Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Презентація досвіду роботи

63,790 views

Published on

Презентація досвіду роботи

 1. 1. Освіта : вища Спеціальність : учитель початкових класів Педагогічний стаж : 27 років Категорія : вища
 2. 2. Основне - віра в дитину, повага його особистості, бажання допомогти йому в досягненні успіху «Не мыслями надо учить, а учить мыслить» Успішний вчитель Успішний учень
 3. 3. « Початкова школа повинна стати школою мислення , фундаментом творчих здібностей учнів. Дитина повинна бути думаючою, активним здобувачем знань, допитливим шукачем істини, мандрівником у світі пізнання” В.О.Сухомлинський
 4. 4. Завдання сучасного вчителя в умовах впровадження оновленого Держстандарту Модернізувати навчальний процес так, щоб забезпечити його пошуковий та дослідницький характер шляхом упровадження інноваційних технологій і різноманітних форм і методів навчання з метою формування життєвих компетентностей учнів. За цих умов навчальна праця дитини стає активною, цікавою, результативною.
 5. 5. • • • • Основні ідеї сьогодення Навчатися, щоб уміти. Навчатися, щоб діяти. Навчатися, щоб жити разом. Навчатися, щоб бути.
 6. 6. Три шляхи ведуть до знань: шлях роздумів – цей шлях найблагородніший; шлях наслідування – це найлегший; шлях дослідження – найскладніший. Конфуцій Наші найперші дослідження.
 7. 7. Методична проблема : “ Дослідницько-проектна діяльність в початковій школі ”
 8. 8. Реалізація досвіду засобами проекту: МЕТА ПРОЕКТУ: створення умов для саморозвитку та розкриття інтелектуально-творчого потенціалу особистості дитини шляхом вдосконалення її дослідницьких здібностей Очікувані результати : розвиток пізнавальної активності школярів , уміння мислити та робити самостійні висновки, працювати з різними джерелами інформації розширення кругозору дітей, формування ключових компетентностей
 9. 9. Шляхи реалізації : • Створення ситуації вибору і успіху Особистісно орієнтоване навчання Проектні методи ІКТ технології Особистісно Метод орієнтоване дослідження навчання •Організація співпраці учнів • Актуалізація досвіду учнів • Використання рефлексивних методи і прийомів • Використання форм проектних роботи • Залучення дітей та батьків в проектну діяльність • Створення мультимедійних презентацій •Організація дослідницької діяльності учнів
 10. 10. В основі методів проекту і дослідження: • розвиток пізнавальних умінь і навичок учнів; • вміння орієнтуватися в інформаційному просторі та самостійно конструювати свої знання; • критично мислити.
 11. 11. Завдання вчителя щодо дослідницькопроектної діяльності: • спрямувати дослідницьку діяльність дитини не на глобальні проблеми, а на те, що діти можуть побачити й відчути; • розвивати в учнів дослідницькі уміння, спостережливість, уміння висувати гіпотези, узагальнювати, розвивати аналітичне мислення; • створити комфортні умови навчання, за яких учень відчуває власний успіх, свою інтелектуальну досконалість
 12. 12. «Дитина за своєю природою – допитливий дослідник, відкривач світу» Василь Сухомлинський У процесі виконання дослідницького практикуму учні набувають навички дослідницької діяльності.
 13. 13. Дослідницька діяльність - закладає фундамент знань, умінь і навичок активної самостійної роботи учнів.
 14. 14. Проектна діяльність здійснюється за такими аспектами розвитку особистості: • • • • • • емоційним; соціально-моральним; пізнавальним ; художньо-естетичним; мовленнєвим; творчим
 15. 15. •Проекти передбачають стимулювання інтересу учнів, розвивають самостійний характер творчої діяльності, розкривають обдарованість кожного учня, потребують інтегрованих знань та дослідницького пошуку у вирішенні проблеми. • Домінуючим видом діяльності учнів є дослідницька, пошукова, творча, практично-орієнтована.
 16. 16. Учні- активні учасники шкільних проектів . Проект “ З Україною в серці ”
 17. 17. Проект “Подивись, який він гарний, світ в якому ти живеш “
 18. 18. Наше життя можна розглядати як чергування різних проектів. Тож дитині потрібно змалку опановувати їх!
 19. 19. • Використовуючи дослідницько-проектні методи навчання , можна переконатись, що учні краще почали аналізувати, зіставляти, виділяти головне, вміло застосовувати набуті навички на практиці, набули комунікативних навичок. Підвищується інтерес до знань, зростає самоповага. Тому можна сказати – за активними методами навчання – майбутнє. Постійне впровадження їх у практику роботи робить процес навчання значущим, орієнтованим на особистість учня. І дає, врешті-решт, вагомі здобутки.
 20. 20. Результати шкільного моніторингу навчальних досягнень учнів класу
 21. 21. Результати ДПА в 4 класі
 22. 22. Учні брали участь в учнівських конкурсах “ Колосок”, “ Соняшник” , “Кенгуру” і отримали дипломи переможця
 23. 23. Особисті досягнення 1. Проект “ Зелена школа” Всеукраїнський конкурс -огляд “Галерея кімнатних рослин”– 2012-2013 н.р. Грамоти : • І місце , номінація “Кращий проект” • ІІ місце - номінація “ Творчий підхід до роботи ” • Грамота МОН національного екологонатуралістичного центру учнівської молоді
 24. 24. Проект “ Формування громадянина України” (2012 р) призер ( міський рівень) Учасник обласного проблемного семінару “ Формування культури мислення вчителя: від творчого учителя до обдарованого учня ”
 25. 25. Брала участь • Виставка “ Науково-методичний супровід упровадження Держстандарту початкової загальної освіти – творча робота “ Інтегровані комплексні завдання на уроках природознавства, української мови, математики” ”( 2012р.) обласний рівень • “ Творча юнь Донбасу”(2012р.) – обласний рівень • “ Парад квітів біля школи” ( 2013р.) – обласний рівень
 26. 26. • в педагогічних читаннях “ Державний стандарт початкової ланки та нових навчальних програм” ( 2011-2012 н.р) – міський рівень • в міській виставці педагогічний ідей ( 2012р.) – проекти “ З Україною в серці”, “Шлях до безпечного життя” - творча робота “ Формування життєвих компетенцій учнів засобами проектів” ( 2013р.) • Керівник міського методичного об’єднання вчителів перших класів ( з 2011 року) • Участь у роботі дитячої групи “ Шукачі” НТУ (2013-2014 н.р.)
 27. 27. Виставка творчих робіт
 28. 28. Сформовані життєві компетенції – саме ті крила, які надають можливість вільного польоту випускникові в бурному вирі подій життя, а дослідницько-проектна діяльність допомагає йому їх набути.
 29. 29. Дякую за увагу!

×