Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mitologia romana

276 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Mitologia romana

  1. 1. Mitologia Romana Adrianna Olcina 4 d’eso C
  2. 2. Mater Matuta <ul><li>Era una deessa que personificava l’aurora, però desprès va passar a ser la protectora dels parts. A partir del segle II aC esdevingué protectora dels navegants. També se li atribueix un paper com a deessa de l’agricultura ja que feia madurar les espigues. </li></ul>
  3. 3. Quirí <ul><li>Es un deu d’origen sabí, tot i que hi ha una tradició que el considera d’origen Romà. Era el deu de la protecció, dels camperols i dels pastors. </li></ul><ul><li>El seu festival, organitzat el 17 de febrer s'anomenava Quirinalia i era organitzat pels sacerdots flamines corresponents, els Flamines Quirinales. </li></ul>
  4. 4. Tellus <ul><li>Deessa de la terra fecunda i també considerada com a deessa nupcial. Era representada com a matrona o mare de família asseguda en un tro, amb un plat a la ma dreta i un ceptre a l’esquerre,i un vel subjectat amb una corona d’espigues. </li></ul>

×