Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Bab 7 – PENYEDIAAN TEKS  KATA ALU-ALUAN  PRAKATA  TEKS UCAPAN
KATA ALU-ALUAN Kata-kata yang diucapkan dalam majlis ataupun bertulis Biasanya terdapat dalam buku cenderamata untuk m...
FORMAT KATA ALU-ALUAN Tajuk Jawatan penulis Gambar penulis (jika perlu) Permulaan Penutup Tandatangan/nama/gelaran ...
ISI KATA ALU-ALUAN  Ditulis berperenggan  1. Permulaan- salam permulaan,  ucapan terima kasih  2. Ulasan tentang m...
Contoh 1- Kata Alu-Aluan Menteri Kebudayaan, Kesenian, dan Pelancongan Malaysia  Terlebih dahulu saya mengucapkan syaba...
PRAKATA Kata-kata pendahuluan daripada penulis tentang buku yang ditulisnya Terletak di bahagian awal buku, terutama ...
 Melahirkan harapan agar pembaca mendapat faedah daripada usahanya Menyatakan aspek yang dikaji, masalah yang dihadap...
  Prakata yang ditulis oleh orang  lain (pakar) biasanya akan  - memperkenalkan penulis serta  latar belakang diri...
FORMAT PRAKATA Tajuk ditulis dengan huruf besar – PRAKATA Ditulis berperenggan Nama penulis ditulis di bawah bersama ...
Contoh PRAKATA Bahasa Melayu hari ini telah berkembang begitu pesat dan mendadak sehingga ramai penutur dan pengguna bah...
TEKS UCAPAN Definisi Apa yang diucapkan, perkataan, syarahan, pidato, kata-kata pengharapan ataupun kata-kata yang me...
CIRI PENULISAN YANG BAIK    (TAJMAHAL)Tepat     terAturAdil     HalusiJelas     berAdabMudah     Lancar
Tepat  Dari segi rakaman dan hakiki   Rakaman~mudah diperolehi kerana   pelajar hanya perlu membaca laporan   a...
Adil  Dilihat dari 4 sudut:  1. keadilan kepada orang yang    terlibat  2. keadilan pada hal yang    dibicara...
Jelas  memerlukan kejelasan fikiran   Terutama bagi perkara-   perkara yang sebenarnya tidak   wujud   Kejel...
Mudah Penulisan yang mudah difahami akan membantu pembaca mendapat mesej dengan mudah Penulis yang faham tentang apa ...
TerAtur  Penulisan yang baik perlulah  disusun dengan teratur, bukan  sahaja dari segi format tetapi juga  kandun...
Halusi Penulisan perlu cermat, teliti dan halusi Bermula dari pencarian maklumat, proses manulis dan semakan yang dib...
BerAdab  Penulisan yang baik adalah  penulisan beradab  Penulisan beradab hanya mampu  dihasilkan oleh penulis yan...
Lancar  Dari segi susunan idea dan  penggunaan bahasa  Kelancaran boleh dilihat dari segi  pengolahan idea dan per...
 Penulisanyang baikadalah seperti TAJMAHAL
PROSES MENULISMcCrimmon, J. (1980) Prapenulisan (prewriting) Menulis (writing) Menulis semula (rewriting)
Ruggiero, V. (1981) Perancangan (planning) Penulisan (writing) Penyuntingan (editting)
Trimmer (1998) Merancang (planning) Menulis (Drafting) Menyemak (Revising)McCuen & Winkler (1990) Menulis (writing) M...
PERANCANGAN  Kegiatan menentukan tajuk   mengandungi maklumat   menarik perhatian   mudah diingat   mengandu...
  Menyenaraikan isi/idea/fakta  Mencari bahan yang sesuai –  pembacaan, rujukan, catatan,  penyelidikan  Menentu...
- diberi tugasan – kecilkan skop   - ambil kira faktor khalayak dan    tujuan  Menyediakan rangka
PENULISAN  Proses membina isi dan idea  Menghubungkan kata-kata menjadi  ayat, ayat menjadi perenggan dan  seterus...
  Tentukan subtajuk, ilustrasi,  gambar, rajah yang diperlukan  untuk perjelaskan teks  Kenal pasti modus wacana ...
PENYUNTINGAN  Proses mengenal pasti masalah  yang terdapat pada bahan yang  dihasilkan pada peringkat kedua  Menul...
  Terbahagi kepada 2 iaitu:   - penyuntingan substantif – sepintas lalu    dengan tumpuan kepada isi kandungan   ...
PENUTUP  Hakikatnya, dalam menyediakan apa bentuk  penulisan memerlukan persediaan yang rapi  kerana penulis berhasr...
LATIHANPilih ejaan yang tepat (A/B)     A          B  Optima        Optimum  Legenda      ...
