Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tsedee sudalgaa1

537 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Tsedee sudalgaa1

 1. 1. Анализ Цахим судалгаа: Сурагчдын багаар ажиллах үнэлгээний үзүүлэлт 1 2 3 4 5 Хамтран ажиллах Багаар ажиллах Би баг дотроо Багийн дотор Манай баг миний үед зохион үед асуудлыг тодорхой ажил тогтоосон журам саналыг хүлээн байгуулалтын үед Регистрийн дугаар шийдвэрлэх үүрэг хүлээн зөвшилцсөн аваагүй ч хамтран асуудалд саналаа саналыг гаргадаг ажилладаг зүйлийг сахидаг. ажилладаг. Анги бүлэг хэлдэг. Хүйс Нас№ Овог Нэр e.Хэзээч үгүй e.Хэзээч үгүй e.Хэзээч үгүй e.Хэзээч үгүй e.Хэзээч үгүй c. Заримдаа c. Заримдаа c. Заримдаа c. Заримдаа c. Заримдаа тохиолдолд тохиолдолд тохиолдолд тохиолдолд тохиолдолд a. Үргэлж a. Үргэлж a. Үргэлж a. Үргэлж a. Үргэлж b. Ихэнх b. Ихэнх b. Ихэнх b. Ихэнх b. Ихэнх d.Хааяа d.Хааяа d.Хааяа d.Хааяа d.Хааяа 1 Батдорж Амаржаргал 14 эм 8в УП97020662 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 Хишигт Алтантулга 14 эр 8в ВД97052810 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 3 Батнасан Батцэцэг 14 эм 8в АЮ97012704 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 Улаанхүү Баярмаа 14 эм 8в УШ97051808 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 Пүрэвдорж Биндэръяа 14 эм 8в УК97070648 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 6 Ганбаатар Довдонсүрэн 15 эр 8в ДБ96091819 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 7 Дэлгэрцогт Дөлгөөндарь 14 эм 8в УК97011328 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 8 Гантулга Дэлгэрбаяр 15 эм 8в СЭ96062504 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 9 Дэмбэрэл Дулмаа 15 эм 8в УК96070402 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 010 Даваажаргал Долгион 14 эм 8в УК97010115 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 011 Адъяа Ичинхорлоо 14 эм 8в ЛГ97081501 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 012 Оюунбаатар Мөнхзаяа 14 эм 8в УК97040902 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 013 Сэргэлэн Нарантуяа 14 эм 8в ЗА97030107 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 014 Эрдэнэбаатар Номуундарь 15 эм 8в УД96062922 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 015 Отгонжаргал Пүрэвбаяр 14 эр 8в СЛ97011610 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 016 Пүрэвдорж Сарангоо 14 эм 8в УЗ97122008 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 017 Цэдэв Сүмбэрэл 14 эм 8в УК97020206 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 018 Баярсайхан Халиун 14 эм 8в УЗ97041601 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 019 Отгон Хуланцэцэг 15 эм 8в НБ97112529 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 , Нийт-19 1 8 8 2 0 2 6 9 2 0 2 8 8 1 0 10 7 1 1 0 9 5 4 1 0 Хуудас 1
