Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bedrijfspresentatie Seeder De Boer

588 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Bedrijfspresentatie Seeder De Boer

 1. 1. Inzicht laat mens en organisatie groeien
 2. 2. Inzicht laat mens en organisatie groeienDoor inzicht ontstaat richting en ruimte. Ruimte om oppersoonlijk en organisatorisch vlak te werken aanontwikkeling en groei. Dat is onze visie en ons werk.Als organisatieadviesbureau zien wij het als ons vak u tehelpen met het krijgen van het juiste inzicht op het juistemoment om de gewenste verandering te realiseren. In eenhecht samenspel van partners, adviseurs, YoungProfessionals en zelfstandige professionals weten we decomplexe veranderingen bij onze klanten tot een goedeinde te brengen.Deze presentatie geeft u een beeld van wat wij doen, wiewij zijn en voor wie wij werken. Wij gaan hierover graagmet u in gesprek.Pagina 2
 3. 3. Inhoudsopgave• Wat we doen pagina 4• Voor wie we werken pagina 9• Wie we zijn pagina 13• Onze Young Professionals pagina 20• Wat ons bezig houdt pagina 24• Hoe we te bereiken zijn pagina 27Pagina 3
 4. 4. Wat we doenPagina 4
 5. 5. In de praktijk brengen van strategieOrganisaties krijgen continu te maken met nieuwe eisen Strategiedie de omgeving stelt. Zij zijn genoodzaakt zichvoortdurend aan te passen en tegelijkertijd te investeren inde bestaande kernkwaliteiten. Om op de goede weg teblijven is een heldere strategie en effectief leiderschapnoodzakelijk. OmgevingIn dit ontwikkelingsproces is het soms lastig keuzes temaken. Wat te doen om onze waarde te vergroten? En opwelk moment? Vaak is het operationaliseren van destrategische keuzes nog lastiger. En dan hebben we hetnog niet eens over het realiseren van veranderingen in deorganisatie als gevolg van de gemaakte keuzes. OrganisatieWat doen wij? Wij kunnen u helpen met het concretiserenvan uw strategie. Samen met u werken we aan hetontwikkelen en versterken van uw organisatie. Onzekernkwaliteiten in dit proces?• We hebben ervaring met veranderen Leiderschap• We zijn in staat abstracties te concretiseren• We zien de samenhang der dingen• We helpen u te besluiten en te bewegen• We maken veranderingen afDiensten & AanpakPagina 5
 6. 6. Inzicht op verschillende niveaus ToekomstEr is een veelheid aan ingrediënten nodig om inzicht teverkrijgen. Ervaring, vakmanschap, maatwerk ensamenwerking zijn hierbij essentieel.Inzicht kan betrekking hebben op vele niveaus. Bij het Nuuitvoeren van onze opdrachten hanteren we primair devolgende invalshoeken:• De organisatie in haar omgeving• De organisatie als een geïntegreerd systeem Mens• De organisatie in de tijd bezienDeze invalshoeken hebben betrekking op een individuelewerknemer, een team, een afdeling of de geheleorganisatie. Proces TechnologieInzicht ontstaat op vele manieren. Door een goede Organisatieanalyse van de organisatie. Door samen na te denkenover toekomstscenario’s. Door het beoordelen van dekwaliteit van een systeem. Door een team de effecten van Omgevinghun gedrag te tonen. Door complexe besluitvormings- Verledenvraagstukken te reduceren tot de kernvraag.Diensten & AanpakPagina 6
 7. 7. Resultaat door adviseren, begeleiden en managenAdviseren, begeleiden en managen is een belangrijke drie-eenheid in onze opdrachten. Afhankelijk van de vraag en desituatie spelen we met deze invalshoeken om tot inzicht en resultaat te komen. Adviseren Begeleiden Managen• ‘Adviseren’ is gericht op de inhoud van • ‘Begeleiden’ richt zich op de mens. Een • ‘Managen’ maakt dat de organisatie in veranderen. Veranderingen raken vaak verandering kan overzichtelijk zijn of een staat wordt gesteld de beoogde resultaten diverse gebieden, zoals producten en echte transformatie betekenen. Het is van ook daadwerkelijk te realiseren. Ook diensten, processen en mensen, de groot belang de veranderstrategie te basale punten als dingen afmaken, op tijd informatiehuishouding en het kiezen die past bij het vraagstuk en het leveren en volhouden tot aan de systeemlandschap. Het is cruciaal om de vermogen van de organisatie. eindstreep zijn niet te onderschatten impact op al deze gebieden in onderlinge elementen van deze invalshoek. samenhang te bepalen.Om tot het gewenste resultaat te komen, hebben wij naast onze eigen adviseurs en Young Professionals, een uitgebreidnetwerk van zelfstandige interim managers.