Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Modelos juridicos y gestión de los hospitales en Europa: ¿Podemos aprender?

1,509 views

Published on

Joan Barrubés, director de Antares Consulting y profesor de ESADE. Conferencia realizada en el marco de la celebración de la II Jornada sobre Modelos de Gestión de los Hospitales de la Red Pública, organizada por la Societat Catalana de Gestió Sanitària y la Sociedad Española de Directivos de la Salud. 14 de diciembre de 2018, Barcelona.

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

Modelos juridicos y gestión de los hospitales en Europa: ¿Podemos aprender?

 1. 1. Models jurídics i de gestió dels hospitals a Europa Ampliant el gap? Joan Barrubés Soci director Antares Consulting Professor associat ESADE
 2. 2. 2 1 Mites, àngels i dimonis Índex
 3. 3. Mite: la propietat i els resultats 3 • Análisis de 230 hospitales del SNS de 17 CC.AA. (2010-2012) • Personalidad jurídica favorece eficiencia • Concesiones sanitarias, empresas públicas sanitarias, centros privados y consorcios mayor eficiencia técnica • Eficiencia técnica se relaciona con marco de regulación de los hospitales (estatuto marco, falta personalidad jurídica)
 4. 4. Mite: la propietat i els resultats 4 • Hospitales GDA («Gestión Directa Administrativa») - Resultados iguales o superiores: mortalidad, readmisiones, complicaciones • Hospitales OFG («Otras Formas de Gestión») - Fundaciones, empresas públicas, concesiones, PFI, PPP… - Mejor eficiencia funcional: gestión camas, cirugía sin ingreso - Mejores resultados económicos (coste de la producción) y de productividad
 5. 5. 5
 6. 6. El mite de la correlació entre propietat privada i els resultats 6 La gestió privada aporta millors resultats que la gestió pública La personalitat jurídica condiciona la capacitat de gestió per obtenir millors resultats
 7. 7. La relació entre models jurídics i resultats 7 Capacitat de gestió Model jurídic Resultats organizatius
 8. 8. Quins resultats? 8
 9. 9. Àngels i dimonis 9 L'eficiència econòmica és un imperatiu moral Control i supervisió directa
 10. 10. Àngels i dimonis (2) 10
 11. 11. 11 2 Models europeus Índex
 12. 12. 4 grans models jurídics a Europa... 12 21 3 4 Hospital públic tradicional, de gestió directa des de l’àmbit polític Hospital públic amb personalitat jurídica, amb diversos graus d’autonomia de gestió Hospital de propietat privada sense ànim de lucre, sovint d’origen religiós o fundacions d’àmbit comunitari Hospital de propietat privada amb ànim de lucre
 13. 13. ...que es poden analitzar en 4 dimensions: 13 Estructura  Propietat i forma jurídica  Model de relacions laborals  Capacitat de decisió sobre missió i cartera de serveis Govern o Òrgan de govern (elecció i composició) o Participació de ciutadans i pacients o Obligacions de reporting i transparència Finances  Actius en propietat  Capacitat endeutament  Inversió en capital  Retenció de resultats Gestió o Equipo directiu (elecció i composició) o Participació professionals sanitaris. o Autonomia decisions de gestió, interferència política
 14. 14. A on mirem? 14
 15. 15. Tendències del model d’hospital públic a Europa 15 Estructura El model majoritari és propietat de la regió o el municipi, amb personalitat jurídica pròpia. Tendència a personal assalariat, amb capacitat de modificar/negociar les condicions de treball. Limitada capacitat de decisió sobre la seva missió, les ubicacions de l’hospital i la seva mida, així com de la cartera de serveis.
 16. 16. Tendències del model d’hospital públic a Europa 16 Govern Existeix òrgan de govern escollit per la propietat pública: regió i/municipis. Composició mixta: representants, professionals, pacients, públic (pesos relatius variables). Tendència a regular la composició i forma d’elecció. Tendència a la professionalització. Participació de pacients i ciutadans variables: membres de l’òrgan de govern, sense presencia a l’òrgan de govern però sessions obertes, o sense participació.