 2. 2. График1 1-р асуултын Хариулт Багаар ажиллах үед асуудлыг шийдвэрлэх саналыг гаргадаг 1-р асуултын Хариулт a. Үргэлж b. Ихэнх тохиолдолд c. Заримдаа d.Хааяа e.Хэзээч үгүйСудалгаанд оролцсон нийт 1 8 8 2 0 8 8 a. Үргэлж 8 b. Ихэнх  6 тохиолдолд 4 1 c. Заримдаа e.Хэзээч үгүй 2 0 2-р асуултын Хариулт Хамтран ажиллах үед зохион байгуулалтын үед асуудалд саналаа хэлдэг. 2-р асуултын Хариулт a. Үргэлж b. Ихэнх тохиолдолд c. Заримдаа d.Хааяа e.Хэзээч үгүйСудалгаанд оролцсон нийт 2 6 9 2 0 9 10 a. Үргэлж 6 b. Ихэнх  8 тохиолдолд 6 c. Заримдаа 2 2 d.Хааяа 4 e.Хэзээч үгүй 2 0 Хуудас 2
 3. 3. График2 3-р асуултын Хариулт Би баг дотроо тодорхой ажил үүрэг хүлээн ажилладаг 3-р асуултын Хариулт a. Үргэлж b. Ихэнх тохиолдолд c. Заримдаа d.Хааяа e.Хэзээч үгүйСудалгаанд оролцсон нийт 2 8 8 1 0 9 8 10 a. Үргэлж   8 b. Ихэнх  e.Хэзээч үгүй 6 тохиолдолд 4 1 1 c. Заримдаа 2 0 4-р асуултын Хариулт Багийн дотор тогтоосон журам зөвшилцсөн зүйлийг сахидаг. 4-р асуултын Хариулт a. Үргэлж b. Ихэнх тохиолдолд c. Заримдаа d.Хааяа e.Хэзээч үгүйСудалгаанд оролцсон нийт 10 7 1 1 0 10 a. Үргэлж 8 b. Ихэнх  тохиолдолд 6 c. Заримдаа d.Хааяа 4 e.Хэзээч үгүй 2 0 Хуудас 3
 4. 4. График3 5-р асуултын Хариулт Манай баг миний саналыг хүлээн аваагүй ч хамтран ажилладаг. 5-р асуултын Хариулт a. Үргэлж b. Ихэнх тохиолдолд c. Заримдаа d.Хааяа e.Хэзээч үгүйСудалгаанд оролцсон нийт 9 5 4 1 0 9 8 9 8 a. Үргэлж 7 b. Ихэнх тохиолдолд 6 c. Заримдаа 5   4 e.Хэзээч үгүй 3 1 1 2 1 0 Хуудас 4
 5. 5. График3Хуудас 5
 6. 6. 1 Цахим судалгаа: Сурагчдын багаар ажиллах үнэлгээний үзүүлэлт. Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ.Овог Батдорж Нас 14 Анги бүлэг 8вНэр Амаржаргал Хүйс эм Регистрийн дугаар УП97020662Асуулт 1: Багаар ажиллах үед асуудлыг шийдвэрлэх саналыг гаргадаг a. Үргэлж b. Ихэнх тохиолдолд c. Заримдаа d.Хааяа e.Хэзээч үгүй Хариулт: bАсуулт 2: Хамтран ажиллах үед зохион байгуулалтын үед асуудалд саналаа хэлдэг. a. Үргэлж b. Ихэнх тохиолдолд c. Заримдаа d.Хааяа e.Хэзээч үгүй Хариулт : bАсуулт 3: Би баг дотроо тодорхой ажил үүрэг хүлээн ажилладаг a. Үргэлж b. Ихэнх тохиолдолд c. Заримдаа d.Хааяа e.Хэзээч үгүй Хариулт : bАсуулт 4: Багийн дотор тогтоосон журам зөвшилцсөн зүйлийг сахидаг. a. Үргэлж b. Ихэнх тохиолдолд c. Заримдаа d.Хааяа e.Хэзээч үгүй Хариулт : aАсуулт 5: Манай баг миний саналыг хүлээн аваагүй ч хамтран ажилладаг. a. Үргэлж b. Ихэнх тохиолдолд c. Заримдаа d.Хааяа e.Хэзээч үгүй Хариулт : a Хуудас 6
 7. 7. 1Хуудас 7
 8. 8. 2 Цахим судалгаа: Сурагчдын багаар ажиллах үнэлгээний үзүүлэлт. Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ.Овог Хишигт Нас 14 Анги бүлэг 8вНэр Алтантулга Хүйс эр Регистрийн дугаар ВД97052810Асуулт 1: Багаар ажиллах үед асуудлыг шийдвэрлэх саналыг гаргадаг a. Үргэлж b. Ихэнх тохиолдолд c. Заримдаа d.Хааяа e.Хэзээч үгүй Хариулт: cАсуулт 2: Хамтран ажиллах үед зохион байгуулалтын үед асуудалд саналаа хэлдэг. a. Үргэлж b. Ихэнх тохиолдолд c. Заримдаа d.Хааяа e.Хэзээч үгүй Хариулт : cАсуулт 3: Би баг дотроо тодорхой ажил үүрэг хүлээн ажилладаг a. Үргэлж b. Ихэнх тохиолдолд c. Заримдаа d.Хааяа e.Хэзээч үгүй Хариулт : cАсуулт 4: Багийн дотор тогтоосон журам зөвшилцсөн зүйлийг сахидаг. a. Үргэлж b. Ихэнх тохиолдолд c. Заримдаа d.Хааяа e.Хэзээч үгүй Хариулт : dАсуулт 5: Манай баг миний саналыг хүлээн аваагүй ч хамтран ажилладаг. a. Үргэлж b. Ихэнх тохиолдолд c. Заримдаа d.Хааяа e.Хэзээч үгүй Хариулт : c Хуудас 8
