Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Informasjon
 Lokalbanknytt
  nr 2 - 2008
  Brannøvelse for
  forsikringsrådgivere     side 3
    ...
Viser sjøvett
                                                      ...
fra bank til båt                                       seil og rigg, det hadde vi ik...
Aldri utlært: Helge Skåtun
føler seg ikke utlært selv om
han har over 10 års utdannelse
                 ...
Redaksjonell	produksjon	og	layout: Fender kommunikasjon Foto:	Thomas	Larsen,		Journalist:	Anne-Marit	Wang
        ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

LokalBankNYTT 1 2009_mod SpareBank 1 Nøtterøy Tønsberg

695 views

Published on

LokalBankNYTT 1 2009_mod SpareBank 1 Nøtterøy Tønsberg

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

LokalBankNYTT 1 2009_mod SpareBank 1 Nøtterøy Tønsberg

 1. 1. Informasjon Lokalbanknytt nr 2 - 2008 Brannøvelse for forsikringsrådgivere side 3 Viser sjøvett Hvordan unngår s. 2 du idrettsskader? s. 6 og 7 Bank. Forsikring. Og deg.
 2. 2. Viser sjøvett Et lite skritt...: Det er ikke så mye som skal til for å heve brannsikkerheten i hjemmet. Fra venstre: Erik Flaaten, Tom Stenberg, Per Olav Pettersen og Bjørg Marit Sollie. Sjøvett er lett: elevene i 4. klasse på Oserød skole synes det er viktig at også de voksne viser sjøvett. Fra venstre: Eirik Bjørn-Hagen, Mats Holdt, Stine Nilsen, Tom Stenberg og Rikke Tutvedt Bjørnsgård . inneholder masse nyttig informasjon om sjøvett, sier Stenberg. Vaktbikkjer Barna på Oserød Skole, som var med på kampanjen i fjor, har en viktig melding til alle voksne. – Barna på øya synes kampanjen er Brannsikkerhet er viktig kjempeviktig. De mener dette burde være obligatorisk for alle elever på skoler som ligger så nær vannet, sier han engasjert. Stenberg forteller at barna som deltar på kampanjen tar sjøvett på alvor og fungerer som vaktbikkjer ovenfor sine foreldre. Hvert år dør rundt 70 mennesker av brann i Norge. Det er gang i måneden og bytt batteriet en gang – Spesielt er fjerdeklassingene noen i året, sier han. I tillegg må man ha et ordentlig sjefer, og foreldre får ofte store tall, men små grep kan minske brannfaren betraktelig. brannslukkingsapparat som virker, dette beskjed om at det er ulovlig å ta en øl og burde også sjekkes en gang i måneden, at det er obligatorisk med vest for alle Forsikringsteamet i SpareBank 1 Nøtterøy- kunne gi best mulig råd og tips til kundene mener Jensen. ombord når man er på sjøen, sier han. Tønsberg besøkte Tønsberg Brannstasjon våre. Kundens sikkerhet og trygghet er vi for å lære om hvordan de på best mulig veldig opptatt av, og det er viktig å huske Brannøvelser redder liv Lokalt engasjement måte kan hjelpe til med å forebygge brann. på at det ikke alltid handler om å selge, Branningeniøren understreker viktig- Sjøvettregeldagene arrangeres i sam- – Vi er opptatt av at kundene våre skal men også om å veilede på en profesjonell heten av å ha brannøvelser i hjemmet, arbeid med banken, lokalt næringsliv, ha det trygt, og ved å innhente informasjon måte. Etter dette besøket føler jeg at vi er spesielt hvis man har barn. Redningsselskapet, Politiet og erfarne om dette temaet, kan vi hjelpe til med nærmere den kompetansen vi behøver, – Barn reagerer instinktivt på brann sjømenn. å gjøre brannforebyggende arbeid, sier slår Stenberg fast. ved å gjemme