• Onze adviseurs brengen hun expertise en ervaring in op specifieke inhoudelijke terreinen en bijvoorbeeld bij het definiëren van de veranderstrategie- en aanpak.• Onze Young Professionals zijn allen zeer getalenteerde universiteitsverlaters die een ontwikkelingsprogramma van twee jaar volgen waarin zij opgeleid worden tot organisatieadviseur en intensief begeleid worden door SeederDeBoer. Young Professionals worden ingezet op uitdagende projecten waarin ze redelijk zelfstandig kunnen werken.• Voor de tijdelijke vervulling van managementposities beschikken wij over een netwerk van zelfstandig gevestigde interim managers op het gebied van onder meer ICT, Finance & Control, HR en Project- & Programmamanagement in de profit, non profit en gezondheidszorg. Onze interim managers hebben stevige, actuele kennis van de materie en veelal een veranderkundig profiel. Richting uitzetten, aanpakken en verbeteren, daar draait het om.Diensten & AanpakPagina 7
 8. 8. ProjectomschrijvingenOnze voornaamste opdrachtgevers zijn CIO en CFO. We zijn binnen verschillende markten actief. Onze focus ligt op een tweetal segmenten:de financiële markt en de gezondheidszorg.Gezondheidszorg Financiële sector• Opzetten van een Servicebedrijf bij het UMC St. Radboud waarin • Verhogen van de verkoopeffectiviteit voor de particuliere markt alle ondersteunende diensten zijn ondergebracht; van Rabobank;• Invoering van een nieuwe interne verrekensystematiek bij het • Beoordelen van de kwaliteit van dienstverlening door een UMC St. Radboud; uitbestedingspartner van Obvion;• Implementatie van een nieuwe ERP systeem ter ondersteuning • Haalbaarheidsstudie naar het samenvoegen van wereldwijde van een aantal cruciale bedrijfsprocessen (Inkoop, backoffices van Rabobank International; Goederenlogistiek, Personeel & Organisatie en Financiën & • Impactstudie naar de integratie van de finance policies & Control) bij het Amphia Ziekenhuis en het Slingeland Ziekenhuis. reporting van ABN AMRO en Fortis Bank Nederland.• Verbeteren van de grip op de EPD ontwikkelingen bij het • Programmamanagement voor de wereldwijde implementatie van Gelderse Vallei Ziekenhuis; Solvency II bij Aegon• Ontwikkelen van Informatiebeleidsplan bij GGZ Oost Brabant; • Inventarisatie en herontwerp van de besturingsinstrumenten voor• Herinrichten van de financiële functie, herontwerp van besturings- Finance, Controlling, Acounting, Risk Management, Compliance model en financiële processen bij Pieter van Foreest; enTreasury voor het APG concern.• Begeleiden van een fusie tussen drie stichtingen die diensten leveren in de intra- en extramurale zorg;CFO CIO• Herinrichten financiële functie Corus vanwege fusie met Tata • Vormen van nieuwe gezamenlijke organisatie voor informatie- Steel; uitwisseling voor havenbedrijven Rotterdam en Amsterdam• Introduceren waardemanagement en optimaliseren • Implementeren van SAP voor de bedrijfsprocessen van managementaccounting bij Nationale Nederlanden; CoopCodis en het Amphia Ziekenhuis.• Adviseren over een op risico gebaseerd besturingsmodel voor • Adviseren van het management van APG over de herinrichting ABN AMRO Hypothekengroep. van de IT-functie• Ontwerpen en inrichten van de interne verrekensystematiek in • Verhogen van de effectiviteit van Informatiemanagement bij de verband met de integratie van Fortis en ABN AMRO Bank. Raad voor de Rechtspraak • Ondersteunen bij het opstellen van een informatiebeleidsplan voor de GGZ Oost-Brabant.Diensten & AanpakPagina 8