 9. 9. 2Хуудас 9
 10. 10. 3 Цахим судалгаа: Сурагчдын багаар ажиллах үнэлгээний үзүүлэлт. Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ.Овог Батнасан Нас 14 Анги бүлэг 8вНэр Батцэцэг Хүйс эм Регистрийн дугаар АЮ97012704Асуулт 1: Багаар ажиллах үед асуудлыг шийдвэрлэх саналыг гаргадаг a. Үргэлж b. Ихэнх тохиолдолд c. Заримдаа d.Хааяа e.Хэзээч үгүй Хариулт: bАсуулт 2: Хамтран ажиллах үед зохион байгуулалтын үед асуудалд саналаа хэлдэг. a. Үргэлж b. Ихэнх тохиолдолд c. Заримдаа d.Хааяа e.Хэзээч үгүй Хариулт : cАсуулт 3: Би баг дотроо тодорхой ажил үүрэг хүлээн ажилладаг a. Үргэлж b. Ихэнх тохиолдолд c. Заримдаа d.Хааяа e.Хэзээч үгүй Хариулт : bАсуулт 4: Багийн дотор тогтоосон журам зөвшилцсөн зүйлийг сахидаг. a. Үргэлж b. Ихэнх тохиолдолд c. Заримдаа d.Хааяа e.Хэзээч үгүй Хариулт : aАсуулт 5: Манай баг миний саналыг хүлээн аваагүй ч хамтран ажилладаг. a. Үргэлж b. Ихэнх тохиолдолд c. Заримдаа d.Хааяа e.Хэзээч үгүй Хариулт : b Хуудас 10
 11. 11. 3Хуудас 11
 12. 12. 4 Цахим судалгаа: Сурагчдын багаар ажиллах үнэлгээний үзүүлэлт. Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ.Овог Улаанхүү Нас 14 Анги бүлэг 8вНэр Баярмаа Хүйс эм Регистрийн дугаар УШ97051808Асуулт 1: Багаар ажиллах үед асуудлыг шийдвэрлэх саналыг гаргадаг a. Үргэлж b. Ихэнх тохиолдолд c. Заримдаа d.Хааяа e.Хэзээч үгүй Хариулт: cАсуулт 2: Хамтран ажиллах үед зохион байгуулалтын үед асуудалд саналаа хэлдэг. a. Үргэлж b. Ихэнх тохиолдолд c. Заримдаа d.Хааяа e.Хэзээч үгүй Хариулт : cАсуулт 3: Би баг дотроо тодорхой ажил үүрэг хүлээн ажилладаг a. Үргэлж b. Ихэнх тохиолдолд c. Заримдаа d.Хааяа e.Хэзээч үгүй Хариулт : cАсуулт 4: Багийн дотор тогтоосон журам зөвшилцсөн зүйлийг сахидаг. a. Үргэлж b. Ихэнх тохиолдолд c. Заримдаа d.Хааяа e.Хэзээч үгүй Хариулт : aАсуулт 5: Манай баг миний саналыг хүлээн аваагүй ч хамтран ажилладаг. a. Үргэлж b. Ихэнх тохиолдолд c. Заримдаа d.Хааяа e.Хэзээч үгүй Хариулт : b Хуудас 12
 13. 13. 4Хуудас 13
 14. 14. 5 Цахим судалгаа: Сурагчдын багаар ажиллах үнэлгээний үзүүлэлт. Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ.Овог Пүрэвдорж Нас 14 Анги бүлэг 8вНэр Биндэръяа Хүйс эм Регистрийн дугаар УК97070648Асуулт 1: Багаар ажиллах үед асуудлыг шийдвэрлэх саналыг гаргадаг a. Үргэлж b. Ихэнх тохиолдолд c. Заримдаа d.Хааяа e.Хэзээч үгүй Хариулт: cАсуулт 2: Хамтран ажиллах үед зохион байгуулалтын үед асуудалд саналаа хэлдэг. a. Үргэлж b. Ихэнх тохиолдолд c. Заримдаа d.Хааяа e.Хэзээч үгүй Хариулт : cАсуулт 3: Би баг дотроо тодорхой ажил үүрэг хүлээн ажилладаг a. Үргэлж b. Ихэнх тохиолдолд c. Заримдаа d.Хааяа e.Хэзээч үгүй Хариулт : cАсуулт 4: Багийн дотор тогтоосон журам зөвшилцсөн зүйлийг сахидаг. a. Үргэлж b. Ихэнх тохиолдолд c. Заримдаа d.Хааяа e.Хэзээч үгүй Хариулт : bАсуулт 5: Манай баг миний саналыг хүлээн аваагүй ч хамтран ажилладаг. a. Үргэлж b. Ихэнх тохиолдолд c. Заримдаа d.Хааяа e.Хэзээч үгүй Хариулт : c Хуудас 14