seg, forteller han. Derfor – Dessverre har ikke skolen selv forsikringssjef i SpareBank 1 Nøtterøy- kan det være lurt å trene på hva man midler til å holde liv i disse prosjekt- Tønsberg, Tom Stenberg. jobber sammen mot samme mål skal gjøre om det blir brann, og avtale et ene. Derfor er det så bra at næringslivet Forsikringsteamet i lokalbanken fikk seg Branningeniør ved brannstasjonen i møtested utenfor huset, så man raskt kan og SpareBank 1 Nøtterøy-Tønsberg får et par tankevekkere etter besøket. Tønsberg, Joachim Jensen, var veldig sjekke at alle er kommet seg ut, sier han. På Nøtterøy er båtlivets gleder en viktig del av sommeren muligheten til å støtte slike prosjekter. – Når de fortalte oss om hvor viktig fornøyd med bankens engasjement. To av tre oppgir at brann er det de frykter og stadig flere familier kjøper båt og fritidsbåtforsikring. Dette er en fin mulighet for banken til det er å ha brannøvelser hjemme tror – Det er veldig positivt at de vil hjelpe mest av alt. å gi noe tilbake til lokalsamfunnet og jeg alle tenkte, “brannøvelser hjemme?”. til med forebyggende arbeid, vi har jo Fagsjef innen forsikring i SpareBank 1 suksessprosjekt kundene våre, sier Stenberg fornøyd. Det har vi aldri hatt hos meg i hvert fall, samme mål, mener han Nøtterøy-Tønsberg, Tom Stenberg, tar – Jeg tok tak i prosjektet på grunn av sier Stenberg. På brannstasjonen hadde forsikrings- samfunnsansvar med sitt brennende jobben min, og på grunn av at jeg har avdelingen en uformell prat med brann- engasjement for ”Vis Sjøvett”-kampanjen. barn selv, sier Stenberg. sikkerhet og kunnskap menn og branningeniører om hvilke grep Visste du at… To vårdager i året er Stenberg med på å Kampanjen ble mye større enn noen Men det skal det muligens bli en forandring som kan tas for å bedre brannsikkerheten arrangere Sjøvettregeldagene for fjerde- hadde regnet med. Visste du at… på nå, og SpareBank 1 vet akkurat hva de i hjemmet. spareBank 1 nøtterøy-tønsberg: og åttendeklassinger, som blant annet – Nå er alle skolene på Nøtterøy med skal råde kundene sine til i fremtiden. – Det viktigste er å ha brannslukk- • satser på kontinuerlig kompetanse- lærer om livredning, nødnummere og på kampanjen, og “Vis Sjøvett” skal også • SpareBank 1 Nøtterøy-Tønsberg – Mye av grunnen til at vi søker in- ings- og brannvarslingsutstyr i orden. heving gjennom systematisk riktig fart i båt. gi ut en bok for fjerdeklassinger som har som mål å være den viktigste formasjon om brannsikkerhet, er for å Sjekk batteriet på brannvarsleren en opplæring av alle ansatte. lokalbanken for innbyggere i • satser på å rekruttere ansatte med Tønsberg, på Nøtterøy og Tjøme. generelt høy kompetanse. 2
 3. 3. fra bank til båt seil og rigg, det hadde vi ikke fått til uten bankens hjelp, sier Skuterud optimistisk. – Når man må samarbeide på denne måten skaper det en teamfølelse som bringer alle nærmere sammen, mener Oseberg Speidergruppe har fått 50.000 kroner i tilskudd av Et naturlig samlingspunkt Skuterud. Denne båten skaper et unikt – Vi kjøpte båten for at gruppen skulle felleskap for både foreldre og speidere, SpareBank 1 Nøtterøy-Tønsberg til å restaurere “Sæheimr”, få et samlingspunkt, og at alle skulle derfor var det veldig fint å få denne deres eget lille vikingskip. kunne møtes og jobbe sammen mot hjelpen fra lokalbanken, sier han. samme mål, forteller