SEPA a súvisiaca legislatíva platobného styku

1,792 views

Published on

Published in: Economy & Finance, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,792
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
594
Actions
Shares
0
Downloads
12
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

SEPA a súvisiaca legislatíva platobného styku

 1. 1. SEPA Slovensko: stav projektu, December 2009 SEPA Fórum , 4 .1 2 .2009
 2. 2. Agenda <ul><li>Úvod – úlohy ukončené do 12/2009 </li></ul><ul><li>Štruktúra riadenia SEPA projektu </li></ul><ul><li>Platobné symboly </li></ul><ul><li>CID (Identifikátor kreditora/príjemcu/inkasanta) </li></ul><ul><li>Inkasá ( CMF versus DMF) </li></ul><ul><li>Zmeny ktoré prináša SEPA </li></ul>
 3. 3. Úlohy ukončené do 12/2009 – organizačné a plánovacie <ul><li>Boli vytvorené riadiace štruktúry projektu </li></ul><ul><ul><li>Výbor pre SEPA, Pracovný podvýbor pre SEPA, Pracovná skupina pre SEPA </li></ul></ul><ul><li>Úpravy pôvodného Implementačného Plánu: </li></ul><ul><ul><li>1. úprava, plus definovaná komunikačná stratégia </li></ul></ul><ul><ul><li>2. úprava (detailizácia) Implementačného Plánu </li></ul></ul><ul><ul><li>Detailnejšie úlohy, rozhodnutia v kľúčových otázkach – odsúhlasený Pracovným podvýborom pre SEPA v októbri. </li></ul></ul>
 4. 4. Úlohy ukončené do 1 2 /2009 – v bodoch <ul><li>Bola rozbehnutá práca na nasledujúcich problémoch </li></ul><ul><ul><li>Platobné symboly (ukončené, budú zachované) </li></ul></ul><ul><ul><li>Prístup k riešeniu CID </li></ul></ul><ul><ul><li>Prístup k riešeniu inkasa na princípe CMF , viď ďalej </li></ul></ul><ul><ul><li>Transpozícia PSD – s dátumom platnosti posunutým na 1.12.2009, kvôli trvaniu legislatívnych procesov </li></ul></ul><ul><li>Bola vykonaná rozdielová analýza SCT a SDD (základná) </li></ul><ul><li>Bol definovaný prístup k riešeniu CMF plus </li></ul><ul><ul><li>spôsob prenosu existujúcich zmlúv DMF -> CMF </li></ul></ul><ul><li>Komunikačná stratégia </li></ul><ul><li>Analýza Platobného systému – NBS </li></ul><ul><li>IBAN/BIC formuláre </li></ul>
 5. 5. Š tru k t ú r a riadenia SEPA Proje k t u Výbor pre SEPA Národná banka Slovenska Ministerstvo financií SR Slovenská banková asociácia Štátna pokladnica Komerčné banky Slovenská pošta Podnikateľská sféra Spotrebitelia Pracovný podvýbor pre SEPA Národná banka Slovenska Ministerstvo financií SR Slovenská banková asociácia Štátna pokladnica Komerčné banky Národná banka Slovenska Ministerstvo financií SR Projektový manažér SBA Prezídium SBA Slovenská banková asociácia Pracovná skupina pre SEPA Komisia pre platobný a zúčtovací styk a platobné inštrumenty Komisia pre platobné karty Komisia pre právne a podnikateľské prostredie Európska centrálna banka Európska platobná rada Európska komisia
 6. 6. Platobné symboly <ul><li>Na Slovensku používame tri platobné symboly : </li></ul><ul><ul><li>Variabilný symbol – numerický, do 10 znakov, používa sa na párovanie platieb </li></ul></ul><ul><ul><li>Konštantný symbol – numerický, do 4 znakov, používa sa na klasifikáciu platieb (hlavne verejný sektor) </li></ul></ul><ul><ul><li>Špecifický symbol – numerický, do 10 znakov, používa sa na ďalšie triedenie platieb </li></ul></ul><ul><ul><li>Keďže sa používajú na automatizáciu spracovania platieb , všetky strany sa dohodli na ich zachovanie aj v rámci SEPA (SCT). Pre Slovensko to bude predstavovať tzv. AOS 1 aby boli banky povinné v EU uvádzať dané symboly na výpise v detailoch k platbe. </li></ul></ul>
