Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

зайн сургалт 2 уз-7

2,777 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

зайн сургалт 2 уз-7

 1. 1. Батлав: Сургалтын менежер.................................С.Наранцэцэг<br />“Уран зохиол”-ын нэгж хичээлийн хөтөлбөр<br />Д/дНэгж хичээлийн бүтэц1Хамрах хүрээ2Зорилго3Зорилт4Агуулга5Цагийн төлөвлөлт6Арга зүй7Хэрэглэглэхүүн8Үнэлгээний шалгуур9Үнэлгээнд дүн шинжилгээ 10Үнэлгээний хэрэгжилтэнд хийсэн анализ<br />Хамрах хүрээ: “Уран зохиол” 12 жилийн сургалттай 7-р анги<br />Сэдэв: Аман зохиолын төрөл зүйл 6 цаг<br />Зорилго:<br /><ul><li>Аман зохиолын төрөл зүйлээр дамжуулан үгийн урлагийн гоо сайхны мэдрэмж таашаал авах, бусдын үзэл бодлын үнэт зүйлийг ойлгон хүндэтгэх, уран сайхны сэтгэлгээтэй бие хүн болгон төлөвшүүлэхэд оршино.</li></ul>Зорилт:<br /><ul><li>МААЗ-ын төрөл зүйдийг ялган таних
 2. 2. Эхийг ухаарч унших, уншсан зүйлийнхээ гол санаа, уран дүрслэлийг олох, яриа бичигтээ хэрэглэх
 3. 3. Уран дүрслэлтэй өгүүлбэр эхийг сонгож цуглуулах, түүнээс яриа бичигтээ хэрэглэх
 4. 4. Бусдын уншсан болон бичсэн зүйлийг ухааран ойлгон хүлээн авах, харьцуулсан үнэлгээ өгөх, бусдын өмнө хариуцлага хүлээх</li></ul>Агуулга: <br /><ul><li>МэдлэгЧадварХэрэглээМААЗ-ын төрөл зүйлийг мэдэхАнгилал, онцлогийг мэдэхОньсого, таавар, ертөнцийн гурав, зүйр цэцэн үг, хэл зүгшрүүлэх үг буюу түргэн хэллэг эдгээрийн хоорондын ялгааг мэдэхМААЗ-ын онцлогийг бусад төрлөөс ялгаж сурна.Монгол түмнийхээ зан заншил, ёс суртахууны онцлогоос суралцана.МААЗ-ыг цээжлэх, бичих, уншихЗохиолоос өөрт төрсөн сэтгэгдлээ ярих, бичих, амьдралд хэрэглэж сурна.МААЗ-ыг уншиж судлан цээжлэн тогтоосноор өөрийн амьдралдаа хэрэглэж занших, цаашид бусдад зааж сургах</li></ul>Цагийн төлөвлөлт:<br />МААЗ-ын төрөл зүйл 6 цаг<br />Д/дЭэлжит хичээлийн нэрЦаг1Оньсого гэж юу вэ?40 минут2Таавар гэж юу вэ?80 минут3Ертөнцийн гурав гэж юу вэ?80 минут5Хэл зүгшрүүлэх үг буюу түргэн хэллэг40 минут<br />Арга зүй:<br /><ul><li>Багшийн үйл ажиллагааСурагчийн үйл ажиллагааСурагчдын сурах сэдэл тэмүүллийг өрнүүлэхДөхүүлэх асуулт тавихШинэ мэдлэг олгоход хөтлөн, тогтолцоот мэдлэг олгох, мэдлэгийг бататган дүгнэхБүтээлч үйл ажиллагааг хянахЗаавар өгч хэсгээр ажиллуулахАлдааг засаж залруулан ярилцахМэдлэг чадварыг үнэлэхМААЗ-ын төрөл зүйлийг дэс дараалалтай мэдэж ойлгож авахЦээжлэх оновчтой үг хэллэгийг яриа бичигтээ хэрэглэхЭхийг зөв, хурдан ухаарч уншихУншаад шууд утгаар болон өөрийн санаагаар баяжуулахЭхийг тайлбарлахБусдын ярих буюу уншихад ухаарч санал бодлоо солилцон үнэлэлт дүгнэлт өгөх</li></ul>Хэрэглэгдэхүүн: <br /><ul><li>Тарааж өгөх материал
 5. 5. Үзүүлэн
 6. 6. Сонгогдсон эхүүд
