Ontwerpfestival Polderweijde

663 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
663
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
26
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ontwerpfestival Polderweijde

 1. 1. IS Maatwerk Oktober 2011Resultaten van het “Ontwerpfestival Polderweijde” Ontwerpfestival Polderweijde
 2. 2. IS Maatwerk Opdrachtgever: Handelskade 5 1713 HS Obdam t 0226-456654 info@mulderobdam.nl www.mulderobdam.nl Community Planning: IS Maatwerk Postbus 2033 1620 EA Hoorn T. 0229 219 197 www.ismaatwerk.nl Oktober 20112 Ontwerpfestival Polderweijde
 3. 3. IS Maatwerk Inhoud1. Inleiding 52. Plangebied en randvoorwaarden 63. Methode Community Planning 84. Het interactieve proces 95. Workshops 106. Top tien ontwerp 187. Visie 198. Verkavelingsschets 209. Colofon 23 Ontwerpfestival Polderweijde 3
 4. 4. IS Maatwerk4 Ontwerpfestival Polderweijde
 5. 5. IS Maatwerk 1. Inleiding Mulder Obdam heeft aan IS Maatwerk gevraagd om het ontwerp voor de laatste fase van Polderweijde binnen de randvoorwaarden van de gemeente en Mulder Obdam te maken samen met huidige en toekomstige bewoners. De bouwstenen voor het ontwerp zijn verzameld tijdens een Ontwerpfestival op 30 september 2011 Uitgangspunt van de gehanteerde methodiek is dat iedereen verstand heeft van wonen en zijn/haar woonomgeving. Iedereen woont immers ergens en weet vanuit die ervaring wat wel en wat niet werkt in de woonomgeving. Naar die kennis is het IS Maatwerkteam op zoek gegaan. In dit rapport vindt u een verslag van het interactieve proces en het ontwerp wat IS Maatwerk op basis van de input van bewoners heeft gemaakt. Dit document en het ontwerp hierin zijn richtinggevend voor verdere uitwerking van het ontwerp. Er kunnen geen rechten worden ontleent aan dit document.Ontwerpfestival Polderweijde 5
 6. 6. IS Maatwerk2. Plangebied en randvoorwaarden 1 2 36 Ontwerpfestival Polderweijde
 7. 7. IS Maatwerk Plangebied en randvoorwaardenHet plangebied zijn de grijze vlakken op de afbeelding op de linker pagina. Over het Duurzaamheidlichtgroene gebied (zie 3) is wel gesproken tijden het festival. De input over dir gebied  In de 2 onder 1 kapwoningen in het al ontworpen gedeelte van Fase 5 gaan comfortwordt als suggestie aan de opdrachtgever meegegeven. en duurzame voorzieningen hand in hand.Algemeen  De nog te ontwerpen woningen in fase 4 / 5 worden in serie gerealiseerd. Het Tenminste 30% en maximaal 70% van de woningen moeten projectmatig streven is om die woningen ook zo duurzaam mogelijk uit te voeren. Dit speelt op gerealiseerd kunnen worden. Het resterende aantal woningen kan in collectief het moment dat de woningen ontworpen worden. In de fase van het schetsontwerp opdrachtgeverschap door de toekomstige bewoners gerealiseerd worden. is het belangrijk dat de deelnemers aan het Ontwerpfestival rekening houden met mogelijkheden van duurzaamheid zoals bijvoorbeeld zonnepanelen of warmte- De afspraken tussen gemeente en Mulder Obdam, over de verdeling van koudeopslag. Mulder wil dergelijke mogelijkheden stimuleren en ook weten hoe sociale woningen en vrije sector woningen en kavels staan niet ter discussie. daarover gedacht wordt en welke suggesties er zijn. Voor dit deel komt dat neer op:  Minimaal 3% sociale woningbouw (huur en sociale koopwoningen). Financieel  Minimaal 3% (randvoorwaarde Mulder Obdam is minimaal 30%) vrije kavels (losse kaveluitgifte of ontwikkeling in Collectief Particulier  Het schetsontwerp moet gerealiseerd worden binnen de grondexploitatie die voor Opdrachtgeverschap). het plan gemaakt is. De parkeernorm is: 1,8 parkeerplaats per woning, Een verplichting tot parkeren  Veranderingen in het openbaar gebied zijn alleen mogelijk als zij kosten neutraal op eigen erf telt hierbij als 1 parkeerplaats. kunnen worden ingepast. Het schetsontwerp moet voldoen aan het bestaande bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan. Welke keuzes kunnen in het schetsontwerp worden gemaakt? Wijzigingen in het openbaar gebied zijn alleen mogelijk als zij overeenkomen 1. Er kan naar links en rechts worden geschoven met de aangegeven strook. In het met het bestaande gemeentelijke beleid- en beheersplan voor openbare bestemmingsplan staat geen exacte locatie aangegeven. ruimte. 