Presentatie 20110419 Linked In

706 views

Published on

Wetenschappelijk Wetenschappelijk gevalideerd medewerkersonderzoek door Schouten & Nelissen Inzicht

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentatie 20110419 Linked In

 1. 1. Schouten & Nelissen Inzicht Wetenschappelijk gevalideerd Medewerkersonderzoek van inzicht naar resultaat
 2. 2. Over Schouten & Nelissen Inzicht <ul><li>Schouten & Nelissen Inzicht helpt medewerkers en organisaties optimaal te functioneren. We doen dit met behulp van wetenschappelijk gevalideerde medewerkersonderzoeken. Door een goede diagnose van wat er speelt in uw organisatie geven wij u inzicht, aan welke knoppen u moet draaien om uw medewerkers met plezier naar het werk te laten gaan. Immers, bevlogen werknemers zitten goed in hun vel en leveren daardoor meer op voor hun organisatie. </li></ul>
 3. 3. Onderzoek en Implementatie <ul><li>Onderzoek & begeleiding </li></ul><ul><li>Wetenschappelijke basis (UU & EUR) </li></ul><ul><li>Positieve psychologie </li></ul><ul><li>Analyses met praktische inzichten </li></ul><ul><li>Trainingen, Coaching en Opleidingen </li></ul><ul><li>Hoogwaardig advies </li></ul><ul><li>30 jaar ervaring in gedragsverandering </li></ul><ul><li>Didactisch en innovatief sterk </li></ul>Schouten & Nelissen Inzicht Schouten & Nelissen
 4. 4. Onze unieke werkwijze <ul><li>Maatwerk : valide vragenlijsten op basis van uw doel en unieke werkomgeving </li></ul><ul><li>Betrouwbaar: wetenschappelijk ontwikkelde vragenlijsten </li></ul><ul><li>Resultaat centraal: naadloze aansluiting meting en vervolgactie op 3 niveaus </li></ul><ul><li>Individuele feedback: zet mensen in beweging </li></ul>
 5. 5. Waar kunt u ons voor inschakelen? <ul><li>Medewerkertevredenheid </li></ul><ul><li>Medewerkersonderzoek </li></ul><ul><li>Motivatie </li></ul><ul><li>Stress en Burnout </li></ul><ul><li>Verzuim </li></ul><ul><li>Veranderbereidheid </li></ul><ul><li>Bevlogenheid </li></ul><ul><li>Thuiswerken / Het nieuwe werken </li></ul><ul><li>HR-analytics / De invloed van medewerkers op KPI’s </li></ul><ul><li>Duurzame inzetbaarheid /Vergrijzing </li></ul><ul><li>Vitaliteit </li></ul>
 6. 6. Producten <ul><li>Wij bieden u: </li></ul><ul><li>B etrouwbaar inzicht in uw medewerkers, dus een goed uitgangspunt voor uw beleid </li></ul><ul><li>Borging van de onderzoeksresultaten, zodat het onderzoek ook leidt tot beweging en resultaat </li></ul><ul><li>U kiest zelf welke modules u afneemt </li></ul><ul><li>U heeft al een compleet maatwerk onderzoek vanaf € 4.500 euro </li></ul>
 7. 7. Wetenschappelijk gevalideerde vragenlijsten Bakker (2001), Bakker, Demerouti et al. (2003ab, 2004ab, 2005, 2006, 2007, 2008) Demerouti, Bakker, Nachreiner & Schaufeli (2000, 2001)
 8. 8. WEB-model in het kort <ul><li>In elke organisatie zijn potentiële stressoren en energiebronnen aanwezig </li></ul><ul><li>Er zijn twee processen werkzaam: 1. een erosieproces (rood), dat welzijn en gezondheid ondermijnt en 2. een motivatieproces (groen), dat bevlogenheid bevordert. Persoonlijke hulpbronnen spelen een rol in beide processen. Zowel het erosie- als het motivatieproces zijn gerelateerd aan organisatiegedrag en bedrijfsresultaat. </li></ul><ul><li>Energiebronnen en persoonlijke hulpbronnen verminderen de negatieve effecten van werkstressoren. Zij beschermen medewerkers als het ware tegen stress. </li></ul><ul><li>Het motivatieproces werkt als een opwaartse spiraal. Hoe meer bevlogen de persoon, hoe meer steun en positieve feedback. Hierdoor wordt de bevlogenheid in stand gehouden. </li></ul><ul><li>Bevlogenheid en burnout zijn 'besmettelijk' en kan dus overgaan van collega op collega. </li></ul>
 9. 9. Planning en doorlooptijd Afstemming en planning Programmeren en testen Respons overzichten Gezamenlijke duiding en trekken conclusies Advies en ondersteuning Ondersteuning bij implementatie van acties Evaluatie in herhalingsmeting 2012 / 2013 12 weken