 7. 7. “Уран зохиол” – 7 сурах бичиг Ч.Билигсайхан нар</li></ul>Орчин:<br />Материаллаг орчинСэтгэлзүйн орчинҮйлийн орчинСурах бичигҮзүүлэнТараах материалДэлгэц, компьютерСуралцагчдын өмнөх мэдлэгт тулгуурлан заах аргаа сонгон, эвсэг бүтээлч, чөлөөтэй үзэл бодлоо илэрхийлэх орчныг бүрдүүлж хичээлээ заана.Мэдлэг бүтээх таатай орчныг бүрдүүлнэ.<br />Үнэлгээ:<br />А. Ярих чадварыг үнэлэх<br />Д/дШалгууруудХангалттайДунд зэрэгХангалтгүй1Аман зохиолын баримт жишээнээс сонгон авч өөрийн үнэлэлт дүгнэлтийг гаргах чадвар2Зохиолын хэл найруулгын онцлогийг гарган уран сайхнаар ярих чадвар3Эх зохиолын зарим хэсгийг өөрийн санаагаар баяжуулан үргэлжлүүлэн ярих чадвар4Сурах зорилгоо ухамсарлан ярих, ойлгох чадвар5Ярилцлагад өөрийн гэсэн байр сууриа илэрхийлэн оролцох чадвар6Тайлбарлан ярих чадвар7МААЗ-ын төрөл зүйлүүдийн адил болон ялгаатай хэсгийг харьцуулан ярих чадвар8Өөрийн үзэл бодлыг чөлөөтэй илэрхийлэх чадвар<br />Б. Унших чадварыг үнэлэх<br />Д/дШалгууруудХангалттайДунд зэрэгХангалтгүй1Зөв, тод, чанга унших чадвар2Ойлгож унших чадвар3Хурдан унших чадвар4Ном унших нь хэрэгцээ болсон эсэх 5Уншсанаа тогтоох эргүүлэн мэдээлэх чадвар6Дүрээр унших чадвар<br />В. Бичих чадварыг үнэлэх<br />Д/дШалгууруудХангалттайДунд зэрэгХангалтгүй1Дэлгэрүүлэн бичих чадвар2Товчлон бичих чадвар3Сэдвийн агуулгаа эх зохиолоос авсан жишээгээр батлан бичих чадвар4Эх зохиолын зарим хэсгийг өөрийн санаагаар баяжуулан үргэлжлүүлэн бичих чадвар5Эхлэл, үндсэн хэсэг, төгсгөлийг уялдаа холбоотой бичих чадвар6Тодорхой сэдэвт тохируулан бичих чадвар7Эх зохиох чадвар8Тэмдэглэл хөтлөх<br />Г. Сонсох чадварыг үнэлэх<br />Д/дШалгууруудХангалттайДунд зэрэгХангалтгүй1Бусдын санал бодлыг сонсох чадвар2Бусдын ярьсан болон уншсаныг сонсоод эргэцүүлэн бодох чадвар3Сонссоноо цааш үргэлжлүүлэн ургуулан бодох чадвар4Сонссоныгоо толгойдоо бодож боловсруулан бусдаас асуулт асуух чадвар5Сонссоноосоо сонирхолтой хэсгээ хэсэглэн цээжлэх<br />Батлав: Сургалтын менежер.................................С.Наранцэцэг<br />Ээлжит хичээл 1.1<br />Хамрах хүрээ:<br /> Өмнөх ангид үзсэн МААЗ-ын суурь ойлголтонд нь түшиглэн 7 дугаар ангид заах<br />Сэдэв: Оньсого гэж юу вэ?<br />Зорилго:<br /><ul><li>Оньсогоны талаар онолын ойлголт өгөх
 8. 8. Төрөл бүрийн оньсогыг уншаад гол санааг ойлгодог болох</li></ul>Зорилт: <br />Оньсогоны онолын ойлголттой танилцаж, түүнд задлан шинжилгээ хийх<br />Оньсогыг ангилж төрөл хэв маягийг ялгаж сурах<br />Агуулга:<br />СудлагдахуунУр ухаанОньсогоны үг хэллэгт нийтлэг ямар шинжүүд байна вэ? Ажиглаж олохЯагаад шүлэглэсэн хэлбэрээр оньсоголодог юм бол...? Оньсого хэлэлцэн таах нь ямар ач холбогдолтой вэ?