Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

El teatre romà

322 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

El teatre romà

  1. 1. El teatre romà Laia Font
  2. 2. <ul><li>Un teatre romà és una construcció típica de l’arquitectura romana que servia per representar espectacles teatrals. </li></ul><ul><li>Alguns exemples són el teatre de Tarragona, molt deteriorat, o el de Mérida. </li></ul>
  3. 3. Estructura <ul><li>Al començament, els teatres eren de fusta i desmuntables perquè les obres eren itinerants però a partir del s. I a. C. a Roma es van començar a construir teatres de pedra segons els models grecs </li></ul><ul><li>Moltes de les característiques eren semblants, però a diferència dels grecs que fusionaven l’arquitectura amb l’entorn i donaven molta importància al paisatge i la natura, als romans no els interessaven les vistes i van construir teatres amb parets perquè la gent es centrés únicament en l’espectacle. </li></ul><ul><li>Tenien forma de semicercle i alguns teatres a vegades tenien petits temples. </li></ul>
  4. 4. Parts <ul><li>Scaena: escenari . </li></ul><ul><li>Scenae frons : front escènic normalment amb un doble ordre de columnes. </li></ul><ul><li>Orchestra : semicercle al davant de l’escenari on seien les autoritats, hi actuava el cor i hi havia un altar en honor al déu Dionis. </li></ul><ul><li>Aditus : passadissos laterals per entrar a l’ orchestra. </li></ul>
  5. 5. <ul><li>Cavea : graderia on seien els espectadors segons el seu rang social. </li></ul><ul><li>Vomitoria : entrades per on s’accedia a la cavea . </li></ul><ul><li>Proscaenium : espai davant l’escena on es representava l’acció dramàtica. </li></ul><ul><li>Porticus post scaenam : pati porticat amb columnes darrere l’escenari. </li></ul>
  6. 6. Representacions <ul><li>Hi havia 3 gèneres: </li></ul><ul><li>Tragèdia : de temes històrics, mitològics o de l’actualitat. Actualment seria com l’òpera, on la dansa, el cant i el decorat tenen un paper molt important. Després de la tragèdia es feia el drama satíric, una peça molt breu. </li></ul><ul><li>Comèdia: representacions on es criticava la societat del moment. </li></ul><ul><li>Mim: era molt important l’expressió corporal ja que no hi havia diàlegs, eren de tema eròtic o cruel i a diferència dels altres gèneres, aquí els papers femenins eren representats per dones. </li></ul>

×