2. De scheg kan smaller en/of beperkt worden tot een (groene) wandelroute. Het De gemeentelijke parkeernormen zijn van toepassing en het parkeren van parkeren zal in dat geval bijvoorbeeld achter de woningen moeten worden bewoners en bezoekers moet in de deelgebieden zelf opgelost worden. opgelost. Het bouwproces start in het gebied met de gele pijl en loopt door tot en met fase 4. Het tempo van de ontwikkeling is afhankelijk van bouwproces en woningmarktbehoeften. Ontwerpfestival Polderweijde 7
 8. 8. IS Maatwerk3. Methode Community PlanningIntegrale plannen contact moet worden gelegd. Zo ontstaat een olievlekwerking die erop gericht is dat zoveel mogelijk mensen weten van het Ontwerpfestival. Alle verzamelde informatie wordt ookDe methode Community Planning levert uitsluitend integrale plannen op. Praat met ingebracht tijdens het Ontwerpfestival en de ontwerpfase. Er is altijd een bijeenkomst voormensen over wonen en zij vertellen over alle facetten van hun leven. Dat levert plannen op zogenaamde lokale ambassadeurs. Dat zijn organisaties, verenigingen, en personen die eenwaarin niet alleen fysieke bouwplannen maar ook samenlevingsopbouw centraal staat. In achterban of netwerk hebben binnen de (lokale) gemeenschap. De gemeentegids helpt dezedie plannen, die door toepassing van Community Planning gemaakt zijn, zijn de fysieke genodigden in kaart te brengen. Het team informeert hen over het festival en vraagt henpijlers, de sociale pijlers en (zo nodig) de economische pijlers even ook om binnen hun sociale kring, achterban of netwerk het Ontwerpfestival bekend tebelangrijk. maken door de folder te verspreiden. Desgewenst levert het team teksten op maat voorDoor kennis van alle partijen samen te brengen in een Ontwerpfestival ontstaat niet alleen clubbladen en websites. Het communiceren van en het werven voor het Ontwerpfestivaleen dialoog tussen mensen met verschillende achtergronden en verschillende belangen. Er gebeurt zoveel mogelijk via persoonlijke contacten. Ter ondersteuning is er een folder dieontstaan ook nieuwe allianties omdat mensen andere mensen ontmoeten met dezelfde dient als uitnodiging, programma en affiche. Ook via lokale en regionale pers wordt hetideeën, interesses en belangen. Dat leidt vaak al op korte termijn tot allerlei activiteiten team en het Ontwerpfestival onder de aandacht gebracht.voor een straat, buurt, wijk of regio terwijl de planvorming en uitvoering doorgaat of nogmoet beginnen. Ontwerpfestival Na de voorbereidingsfase vindt gedurende twee dagen het Ontwerpfestival plaats. HetVoorbereiding Ontwerpfestival is een combinatie van discussie en (vooral) tekenworkshops. Deelname aanTijdens een start dag informeren de teamleden namens de opdrachtgever(s) de leden van het festival is gemakkelijk en leuk. Deelnemers kunnen komen en gaan wanneer ze willenhet onafhankelijke team (met communicatie specialisten, stedenbouwkundigen en en kiezen uit verschillende workshopthema’s om aan deel te nemen. In de regel is er ooklandschapsarchitecten) van IS Maatwerk over de voorwaarden waarmee rekening moet een kinderhoek waar kinderen, onder begeleiding, kunnen tekenen en knutselen.worden gehouden bij het uitvoeren van de opdracht. Dat is belangrijk omdat de leden vanhet team hun opdracht en de daarvoor geldende randvoorwaarden ook telkens Plan / visiecommuniceren in gesprekken en workshops met deelnemers aan het proces van CommunityPlanning. Tijdens de startdag is er ook een tekenworkshop en een workshop Communicatie. Vervolgens verwerkt een multidisciplinair team alle verzamelde informatie in enkele dagenLaatstgenoemde workshop levert een lijst op met sleutelpersonen en organisaties die tot een plan of visie. Dat plan