Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

LokalBankNYTT 1 2009_mod SpareBank 1 Nøtterøy Tønsberg

1,129 views

Published on

LokalBankNYTT 1 2009_mod SpareBank 1 Nøtterøy Tønsberg

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

LokalBankNYTT 1 2009_mod SpareBank 1 Nøtterøy Tønsberg

  1. 1. Informasjon Lokalbanknytt nr 1 – 2009 satser på kystkultursenter i sandøsund side 3 Den totale 96 % av kundene totalkunde er fornøyde s. 4 s. 5 God å ha i ryggen.
  2. 2. Vekst på Hvasser Moro: Rolf Kirkvaag og Tom Arbøll satser på at kystkultur- senteret i Sandøsund står ferdig sommeren 2010. – Dette er ikke til å bli rik av, Ikke umulig: – Det som men er fantastisk morsomt, kunne virke som umulig i sier entusiastene. 2000, har faktisk vært mulig å få til gjennom ildsjelers langsiktige planlegging og tydelige målsettinger, sier Pål Oldrup Jensen. flott beliggenhet Om sommeren myldrer det av mennesker, men vinterstid er det lite som skjer i Sandøsund. Hensikten er å skape mer Samme fokus: SpareBank 1 Nøtterøy - Tønsberg og Flint Håndball har samme aktivitet og blest, året rundt, og å oppnå fokus og målsetting; å trygge lokalsamfunnet gjennom en positiv aktivitet. synergi med den lokale fiskeflåte, som igjen vil øke omsetningen av sjømat. – Satsningen gjelder også et eventbyrå målskudd med stabil støtte som vil legge til rette for frilufts- og kultur- opplevelser. Med ca 25 overnattings- plasser, vil man kunne ta imot passe store grupper, både firmaer og private, sier Kirkvaag. Tydelige målsettinger og høye ambisjoner om kanskje å Spin-off-effekten av det målrettede ar- Kystkultursenteret skal huse Fiskemot- beidet er gode resultater, som igjen har taket, fiskebutikken og konferansefasi- klare det uoppnåelige har ført Flint Håndball i en helt ny motivert til idrettsglede og økt innsats. liteter. I toppetasjen vil det bli fellesrom posisjon, både lokalt og regionalt. med utsikt over havneområdet, stor sal Erfaring med scene og store skyvevinduer mot Fra å ligge på vippen til 4. divisjon, har breddeidretten som på sikt kan føre til et Med mange aktive spillere, fantastiske øst og vest. Det vil bli arrangert kon- damelaget klatret opp til 1. divisjon. toppidrettsnivå. Alt for å nå målsettingen frivillige som legger ned mange arbeids- serter, underholdning og konferanser, Rekruttlaget rykker opp til 2. divisjon om utvikling av et sunt lokalsamfunn. timer i fritiden og 1,5 årsverk fast ansatte, og man vil tilby turer til eksempelvis neste sesong. I tillegg har klubben 19 kan Flint håndball sammenlignes med Færder fyr. lag med 325 aktive spillere. Prosess og mål en større bedrift. For å kunne gå i balanse Pål Oldrup Jensen, administrativ leder Den bevisste satsingen startet så smått med kostnader på tre millioner kr, er Positive og trener er stolt. av ildsjeler i begynnelsen av 2000, og man nødt til blant annet å skape inntekter, For i det hele tatt å kunne komme i gang – Flint Håndball har utviklet seg i i 2003 ble det utarbeidet en strategisk gjennom sponsorer, arrangementer, lotteri med forprosjekteringen, var Kirkvaag og positiv retning og er blitt et foregangslag fireårsplan. I fellesskap fant foreningen og dugnadsinntekter. Arbøll avhengig av økonomisk bidrag, som er kjent langt utenfor vår regionale sine styrker og svakheter, det ble ned- – Skal et idrettslag virkelig klare å ”Hvasslendingene” Rolf Kirkvaag og Tom Arbøll satser på at og de søkte både Innovasjon Norge og hevde seg på toppen, er sponsorer alfa SpareBank 1 Nøtterøy - Tønsberg om håndballkrets, forteller han. satt flere delmål hvor hovedmålet var at et nytt kystkultursenter vil stå klart til bruk neste sommer. – Vi greier