 7. 7. Prístup k CID (Creditor Identifier) <ul><li>CID sa Asociácia Bank a Banky zaoberať v roku 2010 : </li></ul><ul><ul><li>Definovanie štruktúry CID – do konca roku 2009 </li></ul></ul><ul><ul><li>Definovanie obsahu CID </li></ul></ul><ul><ul><li>Rozhodnutie o centralizovanej alebo decentralizovanej správe CID (bude riešené v rámci (1) </li></ul></ul><ul><ul><li>Riešenie </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Spôsob riešenia tejto problematiky sme skúmali aj v zahraničí – Nemecký systém, viackrát bol konzultovaný Rakúsky systém </li></ul></ul></ul>
 8. 8. Inkaso ( DMF versus CMF) <ul><li>Súčasný stav : v SR momentálne používame len DMF </li></ul><ul><li>Zákon o platobných službách – transpo zícia PSD – umožňuje používanie inkasa na báze DMF a j CMF . SEPA inkaso umožňuje len inkaso na báze CMF . </li></ul><ul><li>Takže bank y hľadajú riešenie, ktoré by pokrylo </li></ul><ul><ul><li>Defin ovanie nového produktu – CMF inkaso </li></ul></ul><ul><ul><li>Transformáciu exist ujúcich (DMF) inkasných zmlúv , včítane príslušných účtov, na nejaký typ CMF zmlúv a účtov . </li></ul></ul>
 9. 9. Východiskové body riešenia <ul><li>Špecifikácia prístupu k riešeniu: </li></ul><ul><li>Minimalizovať náklady na implementáciu riešenia – zmeny v IT systémoch – maximalizácia použitia existujúcich procesov </li></ul><ul><li>Zachovať možnosť ponuky súčasnej úrovne ochrany klientovi aj s CMF inkasom, ak má klient záujem </li></ul><ul><li>Nájsť riešenie, ktoré umožní „jednoducho“ transformovať existujúce DMF inkasá do CMF inkás (s rešpektovaním (1), automatizovane) </li></ul>
 10. 10. Návrh riešenia <ul><li>Navrhnuté riešenie je založené na tom, že poskytneme klientovi možnosť použiť pre svoj účet atribút “úrovne ochrany”, ktorý môže mať hodnotu 1-3: </li></ul><ul><li>Účet s atribútom “bez ochrany” , ktorý plne umožňuje inkaso založené na mandáte danom strane prijímateľa (kreditor) podľa podmienok definovaných v SDD </li></ul><ul><li>Účet s atribútom “podmienené inkaso” , kedy požiadavka na inkaso s mandátom kreditorovi bude úspešná len v tom prípade, že je mandát daný aj banke dlžníka </li></ul><ul><li>Účet s atribútom “žiadne inkaso” </li></ul>
 11. 11. Možnosti k lient a <ul><li>Ak klient plne dôveruje mechanizmu CMF, môže si zvoliť pre svoj účet úroveň ochrany (1) – je to určite menej náročné na administráciu </li></ul><ul><li>Ak si klient želá zachovať rovnakú úroveň ochrany účtu pri inkase ako mával predtým, zvolí si (2) </li></ul><ul><li>Ak klient chce mať účet blokovaný proti inkasu „vo svete CMF“, zvolí si typ ochrany (3) </li></ul>
 12. 12. Transformácia DMF na CMF <ul><li>Účty klientov, z ktorých sa v súčasnosti inkasuje na základe mandátu svojej banke – teda na princípe DMF – možno konvertovať (automaticky!) na účty s typom ochrany (2). Tým sa banky stanú bankami akceptujúcimi inkaso na báze CMF. </li></ul><ul><li>Je potrebné aby si klient určil maximálnu výšku možného inkasa ( na svoju ochranu pred neočakávanými platbami) </li></ul><ul><li>Banky uvažujú s poskytnutím ďalších služieb aj pre typ (1) – nechránený účet, napríklad upozornením (cez SMS,…) na obdržanú výzvu na inkaso, s možnosťou zastaviť, alebo potvrdiť jej realizáciu v rámci dohodnutého časového limitu. </li></ul><ul><li>Keďže príjemcovia budú dostávať platby dvoch typov odvolateľnosti, uvažuje sa s informáciou cez AOS 2 – SEPA DD ako súčasťou riešenia. </li></ul>
 13. 13. Konečné riešenie CMF pre SR Platiteľ - dlžník Inkasná firma – Príjemca (veriteľ) Banka príjemcu (veriteľa) Banka platiteľa (dlžníka) Zmluva o službách Obch. podmienky, Produkt, zmluva Obch. podmienky, Produkt, zmluva ACH Používajú služby <ul><li>Typy atribútov ochrany účtov: </li></ul><ul><li>Účet bez ochrany - po realizácii inkasa posiela banka klientovi informáciu o inkase. Klient môže do 13 mesiacov </li></ul><ul><li>inkaso odvolať. Možná doplnková služba: posielanie avíza o došlej výzve na inkaso z účtu klienta, ktoré môže klient </li></ul><ul><li>zastaviť. </li></ul><ul><li>Účet podmienečne sprístupnený pre inkaso – aj svojej banke dá dlžník mandát – platba je potom neodvolateľná. </li></ul><ul><li>Účet z ktorého nemožno inkasovať. </li></ul><ul><li>Existujúce služby (t.j. inkaso na princípe DMF) by v prípade akceptácie tohto postupu boli v prípade potreby </li></ul><ul><li>automaticky transformované na typ (2) a nevyžadovali by uzatváranie nových zmlúv s klientom, boli by ošetrené VOP. </li></ul>Tri typy ochrany účtov Mandát inkasa