JAWAPAN     A          B  Optima        Optimum  Legenda       Lagenda  Kalendar    ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Bab 7

3,219 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Bab 7

 1. 1. Bab 7 – PENYEDIAAN TEKS KATA ALU-ALUAN PRAKATA TEKS UCAPAN
 2. 2. KATA ALU-ALUAN Kata-kata yang diucapkan dalam majlis ataupun bertulis Biasanya terdapat dalam buku cenderamata untuk majlis tertentu Boleh ditulis oleh seorang atau beberapa orang penulis
 3. 3. FORMAT KATA ALU-ALUAN Tajuk Jawatan penulis Gambar penulis (jika perlu) Permulaan Penutup Tandatangan/nama/gelaran (jika ada) Tarikh
 4. 4. ISI KATA ALU-ALUAN Ditulis berperenggan 1. Permulaan- salam permulaan, ucapan terima kasih 2. Ulasan tentang majlis – ditujukan kepada penganjur yang menjayakan majlis 3. Harapan penulis 4. Penutup - ringkas
 5. 5. Contoh 1- Kata Alu-Aluan Menteri Kebudayaan, Kesenian, dan Pelancongan Malaysia Terlebih dahulu saya mengucapkan syabas dan tahniah kepada enam kumpulan yang telah melayakkan diri ke Pekan Teater Peringkat Kebangsaan Tahun 2001. …… Usaha yang dilakukan oleh Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan pelancongan utk menganjurkan Pekan Teater seharusnya dilihat secara positif dalam usaha membentuk minda masyarakat…… Gejala-gejala negatif seperti……………………………….. …………………………………. Akhir kata, setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih ………… Terima kasih. Dato’ Abdul Kadir Bin Haji Sheikh Fadzil Menteri Kebudayaan, Kesenian dan Pelancongan Malaysia
 6. 6. PRAKATA Kata-kata pendahuluan daripada penulis tentang buku yang ditulisnya Terletak di bahagian awal buku, terutama buku ilmiah Lazimnya ditulis oleh penulis buku berkenaan Mengungkapkan hasrat pengarang kepada pembaca
 7. 7.  Melahirkan harapan agar pembaca mendapat faedah daripada usahanya Menyatakan aspek yang dikaji, masalah yang dihadapi, kumpulan yang menjadi sampel, lokasi kajian dan sebagainya Menyatakan penghargaan kepada pihak yang membantu
 8. 8.  Prakata yang ditulis oleh orang lain (pakar) biasanya akan - memperkenalkan penulis serta latar belakang diri penulis - mengucapkan tahniah kepada penulis - mengulas secara ringkas kandungan buku berkenaan
 9. 9. FORMAT PRAKATA Tajuk ditulis dengan huruf besar – PRAKATA Ditulis berperenggan Nama penulis ditulis di bawah bersama nama gelaran dan jawatan- jika ada Alamat penulis juga boleh ditulis Tarikh
 10. 10. Contoh PRAKATA Bahasa Melayu hari ini telah berkembang begitu pesat dan mendadak sehingga ramai penutur dan pengguna bahasa Melayu menghadapi kesulitan untuk mengikuti perkembangan tersebut…………. Penerbitan buku Tatabahasa Dewan ini sangat dialu-alukan oleh sebab ini merupakan satu usaha pengekodan bahasa yang amat penting……. Saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada kumpulan penulis buku ini yang dilantik khas oleh oleh DBP iaitu…….kerana sumbangan dan kepakaran…………….. Datuk Haji Hassan Ahmad Ketua Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka Mei 1986
 11. 11. TEKS UCAPAN Definisi Apa yang diucapkan, perkataan, syarahan, pidato, kata-kata pengharapan ataupun kata-kata yang melahirkan terima kasih. (Noresah Baharom,2000,h.) Penyampaian idea-idea secara lisan kepada khalayak dalam bentuk pidato.
 12. 12. CIRI PENULISAN YANG BAIK (TAJMAHAL)Tepat terAturAdil HalusiJelas berAdabMudah Lancar
 13. 13. Tepat Dari segi rakaman dan hakiki  Rakaman~mudah diperolehi kerana pelajar hanya perlu membaca laporan atau mewawancara seseorang.  Hakiki~ memerlukan pelajar mengetahui adakah maklumat yang dilaporkan atau dakwaan orang yang diwawancarakan itu benar pada hakikatnya.