of die visie wordt in de regel binnen een week na het festivalabsoluut in het proces betrokken moeten worden. Vervolgens legt het team contacten met in gevisualiseerde vorm gepresenteerd aan alle belangstellenden. In de periode tussen hetdeze groepen en personen met als doel om de aanpak toe te lichten en hen te Ontwerpfestival en de planpresentatie toetst de opdrachtgever of het te presenteren planenthousiasmeren voor deelname aan het Ontwerpfestival. Tegelijkertijd verzamelt het team voldoet aan de gestelde randvoorwaarden inclusief de financiële randvoorwaarden.informatie over standpunten, ideeën en opvattingen. Dat gebeurt tijdens gesprekken, Daardoor ontstaat de zekerheid dat het gepresenteerde plan haalbaar en uitvoerbaar (temeestal gecombineerd met het -letterlijk- in kaart brengen van alle informatie. Aan het maken) is.einde van alle gesprekken vraagt de gespreksleider met wie of welke groep beslist nog8 Ontwerpfestival Polderweijde
 9. 9. IS Maatwerk 4. Het interactieve proces Het interactieve proces startte op 15 juli 2011 met een start dag voor het gehele team. Het team namens de opdrachtgever gaf i.s.m. de gemeente Koggenland informatie en toelichting op de randvoorwaarden waaraan het ontwerp moet voldoen aan het team van IS Maatwerk. Er vond een tekenworkshop plaats en een workshop Communicatie. Op basis hiervan heeft het team van IS Maatwerk een analyse gemaakt en een plan om zoveel als mogelijk bewoners en betrokkenen te benaderen om deel te nemen aan het festival. Na de zomervakantie heeft het team van IS Maatwerk contacten gelegd met personen met als doel om de aanpak toe te lichten en hen te enthousiasmeren voor deelname aan het Ontwerpfestival. Dat gebeurde voor de eerste keer op 15 augustus 2011 met een informatiebijeenkomst waar verschillende organisaties en buurtbewoners voor waren uitgenodigd. Daarop volgde op 26 september 2021 een tekenworkshop met twee groepen 7 van basisschool De Caegh Op 30 september 2011 vond het ontwerpfestival plaats in de Brink. Bewoners, betrokkenen en belangstellenden discussieerden over en tekenden mee in workshops aan het ontwerp. In de volgende hoofdstuk vindt u een verslag van alle workshops in het voortraject en op het festival. Uit iedere workshop zijn de belangrijkste punten die door bewoners zijn ingebracht weergegeven.Ontwerpfestival Polderweijde 9
 10. 10. IS Maatwerk5. Workshops26 september groep 7a en b van De Caegh10 Ontwerpfestival Polderweijde
 11. 11. IS Maatwerk WorkshopsDe Caegh Duurzaamheid  Ruimte om te spelen In één workshop heeft de heer Zijp (buurbewoner) uitgebreid zijn ideeën over  Gevarieerde woningen: “villas en ervaringen met betrekking tot duurzaam forten en spookhuizen” bouwen verwoord. Mulder Obdam heeft  Huizen op zonne energie aangegeven dat in de verdere ontwikkeling van het plan “duurzaam bouwen zeker  Maak een strandje (noot van wordt meegenomen. redactie: aan het water in het grijze vlak tussen de Laan van Meerweijde  Een milieu en energievriendelijk huis en de groene scheg) bouwen, kost niet veel meer dan een traditioneel.  Denk goed na over de plek waar auto`s worden geparkeerd  De drie vrije kavels, ten westen van Waterland 13, zijn een uitgelezen  Zorg voor veilige speelplekken. kans zijn om er al doende een  Maak grote en kleine (goedkopere) studieproject van te maken. huizen  Milieuvriendelijk bouwen vereist een  Maak huizen met een grasveld op andere denkwijze en mentaliteit op het dak de werkvloer. Dat moet je echt willen doen  Toen ik 8 jaar geleden met het idee begon, lachte iedereen me uit. Belachelijk. Een deel van de onderaannemers hebben het morrend en met tegenzin gedaan. Toch heeft het geresulteerd in een flinke, tegelijk energiezuinige, woning met verwarmde garage. We verwarmen met een warmtepomp, electrisch, een tov. gas relatief dure manier van verwarmen. Toch: energiekosten per maand (all in) €.85,-  Het realiseren van een aangename (bijna) nul-energiewoning is goed haalbaar! Ontwerpfestival Polderweijde 11
