Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Confex Norge | Skolelederforum 2016

422 views

Published on

Skolelederforum er årets store møteplass for ledere i skolen, og arrangementet samler rektorer, avdelingsledere og inspektører fra skoler over hele landet.

Skolelederforum, som i 2016 arrangeres for 18. gang, er et samarbeid mellom Confex og Skolelederforbundet.

www.confex.no/slf

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Confex Norge | Skolelederforum 2016

  1. 1. SKOLELEDER- FORuIvL__ Årets møteplass for ledere i skolen GARDERMOEN ⁄ 10. - 11. mars 2016 ⁄ wwwconfexrwo/ slf a 553°
  2. 2. Hva blir de viktigste satsingsområdene i fremtidens skole? ' Regjeringens videre arbeid med Ludvigsen-utvalgets rapport Statsrådens forventninger til ledere i skolen Torbjørn Røe Isaksen, kunnskapsminister GARDERMOEN ⁄ 10. - 11. mars 2016 ⁄ wwwconfexiwo/ slf , §,'§°J: å'.1°"
  3. 3. Bli faglig oppdatert, få motlvasjon og inspirasjon. Velkommen til Skolelederforum 2016!
  4. 4. Verdsettende ledelse i skolen Hvorfor dette perspektivet på ledelse? Hvordan praktisere verd- settendeledelse idet daglige Praktiskeverktøy og gode eksem_pler Siw Skrøvseth, dosent, Universitetet i Tromsø cm: iyig:1.ut«1;ici ; vi _ al; 'cll= .l'+á1..3'it_l3* vngv-»xgsi lil? “v): -T. il«ir'-1lf &, ›§? §S§'lg§§l; -F'*' C_onfex*
  5. 5. r' . 43"', . s x 3_ a; o. KA 't . .. 1 1 'l' AW v. z 159;- ' ' 'JS - '-7 ' an? _ - ' l' 'exfzlj J? fâüllilill” Ni ål- 'J- , . _', .WW. .LI . ,i -z . . , _ 41 , _ , _ . kig. 7%" i : grafen : all Fiâüâiâlifii* Agiai level, *f i g E; -4-›"§V: |L, '.ir: ”'å[ä. h': nix i -c nr' litt i: '|§'b:1:ii'_j_l21l' z« k. -fir-ir if; :çii-içli* Iefá-: f-F i › P f i 3.' T i. i i! C '. AI al; L T5 C "i p GARDERMOEN ⁄ 10. - 11. mars 2016 ⁄ wwvi/ .confexno/ slf * . skmilede" i , Cllliirâl- i
  6. 6. f Relasjoner i skolehverdagen - hvordan god ledelse bidrar til _ l et positivt læringsmiljø ”l ' ' _ i v __, . l; Ledelse starter med selvledelse 'l' - elevenes ansvarfor . egen utvikling og 'es i fellesskapet > Wiarco Elsafadi, relasjonshøvding cm: iyig:1.ut«1;ici ; vi ⁄-J'_R'l'll= ,li-T? v.3'l1_l7* vngv-»xgsi »zirsçgzineilt §, ›5?§$gllgl_§l; -F'l' Confex*
  7. 7. Svært god konferanse. Ingen dødpunkt. Solid program og flinke foredragsholdere. Konferansedeltaker 2015 til? ? 7 vzvvgvnxmvavgxairaz-; a:a: sit? p »i Å agfåzhlililtltâslárlfiltël 5219): . 4:11., *granit

×