บะหมี่เสริมเส้นใยอาหารจากแป้งข้าวกล้อง<br />HS201 <br />Information and Communication <br />for Home Economics<br />
วัตถุประสงค์<br />
ที่มาและความสำคัญ<br /><ul><li>การดำรงชีวิตที่แข่งขันกับเวลา ทำให้ผู้คนใส่ใจเรื่องสุขภาพและการบริโภคอาหารน้อยลง รูปแบบของอ...
โครงเรื่อง1.วัตถุประสงค์หรือความสำคัญของปัญหา2. ข้าวกล้องและเส้นใยอาหารในข้าวกล้อง	2.1 ความหมายของข้าวกล้อง	2.2 ความหมายขอ...
3. บะหมี่สูตรมาตรฐานและบะหมี่สูตรเสริมแป้งข้าวกล้อง	3.1 ความหมายของบะหมี่	3.2 ส่วนประกอบของบะหมี่	3.3 วัตถุดิบและอุปกรณ์ใน...
4.คุณค่าทางโภชนาการของบะหมี่สูตรมาตรฐานและบะหมี่สูตรเสริมแป้งข้าวกล้อง	4.1 ปริมาณเส้นใยอาหาร	4.2 คุณค่าทางโภชนาการอื่นๆ		4...
บรรณานุกรม <br />  นวพรรณ ศรีสะอาด. (2540). แป้งเกี้ยวเสริมใยอาหารจากแป้งข้าวกล้อง. พิมพ์ครั้งที่1. <br />กรุงเทพฯ: ...
AnuchitaMoongngarm, NattawatSaetung. (2010). Comparison of  chemical compositions<br />and bioactive compounds of germ...
ภาพแสดงการทำงานร่วมกัน<br />
เรียบเรียงและจัดลำดับโครงเรื่อง<br />
สมาชิก กลุ่มที่ 13 <br />
บะหมี่เสริมเส้นใยอาหารจากแป้งข้าวกล้อง
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

บะหมี่เสริมเส้นใยอาหารจากแป้งข้าวกล้อง

1,321 views

Published on

วิชา HS201 กลุ่มที่13

Published in: Education, Business, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,321
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

