Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Google Analytics

2,081 views

Published on

Published in: Business, Technology

Google Analytics

 1. 1. ככלי למדידת קמפיינים
 2. 2. תוכן עניינים <ul><li>מספר עובדות על Goolge Analytics </li></ul><ul><li>סקירת כלים לניהול קמפיין : </li></ul><ul><ul><li>הגדרת פרופיל </li></ul></ul><ul><ul><li>הגדרת פילטרים </li></ul></ul><ul><ul><li>דוחות של קמפיין שיווקי </li></ul></ul><ul><li>סיכום </li></ul>
 3. 3. מבוא <ul><li>Google Analytics הינה מערכת סטטיסטיקה המיועדת לקבל החלטות עסקיות על מנת לשפר את ביצוע האתר . </li></ul><ul><li>המערכת מבוססת על JS אשר בכל עליית עמוד בו קיים אותו קוד יוצר פנייה לשרת Google ויוצר Pageview </li></ul><ul><li>הנתונים נאגרים ולאחר 4 שעות מעובדים ליצירת הנתונים הדרושים לדוחות כפי שמוגדרים באותו רגע – לא ניתן לשנות את דרך האיסוף בדיעבד או לבצע חתכים מסוימים בדיעבד . </li></ul>
 4. 4. בניית קמפיין שיווקי 1. שימוש ב Google Adwords 2. שימוש בדיוור 3. שימוש בבאנרים 4. שימוש במודעות טקסט
 5. 5. כלים שימושיים לניתוח קמפיין שיווקי <ul><li>בניית פרופיל במערכת </li></ul><ul><li>יצירת פילטרים </li></ul><ul><li>ניתוח דוחות של הקמפיין </li></ul>
 6. 6. הגדרת פרופילים <ul><li>החל ממאי 2007 גוגל מאפשרת ליצור תחת חשבון משתמש אחד עד 50 פרופילים שונים לאתר . </li></ul><ul><li>מהו פרופיל </li></ul><ul><li>פרופיל האתר הוא אוסף של חוקים שמגדירים את הדוחות אותם ניתן לראות עבור אתר ספציפי . </li></ul>
 7. 7. הגדרת פרופילים <ul><li>מתי נשתמש בפרופילים </li></ul><ul><li>ניהול תתי אתרים ( subdomains ) </li></ul><ul><li>יצירת דוחות על נגזרות של האתר ( אזורים מסוימים , </li></ul><ul><li>קמפיינים מסוימים , הגדרת יעדים שונים וכד ') </li></ul><ul><li>ניהול הרשאות גישה / צפייה בדוחות . </li></ul>
 8. 8. הגדרת פרופילים רשימת הגדרות יעדים לאתר : מאפשר הגדרת עד 4 יעדים . צפייה בהגדרות הפרופיל
 9. 9. הגדרת פרופילים רשימת פילטרים המוגדרים לאתר רשימת הרשאות לפרופיל הנוכחי .
 10. 10. שימוש בפילטרים <ul><li>Goolge Analytics מאפשר איסוף והצגת מספר רב של נתונים סטטיסטים הקשורים לאתר , מידע זה אינו מעובד וקשה מאוד לניתוח , עיבוד והסקת מסקנות חשובות לגבי המשך תפעול האתר . </li></ul><ul><li>שימוש בפילטרים מיועד להקל על המשתמש לראות את המידע שיכול לעניין אותו ולאפשר לו שימוש נוח יותר ועיבוד קל יותר של הנתונים . </li></ul>
 11. 11. שימוש בפילטרים <ul><li>מתי נשתמש בפילטרים </li></ul><ul><li>נטרול כניסות מדומיין מסוים או על פי פרמטר מסוים </li></ul><ul><li>נטרול כניסות מכתובת IP מסוימת </li></ul><ul><li>צפייה בסטטיסטיקה על אזורים ספציפיים באתר </li></ul>
 12. 12. סוגי פילטרים סוג פילטר תיאור דוגמא Exclude פילטרים אלה מאפשרים סינון או מיקוד לפלחים מסוימים מהמבקרים לפי צרכי ומאפייני האתר . נטרול ספירת מבקרים שנכנסו מכתובת IP מסוימת Include צפייה בסטטיסטיקות של מבקרים שהגיעו מ URL מסוים באתר . לדוגמא מעמודי נחיתה ... Search and replace: פילטר זה מאפשר חיפוש אחר מידע מסוים והחלפתו במידע אחר . צפייה בסטטיסטיקות של מבקרים בעמוד מוצר , כאשר אנחנו נחליף את מספר הקטגוריה ב URL בשם המוצר עצמו .
 13. 13. הגדרת פילטרים <ul><li>כיצד מתבצעת הגדרת פילטר בפועל : </li></ul>הוספת פילטר חדש חיפוש ברשימת פילטרים קיימים אפשרות למחיקה ועריכה סוג פילטר שם פילטר
 14. 14. דוחות על קמפיינים שיווקים <ul><li>דוחות של קמפיינים שיווקיים מאפשרים לאסוף ולנתח מידע אודות הביצועים של מספר קמפיינים , כגון : </li></ul><ul><ul><li>AdWords </li></ul></ul><ul><ul><li>דיוור ללקוחות </li></ul></ul><ul><ul><li>Banners </li></ul></ul><ul><ul><li>מודעות טקסט </li></ul></ul><ul><ul><li>וכו '... </li></ul></ul><ul><ul><li>מידע זה יעזור בהבנה של איזה קמפיין ואיזו מדיה יעילה יותר וכדאי להשקיע בה את המשאבים . </li></ul></ul>
 15. 15. תהליך בניית קמפיין למעקב דרך Google Analytics מודעת טסט ארוכה עמוד פנימי יצירת קמפיין ( קיץ 08) מקור 3 ( ערוץ הספורט ) מקור 2 ( Walla ) מקור 1 ( Ynet ) מקור הקמפיין סוג מדיה תוכן שם הקמפיין באנר עמוד הבית באנר עמוד פנימי מודעת טקס קצרה עמוד בית מודעות טקסט באנרים תוכן
 16. 16. תהליך בניית קמפיין למעקב דרך Google Analytics <ul><li>בניית לינקים עבור כל אחד מסוגי קמפיינים : </li></ul>מקור הקמפיין סוג מדיה מילות מפתח תוכן שם הקמפיין
 17. 17. תהליך בניית קמפיין למעקב דרך Google Analytics <ul><li>קמפיין מודעות טקסט </li></ul>
 18. 18. תהליך בניית קמפיין למעקב דרך Google Analytics <ul><li>קמפיין באנר : </li></ul>
 19. 19. תהליך בניית קמפיין למעקב דרך Google Analytics <ul><li>קמפיין דיוור : </li></ul>
 20. 20. <ul><li>צפייה בדוחות לפי חיתוך של סגמנט המקור </li></ul>צפייה בדוחות קמפיינים בחירת סגמנט
 21. 21. צפייה בדוחות קמפיינים <ul><li>צפייה בדוחות לפי חיתוך של סגמנט המדיה </li></ul>בחירת סגמנט
 22. 22. <ul><li>צפייה בדוחות לפי חיתוך של סגמנט תוכן מודעת </li></ul>צפייה בדוחות קמפיינים בחירת סגמנט
 23. 23. סיכום ...

×