галаа судалгаа1

481 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
481
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

галаа судалгаа1

 1. 1. Анализ Судалгаа 1 2 3 4 5 Танай Биеийн Биеийн анги тамирын Биеийн тамирын Биеийн биеийн хичээлээс тамирын хичээлээ тамирын тамирын ямар хичээл р таныг хичээлд хичээлд нэгэн ороход үнэн зөв орох хэдэн өвчин хүндрэл үнэлэж сонирхолто ангитай эмгэгийн гардаг дүгнэж й юу? цуг улмаас уу? чаддаг ордог чөлөөлөгд сургууль: уу? Анги: Хүйс вэ? дөг үү? Нас№ Овог Нэр b. Өөр ангитай цуг b. Өөр ангитай цуг d.Тархины гэмтэл c.Элэгний эмгэг a.Зүрх судасны b. Дунд зэрэг d. Маш сайн a. Тааруухан a. Хувцас a. Тийм c. Сайн b. Үгүй ордох ордох b. 2 a. 1 c.3 d. d. c. 0 0 1 Баяр Марал 14 11а 15 эмэгтэй. 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 Дорж Алтаа 14 11а 15 эмэгтэй. 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 3 Мэндээ Нараа 14 11а 15 эмэгтэй. 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 4 Бат Цэцгээ 14 11а 15 эмэгтэй. 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 5 Дорж Ану 14 11а 15 эмэгтэй. 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 6 7 8 91011121314151617181920 4 1 0 0 1 1 3 0 1 2 1 1 1 0 3 1 1 1 1 2 Хуудас 1
 2. 2. График Судалгааны нэгтгэлАсуулт 1: Биеийн тамирын хичээлд орох сонирхолтой юу? Судалгаанд оролцсон нийт a. Тийм b. Үгүй c. d. 0 4 1 0 0 4 3,5 3 a. Тийм 2,5 b. Үгүй c. 2 d. 1,5 1 0,5 0Асуулт 2: Танай анги биеийн тамирын хичээлд хэдэн ангитай цуг ордог вэ? Судалгаанд оролцсон нийт a. 1 b. 2 c.3 d. 0 1 1 3 0 3 2,5 a. 1 2 b. 2 c.3 1,5 d. 1 0,5 0 Хуудас 2
 3. 3. ГрафикАсуулт 3: Биеийн тамирын хичээл ороход хүндрэл гардаг уу? b. Өөр Судалгаанд оролцсон нийт a. Хувцас ангитай цуг 0 0 ордох 0 1 2 1 1 2 1,8 1,6 1,4 a. Хувцас b. Өөр ангитай  1,2 цуг ордох 1 0 0,8 0 0,6 0,4 0,2 0Асуулт 4: Биеийн тамирын хичээлээс ямар нэгэн өвчин эмгэгийн улмаас чөлөөлөгддөг үү? a.Зүрх b.Бөөрний c.Элэгний d.Тархины Судалгаанд оролцсон нийт судасны эмгэг эмгэг гэмтэл 0 1 0 3 1 3 2,5 a.Зүрх судасны 2 b.Бөөрний эмгэг c.Элэгний эмгэг 1,5 d.Тархины гэмтэл 1 0,5 0Асуулт 5: Биеийн тамирын хичээлээр таныг үнэн зөв үнэлэж дүгнэж чаддаг уу? Судалгаанд оролцсон нийт a. Тааруухан b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайн Хуудас 3
 4. 4. График 0 1 1 1 2 2 1,8 1,6 1,4 a. Тааруухан 1,2 b. Дунд зэрэг c. Сайн 1 d. Маш сайн 0,8 0,6 0,4 0,2 0Асуулт 6: 0 Судалгаанд оролцсон нийт 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,9 0,8 0,7 0 0,6 0 0,5 0 0 0,4 0,3 0,2 0,1 0 Хуудас 4
 5. 5. 1 Цахим судалгаа Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ.Овог Баяр Нас 15 сургууль: 14Нэр Марал Хүйс эмэгтэй. Анги: 11аАсуулт 1: Биеийн тамирын хичээлд орох сонирхолтой юу? a. Тийм b. Үгүй c. d. Хариулт aАсуулт 2: Танай анги биеийн тамирын хичээлд хэдэн ангитай цуг ордог вэ? a. 1 b. 2 c.3 d. Хариулт bАсуулт 3: Биеийн тамирын хичээл ороход хүндрэл гардаг уу? a. Хувцас b. Өөр ангитай цуг c.Заалны эрүүлd. ордох ахуй Хариулт cАсуулт 4: Биеийн тамирын хичээлээс ямар нэгэн өвчин эмгэгийн улмаас чөлөөлөгддөг үү? a.Зүрх судасны b.Бөөрний эмгэг c.Элэгний эмгэг d.Тархины гэмтэл Хариулт cАсуулт 5: Биеийн тамирын хичээлээр таныг үнэн зөв үнэлэж дүгнэж чаддаг уу? a. Тааруухан b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайн Хариулт d Хуудас 5