บะหมี่เสริมเส้นใยอาหารจากแป้งข้าวกล้อง

 1. 1. บะหมี่เสริมเส้นใยอาหารจากแป้งข้าวกล้อง<br />HS201 <br />Information and Communication <br />for Home Economics<br />
 2. 2. วัตถุประสงค์<br />
 3. 3.
 4. 4. ที่มาและความสำคัญ<br /><ul><li>การดำรงชีวิตที่แข่งขันกับเวลา ทำให้ผู้คนใส่ใจเรื่องสุขภาพและการบริโภคอาหารน้อยลง รูปแบบของอาหารในยุคนี้ มักเป็นอาหารที่มีความสะดวก อย่างเช่น บะหมี่ แต่คุณค่าทางโภชนาการอาจไม่เพียงพอต่อร่างกายที่ได้รับในแต่ละมื้อ จึงเกิดแนวคิดที่จะศึกษาความแตกต่างระหว่างคุณค่าทางโภชนาการของบะหมี่สูตรธรรมดาและบะหมี่สูตรเสริมเส้นใยอาหารจากแป้งข้าวกล้อง รวมทั้งศึกษาปริมาณสารอาหารที่เพิ่มขึ้น</li></li></ul><li>
 5. 5. โครงเรื่อง1.วัตถุประสงค์หรือความสำคัญของปัญหา2. ข้าวกล้องและเส้นใยอาหารในข้าวกล้อง 2.1 ความหมายของข้าวกล้อง 2.2 ความหมายของเส้นใยอาหาร 2.2.1 ส่วนประกอบและแหล่งเส้นใยอาหาร 2.2.2 คุณประโยชน์ของใยอาหารและปริมาณเส้นใยอาหารที่ควรบริโภค 2.3 แป้งข้าวกล้อง 2.3.1 การทำแป้งข้าวกล้อง 2.3.2 แป้งในผลิตภัณฑ์อาหาร 2.4 ประโยชน์และคุณค่าทางโภชนาการของข้าวกล้อง 2.4.1 วิตามินและแร่ธาตุที่พบ 2.4.2 ใยอาหารในข้าวกล้อง<br />
 6. 6. 3. บะหมี่สูตรมาตรฐานและบะหมี่สูตรเสริมแป้งข้าวกล้อง 3.1 ความหมายของบะหมี่ 3.2 ส่วนประกอบของบะหมี่ 3.3 วัตถุดิบและอุปกรณ์ในการทำบะหมี่ 3.4 บะหมี่สูตรมาตรฐาน 3.4.1 ส่วนประกอบบะหมี่สูตรมาตรฐาน 3.4.2 วิธีทำ 3.5 บะหมี่สูตรเสริมแป้งข้าวกล้อง 3.5.1 ส่วนประกอบบะหมี่สูตรเสริมแป้งข้าวกล้อง 3.5.2 สัดส่วนการใช้แป้งข้าวกล้องเสริมในแป้งสาลี 3.5.3 วิธีทำ<br />
 7. 7. 4.คุณค่าทางโภชนาการของบะหมี่สูตรมาตรฐานและบะหมี่สูตรเสริมแป้งข้าวกล้อง 4.1 ปริมาณเส้นใยอาหาร 4.2 คุณค่าทางโภชนาการอื่นๆ 4.2.1 ปริมาณสารอาหารในส่วนประกอบของบะหมี่ 4.2.2 คุณค่าทางโภชนาการของบะหมี่ (ตารางคุณค่าโภชนาการ) 4.3 เปรียบเทียบคุณค่าทางโภชนาการของบะหมี่สูตรมาตรฐานและบะหมี่ สูตรเสริมแป้งข้าวกล้อง5. บทสรุป<br />
 8. 8. บรรณานุกรม <br /> นวพรรณ ศรีสะอาด. (2540). แป้งเกี้ยวเสริมใยอาหารจากแป้งข้าวกล้อง. พิมพ์ครั้งที่1. <br />กรุงเทพฯ: อัดสำเนา. <br /> ศรอุษา ศรีพุฒตาล. (2542). บะหมี่เสริมผักโขม. กรุงเทพฯ: ถ่ายเอกสาร.<br /> อรอนงค์ นับวิกุล. (2547). ข้าว:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์<br />มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.<br />Moongngarm, A.; Saetung, N. (2010,1 October). Comparison of chemical compositions<br />and bioactive compounds of germinated rough rice and brown rice. Food Chemistry. <br /> (Online). 122. form: <br />http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6T6R-<br /> 4YM7FPCF&_user=1750333&_coverDate=10%2F01%2F2010&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=search&_origin=search&_sort=d&_docanchor=&view=c&_acct=C000054432&_version=1&_urlVersion=0&_userid=1750333&md5=b647fa92f9d7c94c1cb383f97c79e0a9&searchtype=a. Retrieved 6 January 2011.<br />
 9. 9. AnuchitaMoongngarm, NattawatSaetung. (2010). Comparison of chemical compositions<br />and bioactive compounds of germinated rough rice and brown rice. Food Chemistry. <br /> 122: 782-788.<br />ธรรมทัศน์สมาคม. (2554). ข้าวกล้อง วิตามิน...เพียบ. สืบค้นเมื่อ 6 มกราคม 2554, จาก<br />http://www.yourhealthyguide.com/article/an-unpolished-rice.htm. <br />
 10. 10. ภาพแสดงการทำงานร่วมกัน<br />
 11. 11. เรียบเรียงและจัดลำดับโครงเรื่อง<br />
 12. 12. สมาชิก กลุ่มที่ 13 <br />

×