 9. 9. Voor wie we werkenPagina 9
 10. 10. Onze klantenFinanciële sectorGezondheidszorgOverige marktenKlantenPagina 10
 11. 11. Onze opdrachtgeversOnze klant is geen abstract begrip. De klant is een mens Marcel Zuidam, CFO van ABN AMRO Hypothekenvoor wie en met wie we werken. Groep over de ondersteuning van SeederDeBoer bij het ontwikkelen van een risicogebaseerdWe vinden het belangrijk dat onze klant de gewenste besturingsmodel.resultaten boekt en dat de klant zichzelf kan ontwikkelen ‘Zij zijn erkende specialisten op het gebied vanin het proces van de opdracht. Finance en Risk Management in de financiële sector.’We werken graag met opdrachtgevers die gekenmerkt Fred Bosch, Algemeen Directeur van CoopCodis,worden door passie, openheid en durf. Opdrachtgevers over de ondersteuning van SeederDeBoer bij dedie de goede dingen willen doen voor de eigen opzet van een nieuwe ICT-infrastructuur.organisatie. Meewerken aan een eenzijdig politiek belang ‘Zij zijn zeer betrokken, brengen zaken terug naaris niet onze stijl. de essentie en stropen zelf ook echt de mouwen op.’We werken in organisaties met een hoge complexiteit. Dit Aernout van Citters, Finance Controller Tatabetekent niet per definitie groot. Ook de diversiteit van Steel (Corus), over de ondersteuning vanactiviteiten, de dynamiek in de omgeving en de omvang SeederDeBoer bij diverse finance projecten.van de toekomstige uitdagingen spelen hier een rol in. ‘Zij weten kennis van Corus te combineren met nieuwe inzichten en een continue stroom vanOp de rechterzijde van deze pagina vindt u een aantal van nieuwe ervaringen bij andere bedrijven.”onze opdrachtgevers. Jean-Pierre van Lieshout, Controller binnen ING, over de ondersteuning van SeederDeBoer bij deEen uitgebreide toelichting van klantcases en meer implementatie van een accounting systeem.uitspraken van onze klanten zijn te vinden op: “Zij weten een project strak te managen met eenhttp://www.seederdeboer.nl/klanten/ helder overzicht van taken en verantwoordelijkheden”KlantenPagina 11
 12. 12. SeizoensbijeenkomstenWe hechten veel waarde aan onze relaties. Speciaal voor Lentebijeenkomstons netwerk organiseren we daarom een Lente- en een ‘Organiseren met menselijke maat’ was het thema van deZomerbijeenkomst. Lentebijeenkomst 2010. Vanuit drie verschillende invalshoeken hebben we een breed inhoudelijk enDe actuele data van de bijeenkomsten vindt u op inspirerend thema aangesneden: vanuit de klant, dewww.seizoensbijeenkomsten.nl. Ook vindt u daar het medewerkers en het perspectief van de ondernemer. Delaatste nieuws, de specifieke invulling van de belangrijkste conclusies van deze dag:Seizoensbijeenkomsten, het aanmeldformulier en de • Houd dingen begrijpelijk en overzichtelijk voor jesfeerverslagen van de afgelopen bijeenkomsten. klanten en maak het contact persoonlijk. • Medewerkers zijn het meest waardevol voor de organisatie wanneer ze herkend en erkend worden. • Doe wat je hart je ingeeft, wees jezelf en handel vanuit je ziel. Zomerbijeenkomst Samen steken we veel energie in het oplossen van complexe problemen, werken we toe naar belangrijke deadlines en voeren we de regie over fundamentele veranderingen. Rust, plezier en ontspanning is belangrijk om een topprestatie te kunnen leveren op de momenten die er toe doen. Dit bieden we u tijdens onze jaarlijkse Zomerbijeenkomst.KlantenPagina 12
 13. 13. Wie we zijnPagina 13