Skuterud. Både – En velsignet overraskelse for oss en rekonstruksjon av et gammelt viking- gamle speidere og helt nye småspeidere Ro, ro, ro din båt: Oseberg alle sammen. Uten støtten fra banken skip og trengte omfattende oppussing og er med og pusser båt og jobber sammen, Speidergruppes vikingskip kan hadde det tatt mye lengre tid å fikse alt nytt utstyr for å bli sjødyktig. sier han fornøyd. få mast og rigg. takket være som måtte fikses, sier Skuterud. Båten er – Nå kan vi skaffe profesjonell hjelp til Båten er 30 fot og kan ros av ti mann. SpareBank 1 Nøtterøy-Tønsberg. full dekning, uten mas I trygge hender: Roger Olsen Fornøyd: Reidar Rønning er og Bente Bergseng føler at de kjempefornøyd med hvordan er i trygge hender hos Spare- SpareBank 1 Nøtterøy-Tønsberg Bank 1 Nøtterøy-Tønsberg. ordnet opp etter ulykken. Her er de avbildet sammen med rådgiveren. – Man hører jo historier om folk som tegne forsikringer og lån fra forskjellige må ringe og mase for å få dekket utgiftene banker kunne de fått det noe billigere, sine, men dette var uproblematisk, sier men det bryr de seg ikke noe om. Rønning. – Vi er helt på det rene med at hvis SpareBank 1 samarbeidet med forsikrings- selskapet til den andre føreren og fikk dekket alle utgiftene, både tauing og sikkerhet er viktigst vi splittet opp tjenestene kunne vi fått det billigere og spart noen kroner, men det er det ikke verdt, mener Olsen. I reparasjon av den totalskadde bilen, SpareBank 1 Nøtterøy-Tønsberg vet vi uten at han behøvde å løfte en finger. En dårlig bankforbindelse og noen dårlige råd fikk familien at vi får dekning når vi trenger det, og Bergseng-Olsen til å bytte bank, det har de ikke angret på. hvis en av oss skulle falle fra behøver vi Individuell behandling ikke bekymre oss for det. I tillegg er det Det var Bjørg Marit Solli fra SpareBank 1 Jan Roger Olsen og Bente Bergseng var Konsekvensene av å oppleve noe trauma- behagelig å kunne ta en telefon til folk Nøtterøy-Tønsberg som tok kontakt med ikke fornøyd med den forrige banken sin. tisk er store nok, den ekstra belastningen som kjenner deg og din situasjon, mener Rønning dagen derpå. – I vår forrige bank hadde vi investert det er å miste hus og hjem vil vi unngå, ekteparet. – Hvis det er nødvendig ringer vi pengene våre i ett lavrisikofond, i løpet sier Olsen. alltid kundene og spør om det er noe av kort tid var sparepengene halvert og mer vi kan følge opp med, forteller hun. vi ble ikke varslet engang, forteller Olsen. trygghet er viktigst Solli har mer enn tjue års erfaring fra Da byttet vi til SpareBank 1 Nøtterøy- Paret har også andre forsikringer i En uoppmerksom bilfører kjørte inn i bilen til Reidar Rønning forsikringsbransjen, og trives godt i Tønsberg, og det har vi vært veldig SpareBank 1 Nøtterøy-Tønsberg. De har Visste du at… SpareBank 1 Nøtterøy-Tønsberg. fornøyde med, konstaterer ekteparet. samlet alt på ett sted på grunn av trygg- og totalskadet den. Dagen etter ringte forsikringsselskapet – Vi får mange hyggelige tilbake- hetsfølelsen banken gir. • SpareBank 1 Nøtterøy-Tønsberg har til Rønning og sørget for at alle utgifter ble dekket. meldinger fra kunder som kommer Livsforsikringer og lån – To ganger har vi opplevd at vi har veldig stabil arbeidskraft. tilbake til oss og er fornøyd med vår Paret ble Privat Ekstra-kunde, tok opp hatt et krav på forsikring, sier