Оньсого зохиож, МААЗ-ын төрөл бүрийн эхэд задлал хийх, гол санааг илэрхийлсэн үг өгүүлбэрийг ялган бичих, утгыг тайлбарлах<br />Аргазүй:<br /><ul><li>Хичээлийн сэдэвХугацааЭэлжит хичээлийн зорилгоМААЗ-ын төрөл зүйлийг тайлбарлах10 минутӨөрсдийн мэддэг мэдлэгт тулгуурлахОньсогоны гол утга санаа, дэвшүүлсэн санааг тайлбарлахӨөрсдийн мэддэг оньсогыг бусдадаа таалгахОньсогоны дүрд шинжилгээ хийхминутЯагаад шүлэглэсэн хэлбэрээр оньсоголодог талаар ярилцахОньсогоны ижил ба ялгаатай талд харьцуулалт хийхОньсогоноос дүр дүрслэлийг олохЗохиомж, хэлд задлал хийх15 минутОньсогоны хэл зохиолын онцлогийг олох, тайлбарлахОньсогоноос дүрслэх хэрэглүүрийг олох</li></ul>Хичээлийн төлөвлөлт:<br /><ul><li>Заах аргаХичээлийн үе шатСурагчийн үйл ажиллагааБагшийн дэмжлэгБагшийн асуултын аргаСэдэлжихүе шат5 минутБагшийн асуултын дагуу баг дотроо ярилцаад, дүгнэлтээ бусадтай солилцоно.МААЗ-ын төрөл зүйл болох оньсогыг өөрсдийн мэддэг түвшинд ярилцахТа нарын хоорондоо ярилцдаг хамгийн дуртай яриа юу вэ? нэрлүүлэхБагш хүүхэд бүрийн мэддэг оньсогыг таалган ямар хичээл үзэх гэж буйг хэлүүлэх“Харилцан ярианы арга”Асуудал шийдвэрлэх үе шат15 минутМэдээлэл:Оньсого түүний үндсэн шинжүүд нь:Оньсого нь аман яруу найргийн товч хураангуй бүтээл бөгөөд хүний ухаан билгийг шалшаж, бодож, сэтгэх чадварыг хөгжүүлэхэд нь чиглэсэн гүн агуулагатай, юмны онцлог шинжийг яруу тод, ёгт хэлбэрээр илэрхийлсэн уран асуулт юм. Монголчууд эрт дээр цагаас оньсогыг ихэд эрхэмлэж, цэцэн ухаанаа сорьсон оюун ухааны дасгал гэж үзсээр иржээ. Оньсогыг амьтан, ургамал, хүн түүний ажил хөдөлмөр, сансар гараг ертөнцийн тухай гэж ангилж үздэг байна. Хийж гүйцэтгэх үе шат10 минутСонгогдсон “Ертөнцийн гурав”-ыг анхааралтай уншиж гол санааг тайлбарлан бичиж тэмдэглэж авахСонгогдсон оньсогыг анхааралтай уншиж гол санааг тайлбарлахБагцлах аргаМэдлэгийн бүтэц үүсгэх үе шат 10 минутОньсогыг хэрхэн зохиох алхмуудыг бичиж авна.Багшаас асууж тодруулна.Ээлжит хичээлийн зорилго, зорилтоо эргэн сануулна.Сурагчдыг асууж дүгнэнэ.Гэрт: Сонирхолтой оньсого 30ш бичиж ирэх</li></ul>Орчин:<br />Материаллаг орчинСэтгэлзүйн орчинҮйлийн орчинСурах бичигҮзүүлэнТараах материалДэлгэц, компьютерСуралцагчдын өмнөх мэдлэгт тулгуурлан заах аргаа сонгон, эвсэг бүтээлч, чөлөөтэй үзэл бодлоо илэрхийлэх орчныг бүрдүүлж хичээлээ заана.Мэдлэг бүтээх таатай орчныг бүрдүүлнэ.<br /> <br />Боловсруулсан багш Р.Отгончимэг<br />Батлав: Сургалтын менежер.................................С.Наранцэцэг<br />Ээлжит хичээл 1.2<br />Хамрах хүрээ:<br /> Өмнөх хичээл дээр үзсэн оньсого хэмээх ойлголтонд нь түшиглэн 7-р ангид заах<br />Сэдэв: Таавар гэж юу вэ?<br />Зорилго:<br /><ul><li>Тааварын талаар онолын ойлголт өгөх