 14. 14. Adil Dilihat dari 4 sudut: 1. keadilan kepada orang yang terlibat 2. keadilan pada hal yang dibicarakan 3. keadilan kepada pembaca 4. keadilan kepada penulis sendiri
 15. 15. Jelas memerlukan kejelasan fikiran  Terutama bagi perkara- perkara yang sebenarnya tidak wujud  Kejelasan dalam penulisan membantu pembaca dari segi kefahaman
 16. 16. Mudah Penulisan yang mudah difahami akan membantu pembaca mendapat mesej dengan mudah Penulis yang faham tentang apa yang dibicarakan akan mampu menyampaikan maklumat kepada pembaca dengan mudah
 17. 17. TerAtur Penulisan yang baik perlulah disusun dengan teratur, bukan sahaja dari segi format tetapi juga kandungannya Keteraturan juga menekankan aspek hubungan yang lojik dan lancar di antara satu idea, hujah, gambaran, huraian, dan sebagainya.
 18. 18. Halusi Penulisan perlu cermat, teliti dan halusi Bermula dari pencarian maklumat, proses manulis dan semakan yang dibuat Setiap peringkat perlu diberi perhatian oleh penulis
 19. 19. BerAdab Penulisan yang baik adalah penulisan beradab Penulisan beradab hanya mampu dihasilkan oleh penulis yang beradab Penulisan perlu mempunyai nilai- nilai murni Kebebasan menulis tidak bermakna penulis boleh menulis sesuka hati
 20. 20. Lancar Dari segi susunan idea dan penggunaan bahasa Kelancaran boleh dilihat dari segi pengolahan idea dan perkembangan idea
 21. 21.  Penulisanyang baikadalah seperti TAJMAHAL
 22. 22. PROSES MENULISMcCrimmon, J. (1980) Prapenulisan (prewriting) Menulis (writing) Menulis semula (rewriting)
 23. 23. Ruggiero, V. (1981) Perancangan (planning) Penulisan (writing) Penyuntingan (editting)
 24. 24. Trimmer (1998) Merancang (planning) Menulis (Drafting) Menyemak (Revising)McCuen & Winkler (1990) Menulis (writing) Menulis semula (rewriting)
 25. 25. PERANCANGAN Kegiatan menentukan tajuk  mengandungi maklumat  menarik perhatian  mudah diingat  mengandungi perulangan bunyi  mengandungi unsur humor  berbentuk soalan
 26. 26.  Menyenaraikan isi/idea/fakta Mencari bahan yang sesuai – pembacaan, rujukan, catatan, penyelidikan Menentukan pendekatan yang sesuai Strategi mengembangkan idea - menulis untuk berkongsi maklumat
 27. 27. - diberi tugasan – kecilkan skop - ambil kira faktor khalayak dan tujuan Menyediakan rangka
 28. 28. PENULISAN Proses membina isi dan idea Menghubungkan kata-kata menjadi ayat, ayat menjadi perenggan dan seterusnya wacana yang lengkap Memilih diksi (kata) yang sesuai Meletakkan tanda baca yang betul Tentukan pendahuluan, isi, penutup
 29. 29.  Tentukan subtajuk, ilustrasi, gambar, rajah yang diperlukan untuk perjelaskan teks Kenal pasti modus wacana Proses pemerengganan
 30. 30. PENYUNTINGAN Proses mengenal pasti masalah yang terdapat pada bahan yang dihasilkan pada peringkat kedua Menulis semula, menyususn semula, melengkapkan, membaiki bahan – bertujuan mengawal dan meningkatkan mutu bahan
 31. 31.  Terbahagi kepada 2 iaitu: - penyuntingan substantif – sepintas lalu dengan tumpuan kepada isi kandungan - penyuntingan kopi – lebih terperinci dengan tumpuan kepada fakta, bahasa, persembahan
 32. 32. PENUTUP Hakikatnya, dalam menyediakan apa bentuk penulisan memerlukan persediaan yang rapi kerana penulis berhasrat untuk berkomunikasi dengan audiens atau pembaca. Penekanan harus diberi kepada aspek maklumat dan penyusunan maklumat supaya mesej dapat disampaikan dengan berkesan. Penulis juga perlu memikirkan keperluan audiens atau khalayak dan suasana majlis sama ada formal / tidak formal.
 33. 33. LATIHANPilih ejaan yang tepat (A/B) A B Optima  Optimum Legenda  Lagenda Kalendar  Kelender Nasionalisma  Nasionalisme Mengenengahkan  Mengetengahkan Sesi  Sessi komersil  Komersial Urusetia  Urus setia Stesyen  Stesen mengwujudkan  mewujudkan
 34. 34. JAWAPAN A B Optima  Optimum Legenda  Lagenda Kalendar  Kelender Nasionalisma  Nasionalisme Mengenengahkan  Mengetengahkan Sesi  Sessi komersil  Komersial Urusetia  Urus setia Stesyen  Stesen mengwujudkan  mewujudkan

×