 14. 14. Inkaso (SR ) – CMF v praxi Platiteľ - dlžník Inkasná firma (veriteľ, príjemca) Banka inkasnej Firmy (veriteľa) Banka dlžníka (platiteľa) (1/a) pro forma faktúra (1/b) Výzva na inkaso ACH (2) Transakcia Výzva na Inkaso (CID) (3) (Kontrola) (4/b) Odmietnutie (4/a) Debit a settlement (5) Info <ul><li>Predbežné úkony klienta nutné pre platbu inkasom: </li></ul><ul><li>dohoda o platbe inkasom s inkasnou firmou </li></ul><ul><li>mandát inkasnej firme na inkaso z účtu </li></ul><ul><li>podľa stupňa ochrany účtu súhlas banke s inkasovaním z účtu </li></ul>(0)
 15. 15. Zmeny, ktoré prináša SEPA <ul><li>Zmena čísiel účtov na jednotnú formu IBAN/BIC v domácom aj zahraničnom platobnom styku. Toto číslo má dĺžku 24 znakov (SR) a identifikuje krajinu, banku a účet, na 3. a 4. pozícii je kontrolné číslo. </li></ul><ul><li>Zjednotenie technológie pod platobnými/ clearingovými systémami. Všetky budú používať XML štruktúru podľa normy ISO 20022 . </li></ul><ul><li>Zjednotenie komunikácie klient – banka , ktorá by tiež mala prejsť na štruktúru ISO 20022, viď ďalej. </li></ul><ul><li>Uvedené zmeny sa týkajú dvoch úrovní – 1) a 2) medzibankovej úrovne, 1) a 3) aj úrovne klient-banka ► </li></ul>
 16. 16. Zmeny, ktoré prináša SEPA –komunikácia C2B, B2C Slovensko Banka S1 Prechodne: konverzia čísel účtov Platobný a clearing systém Slovensko ISO 20022 Klient S1 Teraz: staré čísla účtov Potom: IBAN/BIC Zmena (1) ISO 20022, IBAN/BIC Teraz: „firma banking“, podľa banky ; Zmena (2) Potom: ISO 20022 Časovanie zmien – viď nasledujúci slide ►
 17. 17. Postupnosť zmien – firmy(1) <ul><li>Veľkí klienti – ERP systémy – SAP, Softip, Oracle a ďalšie, aj malé systémy – 1. fáza – príprava systémov na štruktúru čísla účtu IBAN/BIC SR. </li></ul><ul><li>V koordinácii klienta s bankou 2. fáza: </li></ul><ul><ul><li>Preklopenie systému a zároveň komunikácie cez „firemný banking“ na štandardný IBAN/BIC </li></ul></ul><ul><ul><li>Zmena „firemného bankingu“ a nastavenia systému na štruktúru ISO 20022 (pozri nasledujúci slide) </li></ul></ul>
 18. 18. Postupnosť zmien – firmy(2) <ul><li>Úroveň banka-klient je plne v rukách zúčastnených strán ; môže prejsť na SEPA technológiu najskôr súčasne s medzibankovou úrovňou , ale aj kedykoľvek neskôr, pokým je banka ochotná konvertovať príkazy klienta zo starého formátu do nového. </li></ul><ul><li>Zmeny sa budú pripravovať v koordinácii s bankami formou workshopov s predpokladanou účasťou konzultantov dodávateľských IT firiem. </li></ul><ul><li>Klientom od ktorých sa inkasuje odporúčame nastaviť si na svojich inkasných účtoch limity v záujme maximálnej ochrany. </li></ul>
 19. 19. SEPA - prínosy <ul><li>Zrovnoprávnenie domácich a zahraničných platieb a inkás – vytvorenie jednotného priestoru platieb. Všetky platby v tomto priestore prídu k príjemcovi v termíne „D+1“(do 2013 max. D+3) </li></ul><ul><li>Firmy nemusia držať účty vo viacerých krajinách kvôli úspore za drahé medzinárodné transakcie, môžu všetky obsluhovať za „domácu“ cenu z jedného účtu v jednej krajine. </li></ul><ul><li>Po prechode na štandard ISO 20022 aj na úrovni komunikácie medzi bankou a klientom môže firma v prípade potreby oveľa jednoduchšie zmeniť banku , čo znamená ďalšie posilnenie trhových mechanizmov. </li></ul><ul><li>Platobné karty budú rovnako použiteľné </li></ul>
 20. 20. Ďakujem za pozornosť

×