Successfully reported this slideshow.

Evolutie Voor Gelovige Tieners

429 views

Published on

Een presentatie die uitlegt aan tieners waarom geloof en evolutie prima samen gaan.
Door Daan van Schalkwijk.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Evolutie Voor Gelovige Tieners

 1. 1. Evolutie en Geloof Vijanden of Vrienden?
 2. 2. Evolutie, wat is dat eigenlijk? <ul><li>Theorie die zegt dat mensen van apen komen? </li></ul><ul><li>Theorie die zegt dat God niet kan bestaan? </li></ul><ul><li>Theorie die zegt dat natuurwetenschappers niet mogen geloven? </li></ul>
 3. 3. Evolutie, wat is dat eigenlijk? <ul><li>Gaat over hoe het leven zich ontwikkelt van eenvoudig naar ingewikkeld </li></ul><ul><li>En over hoe dat kan gebeuren. </li></ul>???
 4. 4. Een voorbeeld: de paashaas <ul><li>wat gebeurt er in het leven van een haas? </li></ul><ul><ul><li>wordt geboren </li></ul></ul><ul><ul><li>gaat eten en groeien </li></ul></ul><ul><ul><li>krijgt kinderen </li></ul></ul><ul><ul><li>sterft </li></ul></ul>
 5. 5. Wat bepaalt of hij geboren wordt? <ul><li>of zijn ouders elkaar ontmoeten en elkaar leuk vinden </li></ul><ul><li>of ze genoeg te eten hebben </li></ul><ul><li>of de geboorte goed gaat </li></ul><ul><li>of zijn moeder niet word opgegeten... </li></ul>
 6. 6. Wat bepaalt of hij doodgaat? <ul><li>of hij genoeg te eten heeft (eieren?) </li></ul><ul><li>of hij wordt opgegeten </li></ul><ul><ul><li>omdat hij opvalt </li></ul></ul><ul><ul><li>omdat hij niet snal genoeg is </li></ul></ul><ul><ul><li>omdat hij pech heeft </li></ul></ul><ul><li>er gebeurt van alles! </li></ul>
 7. 7. Stel je voor dat er een groep hazen is die wonen in de polder
 8. 8. Dit is wat ze noemen 'selectiedruk' <ul><li>Iets in de omgeving zorgt ervoor dat een bepaalde eigenschap voordeel oplevert </li></ul><ul><li>Om </li></ul><ul><ul><li>Te overleven </li></ul></ul><ul><ul><li>Voort te planten </li></ul></ul>
 9. 10. Waar selectie toe kan leiden???
 10. 11. Maar hoe komt die nieuwe eigenschap er? <ul><li>De variatie in het genetisch materiaal is 'toevallig' </li></ul><ul><li>Is dat een ander woord voor God's leiding? </li></ul>
 11. 12. Ontstaan er nieuwe soorten? <ul><li>Wat is een soort? Een menselijke indeling gebaseerd op wat leeft. </li></ul><ul><li>Er ontstaat dus nieuwe variatie die mensen in soorten indelen. </li></ul>
 12. 13. Wat is nou het probleem? <ul><li>Waarom botsen evolutie en geloof soms? </li></ul><ul><li>Evolutionisten zeggen: we hebben God niet nodig! </li></ul><ul><li>Nodig waarvoor? </li></ul><ul><ul><li>Om de ontwikkeling van het leven te verklaren? </li></ul></ul><ul><ul><li>Om de realiteit te kennen? </li></ul></ul>
 13. 14. Wat weten we vanuit het geloof? <ul><li>God is onze Vader, die ons leven leidt </li></ul><ul><ul><li>Dat heet ‘voorzienigheid’ – God wil, of staat toe, dat dingen gebeuren </li></ul></ul><ul><li>Jezus zegt: </li></ul><ul><ul><li>“ Vijf mussen kosten maar twee stuivers, nietwaar? Toch wordt niet één daarvan door God vergeten. Ja, zelfs de haren op jullie hoofd zijn allemaal geteld.” </li></ul></ul><ul><li>God doorziet en leidt de wereld tot op de allerkleinste niveaus </li></ul>
 14. 15. Grootste botsing: de mens <ul><li>Is de mens alleen maar het resultaat van een toevallig proces en selectie uit de omgeving? </li></ul><ul><li>Of is de mens geschapen naar het Beeld van God, en geroepen om God en de andere mensen lief te hebben? </li></ul><ul><li>Optie 1  ‘egoisme’ en atheisme </li></ul><ul><li>Optie 2  liefde en Godsdienst </li></ul>
 15. 16. Genesis <ul><li>Hoe moeten we de ‘zeven dagen’ interpreteren? </li></ul>
 16. 17. Onze eigen ervaring <ul><li>Evolutie probeert ‘de wereld’ te verklaren </li></ul><ul><li>Maar wij ervaren in ons leven nog méér: </li></ul><ul><ul><li>We kunnen met God spreken </li></ul></ul><ul><ul><li>We hebben een geweten die ons zegt wat goed en slecht is </li></ul></ul><ul><ul><li>We houden van elkaar </li></ul></ul><ul><li>Met alléén evolutie kom je er niet </li></ul>
 17. 18. Conclusie <ul><li>Evolutie is een theorie die ons helpt te begrijpen hoe het leven zich ontwikkelt: </li></ul><ul><ul><li>Van eenvoudig naar ingewikkeld </li></ul></ul><ul><li>Evolutie en geloof zijn alleen maar vijanden als een evolutiebioloog zegt dat God niet nodig is. </li></ul><ul><li>Maar God leidt de hele wereld, ook de evolutie. </li></ul><ul><li>Daarom mogen we ons verstand gebruiken om te begrijpen, en ons hart om van God en de anderen te houden! </li></ul>

×