Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Els sacrificis corregit

447 views

Published on

Published in: Education, Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Els sacrificis corregit

  1. 1. Els sacrificis Ariadna Gracia Bescós 4ESO,C
  2. 2. Introducció <ul><li>En la religió romana, es feien servir de manera molt habitual els sacrificis, per tal de relacionar-se amb els déus, o també per agrair un vot ja concedit. Dins dels sacrificis podíem trobar diferents varietats: </li></ul>
  3. 3. Libacions <ul><li>Aquests sacrificis eren sense sang, consistien en vessar part del contingut d’una copa després d’haver-la tastada. Normalment la libació solia ser de vi, tot i que si es feia en honor als déus agrícoles, es feia de llet. </li></ul>
  4. 4. Hostia <ul><li>Hostia es referia a l’animal que es sacrificava als déus. Segons el motiu del sacrifici, rebien diferents noms: </li></ul><ul><li>-hòsties honoràries </li></ul><ul><li>-hòsties piaculars </li></ul><ul><li>-hòsties consultòries </li></ul><ul><li>Cada déu tenia el seu animal preferit, com per exemple, Júpiter, el bou blanc. </li></ul>
  5. 5. Suovetaurilia <ul><li>Era un sacrifici que s’oferia a Mart en el qual s’immolaven tres víctimes: un porc, un bou i un brau . Es conduïa en forma de processó als animals al voltant de l’objecte que es volia purificar i després se’ls degollava. </li></ul>
  6. 6. Porca presentanea <ul><li>Era la porca que se sacrificava per purificar una família en què s’hagués produït una mort. El sacrifici s’oferia a Tel·lus i a Ceres, i es feia amb el difunt de cos present. </li></ul>
  7. 7. Sacrificis humans Encara que els romans detestaven aquesta pràctica, hi ha testimonis històrics que per indicacions de llibres sibil·lins, se sap que es practicaven. Un d’ells va ser a l’any 226 aC, en què per conjurar l’amenaça dels gals, van enterrar vives dues parelles, una de gals i l’altre de grecs.

×