Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Eksamenspresentasjon

404 views

Published on

Published in: Travel, Entertainment & Humor
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Eksamenspresentasjon

  1. 1. Er det du som skal to over den vanskelige klassen?<br />Redegjørelse og drøfting av lærerhandlinger utført for klassen <br />
  2. 2. Hva er faktorene i klassen?<br />Bråk og uro<br /> Ser ikke poenget med fag <br />”Clicks”<br />Få elever som deltar i undervisningen<br />Elevene bestemmer opplegget (ettergivende lærer)<br />Korrigering og negativ tilbakemeldinger<br />(Nordahl 2009, st.meld 16)<br />
  3. 3. Mål for klassen <br />Positive relasjoner mellom lærer og elever <br />Vise interesse <br />Kommunikasjon <br />Se eleven sosialt/faglig<br />Tilbakemelding<br />Positive relasjoner smitter<br />Samarbeid med hjemmet (ressurs) <br />Struktur i undervisningen <br />God morgen!<br />Informere om innhold <br />Avslutning<br />Regler <br />Forventninger til atferd og oppgaver <br />
  4. 4. Aktiv deltaking og samarbeid<br />Kartlegging/ formativ ( Piaget)<br />Selvevaluering<br />Valg av opplegg ut ifra kartlegging (fagdidaktikk)<br />Kognitive strategier<br />Realistiske oppgaver<br />Motivasjon <br />Indre & Ros?<br />Ytre & Ros <br />Informativ tilbakemelding<br />Språket <br />God relasjon til lærer<br />
  5. 5. Selvevaluering<br />Kollokvier<br />Arbeidsinnsats <br />Veien videre <br />
  6. 6. Referanser<br />Hvakjennetegner Norske skoler som skårerhøyt på PISA 2000<br />Hattie<br />Nordahl 2009<br />Lillejor mfl<br />Manger mfl<br />Bergkastet mfl<br />Dysthe<br />

×