å ha fokus på to ting sam- damelaget skulle bli et ledende lag innen og omega, sier Oldrup Jensen, med lang midler. Med blant annet en stor gave fra tidig; både satsing på bredde og topp. damehåndball i Norge. På toppen av alt fartstid som aktiv toppspiller og trener. Så langt har det vært få skjær i sjøen. SpareBank 1 Nøtterøy - Tønsberg fikk de Mange har idrett som en fritidsaktivitet, raget visjonen “Håndball i Flint er gøy! Han har blant annet spilt i 1. divisjons- mulighet til å sette i gang planene for det hvor det viktigste er å holde seg i form Med Flint håndball mot toppen!” lag, vært landslagstrener for yngre herrer Kystkultursenteret, som er en videre- etablert Hvasser Utvikling AS og sam- lille lokalsamfunnets fremtid. og for å kunne være en del av et hyggelig – Ikke småtteri, akkurat? og sist som sportssjef på Toppidretts- utvikling av dagens fiskemottak og arbeider med lokale krefter. Det arbeides Kystkultursenteret er prosjektert til ca og positivt sosialt miljø. Andre ønsker å – Det er viktig å sette seg noen hårete gymnaset i Bærum. fiskebutikk i Sandøsund, vil gi Hvasser for tiden med en forretningsplan, og de ti millioner kroner, og Kirkvaag og Arbøll gjøre en karriere som proffspiller. mål! sier Oldrup Jensen, og berømmer alle – Jeg har et veldig stort hjerte for Flint og Tjøme kommune et løft, både når det er i god dialog med Skagerrakfisk AS, ser ikke bort fra at de snart vil presentere Flint Håndball rekrutterer spillere fra nøkkelpersoner som har klart å motivere Håndball og synes det er fantastisk at gjelder aktivitet, men også det estetiske. fiskere, politikere, kommuneadministra- en lånesøknad til lokalbanken. syvårsalder. Sist vinterferie sørget Spare- til et felles fokus, og at alle har holdt seg SpareBank 1 Nøtterøy - Tønsberg bidrar De ønsker å rehabilitere dagens fiske- sjon og naboer. – SpareBank 1 Nøtterøy - Tønsberg har Bank 1 Nøtterøy - Tønsberg for bidrag til planarbeidet. Oldrup Jensen forteller så betydelig. mottak til en mer innholdsrik og – Vi har møtt mye positivitet, sier møtt ideen med velvilje, entusiasme og til å arrangere håndballskole i skolens at Flint Håndball hele tiden har fokus på miljøtilpasset bygning. Særpreget vil entusiastene, som ønsker å bidra til å god rådgivning. Det er selvfølgelig helt vinterferieuke. Gjennom SpareBank 1 selve utviklingen, og at et tap i ny og ned imidlertid bli bevart. styrke hvassersamfunnet og å skape avgjørende at vi har slike samarbeids- Nøtterøy - Tønsbergs engasjement støttes overhodet ikke har vært noen undergang. Initiativtakerne Arbøll og Kirkvaag har arbeidsplasser. partnere, sier de to. 2
  3. 3. Den totale totalkunde Fornøyd: Tommy Winther- Hansen er en dyktig rådgiver innen bilfaget, og Dag Arild Nilsen innen privat- og bed- riftsøkonomi i SpareBank 1 Nøtterøy - Tønsberg. Begge er enig om at et kundeforhold baseres på gjensidig tillitt. Prioriterer riktig: Som kunde i SpareBank 1 Nøtterøy - Tønsberg blir man hurtig ekspedert, enten om man er i banken, ringer eller sender en e-post. Fra venstre: Berit Buvoll, Arnhild Ovrum, Hege S. Nilsen, Mette Irgens Olstad, Mette Marit Telenius og Annette Eskedal. ningsområde er service, reparasjoner scorer med kundesenteret og diagnostikk på bil. Vi driver også Du har nå kommet til… forventninger, sier Arve Sundby, team- regel satt over til en rådgiver, mens i med reparasjoner av små maskiner, som leder ved Kundesenteret. dag så får man svar på sine spørsmål gressklippere og snøfresere. Trykk 1, 2, 3 eller 4, eller umiddelbart. vent på svar! Piiiip… fornøydhet Sundby berømmer de ansatte for å tillit Så mye som 96 % svarte at de var fornøyd, holde et høyt