 14. 14. GrondbeginselenOnze grondbeginselen vormen de basis voor ons werk. Dit is hoe we in het leven staan en hoe we ons werk doen.Bovenal hebben we de overtuiging dat onze inzet tot resultaat moet leiden, anders zijn we niet op onze plaats. We zijn op zoek naar de essentie. De We denken vrij. We komen op basis van essentie van de vraag is de basis voor het onze kennis en ervaring tot echte in gang zetten van een blijvende oplossingen. We durven waar nodig met verandering. frisse ideeën en denkrichtingen te komen: dat creëert ruimte voor groei. Dit kunnen We zetten mensen centraal. Mensen met we omdat we onafhankelijk zijn. zelfinzicht durven op eigen kracht en intuïtie te varen en hebben gezonde zin in We doen. Praten en schrijven alleen, daar verandering met perspectief. Zij zijn het die geloven we niet in. We weten uit ervaring een organisatie echt vooruit brengen. dat niet alles van tevoren valt te bedenken. Al doende sturen we bij en blijven we We staan voor ons vak. We worden inzicht creëren en er naar handelen. gedreven door inhoud en liefde voor het adviesvak. Vanuit een hoge mate van We zijn integer. Ons doen en laten is intrinsieke motivatie en betrokkenheid bij gebaseerd op eerlijkheid, oprechtheid en onze opdrachtgevers, blijven wij onszelf betrouwbaarheid. Vanuit een groot ontwikkelen. verantwoordelijkheidsbesef geven we inzicht en richting.OrganisatiePagina 14
 15. 15. Inspirerend inzicht door inspirerende mensenWe geloven sterk in de kracht van iedere individuele Marktprofessional en van het collectief. Daarom zijn we alsmaatschap georganiseerd.In een hecht samenspel van partners, adviseurs, youngprofessionals en zelfstandige professionals weten we decomplexe veranderingen bij onze klanten tot een goedeinde te brengen. Onze Raad van Advies heeft eenbelangrijke uitdagende en toetsende rol in de ontwikkelingvan ons bedrijf.Oktober 2005 was de start van SeederDeBoer, met deambitie ‘Wereldberoemd in Nederland’ te worden. Wevonden dat het tijd was voor een verfrissend en gedegenbureau voor organisatieadvies en interim-management. Partners AdviseursWe zijn met circa 50 mensen actief in de markt. Het is onsdoel door te groeien naar ongeveer 50 adviseurs, 20 Interim professionalsyoung professionals en 30 zelfstandigen in 2015 waarmeewe werken aan complexe veranderingen voor onzeklanten. De groei is geen doel op zich. Groei in omvang is Raad van Adviesechter wel van groot belang om continuïteit te bieden enons te blijven ontwikkelen in ons vak.OrganisatiePagina 15
 16. 16. PartnersSeederDeBoer is een maatschap met zes partners. Iedere Albert Visscherpartner heeft een belangrijke rol in het leveren van Zonder wrijving geen glans.’kwaliteit naar onze klanten en het ontwikkelen van onzeeigen mensen. Het meester-gezel principe zit diep in onzegenen. Guido KilsdonkDiversiteit is een groot goed in ons bedrijf. Verschillende Door hoofd- van bijzaken te onderscheidenstijlen, verschillende achtergronden, verschillende gezamenlijk snel tot de essentie komen.leeftijden. Verschillen waar we veel waarde aan hechten.Het levert een belangrijke positieve bijdrage aan onze Jurgen Schutontwikkeling en aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Op zoek naar de intenties en de ruimte om te bewegen.Iedere partner is intensief betrokken bij alle facetten vanhet werk. Het uitvoeren van opdrachten, inhoud geven aan Pieter de Boerproductontwikkeling, het ontwikkelen van onze mensen en Zonder de 1% visie is de 99% transpiratiecontinu in gesprek met klanten. Met beide benen vol in de zinloos.praktijk, dat is wat we leuk vinden.Rechts op deze pagina vindt u de partners van René SeederSeederDeBoer met hun persoonlijke motto. Werk en leef in harmonie met je omgeving, maar een enkele disharmonie kan zeer effectief zijn. Rob Koppen ‘Vrijheid in verbondenheid.’OrganisatiePagina 16
