Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

мягмар тест

1,912 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

мягмар тест

 1. 1. Нүүр хуудас ЦАХИМ ТЕСТСургууль: 14 Багшийн нэр: Д.МягмарАнги,бүлэг: 8в Хичээлийн нэр: ТехнологиСурагчын нэр: Амаржаргал Хичээлийн сэдэв: Мөртэй хувцасШалгалтын хувилбар сонгох:Бөглөж дуусаад заавал хадгалаарай. Хуудас 1
 2. 2. Хувилбар 1 Хувилбар 1:Тест 1: Хүзүүний 7-р нугалмын цэгээс доош нурууг дагуулан бүслэхийн шугам хүртэл хэмжих хэмжээ аль нь вэ? Зөв хариултыг дугуйл. a. Арын урт Хариу a b. Мөрний урт c. Цээжний тойрогТест 2: Хүний биеэс хэмжээ авахад хэрэглэгдэх багаж материалыг сонгож дугуйлна уу?. a. Шугам хариу: c b. Туузан метр c. Гортиг d. ХарандааТест 3: Цамцны үндсэн эсгүүрийг өөрчилж шинэ загварын цамцны эсгүүр зохион бүтээхийг Загварчлал гэнэТест 4: Харгалзааг зөв тохируул.Биеийн хэмжээнүүдийн нэр, тэмдэглэлгээг зөв харгалзуулан зурна уу. 1 Цээжний тойрог a. Тбу 1c 2 Бэлхүүсний тойрог b. Тө хариу 2d 3 Бугалганы тойрог c. Тц 3a 4 Өгзөгний тойрог d. Тб 4bТест 5: Мөртэй хувцасыг эсгэж оёх дарааллыг зөв дараалалд оруулж нөхөж бич. Материал эсгэх, Оёх технологи,Эсгүүр гаргах Хариу: 1 Эсгүүр гаргах 2 Материал эсгэх 3 Оёх технологи Хуудас 2
 3. 3. Хувилбар 2 Хувилбар 2:Тест 1: Дал хөхний өндөр цэгийг дайруулан суган доогуур тойруулж хэмжих хэмжээ аль нь вэ? Зөв хариултыг дугуйл. a. Цээжний тойрог Хариу a b. Бугалганы тойрог c. Мөрний уртТест 2: Хүний биеэний хэмжээг биеийн аль талаас нь хэмждэг вэ? Зөв хариултыг сонгоно уу?. a. Зүүн гар талаас хариу: c b. Урд талаас c. Баруун гар талаас d. Хойд талаасТест 3: Цамцны арын уртыг хэмжихдээ Хүзүүний 7-р нугалмын цэгээс өөрийн хэрэгцээт хэмжээ хүртэл хэмжинэ.Тест 4: Харгалзааг зөв тохируул.Биеийн хэмжээнүүдийн нэр, тэмдэглэлгээг зөв харгалзуулан зурна уу. 1 Мөрний урт a. Уэ 1d 2 Эдлэлийн урт b. Уар хариу 2c 3 Гарын урт c. Уг 3a 4 Арын урт d. Ум 4bТест 5: Эсгүүрийн зураг гаргах технологи дарааллыг зөв дараалалд оруулж бич. Биеэнээс хэмжээ авах, Эсгүүрийн тооцоо хийх, эсгүүрээ зурах. Хариу: 1 Биеэнээс хэмжээ авах 2 Эсгүүрийн тооцоо хийх 3 Эсгүүрээ зурах Хуудас 3