 9. 9. Төрөл бүрийн тааврыг уншаад гол санааг ойлгож таах чадвартай болох</li></ul>Зорилт: <br />Тааварын төрөл зүйлүүдтэй танилцаж, түүнд задлан шинжилгээ хийх<br />Тааврыг ангилж төрөл хэв маягийг ялгаж сурах<br />Агуулга:<br />СудлагдахуунУр ухаанТааврын онолын ойлголтыг өгч оньсогоноос юугаараа ялгаатайг олж мэдэх, ажиглаж олохЯмар хэлбэрээр бичдэг юм бол...? Таавар хэлэлцэн таах нь ямар ач холбогдолтой вэ?Таавар зохиож, МААЗ-ын төрөл бүрийн эхэд задлал хийх, гол санааг илэрхийлсэн үг өгүүлбэрийг ялган бичих, утгыг тайлбарлах<br />Аргазүй:<br /><ul><li>Хичээлийн сэдэвХугацааЭэлжит хичээлийн зорилгоМААЗ-ын төрөл зүйлийг тайлбарлах10 минутӨөрсдийн мэддэг мэдлэгт тулгуурлахОньсогоны гол утга санаа, дэвшүүлсэн санааг тайлбарлахӨөрсдийн мэддэг оньсогыг бусдадаа таалгахТааврын дүрд шинжилгээ хийхминутЯмар хэлбэрээр бичигддэг талаар ярилцахТаавар оньсого 2-ын ижил ба ялгаатай талд харьцуулалт хийхТаавраас дүр дүрслэлийг олохЗохиомж, хэлд задлал хийх15 минутТааврын хэл зохиолын онцлогийг олох, тайлбарлахТааврын төрөл бүрд жишээ мөн хэрэглүүрийг олох</li></ul>Хичээлийн төлөвлөлт:<br /><ul><li>Заах аргаХичээлийн үе шатСурагчийн үйл ажиллагааБагшийн дэмжлэгБагшийн асуултын аргаСэдэлжихүе шат5 минутБагшийн асуултын дагуу салаагаараа дотроо ярилцаад, дүгнэлтээ бусадтай солилцоно.МААЗ-ын төрөл зүйл болох тааврыг өөрсдийн мэддэг түвшинд ярилцахТа нарын хоорондоо ярилцан таадаг таавар чинь юу вэ? таалгуулахБагш хүүхэд бүрийн мэддэг тааврыг таалган ямар хичээл үзэх гэж буйг хэлүүлэх“Харилцан ярианы арга”Асуудал шийдвэрлэх үе шат15 минутМэдээлэл:Таавар гэж юу вэ? Монголчууд эрт дээр үеэс хүүхэд багачуудын оюун сэтгэхүйг хөгжүүлэх, тэдний чадварыг сорихын тулд олон төрлийн бодлого, сэтгэхүйн үйлдэл шаардсан дасгалыг зохион бүтээсээр ирсэн. Оньсогыг бодвол уран дүрслэл, цэцэн хэллэг шүлэглэлээр бага, харин сэтгэхүйн янз бүрийн үйлдэл хийхэд зориулагдсан сонирхолтой танин мэдүүлэх бодлогын шинжтэй.Хийж гүйцэтгэх үе шат10 минутБагшийн ярьсан тодорхойлолтыг бичиж тэмдэглэн авахСонгогдсон тааврыг анхааралтай уншиж таахТааврын тухай ойлгохгүй зүйл байвал багшаас асууж тодруулахБагцлах аргаМэдлэгийн бүтэц үүсгэх үе шат 10 минутТааврын төрөл зүйлийг мэдэж авсанаар нэг нэг жишээг сурах бичгээс бичиж авна.Багшаас асууж тодруулна.Ээлжит хичээлийн зорилго, зорилтоо эргэн сануулна.Сурагчдыг асууж дүгнэнэ.Гэрт: Тааврын төрөл бүрээс нэг нэгийг мэдэж ирэх</li></ul>Орчин:<br />Материаллаг орчинСэтгэлзүйн орчинҮйлийн орчинСурах бичигҮзүүлэнТараах материалДэлгэц, компьютерСуралцагчдын өмнөх мэдлэгт тулгуурлан заах аргаа сонгон, эвсэг бүтээлч, чөлөөтэй үзэл бодлоо илэрхийлэх орчныг бүрдүүлж хичээлээ заана.Мэдлэг бүтээх таатай орчныг бүрдүүлнэ.<br />Боловсруулсан багш Р.Отгончимэг<br />Батлав: Сургалтын менежер.................................С.Наранцэцэг<br />Ээлжит хичээл 1.3<br />Хамрах хүрээ:<br />Өмнөх хичээл дээр үзсэн оньсого, таавар хэмээх ойлголтонд нь түшиглэн 7 б ангид заах<br />Сэдэв: Ертөнцийн гурав гэж юу вэ?<br />Зорилго:<br /><ul><li>“Ертөнцийн гурав “ын талаар онолын ойлголт өгнө.