 17. 17. AdviseursUw mensen en onze mensen werken samen om vragenscherp te krijgen, antwoorden te vinden en nieuwerichtingen in te slaan.Dit doen wij allen vanuit de grondbeginselen vanSeederDeBoer; mensgerichtheid, vakmanschap,vrijdenken, integriteit, doen en de essentie zoeken. Het zitin ons bloed.Ontwikkelen en leren staat centraal in ons bedrijf. Iedereadviseur of young professional van jong tot oud kent eeneigen ontwikkelpad en een eigen mentor. Meerdere kerenper jaar hebben we met het gehele bedrijf een training omvan en met elkaar te leren.De inhoudelijke achtergrond is zeer divers. Onze mensenhebben een brede basisopleiding; van economie,bestuurskunde, psychologie tot wiskunde. Veelalaangevuld met postdoctorale opleidingen of andere ‘Betrokken en bevlogen tot resultaatlangdurige programma’s. ‘Verwondering is het begin van het inzicht, nieuwsgierigheid is het begin van de oplossing.’We zijn allen mensen met scherpe kanten en een echteigen karakter. Dit uit zich onder andere in de individuele ‘Andere wegen verleggen je grenzen.’motto’s, waarvan u hier enkele ziet. Zonder visie geen vooruitgang, zonder draagvlak geen resultaatOrganisatiePagina 17
 18. 18. Interim professionalsOm op ieder moment te kunnen leveren wat er gevraagd Carolijn Hawinkelswordt, hebben we naast onze eigen adviseurs een ‘Kennis en kwaliteit staan hoog op hunuitgebreid netwerk van zelfstandige interim professionals. prioriteitenlijst, zeker. Maar op het menselijke vlak zijn ze juist helemaal niet de stereotiepeWe kennen bij SeederDeBoer een grote diversiteit aan consultants. Ze hebben veel aandacht voor mijzelfstandige professionals, van strategisch tot operationeel als individu, zijn zorgzaam en sensitief.’georiënteerd, van algemene managers tot specialisten.We hebben inmiddels meer dan 500 zelfstandigen Erwin Lutegeselecteerd en opgenomen in ons bestand. We kennen ‘Zij weten als geen ander dat het niet altijd alleenhun persoonlijke en professionele kwaliteiten. om de inhoud gaat, maar ook om het acteren in een ‘politieke’ omgeving. Het is heel fijn om jouw ervaringen in de opdracht daaraan te kunnenVier van de zelfstandige professionals waarmee we spiegelen.’samenwerken staan hier genoemd. De volledige verhalentreft u aan op onze website. Annie van Wijgerden ‘Wat mij aanspreekt bij SeederDeBoer is dat erWij investeren in de professionalisering van de interim veel in je geïnvesteerd wordt, zelfs al voordat jeprofessionals. Na de succesvolle serie ‘Wie is er bang in opdrachten aan de slag gaat. Ze willen zichvoor Vreemde Noten?’ heeft SeederDeBoer haar interim echt verdiepen in jou als persoon.’managers nu een kunstzinnige spiegel geboden onder detitel ‘Wie is er bang voor Vreemde Beelden?’. Wat is hierinherkenbaar? Welke ervaringen van beeldende Mark Nieuwdorpkunstenaars geven stof tot nadenken en bieden nieuwe “De samenwerking met SeederDeBoer bevaltinzichten voor ontwikkeling? goed. Ze zijn er als het nodig is, maar vallen je niet lastig als het niet nodig is.”OrganisatiePagina 18
 19. 19. Raad van AdviesDe Raad van Advies bestaat uit vier bijzondere mensen • Douwe Kras is lid van de raad van bestuur vandie op hun eigen wijze een bijdrage leveren aan de Enecogroeiambities van SeederDeBoer. ‘Alles begint met een duidelijke focus en hoge kwaliteit.’De Raad van Advies vertegenwoordigt een groot aantalinvalshoeken. Daarmee kan de raad vanuit een breedblikveld bijdragen aan het realiseren van de groeiambitiesvan SeederDeBoer. De raad heeft zich tot doel gesteld de Wim Driehuis is als hoogleraar verbondenpartners van SeederDeBoer scherp te houden in hun visie, aan de UvA.passie en creativiteit. ‘SeederDeBoer is geen doorsnee bedrijf.’ Peter Wilson bekleedt diverse commissariaten en adviesrollen. ‘De indruk die ik van ze krijg, is dat ze bijzonder, integer en deskundig zijn.’ Ted Baartmans is eigenaar van De Presentatie Groep en speechadviseur voor leiders. ‘Diversiteit is essentieel om te blijven groeien.’OrganisatiePagina 19
 20. 20. Onze Young ProfessionalsPagina 20