 15. 15. 5Хуудас 15
 16. 16. 6 Цахим судалгаа: Сурагчдын багаар ажиллах үнэлгээний үзүүлэлт. Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ.Овог Ганбаатар Нас 15 Анги бүлэг 8вНэр Довдонсүрэн Хүйс эр Регистрийн дугаар ДБ96091819Асуулт 1: Багаар ажиллах үед асуудлыг шийдвэрлэх саналыг гаргадаг a. Үргэлж b. Ихэнх тохиолдолд c. Заримдаа d.Хааяа e.Хэзээч үгүй Хариулт: bАсуулт 2: Хамтран ажиллах үед зохион байгуулалтын үед асуудалд саналаа хэлдэг. a. Үргэлж b. Ихэнх тохиолдолд c. Заримдаа d.Хааяа e.Хэзээч үгүй Хариулт : bАсуулт 3: Би баг дотроо тодорхой ажил үүрэг хүлээн ажилладаг a. Үргэлж b. Ихэнх тохиолдолд c. Заримдаа d.Хааяа e.Хэзээч үгүй Хариулт : bАсуулт 4: Багийн дотор тогтоосон журам зөвшилцсөн зүйлийг сахидаг. a. Үргэлж b. Ихэнх тохиолдолд c. Заримдаа d.Хааяа e.Хэзээч үгүй Хариулт : aАсуулт 5: Манай баг миний саналыг хүлээн аваагүй ч хамтран ажилладаг. a. Үргэлж b. Ихэнх тохиолдолд c. Заримдаа d.Хааяа e.Хэзээч үгүй Хариулт : a Хуудас 16
 17. 17. 6Хуудас 17
 18. 18. 7 Цахим судалгаа: Сурагчдын багаар ажиллах үнэлгээний үзүүлэлт. Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ.Овог Дэлгэрцогт Нас 14 Анги бүлэг 8вНэр Дөлгөөндарь Хүйс эм Регистрийн дугаар УК97011328Асуулт 1: Багаар ажиллах үед асуудлыг шийдвэрлэх саналыг гаргадаг a. Үргэлж b. Ихэнх тохиолдолд c. Заримдаа d.Хааяа e.Хэзээч үгүй Хариулт: bАсуулт 2: Хамтран ажиллах үед зохион байгуулалтын үед асуудалд саналаа хэлдэг. a. Үргэлж b. Ихэнх тохиолдолд c. Заримдаа d.Хааяа e.Хэзээч үгүй Хариулт : bАсуулт 3: Би баг дотроо тодорхой ажил үүрэг хүлээн ажилладаг a. Үргэлж b. Ихэнх тохиолдолд c. Заримдаа d.Хааяа e.Хэзээч үгүй Хариулт : bАсуулт 4: Багийн дотор тогтоосон журам зөвшилцсөн зүйлийг сахидаг. a. Үргэлж b. Ихэнх тохиолдолд c. Заримдаа d.Хааяа e.Хэзээч үгүй Хариулт : aАсуулт 5: Манай баг миний саналыг хүлээн аваагүй ч хамтран ажилладаг. a. Үргэлж b. Ихэнх тохиолдолд c. Заримдаа d.Хааяа e.Хэзээч үгүй Хариулт : a Хуудас 18
 19. 19. 7Хуудас 19
 20. 20. 8 Цахим судалгаа: Сурагчдын багаар ажиллах үнэлгээний үзүүлэлт. Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ.Овог Гантулга Нас 15 Анги бүлэг 8вНэр Дэлгэрбаяр Хүйс эм Регистрийн дугаар СЭ96062504Асуулт 1: Багаар ажиллах үед асуудлыг шийдвэрлэх саналыг гаргадаг a. Үргэлж b. Ихэнх тохиолдолд c. Заримдаа d.Хааяа e.Хэзээч үгүй Хариулт: bАсуулт 2: Хамтран ажиллах үед зохион байгуулалтын үед асуудалд саналаа хэлдэг. a. Үргэлж b. Ихэнх тохиолдолд c. Заримдаа d.Хааяа e.Хэзээч үгүй Хариулт : cАсуулт 3: Би баг дотроо тодорхой ажил үүрэг хүлээн ажилладаг a. Үргэлж b. Ихэнх тохиолдолд c. Заримдаа d.Хааяа e.Хэзээч үгүй Хариулт : cАсуулт 4: Багийн дотор тогтоосон журам зөвшилцсөн зүйлийг сахидаг. a. Үргэлж b. Ихэнх тохиолдолд c. Заримдаа d.Хааяа e.Хэзээч үгүй Хариулт : aАсуулт 5: Манай баг миний саналыг хүлээн аваагүй ч хамтран ажилладаг. a. Үргэлж b. Ихэнх тохиолдолд c. Заримдаа d.Хааяа e.Хэзээч үгүй Хариулт : a Хуудас 20