Olsen. Hver • SpareBank 1 Nøtterøy-Tønsberg har – Alt gikk på skinner, forteller Rønning skademelding på stedet. Dagen etter kom kundebehandling. Hver kunde og hver huslån og tegnet livsforsikringer. Disse gang har det bare vært å ta en telefon til en målsetning om at kundene skal om det første møtet med sitt forsikrings- telefonen fra forsikringsavdelingen til skade trenger individuell behandling og to går hånd i hånd, mener Olsen. banken og så har pengene vært på konto. ha én rådgiver å forholde seg til. selskap. Han hadde uflaks og opplevde SpareBank 1 Nøtterøy-Tønsberg, smiler vi ønsker å kunne tilby individuell service – Vi har flere lån, både bil, hus og Har man et krav på forsikring så får man • SpareBank 1 Nøtterøy-Tønsberg gir en alle bileieres største frykt. Rønning fornøyd. til hver kunde, sier hun. Rønning er enig båt, forteller han. Dette klarer vi fint å det i SpareBank 1, og det er betryggende, del av sitt overskudd som gaver til – Det kom en bil kjørende i full fart med Solli. betjene med to inntekter, men hvis en mener Olsen. lokale lag og foreninger. inn i krysset der jeg stod og krasjet rett Uproblematisk – Jeg kommer definitivt til å holde meg av oss skulle være uheldig, vil ikke den inn i meg forfra. Det var den andre føreren Rønning er imponert over at SpareBank 1 til forsikring fra SpareBank 1 Nøtterøy- andre klare å beholde hus og bil uten en tillit og sikkerhet over pris som var skyld i ulykken, og hun fylte ut Nøtterøy-Tønsberg ringte på eget initiativ. Tønsberg, slår han fast. kompensasjon for den andres inntekt. Paret er fullstendig klar over at ved å 4
 4. 4. Aldri utlært: Helge Skåtun føler seg ikke utlært selv om han har over 10 års utdannelse ledd og bindevevsstrukturer. En osteo- pat stimulerer kroppens helbredende mekanismer og derfor er det en god 3 i banken i osteopati og fysioterapi. behandlingsform for idretts- og belast- ningsskader, forklarer Skåtun. ta skaden seriøst Men mange har ikke mulighet til å ta det rolig et par dager, og da kan en liten og kortvarig skade fort bli mer langvarig og alvorlig. – Folk “skal bare” gjøre ditt og datt og forverrer på den måten sin egen situasjon. Plutselig sitter man der med en elefant- fot som er gul og blå og en sykemelding. jan aksel simonsen Da er det bedre å ta skaden seriøst med “Jeg skal snart på ferie til Frankrike for å en gang, mener han. spille golf, i dag har jeg vært i banken og Skåtun har en enkel regel som er grei å tatt ut Euro til turen.” huske for små skader du eller barna dine pådrar dere på tur eller i annen aktivitet. – Er du usikker få skaden sjekket. Skader som ikke går over etter noen dager, eller maks en ukes tid, trenger sannsynligvis en eller annen type opp- Hvordan unngår du idretts skader? merksomhet fra en fagperson, sier han. Det er bedre å få sjekket ut en skade en gang for mye enn en gang for lite, er rådet fra Skåtun. Det er fort gjort å skade seg når man går tur, jogger eller er aktiv God og rask behandling skadestedet, forteller Skåtun. Hvis man Lærer så lenge man lever innen en sport. Helge Skåtun er osteopat og fysioterapeut, Skåtun følger opp mange lokale lag, blant takler skaden på riktig måte kan man Og Skåtun vet hva han snakker om. Han Gunnar Wold annet herrelaget i håndball på Nøtterøy, være tilbake i aktivitet etter et par dager, er videreutdannet i idrettsfysioterapi