kunnskapsnivå innen Tommy Winther-Hansen og familien har ikke mindre enn Dag Arild Nilsen, rådgiver i SpareBank 1 Lite eller ingenting kan være så irriterende svært fornøyd eller usedvanelig fornøyd spørsmål som gjelder banktjenester, fire næringsselskap og alle private konti i SpareBank 1 Nøtterøy - Tønsberg, forteller at hans som aldri å få svar på telefonen. Dette med responstiden, og hele 100 % svarte lån, forsikring og nettbank. Hver måned bekjentskap med Tommy svarer til den opplever i hvert fall ikke kundene at de var fornøyd, svært fornøyd eller svarer 6,5 årsverk på ca 6.000 telefon- Nøtterøy - Tønsberg. Det må vel kunne regnes som den gang Tommy var mekaniker ved Teie bil- i SpareBank 1 Nøtterøy - Tønsberg. usedvanlig godt fornøyd med kunde- eller e-posthenvendelser. totale totalkunde? park og Nilsen skulle skifte olje på bilen. Kundesenteret sørger for det! servicen, både når det gjaldt telefon- – Vi har blant annet mange eldre I dag er Nilsen bankens rådgiver for – For en tid tibake gjennomførte TNS henvendelser og e-posthenvendelser. kunder som er blitt veldig dyktige på Da Tommy som ung mann skred inn skrujern og skiftenøkkel. Winther-Hansen privat- og firmaøkonomi, Gallup en undersøkelse på oppdrag av – Dette er et signal om at medarbeiderne e-post og nettbank. Det er flott å kunne i bankens lokaler på Teie Torv, lød – Det var nok mange som ikke hadde med Winther-Hansens Karosseri og SpareBank 1 Nøtterøy - Tønsberg. på Kundesenteret er meget effektive og bidra til at mange mestrer dette på kommentaren: “Skal du ha penger til mer tro på etablering av et bilverksted så langt Service AS, Karsten Winther-Hansen Hensikten med undersøkelsen var å at de prioriterer riktig, sier Sundby. egenhånd, sier Annette Eskedal ved verktøy, nå?” ute på landet, sier Tommy, som har vært Graving og Transport, Irene Ek Winther- kartlegge hva kundene mente om bankens Kundesenteret ble etablert for ti år Kundesenteret. Jo, det stemte nok det. Tommy har bevisst på å tilpasse seg markedet. Hansen med akupunktur, samt jord- service, tilbud og ikke minst om banken siden og talte den gang to beskjedne skrudd bil siden han var en neve stor, og Det har til tider blitt mye jobbing, og bruksdriften ved Nordre Husvik Gård. leverte tjenester i henhold til kundenes årsverk. I begynnelsen ble man som som Teie-gutt var det kort vei til banken. han forteller om da han ble ringt opp av Nilsen forteller at det er et ønske for Sparepenger ble satt inn og tatt ut. Med Tønsberg politikammer en nyttårsaften SpareBank 1 Nøtterøy - Tønsberg å støtte årene utvidet han verktøybeholdningen fordi de hadde startvansker. Tommy opp om det lokale næringslivet. Dette sa kundene: Vanlige spørsmål: mer uvanlige spørsmål: fra en enkel kasse, til garasje og deretter var godt i gang med feiringen av det nye Tommy kan fortelle at han har fått til en hel driftsbygning på Nordre året, og resultatet ble at han ble hentet flere banktilbud oppgjennom, men ikke • 90 % av de spurte kundene sier • Jeg kommer ikke inn på nettbanken • Vet du vekta på gull? Husvik Gård. av Lovens lange arm, skiftet fra mørk latt seg friste av verken gode renter eller at de har en fordel av å være kunde i • Jeg har tastet feil kortkode. Kan du • Kan dere sende meg en ny Internett- dress til politidress, for deretter å bli gunstige lån. SpareBank 1 Nøtterøy - Tønsberg, hjelpe meg? kladd? mange minner fraktet i Svartemarja til kammeret hvor – SpareBank 1 Nøtterøy - Tønsberg er fremfor i en annen bank. • Jeg har fått et varsel om e-faktura. • Kan jeg få snakke med damen i Tommy og faren Thorolf hadde sys- han reparerte kjøretøyet. Den nyttårs- absolutt konkurransedyktige og