 10. 10. Ертөнцийн дөрөв, тав... гэх мэтээр байдаггүй зөвхөн “Ертөнцийн гурав” гэсний учир юу вэ? Ярилцана.</li></ul>Зорилт: <br />“Ертөнцийн гурав”-тай танилцаж, түүнд задлан шинжилгээ хийх<br />“Ертөнцийн гурав”-ын хэл ба уран сайхантай танилцах<br />Агуулга:<br />СудлагдахуунУр ухаан“ Ертөнцийн гурав ”-ын онолын ойлголтыг өгч таавар оньсогоноос юугаараа ялгаатайг олж мэдэх, ажиглаж олохМонголчуудын тооны бэлгэдлийн талаар ярилцах, ямар хэлбэрээр бичдэг юм бол...? “Ертөнцийн гурав “-ын гурав гурван мөрөөр шүлэглэн хэлсэн нь ямар ач холбогдолтой вэ?“Ертөнцийн гурав”-ын хэл, уран сайхныг сайтар ажиглаад утга санааг сайтар ухаарахАрд түмний олон зууны өмнөөс хэлэлцсээр ирсэн “Ертөнцийн гурав” өнөө үеийг хүртэл хуучирч халагдахгүй байгаагийн нууц нь юундаа байна вэ? мэдэх<br />Аргазүй:<br /><ul><li>Хичээлийн сэдэвХугацааЭэлжит хичээлийн зорилгоМААЗ-ын төрөл зүйл болох “Ертөнцийн гурав”-ыг тайлбарлах10 минутӨөрсдийн мэддэг мэдлэгт тулгуурлах“Ертөнцийн гурав “-ын гол утга санаа, дэвшүүлсэн санааг тайлбарлахӨөрсдийн мэддэг “Ертөнцийн гурав “-ыг бусдадаа уншиж өгөх“Ертөнцийн гурав”-ын хэл ба уран сайханд дүн шинжилгээ хийх минутЯмар хэлбэрээр бичигддэг талаар ярилцахТаавар оньсого 2-ын ижил ба ялгаатай талд харьцуулалт хийхТаавраас дүр дүрслэлийг олохЗохиомж, хэлд задлал хийх15 минут“Ертөнцийн гурав ын хэл зохиолын онцлогийг олох, тайлбарлахТааврын төрөл бүрд жишээ мөн хэрэглүүрийг олох</li></ul>Хичээлийн төлөвлөлт:<br /><ul><li>Заах аргаХичээлийн үе шатСурагчийн үйл ажиллагааБагшийн дэмжлэгБагшийн асуултын аргаСэдэлжихүе шат5 минутБагшийн асуултын дагуу анги дотроо ярилцаад, дүгнэлтээ бусадтай солилцоно.МААЗ-ын төрөл зүйл болох оньсого, таавар, ертөнцийн гурав эдгээрийн хоорондын ялгааг өөрсдийн мэддэг түвшинд ярилцахТа нар ертөнцөд хоорондоо адил ижил шинжтэй юмс үзэгдлийг нэрлэнэ үү? нэрлүүлэхБагш хүүхэд бүрийн мэддэг “ертөнцийн гурав”-ыг бичүүлэн ямар хичээл үзэх гэж буйг хэлүүлэх“Харилцан ярианы арга”Асуудал шийдвэрлэх үе шат15 минутМэдээлэл:Ертөнцийн гурав Гурвын тоо нь өнгөрсөн, одоо, ирээдүйг бэлгэдэн тэмдэглэдэг. Соёмбын орой дээр дүрэлзэн байгаа галын дөл бол Монгол орны өнгөрсөн, одоо, ирээдүйд гал шиг үргэлж дээшээ бадарч байхын бэлгэдэл юм. Монгол ардын аман зохиолд оньсогын уран тайлбар болсон ертөнцийн гурав гэж байдаг. Ард түмний амьдрал, нийгэм түүхийн туршлагаас дүгнэж байгаль ертөнцийн юм үзэгдлээ сонгон авч нэрлэсэн гурван мөрт шүлгийг ертөнцийн гурав гэнэ. Ертөнцийн гурав нь юм үзэгдлийг шинж байдлаар нь танин мэдүүлэх учир холбогдолтой ардын аман зохиолын бие даасан төрөл юм. Хийж гүйцэтгэх үе шат10 минутСонгогдсон “Ертөнцийн гурав”-ыг анхааралтай уншиж гол санааг тайлбарлан бичиж тэмдэглэж авахХичээлээс ойлгохгүй зүйл байвал багшаас асууж тодруулахБагцлах аргаМэдлэгийн бүтэц үүсгэх үе шат 10 минутЕртөнцийн гурав хэрхэн зохиох алхмуудыг бичиж авна.