og “Jeg går ikke i banken for å ta ut penger, og har gode råd for hva du burde gjøre om du tråkker over Flint og snart også ishockeylaget. Hvis sier han. idrettsosteopati og har mer enn 10 års i dag har jeg vært og satt inn penger på eller er uheldig på joggeturen. det skjer en skade på håndball- eller fot- Hvis skaden ikke går over av seg selv, må utdannelse i faget. Han er fysioterapeut, kontoen min.” ballbanen løper Skåtun ut og legger på den ha litt hjelp av Skåtun. osteopat, akupunktør og ergonom, men Helge Skåtun er osteopat og behandler en Tønsberg. Overtråkk, belastningsskader kompresjon og is, og hjelper til med å få – Osteopati er en manuell behandlings- selv mener han at han har mer å lære. rekke idretts- og aktivitetsrelaterte skader og muskelstrekk er de vanligste aktivitets- spilleren av banen. form, forklarer Skåtun. Man jobber med – Den som tror at han er ferdig utlært, blant unge og gamle på Nøtterøy og i relaterte skadene han behandler. – Det er veldig viktig at man avlaster hendene og tøyer og strekker muskler, er ikke utlært, men ferdig, sier Skåtun. Bank i bank Visste du at… andre er at de møter igjen de samme til kundene våre, sier hun. Men vi vil Barne- og ungdomsforsikringen personene neste gang de kommer. hele tiden modernisere og fornye våre til spareBank 1 dekker: Dette skaper en trygghet for kunden tilbud og tilby både tradisjonelle og Unn Kjølner • Erstatning ved langvarig medisinsk som vi synes er viktig å ivareta, mener nye, moderne løsninger. “Jeg syntes ikke noe særlig om dette invaliditet grunnet sykdom eller I SpareBank 1 Nøtterøy-Tønsberg kan du fremdeles gå i Stormoen. med bank i butikk eller banker som ulykke, inntil 30G. banken for å ta ut eller sette inn penger. Mens andre banker mobilBank blir for store og bytter navn annethvert • Dagpenger ved sykehusopphold på Bank i butikk Et av områdene som har utviklet seg år. Jeg skjønner godt at unge vil bruke mer enn 14 dager (med tilbakevirkende legger ned filialer, gjør SpareBank 1 det de mener er best for Bankene arbeider hardt for å effekt- mest den siste tiden er MobilBank. alle de mulighetene ny teknologi fører kraft fra dag 1) – pr dag: 0,5 % av 1G. lokalmiljøet. ivisere driften. Noen har gått over til MobilBank-tilbudet i SpareBank 1 skal med seg, men selv setter jeg pris på at • Støtte til tilpassing av bolig grunnet “bank i butikk”-konseptet. Det går ut utvides til å gjelde stadig flere typer man fremdeles kan gå i banken og ta sykdom eller ulykkesskade – inntil 3G. SpareBank 1 Nøtterøy- å ha en nærhet til kundene våre, på at bankens kunder kan gå til mat- transaksjoner. ut penger eller betale regninger slik • Engangserstatning ved dødsfall – 1G. Tønsberg holder på sier Tonje Stormoen, lokalbanksjef i butikken hvor de kan betale regninger, – På dette området skal vi ta i bruk man har kunnet i alle år. Jeg arbeider den tradisjonelle bank- Tønsberg. sette inn og ta ut penger. nye teknologiske løsninger. Kunder for TV-aksjonen, og akkurat i dag har (G = grunnbeløp. Grunnbeløpet er ordningen med kunde- Hun mener det spesielt er to ting som Stormoen sier at SpareBank 1 Nøtterøy- som ikke behøver å gå i banken, skal jeg vært i banken og hentet 150 refleks- 70.256 kr av 01.05.2008.) service over disk. er viktig for bankkundene. Tønsberg ikke har noen planer om å kunne sitte i sofaen hjemme og betale vester som banken har gitt til bøsse- – Det er veldig viktig – Den ene er at de kan få hjelp av gå over til denne ordningen. regninger og gjøre flere andre typer bærerene våre.” for oss som lokalbank kunnskapsrike medarbeidere og den – Vi vil holde på det fysiske tilbudet banktjenester med mobilen, røper hun. 7