kunde- • Nettbanken og kunderådgiveren Hvor er den? telefonbanken? let en stund med tankene om å starte aftenen var i hvert fall Tommy trygg på vennligheten og servicen er veldig bra. er de viktigste kanalene for god • Jeg må oppgi en kode ved bestilling av • Dingsen har sluttet å virke. Kan du eget bilverksted. Da arbeidsmarkedet at politiet ville få start på bilen. Banken har vist en enestående smid- kunderelasjon. flybilletter på Internett. Hva er det? sende en ny? ble vanskelig på midten av 80-tallet, – Det er mange vi har hjulpet til nær ighet og beslutningsprosessene er korte. • Gebyrer og nivå på utlåns- og • Jeg har en avtalegiro på min konto og fikk begge en god anledning til å sette i sagt alle døgnets tider, forteller Tommy. Da ser jeg ingen grunn til å bytte bank, innskuddsrenter er viktig for kunde- nå skal husleien økes. Kan dere gang, og korn og kuer ble byttet ut med I dag teller de fem årsverk. Vårt sats- sier Tommy. nes tilfredshet med banken. endre avtalen? 4
  4. 4. Satser på vekst: Daglig leder Frank Pedersen, Oseberg Medisinske Senter er fornøyd med samarbeidet med Spare- Bank 1 Nøtterøy - Tønsberg, og satser på vekst i Vestfolds største private helseklinikk. en seriøs bankaktør som også kan økon- omisk rådgivning. Pedersen hadde selv god erfaring med SpareBank 1 Nøtterøy - Tønsberg fra idrettsmiljøet, og tok kontakt når gjelda gjelder Om noen måneder vil Kristin og Bård flytte inn med barna. Fra venstre: Kristin B. og Bård med banksjef Bjørn Engaas. Han ble Fuglevik og Anita Ekeberg overbevist om at SpareBank 1 Nøtterøy Når drømmehuset til Kristin B. og Bård Fuglevik står ferdig Gibbons, rådgiver i SpareBank 1 - Tønsberg ville støtte opp om driften av til høsten, vet de ikke helt hvor mye gjeld de har. Da er det Nøtterøy - Tønsberg. den private helseklinikken. – Det er viktig å ha en samarbeidspartner godt å ha noen i ryggen som forstår seg på finanskrise og som er med i både oppgangs- og ned- privatøkonomi. gangstider, at man har en aktiv og jevnlig dialog for å sette status, sier Pedersen, Etter mange år på Hadeland, lengtet bygge ved siden av morfars hus på Nes- firmaet, mener Bård. som også er totalkunde. Kristin og Bård tilbake til barndom- brygga. Men det skulle ikke bli så lett. Han får ikke fullrost noen av dem nok. mens rike, Nøtterøy. Da muligheten bød – Etter flere år og en lang prosess i Begge er også svært fornøyd med Anita trenger også ryggstøtte Godt mottatt seg med jobb, så valgte familien på fem påvente av reguleringsplanen så kunne vi Ekeberg Gibbons, som er deres personlige Oseberg Medisinske Klinikk tilbyr pub- å flytte tilbake. endelig starte sent i høst, forteller Bård. økonomiske rådgiver i SpareBank 1 likum helsetjenester hos allmennleger og – Vi hadde et mangeårig og godt forhold Husplanene hadde de spikret, og hadde Nøtterøy - Tønsberg. spesialister. Spesielt har legevaktstjenes- til SpareBank 1 Gran på Hadeland, valgt et ferdighus fra Vestlandshus, med – Vi har i samarbeid utarbeidet buds- “God å ha i ryggen er mer enn ord. SpareBank 1 Nøtterøy - ten og bedriftshelsetjenesten blitt svært med kun positive erfaringer som kunde endringer etter egne behov og ønsker. jett, og det er viktig å holde seg innenfor Tønsberg er virkelig gode å ha i ryggen.” godt mottatt. Klinikken er samlokalisert i en lokalbank. Da vi flyttet tilbake var Siden har det gått slag i slag på bygge- de økonomiske rammene , sier Bård. med Vitus apotek, slik at man også kan det derfor naturlig å overføre konti og plassen i Bjerkøveien. Nå er byggfirmaet Han mener at jevnlige møter med råd- Det sier Frank Pedersen, daglig leder ved selge, ønsket daglig leder, Frank Pedersen, få