 21. 21. Behoefte aan verjongingSeederDeBoer ziet in de markt een groeiende behoefteaan jonge hoogwaardig/hoogopgeleideprofessionals (“Young Professionals”).De arbeidsmarkt is mede ten gevolge van de crisis en de toenemendevergrijzing in beweging. Enerzijds is er de afgelopen jaren beperktruimte geweest voor rekrutering van nieuw personeel door financiëlebeperkingen en veelal noodzakelijke krimp. Anderzijds zie je door devergrijzing en veranderde business omstandigheden juist een toenamevan vraag naar personeel. Wat daarbij opvalt is dat er ondanks relatiefveel aanbod door een relatief hoge werkeloosheid er in veel situatieseen mismatch is tussen vraag en aanbod.Ook SeederDeBoer ervaart dat aan den lijve, wij hebben een sterkebehoefte jonge mensen aan ons te binden als consultant. Deels alsgezonde aanvulling van onze adviespraktijk en anderzijds ook eensterke affiniteit te houden met wat er voor jonge toetreders op de Wie loopt er met wie?arbeidsmarkt toe doet. Deze behoefte aan verjonging zien we ook bijonze klanten en daarbij ervaren we dat het voor veel van onze klantenlastig is het juiste profiel talenten aan zich te binden.Er is bij klanten door de snelle veranderingen in de samenleving endaardoor ook de benodigde werkzaamheden een toenemende vraagaan interne mensen met consultancy vaardigheden.Young Professionals•Pagina 21
 22. 22. Toegevoegde waarde voor klantenDe Pool Young Professionals wordt gevormd door jonge Voorbeelden YP rollentalentvolle net afgestudeerde mensen die de ambitie hebben om in Algemeenhet advies vak te werken maar daarvoor niet in aanmerking komendoor gebrek aan ervaring. Project management office (PMO) Business (control) support Business support• Het Young Professional (YP) programma biedt klanten de Business analyse mogelijkheid van jonge talentvolle medewerkers (potentiële Functioneel ontwerp junior consultants) gebruik te maken tegen scherpe tarieven. Procesanalyse en ontwerp We bieden hoge kwaliteit capaciteit tegen relatief lage kosten. -Procesbeschrijvingen opstellen• Een Young Professional van SeederDeBoer wordt intensief Projectmedewerker begeleid zowel binnen als buiten hun opdrachten. Rapportage• In de opleiding is er aandacht voor competentieontwikkeling Procesbegeleiding die binnen de interne mogelijkheden van klanten niet of lastig Coördinatie/projectmanagement te ontwikkelen zijn. Assistant to• Young Professionals krijgen voortdurend training, deze Uitvoeren van communicatie plan trainingen kunnen in overleg met klanten specifiek worden Secretaris functies aangepast. Diverse uitzoekwerkzaamheden• Young Professionals zijn breed inzetbaar en snel productief Specifiek (maximaal 4-6 werkdagen klantinspanning in eerste maand). Facilitatie werksessies• Na minimaal 6 maanden heeft de klant de vrijheid een Young ERP Implementatiebegeleiding Professional rechtstreeks te benaderen voor een eventueel - Zoals SAP (compentence centre) support dienstverband. Indien de Young Professional en de klant tot Functioneel testen overeenstemming komen zijn hier geen financiële Lean Six Sigma (AO) consequenties aan verbonden. Onderzoeken en benchmarking•Young ProfessionalsPagina 22
 23. 23. Voorwaarden Young ProfessionalsDe Young Professional Pool is primair opgezet alskweekvijver en is ook zodanig ingericht. Er is in principe geenfinanciële winstdoelstelling, het moet met een kleine marge Werkwijze Young Professionalsgerealiseerd kunnen worden. Er zijn een aantal concretevoorwaarden aan de orde om dit te borgen. De basis wordt gevormd door een pool van gemiddeld 15 Young Professionals.• Het tarief van Young Professionals ligt afhankelijk van het soort opdracht en de duur tussen de € 500 en € 600 Jaarlijks stromen er Young Professionals uit en per dag (excl. BTW, incl. reiskosten). worden er 5 tot 10 nieuwe Young Professionals aangenomen.