 17. 17. Tendències del model d’hospital públic a Europa 17 Finances Capacitat per gestionar els actius de l’hospital, sovint en propietat de la societat. Capacitat endeutament, en alguns casos amb cert límits que han de ser autoritzats per l’autoritat sanitària. Capacitat d’inversió en capital, amb recursos propis (el sistema de pagament d’activitat inclou el cost del capital) per l’equipament i tecnologia. Finançament mix o propi de la infraestructura. Retenció de resultats positius i responsables del dèficit generat (mecanismes d’intervenció en dèficits successius per evitar fallida)
 18. 18. Tendències del model d’hospital públic a Europa 18 Gestió Equips de direcció nominats amb criteris professionals, normalment en processo regulats. Equips directiu amb tendència a disposar d’autonomia de decisions (assignació de recursos, prioritats, etc..) ì responsables de les seves decisions (relativament lliures d'interferències polítiques). Participació dels professionals sanitaris en els òrgans de direcció de l’hospital. Organització clínica mes o menys descentralitzada, amb resultats variables (poc satisfactoris?)
 19. 19. Mentrestant a Madrid... 19 Junta de Govern, com a òrgan col·legiat on el gerent rendeix comptes Composició per representants del SERMAS, Ajuntaments y vocals externs. Professionalització de la funció directiva: selecció per Junta de Govern amb un procediment reglat i contracte de 5 anys. Les Juntes Técnica Assistencials veuen enfortit el seu paper, entre altres coses són les encarregades de seleccionar els vocals externs de les Juntes de Govern L’Atenció Primària també amb òrgans de govern similars als hospitals
 20. 20. 20 3 Reflexions finals Índex
 21. 21. Sembla que anem en direcció contraria... 21
 22. 22. ...limitant la capacitat de gestió dels hospitals públics 22 21 3 4 Hospital públic tradicional, de gestió directa des de l’àmbit polític Hospital públic amb personalitat jurídica, amb diversos graus d’autonomia de gestió Hospital de propietat privada sense ànim de lucre, sovint d’origen religiós o fundacions d’àmbit comunitari Hospital de propietat privada amb ànim de lucre Europa: donar capacitat de gestió a l’hospital públic Catalunya: limitar l’autonomia de gestió dels hospitals públics amb personalitat jurídica pròpia per assimilar-los als hospitals de gestió política directa
 23. 23. I no és per falta d’instruments jurídics pels hospitals: Models jurídics Consorci públic Consorci Hospitalari de Vic Consorci Sanitari de Terrassa Consorci Corporació Sanitaria Pau Taulí, de Sabadell Organisme autònom Fundacions privades de recerca Escuela Andaluza de Salud Pública Empresa pública societària Hospital Costa del Sol Banc de Sang i TeixitsFundación Hospital Alcorcón Fundación Hospital Manacor 023 Fundació Pública Sanitaria Fundación Privada de iniciativa Pública
 24. 24. Alguns situacions poc raonables 24 Parlar d’instituts de gestió clínica en hospitals públics sense autonomia de gestió. Que els actius dels hospitals públics segueixin a la Tresoreria General de la Seguretat Social. Pretendre influir en els resultats...amb eines de gestió limitades. Creure que és més fàcil privatitzar un hospital que millorar-ne la gestió pública.
 25. 25. Alguns situacions poc raonables (2) 25 Firmar el contracte programa a la tardor i esperar resultats de la gestió ... Sistemes de pagament i regles de joc diferents per actors en el mateix sector d’activitat
 26. 26. Millor govern, millor gestió, millor lideratge clínic per obtenir millors resultats en salut sostenibles i sostinguts 26
 27. 27. Moltes gràcies per la seva atenció Joan Barrubés jbarrubes@antares-consulting.com Joan.barrubes@esade.edu

×