Багшаас асууж тодруулна.Ээлжит хичээлийн зорилго, зорилтоо эргэн сануулна.Сурагчдыг асууж дүгнэнэ.Гэрт: “Ертөнцийн гурав”-ын хувилбарыг оролцуулан 50ш бичиж тэмдэглэх</li></ul>Орчин:<br />Материаллаг орчинСэтгэлзүйн орчинҮйлийн орчинСурах бичигҮзүүлэнТараах материалДэлгэц, компьютерСуралцагчдын өмнөх мэдлэгт тулгуурлан заах аргаа сонгон, эвсэг бүтээлч, чөлөөтэй үзэл бодлоо илэрхийлэх орчныг бүрдүүлж хичээлээ заана.Мэдлэг бүтээх таатай орчныг бүрдүүлнэ.<br />Боловсруулсан багш Р.Отгончимэг<br />Батлав: Сургалтын менежер.................................С.Наранцэцэг<br />Ээлжит хичээл 1.4<br />Хамрах хүрээ:<br />Өмнөх хичээл дээр үзсэн ойлголтонд нь түшиглэн 7-р ангид заах<br />Сэдэв: Зүйр цэцэн үг гэж юу вэ?<br />Зорилго:<br /><ul><li>“Зүйр цэцэн үг “-ийн талаар онолын ойлголт өгнө.
 11. 11. Зүйрлэж хэлэх нь ямар ач холбогдолтой вэ? Ярилцана.</li></ul>Зорилт: <br />“Зүйр цэцэн үг”-тэй танилцаж, түүнд задлан шинжилгээ хийх<br />“”Зүйр цэцэн үг -ийн хэл ба уран сайхантай танилцах<br />Агуулга:<br />СудлагдахуунУр ухаан“Зүйр цэцэн үг”-ийн онолын ойлголтыг өгч бусад төрөл зүйлээс юугаараа ялгаатайг олж мэдэх, ажиглаж олохМонголчуудын зан заншил, амьдрал ахуйтай нь холбоотойгоор зүйр үг гарсан талаар ярилцах, ямар хэлбэрээр бичдэг юм бол...? “Зүйр цэцэн үг” ямар хэлбэрээр бичигддэг вэ?“”Зүйр цэцэн үг -ийн хэл, уран сайхныг сайтар ажиглаад утга санааг сайтар ухаарахАрд түмний олон зууны өмнөөс хэлэлцсээр ирсэн “Зүйр цэцэн үг” өнөө үеийг хүртэл хуучирч халагдахгүй байгаагийн нууц нь юундаа байна вэ? мэдэх<br />Аргазүй:<br /><ul><li>Хичээлийн сэдэвХугацааЭэлжит хичээлийн зорилгоМААЗ-ын төрөл зүйл болох “Зүйр цэцэн үг”-ийг тайлбарлах10 минутӨөрсдийн мэддэг мэдлэгт тулгуурлах“Зүйр цэцэн үг “-ийн гол утга санаа, дэвшүүлсэн санааг тайлбарлахӨөрсдийн мэддэг “Зүйр цэцэн үг “-ийг бусдадаа уншиж өгөх“Зүйр цэцэн үг”-ийн хэл ба уран сайханд дүн шинжилгээ хийх минутЯмар хэлбэрээр бичигддэг талаар ярилцахТаавар оньсого 2-ын ижил ба ялгаатай талд харьцуулалт хийхТаавраас дүр дүрслэлийг олохЗохиомж, хэлд задлал хийх15 минут“Зүйр цэцэн үг”-ийн хэл зохиолын онцлогийг олох, тайлбарлахТааврын төрөл бүрд жишээ мөн хэрэглүүрийг олох</li></ul>Хичээлийн төлөвлөлт:<br /><ul><li>Заах аргаХичээлийн үе шатСурагчийн үйл ажиллагааБагшийн дэмжлэгБагшийн асуултын аргаСэдэлжихүе шат5 минутБагшийн асуултын дагуу анги дотроо ярилцаад, дүгнэлтээ бусадтай солилцоно.МААЗ-ын төрөл зүйл болох оньсого, таавар, ертөнцийн гурав эдгээрийн хоорондын ялгааг зүйр үгтэй харьцуулахТа нар зүйр үг мэдэх үү?