 12. 12. IS MaatwerkWorkshops12 Ontwerpfestival Polderweijde
 13. 13. IS Maatwerk WorkshopsA1: Mix en Match: het compromis A2-1 en A2-2 1. Vrije kavels 1. Voorgevels oriëntatie op ontsluiting 2. 2 onder 1 kap, speelse 2 2. Oriëntatie van woningen richting 1 boerderijtypes (referentie Dorpsstraat 5 2 Akkerwinde) 3. Ruimte voor starterswoningen (rug- 3. “gerijde” woningen (woningen in rij) aan-rug woning werkt goed voor 3 starters) , spiegelen met bestaande 4. Rug aan rug woningen, eventueel rug-aan-rug starterswoningen 4 trapveldje en ruimte voor spelen door de allerkleinsten (geen 4. Vrije kavels toestellen maar ruimte!) 5. twee onder een kap, type 5. Verbinding: als de fietsroute langs Akkerwinde familie Waterland en bestaande 1 4 6. Eigengerijde’ woningen (wel in rij bruggetje loopt dan deze maar met variërende gevelbeelden) doortrekken het gebouw van Caegh 5 (schoolgebouw) 2 6 3 Ontwerpfestival Polderweijde 13
 14. 14. IS MaatwerkWorkshopsA3-1 Het komt goed in de buurt! A3-2 Trek 2 onder 1 kappers Waterland door Hofjes met kindvriendelijke ruimtes; naar veld I en II vanwege rustig beeld. voorkanten naar elkaar toe. Niet alleen spelen in bestaande speelruimte maar ook dichtbij huis voor de allerkleinsten. Mix woningen voor jong en oud; kleine en grote woningen.14 Ontwerpfestival Polderweijde
 15. 15. IS Maatwerk WorkshopsA3-3 Water in de wijk + seniorenwoningen A3-4 Wonen aan de gracht 1. Gracht door de buurt met 1. Gracht met gemetselde kades en stromend water smalle en gevarieerde 2. Woningen direct aan het water of grachtenpanden in rij (deels 1 2 1 gericht naar het water en grotere eventueel in collectief particulier seniorenwoningen opdrachtgeverschap en deels 2 projectmatig met binnentuin en “Anne Frankboom” 3 2. Door vaarbaar grachtje aan voorkant 3. Iets bijzonders bij de entree van de wijk Ontwerpfestival Polderweijde 15
 16. 16. IS MaatwerkWorkshopsA3-5 Groene hof + fietsverbinding A3-6 Een mooi zicht Maak een fietsverbinding van Dr. 1. Sfeer van vrije kavels Waterland Lohmanstraat naar Polderweijde die doortrekken met voorkant aan eindigt in een groene hof met woningen 1 water 2. Rijtjes woningen in U-vorm met 3 speelruimte in binnengedeelte 3. Doortrekken twee onder een kappers op Veld I en II in lijn met 2 Waterland 4 4. Bijzonder element bij entree (Windmolen?).16 Ontwerpfestival Polderweijde
 17. 17. IS Maatwerk WorkshopsB1 B2 “Amsterdamse look” 1. Ontsluiting voor auto’s uitkomend 1. Vrije kavels + 2 onder een kappers 2 op Laan van Meerweijde 2. Aan Laan van Meerweijde rijtjes 2. Fontein met twee stevige hoekwoningen 1 3. Diversiteit mixen (“ Polderweijde is 3 voor grote gezinnen (6 nu een eenheidsworst”) slaapkamers), schuurtjes in de tuin, 4. Dr. Lohmanstraat koppelen aan 1 voor het huis bergen + parkeren Polderweijde voor fietsers en (op eigen grond). voetgangers: “Dan kan de wielerronde er ook door” 2 5. Veiligheid voor vissende kinderen door waterkanten aan het water (zonder talud). Zoals het nu is bij Waterland, is het goed. 6. Mix en varieer in woningtypes: 5 hoogte woningen, verspringende 4 rooilijn (referentie lintbebouwing Dorpsstraat) 6 Ontwerpfestival Polderweijde 17
 18. 18. IS Maatwerk6. Top tien ontwerp18 Ontwerpfestival Polderweijde
 19. 19. IS Maatwerk 7. VISIE Naar aanleiding van de inspirerende bijeenkomst zijn door de ontwerpers de schetsen naast elkaar gelegd. Er is sprake van een grote veelheid van creatieve bijdragen. Toch is er wel sprake van een “rode draad”. Door de ontwerpers is, geïnspireerd door het gemaakte materiaal, een visie ontwikkeld, gebaseerd op 10 elementen (zie de afbeelding op de linker pagina). 1. In dit plandeel zullen de voorkanten van de woningen gericht zijn naar de Tulpen- burgh, de wandelroute langs de vaart achter het dorpslint en de entree bij de Laan van Meerweijde. De stedenbouwkundige opzet sluit dus aan op het nabijgelegen reeds bestaande gedeelte (Waterland eo.). 2. Toenemende bouwmassa richting de entree bij de Laan van Meerweijde. 