 21. 21. 8Хуудас 21
 22. 22. 9 Цахим судалгаа: Сурагчдын багаар ажиллах үнэлгээний үзүүлэлт. Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ.Овог Дэмбэрэл Нас 15 Анги бүлэг 8вНэр Дулмаа Хүйс эм Регистрийн дугаар УК96070402Асуулт 1: Багаар ажиллах үед асуудлыг шийдвэрлэх саналыг гаргадаг a. Үргэлж b. Ихэнх тохиолдолд c. Заримдаа d.Хааяа e.Хэзээч үгүй Хариулт: cАсуулт 2: Хамтран ажиллах үед зохион байгуулалтын үед асуудалд саналаа хэлдэг. a. Үргэлж b. Ихэнх тохиолдолд c. Заримдаа d.Хааяа e.Хэзээч үгүй Хариулт : aАсуулт 3: Би баг дотроо тодорхой ажил үүрэг хүлээн ажилладаг a. Үргэлж b. Ихэнх тохиолдолд c. Заримдаа d.Хааяа e.Хэзээч үгүй Хариулт : aАсуулт 4: Багийн дотор тогтоосон журам зөвшилцсөн зүйлийг сахидаг. a. Үргэлж b. Ихэнх тохиолдолд c. Заримдаа d.Хааяа e.Хэзээч үгүй Хариулт : bАсуулт 5: Манай баг миний саналыг хүлээн аваагүй ч хамтран ажилладаг. a. Үргэлж b. Ихэнх тохиолдолд c. Заримдаа d.Хааяа e.Хэзээч үгүй Хариулт : a Хуудас 22
 23. 23. 9Хуудас 23
 24. 24. 10 Цахим судалгаа: Сурагчдын багаар ажиллах үнэлгээний үзүүлэлт. Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ.Овог Даваажаргал Нас 14 Анги бүлэг 8вНэр Долгион Хүйс эм Регистрийн дугаар УК97010115Асуулт 1: Багаар ажиллах үед асуудлыг шийдвэрлэх саналыг гаргадаг a. Үргэлж b. Ихэнх тохиолдолд c. Заримдаа d.Хааяа e.Хэзээч үгүй Хариулт: bАсуулт 2: Хамтран ажиллах үед зохион байгуулалтын үед асуудалд саналаа хэлдэг. a. Үргэлж b. Ихэнх тохиолдолд c. Заримдаа d.Хааяа e.Хэзээч үгүй Хариулт : bАсуулт 3: Би баг дотроо тодорхой ажил үүрэг хүлээн ажилладаг a. Үргэлж b. Ихэнх тохиолдолд c. Заримдаа d.Хааяа e.Хэзээч үгүй Хариулт : bАсуулт 4: Багийн дотор тогтоосон журам зөвшилцсөн зүйлийг сахидаг. a. Үргэлж b. Ихэнх тохиолдолд c. Заримдаа d.Хааяа e.Хэзээч үгүй Хариулт : aАсуулт 5: Манай баг миний саналыг хүлээн аваагүй ч хамтран ажилладаг. a. Үргэлж b. Ихэнх тохиолдолд c. Заримдаа d.Хааяа e.Хэзээч үгүй Хариулт : a Хуудас 24
 25. 25. 10Хуудас 25
 26. 26. 11 Цахим судалгаа: Сурагчдын багаар ажиллах үнэлгээний үзүүлэлт. Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ.Овог Адъяа Нас 14 Анги бүлэг 8вНэр Ичинхорлоо Хүйс эм Регистрийн дугаар ЛГ97081501Асуулт 1: Багаар ажиллах үед асуудлыг шийдвэрлэх саналыг гаргадаг a. Үргэлж b. Ихэнх тохиолдолд c. Заримдаа d.Хааяа e.Хэзээч үгүй Хариулт: cАсуулт 2: Хамтран ажиллах үед зохион байгуулалтын үед асуудалд саналаа хэлдэг. a. Үргэлж b. Ихэнх тохиолдолд c. Заримдаа d.Хааяа e.Хэзээч үгүй Хариулт : cАсуулт 3: Би баг дотроо тодорхой ажил үүрэг хүлээн ажилладаг a. Үргэлж b. Ихэнх тохиолдолд c. Заримдаа d.Хааяа e.Хэзээч үгүй Хариулт : cАсуулт 4: Багийн дотор тогтоосон журам зөвшилцсөн зүйлийг сахидаг. a. Үргэлж b. Ихэнх тохиолдолд c. Заримдаа d.Хааяа e.Хэзээч үгүй Хариулт : bАсуулт 5: Манай баг миний саналыг хүлээн аваагүй ч хамтран ажилладаг. a. Үргэлж b. Ихэнх тохиолдолд c. Заримдаа d.Хааяа e.Хэзээч үгүй Хариулт : c Хуудас 26