 10. 10. Stap 1: De Doelstelling <ul><li>Waarom wilt u inzicht krijgen in uw medewerkers? Wat wilt u bereiken? </li></ul><ul><ul><li>Hogere tevredenheid </li></ul></ul><ul><ul><li>Hogere motivatie </li></ul></ul><ul><ul><li>Lager ziekteverzuim </li></ul></ul><ul><ul><li>Minder verloop </li></ul></ul><ul><ul><li>Maar misschien wilt u wel de effecten van een reorganisatie of een wijziging in het HR-beleid volgen </li></ul></ul><ul><li>Doelstelling helder formuleren middels: </li></ul><ul><ul><li>Adviesgesprek </li></ul></ul><ul><ul><li>Workshops met management </li></ul></ul><ul><ul><li>Prof. Dr. Wilmar Schaufeli </li></ul></ul>
 11. 11. <ul><li>Interviews </li></ul><ul><li>Concept onderzoeksmodel </li></ul><ul><li>Optimalisatie onderzoeksvoorstel door Prof. Dr. Schaufeli </li></ul><ul><li>Afspraken maken over: </li></ul><ul><ul><li>Planning </li></ul></ul><ul><ul><li>Nazorg </li></ul></ul><ul><ul><li>Huisstijl </li></ul></ul><ul><ul><li>Open vragen etc. </li></ul></ul><ul><li>Concept vragenlijst </li></ul><ul><li>Definitieve Vragenlijst </li></ul><ul><li>Start onderzoek </li></ul>Stap 2: Ontwerp WEB-mo nitor
 12. 12. Stap 3: Interne communicatie <ul><li>Interne communicatie </li></ul><ul><ul><ul><li>Waarom gaan we het onderzoek uitvoeren? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Wat levert het op voor de medewerker? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Waarom is het belangrijk dat iedereen mee doet </li></ul></ul></ul><ul><li>Rol leidinggevende </li></ul><ul><li>Draagvlak creëren </li></ul>
 13. 13. Stap 4: Online survey <ul><li>Uitnodiging via persoonlijke link (anoniem of gepersonaliseerd) </li></ul><ul><li>Direct individuele feedback in een online rapport </li></ul><ul><li>Ondersteuning leidinggevende </li></ul><ul><li>Responsoverzichten </li></ul>
 14. 14. Stap 5: Analyse en rapportage <ul><li>Analyse middels statistische technieken </li></ul><ul><li>Tijdens de analysefase </li></ul><ul><ul><li>Ontvangt u direct de tabellenrapportages </li></ul></ul><ul><ul><li>Worden opvallende resultaten telefonisch besproken </li></ul></ul><ul><ul><li>Worden eerdere onderzoeksresultaten verwerkt </li></ul></ul><ul><ul><li>Worden risicogevallen (desgewenst) doorgestuurd naar de bedrijfsarts </li></ul></ul><ul><ul><li>Worden de resultaten besproken met prof. dr. Schaufeli </li></ul></ul>
 15. 15. Stap 6: Prioriteitenanalyse
 16. 16. Stap 7: Actie <ul><li>Presentatie aan leidinggevenden </li></ul><ul><li>Interventies middels principes van Integraal Gezondheidsmanagement (IGM) </li></ul><ul><li>Gratis adviesgesprek met een Schouten & Nelissen adviseur </li></ul>
 17. 17. Stap 8: Evaluatie <ul><li>Evaluatie effect interventies </li></ul><ul><li>Eventueel bijstellen van de doelstellingen </li></ul><ul><li>Herhalingsonderzoek </li></ul><ul><li>De cirkel van gestructureerde organisatieverandering is compleet! </li></ul>
 18. 18. Daarom Schouten & Nelissen Inzicht <ul><li>Gebruiksvriendelijke online applicatie </li></ul><ul><li>Unieke (online) individuele feedback </li></ul><ul><li>Een maatwerktraject dat aansluit op uw organisatie </li></ul><ul><li>Zekerheid van de meest betrouwbare inzichten </li></ul><ul><li>De unieke aanpak is gericht op resultaat voor úw organisatie </li></ul><ul><li>Vergelijking met relevante benchmarks uit onze databases </li></ul>
 19. 19. Referenties
 20. 20. Meer weten? <ul><li>T: 0418 688 581 </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul><ul><li>www.sn.nl/inzicht </li></ul><ul><li>Als u nog vragen heeft, belt of mailt u ons dan gerust. We bespreken graag samen met u de mogelijkheden voor uw organisatie. Dat geldt ook als u: </li></ul><ul><ul><li>Concrete voorbeelden wilt zien vragenlijsten, rapportages of klantcases; </li></ul></ul><ul><ul><li>Een toelichting of presentatie wilt tijdens een vrijblijvende afspraak, of; </li></ul></ul><ul><ul><li>een prijsindicatie wilt ontvangen. </li></ul></ul>

×