Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sente Ventures Incubation Process Overview (Turkish)

420 views

Published on

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Sente Ventures Incubation Process Overview (Turkish)

  1. 1. KULUÇKA MERKEZİ PROSESİ
  2. 2. “Kuluçka” Merkezi - SüreçYeni bir girişimin dünya çapında başarılı olması, belirli fazları sağlıklı bir şekilde geçmesive bu fazları geçerken gerekli finansman kaynaklarına ulaşması ile mümkün olur. KULUÇKA MERKEZİ PROSES DETAYLARI BAŞARI KRİTERLERİ • Programa katılmak isteyen firmalar resmi başvuru • Sınırlı sayıda ve objektif kriterlere dayalı kabul sürecinden geçer • Üniversitenin akademik öncelikleri ile örtüşen alanlara Başvuru • Başvurular her üç ayda bir açılır odaklanmak • Her dönemde en fazla 10 firma kabul edilir • Beklentileri net bir şekilde açıklamak • Eğitim • Tam zamanlı katılım Kuluçka • Strateji Geliştirme • Proje planının çok sıkı takip edilmesi • Müşteri Geliştirme • Yakın ve detaylı uzman denetimi ve yönlendirmesi Prosesi • Yatırımcı Sunumlarına Hazırlık • Programı başarı ile tamamlayan firmalara 25.000TL Pazar araştırması İş • • İlk müşteri geliştirme finansman sağlanır.Geliştirme • İlk yıl operasyon geliştirme, 2. yıl finansman planı • Firmalar kendi imkanları ile devam ederler • Başarısız firmalar bir yıl sonra tekrar programa Süreci • Türkiye ve yurtdışında yatırımcılara sunum başvurabilir.2 | Kuluçka Merkezi | Nisan 2012 | Gizli | © 2012 Sente Advisory Services, LLC. Her hakkı saklıdır.
  3. 3. Üç Aylık Kamp Süreci Eğitim Yatırımcı Sunumu Hazırlıkları VC Yatırım Fırsat Çözüm Rakip Prosesi İş Modeli Sunum Analizi Analizi Analizi Fon geliştirme Bu dönemde Bu dönemde Bu dönemde Bu dönemde Bu dönemde İş Geliştirme şirketin hedef öngörülen öngörülen firmanın gelir yatrımcılar için aldığı problem pazara pazardaki kazanma ve sunum Pazarlama alanın yaklaşımı, rakipler detaylı operasyon hazırlanır ve tanımlanması, tasarladığı olarak analiz modelleri, bu sunum Şirket pazar çözüm edilir. (İş finansman uygulaması Geliştirme verilerinin detaylandırılır. modelleri, ihtiyaçları test edilir. analizi ile Gerek görülür müşterileri, analiz edilerek Yetenek hedeflenen ise pivot işlemi yatırımcıları, ihtiyaç duyulan Planlama pazar gerçekleştirilir. tarihçeleri, vs.) fon değerleri netleştirilir. belirlenir. Yarım gün 2 hafta 2 hafta 1 hafta 2 hafta 5 hafta3 | Kuluçka Merkezi | Nisan 2012 | Gizli | © 2012 Sente Advisory Services, LLC. Her hakkı saklıdır.
  4. 4. DISCLAIMERThe information presented in this document is for informational purposes only and may contain technical inaccuracies,omissions and typographical errors.© 2012 Sente Advisory Services, LLC All rights reserved.4 | Kuluçka Merkezi | Nisan 2012 | Gizli | © 2012 Sente Advisory Services, LLC. Her hakkı saklıdır.

×