 4. 4. Хувилбар 3 Хувилбар 3:Тест 1: Аль нь мөртэй хувцасны торны өргөнийг олох томьёо вэ? Зөв хариултыг дугуйл. a. Уар+1 Хариу b b. Тц/2+5 c. Тц/3+5Тест 2: Силуэт гэж юуг хэлэх вэ? Доорхи хариултаас зөвийг сонгож дугуйлна уу?. a. Хавтгай дүрс хариу: a b. Геометр дүрс c. Биетийн ерөнхий дүрс d. Хувцасны загварТест 3: Тодорхой дэс дараалал хугацаагаар давтагдах үзэгдлийг Давтамж гэх бөгөөд зураас, өнгө дүрслэлээр илэрхийлнэТест 4: Доорхи оёдлуудыг ямар зорилгоор ашигладаг вэ ? Харгалзааг зөв тохируулна уу. 1 Шидэх оёдол a. Бүрдэл хэсгүүдийг нийлүүлэх 1c 2 Хэрээс оёдол b. Чимэглэл хийх хариу 2d 3 Шаглах оёдол c. Түр тогтоох 3a 4 Хонин холбоо d. Ирмэгийг сэмрэхээс хамгаалах 4bТест 5: Мөртэй хувцасны эсгүүр гаргахын тулд дараах тойргийн хэмжээнүүдийг ямар дарааллаар авах вэ? a Бүслэхийн тойрог Хариу 1b b Хүзүүний тойрог 2c c Цээжний тойрог 3a Хуудас 4
 5. 5. Хувилбар 3эрхийлнэ. Хуудас 5
 6. 6. Дүн1Сургууль: 14 Багшийн нэр: Д.МягмарАнги,бүлэг: 8в Хичээлийн нэр: ТехнологиСурагчын нэр: Амаржаргал Хичээлийн сэдэв: Мөртэй хувцасҮнэлгээ харах хэсэгХувилбар 1: Авсан Асуулт Авах оноо Зөв хариулт Бөглөсөн хариулт зөв буруу онооХүзүүний 7-р нугалмын цэгээс доош нурууг дагуулан бүслэхийн 1 1 a a зөв шугам хүртэл хэмжиххэмжээ аль нь вэ? Зөв хариултыг дугуйл. Хүний биеэс хэмжээ авахад хэрэглэгдэх 1 0 b c буруу багаж материалыг сонгож дугуйлна уу?. Цамцны үндсэн эсгүүрийг өөрчилжшинэ загварын цамцны 3 3 Загварчлал Загварчлал зөв эсгүүр зохион бүтээхийг 2 c c зөв Харгалзааг зөв тохируул.Биеийн 2 d d зөв хэмжээнүүдийн нэр, 8 тэмдэглэлгээг зөв 2 a a зөвхаргалзуулан зурна уу. 2 b b зөвМөртэй хувцасыг эсгэж 2 Эсгүүр гаргах Эсгүүр гаргах зөв оёх дарааллыг зөв дараалалд оруулж нөхөж бич. Материал 6 2 Материал эсгэх Материал эсгэх зөв эсгэх, Оёх технологи,Эсгүүр гаргах Хуудас 6
 7. 7. оёх дарааллыг зөв дараалалд оруулжнөхөж бич. Материал 6 Дүн1 эсгэх, Оёх технологи,Эсгүүр гаргах 2 Оёх технологи Оёх технологи зөв Авах оноо 19 Авсан оноо 18 Зөв хариулт 9 Буруу хариулт 1 Хувь 94.7 Үсгэн үнэлгээ A Хуудас 7
 8. 8. Дүн1Хуудас 8
 9. 9. Дүн1Хуудас 9
 10. 10. Дүн2Сургууль: 14 Багшийн нэр: Д.МягАнги,бүлэг: 8в Хичээлийн нэр: ТехноСурагчын нэр: Амаржаргал Хичээлийн сэдэв: МөртэйҮнэлгээ харах хэсэгХувилбар 2: Асуулт Авах оноо Авсан оноо Зөв хариулт Бөглөсөн хариулт зөв буруу Дал хөхний өндөрцэгийг дайруулан суган доогуур тойруулж 1 1 a a зөвхэмжих хэмжээ аль нь вэ? Зөв хариултыг дугуйл.