 27. 27. 11Хуудас 27
 28. 28. 12 Цахим судалгаа: Сурагчдын багаар ажиллах үнэлгээний үзүүлэлт. Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ.Овог Оюунбаатар Нас 14 Анги бүлэг 8вНэр Мөнхзаяа Хүйс эм Регистрийн дугаар УК97040902Асуулт 1: Багаар ажиллах үед асуудлыг шийдвэрлэх саналыг гаргадаг a. Үргэлж b. Ихэнх тохиолдолд c. Заримдаа d.Хааяа e.Хэзээч үгүй Хариулт: cАсуулт 2: Хамтран ажиллах үед зохион байгуулалтын үед асуудалд саналаа хэлдэг. a. Үргэлж b. Ихэнх тохиолдолд c. Заримдаа d.Хааяа e.Хэзээч үгүй Хариулт : aАсуулт 3: Би баг дотроо тодорхой ажил үүрэг хүлээн ажилладаг a. Үргэлж b. Ихэнх тохиолдолд c. Заримдаа d.Хааяа e.Хэзээч үгүй Хариулт : bАсуулт 4: Багийн дотор тогтоосон журам зөвшилцсөн зүйлийг сахидаг. a. Үргэлж b. Ихэнх тохиолдолд c. Заримдаа d.Хааяа e.Хэзээч үгүй Хариулт : aАсуулт 5: Манай баг миний саналыг хүлээн аваагүй ч хамтран ажилладаг. a. Үргэлж b. Ихэнх тохиолдолд c. Заримдаа d.Хааяа e.Хэзээч үгүй Хариулт : a Хуудас 28
 29. 29. 12Хуудас 29
 30. 30. 13 Цахим судалгаа: Сурагчдын багаар ажиллах үнэлгээний үзүүлэлт. Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ.Овог Сэргэлэн Нас 14 Анги бүлэг 8вНэр Нарантуяа Хүйс эм Регистрийн дугаар ЗА97030107Асуулт 1: Багаар ажиллах үед асуудлыг шийдвэрлэх саналыг гаргадаг a. Үргэлж b. Ихэнх тохиолдолд c. Заримдаа d.Хааяа e.Хэзээч үгүй Хариулт: dАсуулт 2: Хамтран ажиллах үед зохион байгуулалтын үед асуудалд саналаа хэлдэг. a. Үргэлж b. Ихэнх тохиолдолд c. Заримдаа d.Хааяа e.Хэзээч үгүй Хариулт : dАсуулт 3: Би баг дотроо тодорхой ажил үүрэг хүлээн ажилладаг a. Үргэлж b. Ихэнх тохиолдолд c. Заримдаа d.Хааяа e.Хэзээч үгүй Хариулт : dАсуулт 4: Багийн дотор тогтоосон журам зөвшилцсөн зүйлийг сахидаг. a. Үргэлж b. Ихэнх тохиолдолд c. Заримдаа d.Хааяа e.Хэзээч үгүй Хариулт : aАсуулт 5: Манай баг миний саналыг хүлээн аваагүй ч хамтран ажилладаг. a. Үргэлж b. Ихэнх тохиолдолд c. Заримдаа d.Хааяа e.Хэзээч үгүй Хариулт : a Хуудас 30
 31. 31. 13Хуудас 31
 32. 32. 14 Цахим судалгаа: Сурагчдын багаар ажиллах үнэлгээний үзүүлэлт. Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ.Овог Эрдэнэбаатар Нас 15 Анги бүлэг 8вНэр Номуундарь Хүйс эм Регистрийн дугаар УД96062922Асуулт 1: Багаар ажиллах үед асуудлыг шийдвэрлэх саналыг гаргадаг a. Үргэлж b. Ихэнх тохиолдолд c. Заримдаа d.Хааяа e.Хэзээч үгүй Хариулт: cАсуулт 2: Хамтран ажиллах үед зохион байгуулалтын үед асуудалд саналаа хэлдэг. a. Үргэлж b. Ихэнх тохиолдолд c. Заримдаа d.Хааяа e.Хэзээч үгүй Хариулт : cАсуулт 3: Би баг дотроо тодорхой ажил үүрэг хүлээн ажилладаг a. Үргэлж b. Ихэнх тохиолдолд c. Заримдаа d.Хааяа e.Хэзээч үгүй Хариулт : cАсуулт 4: Багийн дотор тогтоосон журам зөвшилцсөн зүйлийг сахидаг. a. Үргэлж b. Ихэнх тохиолдолд c. Заримдаа d.Хааяа e.Хэзээч үгүй Хариулт : bАсуулт 5: Манай баг миний саналыг хүлээн аваагүй ч хамтран ажилладаг. a. Үргэлж b. Ихэнх тохиолдолд c. Заримдаа d.Хааяа e.Хэзээч үгүй Хариулт : b Хуудас 32
