Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

аман хуур хичээл

3,868 views

Published on

Published in: Technology, Education
  • Be the first to comment

аман хуур хичээл

  1. 1. Сэдэв Аман хуур хөгжим
  2. 2. Нэмэлт шугамыг хэрэглэх Нотыг нэрлэх Темпийн дагуу аялах Зөв цэвэр бичих Бусдыг болон өөрийгөө сонсох Зорилго
  3. 3. Эгшиг
  4. 4. Хөгжмийн аялгууны шинж төрх Тогтуун аялгуу Аялгуучилсан, Барчил, Дуулалтай, Дуурсалтай, Ерөөлсөн, Налархай, Тавиун, Нийцлэлтэй, Өргөн Хүндтэй, Сэтгэл хөдлөм, Өргөн дэлгэр, Уужим, Налархай, Уянгалаг, Уяруун, Хадаасан, Уян, Цангинам Цээлхэн, Чөлөөтэй, Эелдэг, Эрдүү, Яруухан, Тунгалаг тансаг.
  5. 5. Аман хуур
  6. 8. <ul>УДААН ТЕМП: </ul><ul>Largo </ul><ul>Тэнүүн </ul><ul>Lento </ul><ul>Өргөн </ul><ul>Adadgio </ul><ul>Удаан </ul><ul>ДУНД ЗЭРГИЙН ТЕМП: </ul><ul>Andante </ul><ul>Тайван </ul><ul>Moderato </ul><ul>Дунд зэрэг </ul><ul>Allegretto </ul><ul>Хөдөлгөөнтэй </ul><ul>ХУРДАН ТЕМП: </ul><ul>Allegro </ul><ul>Хурдан </ul><ul>Vivace </ul><ul>Цогтой </ul><ul>Presto </ul><ul>Хурдтай </ul><ul>Allegro </ul><ul>Allegro </ul><ul>Allegro </ul><ul>Темп </ul>
  7. 9. Анхаарал тавьсан сурагчиддаа баярлалаа

×