• Young Professionals worden op full time basis ingezet. Dat betekent gemiddeld 4 dagen per week aangezien er een dag in de week verplicht aan opleiding wordt Start van het programma is 2 x per jaar: op 1 besteed. Indien voor een opdracht een andere inzet april en 1 oktober. noodzakelijk is kan dit uiteraard worden aangepast.• De gemiddelde duur van opdrachten ligt tussen de 3 en Duur van programma is 2 jaar: 8 maanden en is per periode van twee weken -Young Professionals worden gedurende die tijd opzegbaar. volop opgeleid en op diverse opdrachten ingezet.• Indien er meerdere Young Professionals tegelijkertijd bij een klant worden ingezet wordt een samenstelling Intensieve coaching vindt plaats vanuit gevormd waarbij er een mix is tussen meer ervaren SeederDeBoer Young Professionals (die als eerste bij SeederDeBoer zijn gestart) en starters. Werk/leer tijd is in principe 80/20.• De klant heeft tussentijds (Na 6 maanden) de vrijheid een Young Professional een vast dienstverband aan te bieden zonder extra kosten.Young ProfessionalsPagina 23
 24. 24. Wat ons bezig houdtPagina 24
 25. 25. Columns Georganiseerde misstand? Alice’s Adventures in Wonderland Column Guido Kilsdonk - 22 mei 2008 Column Jeroen Cloo – 12 dec 2009 Leidt regelgeving tot betere organisaties Ik ben een sterke voorstander van een zoals regelgeving tot veiligere en betere duidelijke besturingsstructuur waarbij op woningen heeft geleid? Misschien op elk niveau alleen wordt gesproken over die onderdelen,maar voorlopig blijkt onderwerpen waar men over moet regelgeving helaas nog geen bevredigend beslissen. substituut voor fatsoen en integriteit. Abracadabra De Gordiaanse knoop Column Robine van den Berg - 6 okt 2008 Column Adjai Rambhadjan – 22 april 2010 De paradox is namelijk dat juist het Maak één persoon eindverantwoordelijk uitstellen van de inhoud er naar mijn idee voor de ingezette verandering inclusief alle in de meeste gevallen toe leidt, dat er bijbehorende projecten en laat deze de inhoudelijk sneller en betere resultaten afhankelijkheden tussen de projecten worden behaald. managen. Creativiteit ten Top! De Loeier Column Stef van Wunnik – 4 mei 2009 Column Paul van Dinten – 15 juli 2010 Laat ik aan de hand van een aantal Het zit in leiderschap, betekenisgeving en voorbeelden schetsen hoe vandaag de dag verbinden. Het vermogen ruimte te creëren slimme toepassingen succesvol worden... om ieder zelf betekenis te laten geven en hoe dit kan worden gebruikt om er als binnen de context van de vereniging, het organisatie beter van te worden! streven naar gemeenschapsgevoel.PublicatiesPagina 25
 26. 26. Artikelen en boekenArtikelen BoekenUitdagingen voor de Compliance Officer Enterprise architecture• Tijdschrift voor Compliance, juli 2010 • Springer – november 2008 Carolien Merkens & Karen Klaver Martin Op ‘t land, Erik Proper, Maarten Waage, Jeroen Cloo, Claudia SteghuisCFO als geweten• Chief Financial Officer, mei – juni 2009 Rapporten Ilja Rexwinkel & Jurgen Schut Fundamentele herbezinning op compliance en regelgevingVeranderen, juist nu! noodzakelijk• Chief Financial Officer, maart – april 2009 • SeederDeBoer – juni 2009 Rob Koppen NRC, 19 juni 2009, Daan van Lent Guido Kilsdonk & Carolien MerkensDe moraal centraal• Chief Financial Officer, januari - februari 2009 Andrea WillemseKijk op www.seederdeboer.nl voor een actueel overzicht.PublicatiesPagina 26
 27. 27. Hoe wij te bereiken zijnPagina 27
 28. 28. Vanzelfsprekend zijn we altijd bereikbaar Albert Visscher Pieter de Boer 06 4702 3262 06 4456 3837 albert.visscher@seederdeboer.nl pieter.deboer@seederdeboer.nl Guido Kilsdonk René Seeder 06 4716 7031 06 4456 3780 guido.kilsdonk@seederdeboer.nl rene.seeder@seederdeboer.nl Jurgen Schut Rob Koppen 06 4456 3834 06 2099 2025 jurgen.schut@seederdeboer.nl rob.koppen@seederdeboer.nlContactPagina 28

×