 5. 5. Redaksjonell produksjon og layout: Fender kommunikasjon Foto: Thomas Larsen, Journalist: Anne-Marit Wang finanskrisen Vi vil gi deg – Fra glødende optimisme til lammende pessimisme en pakke Få trodde for et år siden at så godt som alle økonomiske piler med reflekser skulle peke bratt ned- over høsten i 2008. Omslaget kom raskt og med en kraft som Foto: Michal Tomaszwicz viser at vi er mer sårbare enn de fleste kunne forestille seg. I Norge begynte prob- Vi i SpareBank 1 Nøtterøy-Tønsberg tenker på deg og lemene så smått i august 2007. De fleste din families sikkerhet i høst- og vintermørket. Der- merket det ikke, men for bankene ble det plutselig mye dyrere å låne inn penger. for ønsker vi å gi de 500 første innsenderene en liten trygghetspakke med reflekser. relativt mild krise Ø M E RK E ILJ T M 24 Oktober 2008 har gitt rystelser i det 2 70 1 TR YKKSAK globale finansielle systemet som vi ikke Alt du trenger å gjøre er å sende en SMS med kodeordet REFLEKS, har sett maken til i nyere historie. Fort- NAVN og ADRESSE til 1938, så sender vi pakken til deg i posten (tjenesten satt er krisen relativt mild i Norge etter koster 1 kr). Du kan også sende E-POST til service@nsp1.no eller benytte at det har blitt klart at norske banker er kupongen nedenfor. sikre. Men det er ikke gitt at vi har sett bunnen selv om det er grunn til å tro at frist for innsendelse er 15. desember vi kan få en relativt myk landing i Norge. Det viktigske er en sakte tilbakevending av tillit i det finansielle systemet. Ved å sende inn sms eller kupong, samtykker du til at vi kan benytte registrerte personopplysninger til å gi deg informasjon om SpareBank 1 Den akutte krisen er ikke til stede nå, Nøtterøy-Tønsbergs forsikrings- og banktilbud. men det vil ta tid før boligmarkedet er tilbake til det normale, og vi må dess- Klipp ut og send inn verre regne med at en del bedrifter vil få problemer og at arbeidsløsheten vil øke. ja, jeg vil gjerne motta en pakke med reflekser. trygg bank I en slik situasjon er det viktig å ha kontakt med en trygg bank. Norske sparebanker Fornavn: har tradisjon for å finne løsninger sammen med kundene – også når enkelte kunder Etternavn: får problemer. Et langvarig kundeforhold skaper tillit begge veier mellom bank og SpareBank 1 kunde. Vår bank er trygg og solid. Det er Gateadresse: Nøtterøy-Tønsberg en styrke for hele lokalsamfunnet. Vår misjon er å være der både når det er god- Svarsending 6676 Poststed: Postnummer: vær og når det blåser opp slik som nå. Der- 0095 OSLO for har SpareBank 1 Nøtterøy-Tønsberg Mobiltelefonnummer: lenge hatt mottoet: God å ha i ryggen! Bjørn Engaas, adm. banksjef, SpareBank 1 Nøtterøy-Tønsberg Kontaktinformasjon: Telefaks forsikring: Sentralbord: 02440 Postboks 70 Teie 33 30 41 98 Hovedkontor: Lokalbanker: Kontofon: 02440 3106 Nøtterøy SpareBank 1 Nøtterøy SpareBank 1 Tønsberg SpareBank 1 Tønsberg Faks: 33 30 41 10 Forsikring, melding Torvet, Teie Storgaten 25 Olsrød Park E-post: service@nsp1.no www.nsp1.no om skade: 02300 God å ha i ryggen.

×