нэрлүүлэхБагш хүүхэд бүрийн мэддэг “зүйр цэцэн үг”-ийг бичүүлэн ямар хичээл үзэх гэж буйг хэлүүлэх“Харилцан ярианы арга”Асуудал шийдвэрлэх үе шат15 минутМэдээлэл:Зүйр цэцэн үг ЗЦҮ бол ард түмний хөдөлмөр, амьдрал тэмцлийн туршлагыг оновчтой хурц тод илэрхийлж нэгтгэн дүгнэсэн, тогтвортой бүтэц бүхий үг хэллэг юм. Эдгээр нь уг гарлаараа ардын аман ярианы бүтээл боловч бичиг судрын зохиолоос орсон зүйл ч бий. Язгуур мөн чанар нь товч тодорхой, уран яруу, гүн утгатай амьдралын алхам тутамд сургамж болдогт оршино. Хийж гүйцэтгэх үе шат10 минутСонгогдсон”-Зүйр цэцэн үг”-ийг анхааралтай уншиж гол санааг тайлбарлан бичиж тэмдэглэж авахХичээлээс ойлгохгүй зүйл байвал багшаас асууж тодруулахБагцлах аргаМэдлэгийн бүтэц үүсгэх үе шат 10 минутЗүйр цэцэн үг хэрхэн зохиох алхмуудыг бичиж авна.Багшаас асууж тодруулна.Ээлжит хичээлийн зорилго, зорилтоо эргэн сануулна.Сурагчдыг асууж дүгнэнэ.Гэрт: “Зүйр цэцэн үг” 50ш бичиж тэмдэглэх</li></ul>Орчин:<br />Материаллаг орчинСэтгэлзүйн орчинҮйлийн орчинСурах бичигҮзүүлэнТараах материалДэлгэц, компьютерСуралцагчдын өмнөх мэдлэгт тулгуурлан заах аргаа сонгон, эвсэг бүтээлч, чөлөөтэй үзэл бодлоо илэрхийлэх орчныг бүрдүүлж хичээлээ заана.Мэдлэг бүтээх таатай орчныг бүрдүүлнэ.<br />Боловсруулсан багш Р.Отгончимэг<br />Батлав: Сургалтын менежер.................................С.Наранцэцэг<br />Ээлжит хичээл 1.5<br />Хамрах хүрээ:<br />Өмнөх хичээл дээр үзсэн ойлголтонд нь түшиглэн 7-р ангид заах<br />Сэдэв: Хэл зүгшрүүлэх үг буюу түргэн хэллэг гэж юу вэ?<br />Зорилго:<br /><ul><li>“Хэл зүгшрүүлэх үг буюу түргэн хэллэг “-ийн талаар онолын ойлголт өгнө.
 12. 12. Хэл зүгшрүүлэх үг буюу түргэн хэллэг нь ямар ач холбогдолтой вэ? Ярилцана.</li></ul>Зорилт: <br />“Хэл зүгшрүүлэх үг буюу түргэн хэллэг ”-тэй танилцаж, түүнд задлан шинжилгээ хийх<br />“Хэл зүгшрүүлэх үг буюу түргэн хэллэг “-ийн хэл ба уран сайхантай танилцах<br />Агуулга:<br />СудлагдахуунУр ухаан“Хэл зүгшрүүлэх үг буюу түргэн хэллэг ”-ийн онолын ойлголтыг өгч бусад төрөл зүйлээс юугаараа ялгаатайг олж мэдэх, ажиглаж олохМонголчуудын зан заншил, амьдрал ахуйтай нь холбоотойгоор зүйр үг гарсан талаар ярилцах, ямар хэлбэрээр бичдэг юм бол...? “Хэл зүгшрүүлэх үг буюу түргэн хэллэг ” ямар хэлбэрээр бичигддэг вэ?” Хэл зүгшрүүлэх үг буюу түргэн хэллэг “ -ийн хэл, уран сайхныг сайтар ажиглаад утга санааг сайтар ухаарахАрд түмний олон зууны өмнөөс хэлэлцсээр ирсэн “Хэл зүгшрүүлэх үг буюу түргэн хэллэг” өнөө үеийг хүртэл хуучирч халагдахгүй байгаагийн нууц нь юундаа байна вэ? мэдэх<br />Аргазүй:<br /><ul><li>Хичээлийн сэдэвХугацааЭэлжит хичээлийн зорилгоМААЗ-ын