 6. 6. 2 Цахим судалгаа Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ.Овог Дорж Нас 15 сургууль: 14Нэр Алтаа Хүйс эмэгтэй. Анги: 11аАсуулт 1: Биеийн тамирын хичээлд орох сонирхолтой юу? a. Тийм b. Үгүй c. d. Хариулт bАсуулт 2: Танай анги биеийн тамирын хичээлд хэдэн ангитай цуг ордог вэ? a. 1 b. 2 c.3 d. Хариулт cАсуулт 3: Биеийн тамирын хичээл ороход хүндрэл гардаг уу? a. Хувцас b. Өөр ангитай цуг ордох эрүүл d. c.Заалны ахуй Хариулт aАсуулт 4: Биеийн тамирын хичээлээс ямар нэгэн өвчин эмгэгийн улмаас чөлөөлөгддөг үү? a.Зүрх судасныөөрний эмгэг b.Б c.Элэгний эмгэг .Тархины гэмтэл d Хариулт dАсуулт 5: Биеийн тамирын хичээлээр таныг үнэн зөв үнэлэж дүгнэж чаддаг уу? a. Тааруухан Дунд зэрэг . Сайн b. c d. Маш сайнХариулт b Хуудас 6
 7. 7. 3 Цахим судалгаа Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ.Овог Мэндээ Нас 15 сургууль: 14Нэр Нараа Хүйс эмэгтэй. Анги: 11аАсуулт 1: Биеийн тамирын хичээлд орох сонирхолтой юу? a. Тийм b. Үгүй c. d. Хариулт aАсуулт 2: Танай анги биеийн тамирын хичээлд хэдэн ангитай цуг ордог вэ? a. 1 b. 2 c.3 d. Хариулт aАсуулт 3: Биеийн тамирын хичээл ороход хүндрэл гардаг уу? a. Хувцас b. Өөр ангитай цуг ордох эрүүл ахуй c.Заалны d. Хариулт bАсуулт 4: Биеийн тамирын хичээлээс ямар нэгэн өвчин эмгэгийн улмаас чөлөөлөгддөг үү? a.Зүрх судаснырний эмгэг b.Бөө c.Элэгний эмгэгd.Тархины гэмтэл Хариулт aАсуулт 5: Биеийн тамирын хичээлээр таныг үнэн зөв үнэлэж дүгнэж чаддаг уу? a. Тааруухан b. Дунд зэрэгc. Сайн d. Маш сайн Хариулт c Хуудас 7
 8. 8. 4 Цахим судалгааОвог Бат Нас 15 сургууль: 14Нэр Цэцгээ Хүйс эмэгтэй. Анги: 11аАсуулт 1: Биеийн тамирын хичээлд орох сонирхолтой юу? a. Тийм b. Үгүй c. d. Хариулт aАсуулт 2: Танай анги биеийн тамирын хичээлд хэдэн ангитай цуг ордог вэ? a. 1 b. 2 c.3 d. Хариулт cАсуулт 3: Биеийн тамирын хичээл ороход хүндрэл гардаг уу? a. Хувцас b. Өөр ангитай цуг ордох эрүүлd. c.Заалны ахуй Хариулт dАсуулт 4: Биеийн тамирын хичээлээс ямар нэгэн өвчин эмгэгийн улмаас чөлөөлөгддөг үү? a.Зүрх судаснырний эмгэг b.Бөө c.Элэгний эмгэг d.Тархины гэмтэл Хариулт cАсуулт 5: Биеийн тамирын хичээлээр таныг үнэн зөв үнэлэж дүгнэж чаддаг уу? a. Тааруухан b. Дунд зэрэг . Сайн c d. Маш сайнХариулт a Хуудас 8
 9. 9. 5 Цахим судалгаа Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ.Овог Дорж Нас 15 сургууль: 14Нэр Ану Хүйс эмэгтэй. Анги: 11аАсуулт 1: Биеийн тамирын хичээлд орох сонирхолтой юу? a. Тийм b. Үгүй c. d. Хариулт aАсуулт 2: Танай анги биеийн тамирын хичээлд хэдэн ангитай цуг ордог вэ? a. 1 b. 2 c.3 d. Хариулт cАсуулт 3: Биеийн тамирын хичээл ороход хүндрэл гардаг уу? a. Хувцас b. Өөр ангитай цуг ордох эрүүл ахуй c.Заалны d. Хариулт bАсуулт 4: Биеийн тамирын хичээлээс ямар нэгэн өвчин эмгэгийн улмаас чөлөөлөгддөг үү? a.Зүрх судасны өөрний эмгэг b.Б c.Элэгний эмгэгd.Тархины гэмтэл Хариулт cАсуулт 5: Биеийн тамирын хичээлээр таныг үнэн зөв үнэлэж дүгнэж чаддаг уу? a. Таарууханb. Дунд зэрэгc. Сайн d. Маш сайн Хариулт d Хуудас 9

×