Хүний биеэний хэмжээг биеийн аль талаас нь хэмждэг вэ? Зөв 1 1 c c зөв хариултыг сонгоно уу?. Цамцны арын уртыг 3 3 Хүзүүний 7-р нугалмын Хүзүүний 7-р нугалмын зөв хэмжихдээ 2 d d зөв Харгалзааг зөв тохируул.Биеийн 0 a c буруу хэмжээнүүдийн нэр, 8 тэмдэглэлгээг зөв 0 c a буруухаргалзуулан зурна уу. 2 b b зөвЭсгүүрийн зураг гаргах 2 Биеэнээс хэмжээ авах Биеэнээс хэмжээ авах зөв технологи дарааллыгзөв дараалалд оруулж 6 2 Эсгүүрийн тооцоо хийх Эсгүүрийн тооцоо хийх зөв бич. Биеэнээс хэмжээавах, Эсгүүрийн тооцоо хийх, эсгүүрээ зурах. Хуудас 10
 11. 11. технологи дарааллыгзөв дараалалд оруулж 6 Дүн2 бич. Биеэнээс хэмжээавах, Эсгүүрийн тооцоо хийх, эсгүүрээ зурах. 2 Эсгүүрээ зурах Эсгүүрээ зурах зөв Авах оноо 19 Авсан оноо 15 Зөв хариулт 8 Буруу хариулт 2 Хувь 78.9 Үсгэн үнэлгээ C Хуудас 11
 12. 12. Дүн2 Д.Мягмар ТехнологиМөртэй хувцас Хуудас 12
 13. 13. Дүн2Хуудас 13
 14. 14. Дүн3Сургууль: 14 Багшийн нэр: Д.МягмарАнги,бүлэг: 8в Хичээлийн нэр: ТехнологиСурагчын нэр: Амаржаргал Хичээлийн сэдэв: Мөртэй хувцасҮнэлгээ харах хэсэгХувилбар 3: Авсан Асуулт Авах оноо Зөв хариулт Бөглөсөн хариулт зөв буруу оноо Аль нь мөртэй хувцасны торныөргөнийг олох томьёо 1 0 a b буруу вэ? Зөв хариултыг дугуйл. Силуэт гэж юуг хэлэхвэ? Доорхи хариултаас 1 1 a a зөв зөвийг сонгож дугуйлна уу?. Тодорхой дэсдараалал хугацаагаар 3 3 Давтамж Давтамж зөв давтагдах үзэгдлийг 2 c c зөв Доорхи оёдлуудыг ямар зорилгоор 2 d d зөв ашигладаг вэ ? 8 Харгалзааг зөв 2 a a зөв тохируулна уу. 2 b b зөв 2 b b зөв Мөртэй хувцасныэсгүүр гаргахын тулд дараах тойргийн 6 2 c c зөв хэмжээнүүдийг ямардарааллаар авах вэ? Хуудас 14
 15. 15. Мөртэй хувцасныэсгүүр гаргахын тулд дараах тойргийн 6 Дүн3 хэмжээнүүдийг ямардарааллаар авах вэ? 2 a a зөв Авах оноо 19 Авсан оноо 18 Зөв хариулт 9 Буруу хариулт 1 Хувь 94.7 Үсгэн үнэлгээ A Хуудас 15
 16. 16. Дүн3Хуудас 16
 17. 17. Дүн3Хуудас 17
 18. 18. Анализ Сурагч Амаржаргалын алгалтын материалд хийсэн анализ Шалгалтын хувилбар Авах оноо Авсан оноо Гүйцэтгэлийн хувь Хувилбар 1: 19 18 94.7 Хувилбар 2: 19 15 78.9 Хувилбар 3: 19 18 94.7100 94.74 94.749080 78.95706050 Хувилбар 1: Хувилбар 2:40 Хувилбар 3:3020 19 19 19 18 18 1510 0 Column I Column K Column M Column O Column Q Column S Column U Column W Column Y Column H Column J Column L Column N Column P Column R Column T Column V Column X Column Z Хуудас 18
 19. 19. АнализХуудас 19
 20. 20. АнализХуудас 20

×