 33. 33. 14Хуудас 33
 34. 34. 15 Цахим судалгаа: Сурагчдын багаар ажиллах үнэлгээний үзүүлэлт. Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ.Овог Отгонжаргал Нас 14 Анги бүлэг 8вНэр Пүрэвбаяр Хүйс эр Регистрийн дугаар СЛ97011610Асуулт 1: Багаар ажиллах үед асуудлыг шийдвэрлэх саналыг гаргадаг a. Үргэлж b. Ихэнх тохиолдолд c. Заримдаа d.Хааяа e.Хэзээч үгүй Хариулт: bАсуулт 2: Хамтран ажиллах үед зохион байгуулалтын үед асуудалд саналаа хэлдэг. a. Үргэлж b. Ихэнх тохиолдолд c. Заримдаа d.Хааяа e.Хэзээч үгүй Хариулт : bАсуулт 3: Би баг дотроо тодорхой ажил үүрэг хүлээн ажилладаг a. Үргэлж b. Ихэнх тохиолдолд c. Заримдаа d.Хааяа e.Хэзээч үгүй Хариулт : bАсуулт 4: Багийн дотор тогтоосон журам зөвшилцсөн зүйлийг сахидаг. a. Үргэлж b. Ихэнх тохиолдолд c. Заримдаа d.Хааяа e.Хэзээч үгүй Хариулт : cАсуулт 5: Манай баг миний саналыг хүлээн аваагүй ч хамтран ажилладаг. a. Үргэлж b. Ихэнх тохиолдолд c. Заримдаа d.Хааяа e.Хэзээч үгүй Хариулт : c Хуудас 34
 35. 35. 15Хуудас 35
 36. 36. 16 Цахим судалгаа: Сурагчдын багаар ажиллах үнэлгээний үзүүлэлт. Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ.Овог Пүрэвдорж Нас 14 Анги бүлэг 8вНэр Сарангоо Хүйс эм Регистрийн дугаар УЗ97122008Асуулт 1: Багаар ажиллах үед асуудлыг шийдвэрлэх саналыг гаргадаг a. Үргэлж b. Ихэнх тохиолдолд c. Заримдаа d.Хааяа e.Хэзээч үгүй Хариулт: cАсуулт 2: Хамтран ажиллах үед зохион байгуулалтын үед асуудалд саналаа хэлдэг. a. Үргэлж b. Ихэнх тохиолдолд c. Заримдаа d.Хааяа e.Хэзээч үгүй Хариулт : cАсуулт 3: Би баг дотроо тодорхой ажил үүрэг хүлээн ажилладаг a. Үргэлж b. Ихэнх тохиолдолд c. Заримдаа d.Хааяа e.Хэзээч үгүй Хариулт : cАсуулт 4: Багийн дотор тогтоосон журам зөвшилцсөн зүйлийг сахидаг. a. Үргэлж b. Ихэнх тохиолдолд c. Заримдаа d.Хааяа e.Хэзээч үгүй Хариулт : bАсуулт 5: Манай баг миний саналыг хүлээн аваагүй ч хамтран ажилладаг. a. Үргэлж b. Ихэнх тохиолдолд c. Заримдаа d.Хааяа e.Хэзээч үгүй Хариулт : b Хуудас 36
 37. 37. 16Хуудас 37
 38. 38. 17 Цахим судалгаа: Сурагчдын багаар ажиллах үнэлгээний үзүүлэлт. Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ.Овог Цэдэв Нас 14 Анги бүлэг 8вНэр Сүмбэрэл Хүйс эм Регистрийн дугаар УК97020206Асуулт 1: Багаар ажиллах үед асуудлыг шийдвэрлэх саналыг гаргадаг a. Үргэлж b. Ихэнх тохиолдолд c. Заримдаа d.Хааяа e.Хэзээч үгүй Хариулт: dАсуулт 2: Хамтран ажиллах үед зохион байгуулалтын үед асуудалд саналаа хэлдэг. a. Үргэлж b. Ихэнх тохиолдолд c. Заримдаа d.Хааяа e.Хэзээч үгүй Хариулт : dАсуулт 3: Би баг дотроо тодорхой ажил үүрэг хүлээн ажилладаг a. Үргэлж b. Ихэнх тохиолдолд c. Заримдаа d.Хааяа e.Хэзээч үгүй Хариулт : cАсуулт 4: Багийн дотор тогтоосон журам зөвшилцсөн зүйлийг сахидаг. a. Үргэлж b. Ихэнх тохиолдолд c. Заримдаа d.Хааяа e.Хэзээч үгүй Хариулт : bАсуулт 5: Манай баг миний саналыг хүлээн аваагүй ч хамтран ажилладаг. a. Үргэлж b. Ихэнх тохиолдолд c. Заримдаа d.Хааяа e.Хэзээч үгүй Хариулт : a Хуудас 38
