A) . Dacă  = 0, metoda nu poate fi aplicată - STOP. În caz contrar: </li></ul><ul><li>Calculăm elementele soluţiei după formula </li></ul>
 7. 7. Structuri de date : <ul><li>Un tablou bidimensional A[n,n] – pentru coeficienţii sistemului . Linia i a tabloului va conţine coeficienţii ecuaţiei cu indicele i </li></ul><ul><li>Tabloul unidimensional B [n] – pentru stocarea termenilor liberi ai sistemului . Element ul B [i] al tabloului va stoca termenul liber al ecuaţiei cu indicele i . </li></ul><ul><li>Tabloul unidimensional X[n] – pentru stocarea soluţiilor sistemului . Element ul X[i] al tabloului va stoca component a x i a soluţiei . </li></ul>
 8. 8. Exemplu de program: program kramer; const nmax=10; type mat=array[1..nmax,1..nmax] of real; vec=array[1..nmax] of real; var a : mat; sol,b : vec; p,n : integer; de : real;
 9. 9. procedure citeste ( var x:mat; var t:integer; var z:vec); var i, j: integer; f: text; begin assign (f, 'sistem5.in'); reset (f); readln (f, t); for i:=1 to t do begin for j:=1 to t do read (f,x[i,j]); readln (f , z[j]); end; close (f); end ;
 10. 10. function calcul ( x:mat;t:integer):real; var i,j,k,l:integer; s: real; minor:mat; begin if t=1 then calcul :=x[1,1] else begin s:=0; for k:=1 to t do begin for i:=1 to t-1 do for j:=1 to k-1 do minor[i,j]:=x[i+1,j]; for i:=1 to t-1 do for j:=k to t-1 do minor[i,j]:=x[i+1,j+1]; if odd(k) then s:=s+x[1,k]* calcul (minor, t-1) else s:=s-x[1,k]* calcul (minor, t-1); end ; calcul :=s; end; end;
 11. 11. function trans ( x:mat;t,l:integer):real; var i : integer; begin for i:=1 to t do x[i,l]:=b[i]; trans := calcul (x,t); end; begin citeste (a,n,b); de:= calcul (a,n); if de<>0 then begin for p:=1 to n do sol[p]:= trans (a,n,p)/de; for p:=1 to n do writeln ('x[',p,']=',sol[p]); end else writeln ('Calcul imposibil'); end.

×