3. Het is wenselijk, dat de langzaam verkeersverbinding vanaf de Tulpenburgh naar de Dorpsstraat ook door fietsers kan worden gebruikt. 4. Een verruiming van het openbaar (recreatief) groen is plaatselijk gewenst langs de vaart. 5. Zorg voor enkele speelplekken voor de kleintjes in het gebied 6. Starterswoningen (accent). 7. Er moet een duidelijke entree komen. 8. Deze locatie is geschikt voor het realiseren van een bijzonder project. De uitstraling moet wel goed passen bij het karakter van Obdam (suggestie, want ligt buiten het plangebied). 9. Bij de realisatie van het plan en de openbare ruimte moet goed worden nagedacht over duurzaam bouwen. Te denken valt aan natuurvriendelijke oevers, regenwater- infiltratie, maar ook goede isolatie van woningen. 10. De oevers langs de vaart moeten vis(sers)vriendelijk zijn. Dit betekent onder andere dat (vrijwel) geen sprake moet zijn van een talud. Mogelijk (nabij de verbreding) realisatie van een steiger.Ontwerpfestival Polderweijde 19
 20. 20. IS Maatwerk8. Verkavelingsschets De definitieve uitwerking kan verschillen de bovenstaande schets. Dit zijn dan niet zozeer verschillen qua woningaanbod (uiteraard wel marktafhankelijk) maar vooral qua invulling waar het parkeren oplossen etc. Wanneer blijkt dat de straat achter de startersappartementen meer ruimte vraagt zal dit ten koste gaan van de extra groenstrook langs het water. De geschetste huizen zijn slechts ter indicatie.20 Ontwerpfestival Polderweijde
 21. 21. IS Maatwerk Verkavelingsschets De verkavelingsschets vormt een nadere stedenbouwkundige uitwerking van de visie. Langs de Tulpenburg is sprake van verschillende woningtypes, oplopend in bouwmassa. Er is gedacht aan patiowoningen, 2-onder-1-kapwoningen, rijtjes en appartementen voor starters. De wandelroute langs de vaart zal worden begeleid door een wat lossere en geva- rieerde bebouwing, zoals dat nu reeds is ingezet bij het Waterland. De entree van Polder- weijde wordt langs de Laan van Meerweijde duidelijk afgerond middels gerijde woningen (dorps karakter) en een accent op de hoek van de Tulpenburgh. Het parkeren vindt plaats deels op het eigen erf (uitgezonderd rijtjes en accentgebouw), en op straat in de nabijheid van de woning. De kavels van de woningen die naar de vaart toe zijn gesitueerd zullen voor de auto toegankelijk worden gemaakt via de achterzijde. Het is denkbaar dat deze achtertoegang deels wordt geprivatiseerd. Voor enkele parkeerplaatsen moet mogelijkerwijs gebruik gemaakt worden van de locatie, die aan de overzijde van de entree is gelegen aan de Laan van Meerweijde. In de hofjes, die een groen karakter hebben wordt geparkeerd en er is ruimte voor een speelplek (kleintjes) . De wandelroute langs de vaart heeft een verbreding in het gedeelte tussen de Laan van Meerweijde en het eerste hofje. Er worden in totaal 2 hofjes gereali- seerd en 1 (groene) verbindingsroute. Uitvoering van het plan dient verder binnen de kaders van het Beeldkwaliteitsplan en het Bestemmingsplan te geschieden.Ontwerpfestival Polderweijde 21
 22. 22. IS Maatwerk22 Ontwerpfestival Polderweijde
 23. 23. IS Maatwerk 9. ColofonFotografie: Louise Mars Disclaimer:Redactie en vormgeving: Robbert Jan Wijntjes en Harry Mars In dit rapport staat u een verslag van het interactieve proces en hetEindredactie: Robbert Jan Wijntjes en Harry Mars. ontwerp wat IS Maatwerk op basis van de input van bewoners heeft gemaakt. Dit document en het ontwerp hierin zijn richtinggevend voorMulder Obdam en IS Maatwerk danken allen die het Ontwerpfestival mogelijk hebben gemaakt. In het verdere uitwerking van het ontwerp. Er kunnen geen rechten wordenbijzonder alle deelnemers aan het Ontwerpfestival voor hun enthousiasme en betrokkenheid bij het ontleent aan dit document.ontwerp.Team Community Planning:Is Maatwerk Mulder ObdamClara Overes Benny DuimelHarry Mars Tijmen SchrauwersRobert Jan WijntjesRene RoessinghRuben WennekersPetra van Duivenvoorde Ontwerpfestival Polderweijde 23

×