 39. 39. 17Хуудас 39
 40. 40. 18 Цахим судалгаа: Сурагчдын багаар ажиллах үнэлгээний үзүүлэлт. Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ.Овог Баярсайхан Нас 14 Анги бүлэг 8вНэр Халиун Хүйс эм Регистрийн дугаар УЗ97041601Асуулт 1: Багаар ажиллах үед асуудлыг шийдвэрлэх саналыг гаргадаг a. Үргэлж b. Ихэнх тохиолдолд c. Заримдаа d.Хааяа e.Хэзээч үгүй Хариулт: aАсуулт 2: Хамтран ажиллах үед зохион байгуулалтын үед асуудалд саналаа хэлдэг. a. Үргэлж b. Ихэнх тохиолдолд c. Заримдаа d.Хааяа e.Хэзээч үгүй Хариулт : cАсуулт 3: Би баг дотроо тодорхой ажил үүрэг хүлээн ажилладаг a. Үргэлж b. Ихэнх тохиолдолд c. Заримдаа d.Хааяа e.Хэзээч үгүй Хариулт : aАсуулт 4: Багийн дотор тогтоосон журам зөвшилцсөн зүйлийг сахидаг. a. Үргэлж b. Ихэнх тохиолдолд c. Заримдаа d.Хааяа e.Хэзээч үгүй Хариулт : bАсуулт 5: Манай баг миний саналыг хүлээн аваагүй ч хамтран ажилладаг. a. Үргэлж b. Ихэнх тохиолдолд c. Заримдаа d.Хааяа e.Хэзээч үгүй Хариулт : d Хуудас 40
 41. 41. 18Хуудас 41
 42. 42. 19 Цахим судалгаа: Сурагчдын багаар ажиллах үнэлгээний үзүүлэлт. Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ.Овог Отгон Нас 15 Анги бүлэг 8вНэр Хуланцэцэг Хүйс эм Регистрийн дугаар НБ97112529Асуулт 1: Багаар ажиллах үед асуудлыг шийдвэрлэх саналыг гаргадаг a. Үргэлж b. Ихэнх тохиолдолд c. Заримдаа d.Хааяа e.Хэзээч үгүй Хариулт: bАсуулт 2: Хамтран ажиллах үед зохион байгуулалтын үед асуудалд саналаа хэлдэг. a. Үргэлж b. Ихэнх тохиолдолд c. Заримдаа d.Хааяа e.Хэзээч үгүй Хариулт : bАсуулт 3: Би баг дотроо тодорхой ажил үүрэг хүлээн ажилладаг a. Үргэлж b. Ихэнх тохиолдолд c. Заримдаа d.Хааяа e.Хэзээч үгүй Хариулт : bАсуулт 4: Багийн дотор тогтоосон журам зөвшилцсөн зүйлийг сахидаг. a. Үргэлж b. Ихэнх тохиолдолд c. Заримдаа d.Хааяа e.Хэзээч үгүй Хариулт : aАсуулт 5: Манай баг миний саналыг хүлээн аваагүй ч хамтран ажилладаг. a. Үргэлж b. Ихэнх тохиолдолд c. Заримдаа d.Хааяа e.Хэзээч үгүй Хариулт : b Хуудас 42
 43. 43. 19Хуудас 43
 44. 44. 20 Цахим судалгаа: Сурагчдын багаар ажиллах үнэлгээний үзүүлэлт. Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ.Овог Алтангэрэл Нас 14 Анги бүлэг 8вНэр Энхтунгалаг Хүйс эм Регистрийн дугаар УК97050901Асуулт 1: Багаар ажиллах үед асуудлыг шийдвэрлэх саналыг гаргадаг a. Үргэлж b. Ихэнх тохиолдолд c. Заримдаа d.Хааяа e.Хэзээч үгүй Хариулт: cАсуулт 2: Хамтран ажиллах үед зохион байгуулалтын үед асуудалд саналаа хэлдэг. a. Үргэлж b. Ихэнх тохиолдолд c. Заримдаа d.Хааяа e.Хэзээч үгүй Хариулт : cАсуулт 3: Би баг дотроо тодорхой ажил үүрэг хүлээн ажилладаг a. Үргэлж b. Ихэнх тохиолдолд c. Заримдаа d.Хааяа e.Хэзээч үгүй Хариулт : cАсуулт 4: Багийн дотор тогтоосон журам зөвшилцсөн зүйлийг сахидаг. a. Үргэлж b. Ихэнх тохиолдолд c. Заримдаа d.Хааяа e.Хэзээч үгүй Хариулт : aАсуулт 5: Манай баг миний саналыг хүлээн аваагүй ч хамтран ажилладаг. a. Үргэлж b. Ихэнх тохиолдолд c. Заримдаа d.Хааяа e.Хэзээч үгүй Хариулт : b Хуудас 44
 45. 45. 20Хуудас 45

×