төрөл зүйл болох “Зүйр цэцэн үг”-ийг тайлбарлах10 минутӨөрсдийн мэддэг мэдлэгт тулгуурлах“Түргэн хэллэг “-ийн гол утга санаа, дэвшүүлсэн санааг тайлбарлахӨөрсдийн мэддэг “Түргэн үг “-ийг бусдадаа уншиж өгөх“”Хэл зүгшрүүлэх үг буюу түргэн хэллэг -ийн хэл ба уран сайханд дүн шинжилгээ хийх минутЯмар хэлбэрээр бичигддэг талаар ярилцахХэл зүгшрүүлэх үг, түргэн хэллэг 2-ын ижил ба ялгаатай талд харьцуулалт хийхХэл яриа засрахад ямар ач холбогдолтой вэЗохиомж, хэлд задлал хийх15 минут“Хэл зүгшрүүлэх үг буюу түргэн хэллэг ”-ийн хэл зохиолын онцлогийг олох, тайлбарлахТүргэн хэллэг жишээ мөн хэрэглүүрийг олох</li></ul>Хичээлийн төлөвлөлт:<br /><ul><li>Заах аргаХичээлийн үе шатСурагчийн үйл ажиллагааБагшийн дэмжлэгБагшийн асуултын аргаСэдэлжихүе шат5 минутБагшийн асуултын дагуу анги дотроо ярилцаад, дүгнэлтээ бусадтай солилцоно.МААЗ-ын төрөл зүйл болох оньсого, таавар, ертөнцийн гурав, зүйр үг эдгээрийн хоорондын ялгааг түргэн хэллэгтэй харьцуулахТа нар зүйр үг мэдэх үү?нэрлүүлэхБагш хүүхэд бүрийн мэддэг “түргэн хэллэг ”-ийг бичүүлэн ямар хичээл үзэх гэж буйг хэлүүлэх“Харилцан ярианы арга”Асуудал шийдвэрлэх үе шат15 минутМэдээлэл:Хэл зүгшрүүлэх үг хэллэгМонголчууд эрт дээр цагаас хүүхэд багачуудаа зөв, тод, түргэн ярьдаг болгохын тулд хэл яриаг хөгжүүлэхэд яухал ач холбогдолтой хэл зүгшрүүлэх үгсийг хэлүүлдэг байсан уламжлалтай. Түргэн хэллэг нь авиаг зөв тод дуудахад төвөгтэй зарим авиаг өгүүлбэрт оруулан ойр ойрхон давтсан уран шүлэглэл юм. Жороо үг нь аливаад ажиглалт дүгнэлт хийсэн тодорхой утгагүй мэт боловч мөрийн эцсийн үгийг дараах мөрийн эхэнд давтан шүлэглэсэн эвхээс маягийн шүлэглэл юм. Амьсгал уртасгах үг хэллэг нь амьсгалын багтаамжийг ихэсгэх, түүнийг зөв хуваарилах, ээрч түгдрэлгүй тод хэлэх, түргэн зөв ярьж сургах зорилготой. Хэл зүгшрүүлэх үг хэллэг нь ярих, сонсох чадварыг хөгжүүлэхэд чухал ач холбогдолтой.Хийж гүйцэтгэх үе шат10 минутСонгогдсон”-Түргэн хэллэг”-ийг анхааралтай уншиж гол санааг тайлбарлан бичиж тэмдэглэж авахХичээлээс ойлгохгүй зүйл байвал багшаас асууж тодруулахБагцлах аргаМэдлэгийн бүтэц үүсгэх үе шат 10 минутХэл зүгшрүүлэх үг хэллэгийн бичигдсэн зохион байгуулалтыг бичиж авна.Багшаас асууж тодруулна.Ээлжит хичээлийн зорилго, зорилтоо эргэн сануулна.Сурагчдыг асууж дүгнэнэ.Гэрт: 2ш хэл зүгшрүүлэх үгийг алдаагүй зөв цээжлэх</li></ul>Орчин:<br />Материаллаг орчинСэтгэлзүйн орчинҮйлийн орчинСурах бичигҮзүүлэнТараах материалДэлгэц, компьютерСуралцагчдын өмнөх мэдлэгт тулгуурлан заах аргаа сонгон, эвсэг бүтээлч, чөлөөтэй үзэл бодлоо илэрхийлэх орчныг бүрдүүлж хичээлээ заана.Мэдлэг бүтээх таатай орчныг бүрдүүлнэ.<br />Боловсруулсан багш Р.Отгончимэг<br />

×