medisiner i samme lokaliteter. forsikringer til SpareBank 1 Nøtterøy - CS byggpartner ferdig med det meste giveren er betryggende. Oseberg Medisinske Klinikk i Vestskogen, å gå inn på eiersiden. – Vi har cirka 2.000 konsultasjoner i Tønsberg, hvor vi også var kunder som utvendig og har startet opp jobben – Vi har ikke lyst på uheldige økono- fylkets største private helseklinikk med måneden og 3.000 medlemmer, men barn, forteller Kristin og Bård. innendørs. miske overraskelser, sier han. 42 medarbeidere og en omsetning på må holde sammen tar også imot mange ikke-medlemmer. – Regningene er temmelig store for cirka 30 millioner kroner. Senteret ble Det var snakk om et betydelig invester- Våre kunder kommer fra hele Vestfold, Drømmehuset God rådgivning tiden, så da er det greit at noen kan hjelpe etablert i 1988 som Volvat Medisinske ingsbeløp, og for Pedersen og medeierne fra Grenland og Agder-fylkene, forteller Da de flyttet tilbake, kjøpte de enebolig – Å bygge hus handler om tillit både oss med å holde oversikten og som også Senter Vestfold, men da eierne valgte å var det veldig viktig å samarbeide med Pedersen fornøyd. på Hårkollen, men drømte egentlig om å ovenfor bankforbindelsen og bygg- kan gi oss gode råd på veien, sier Kristin. Kort og godt om gaver Kort og godt om kort • Vi omgir oss med mindre kontanter og Sundby forteller at man får kjøpt Visa Vil du gjerne gi en gave, men vet ikke hva? Med et Visa gavekortet i banken og at man selv lader bruker mer og mer kort når vi handler. gavekort kan mottakeren handle “world wide”. det opp i minibanken. • I fjor hadde SpareBank 1 Nøtterøy - – Det fungerer på samme måte som et Tønsberg en økning på kort i butikk SpareBank 1 Nøtterøy - Tønsberg har Gaven er enkel å kjøpe, enkel å gi, og kontantkort på mobil, forklarer han. på nesten 10 %. Kjøp med Visakort nylig lansert det nyeste innen plast- man er nær sagt garantert en lykkelig Visa gavekort leveres med valgfrie økte med drøyt 16 %. betaling; et Visa gavekort, hvor giveren mottaker. Og i motsetning til et gavekort flotte omslag og har blitt populært blant selv bestemmer beløpet. fra butikk eller et kjøpesenter, så kan både privatpersoner og bedrifter, som • I og med at det var en nedgang i mini- – En artig gave, sier Arve Sundby, man med et Visa gavekort i hånda handle eksempelvis skal gi sine ansatte en bankuttak, virker det som om vi handler teamleder Kundeservice. så å si overalt. ekstra påskjønnelse. mer og mer med kort, og ikke kontanter.
  5. 5. Redaksjonell produksjon, prosjektledelse og layout: Fender kommunikasjon Tekst: Vigdis Askjem Dahl, Foto: Thomas Larsen Lokal støttespiller Som lokalbank ønsker SpareBank 1 Nøtterøy - Tønsberg å gi sitt bidrag tilbake til lokalsamfunnet der vi holder til. Derfor deler vi hvert år ut et betydelig beløp i form av gaver og sponsorstøtte til lokale foreninger, lag, organisasjoner og tiltak som på sin måte gjør Nøtterøy- og Tønsbergområdet til et enda bedre sted å bo og virke. I 2008 Ø M E RK E ILJ T ble det samlet delt ut nærmere 4 millioner kroner i gave- og sponsormidler*. M 24 2 70 1 TR YKKSAK GaVEr • Tønsberg Sjømannsforening • Nøtterøy IF Turngruppe 2008 (utdrag) • Vallø og Omegn Historielag • Nøtterøy Musikkorps • Volden & Ringshaug Skolekorps • Nøtterøy Sanitetsforening • Clinica Noruega • Kirkens Korskole Nøtterøy • Nøtterøy Skolekorps • Herstad Velforening • Tømmerholt IL Fotballgruppe • Nøtterøyrevyen • Husøy Vel/Husøy & Foynland IF • Russen 2008 • Hvasser Utvikling • Sem IF Håndball • Kirkens Korskole sPonsor-/rEKLamEstØttE • Skjærgårdskoret • Mellom-Bolærens Venner 2008 (utdrag) • Søndre Slagen Skolekorps • Nøtterøy Menighetsråd • Teie IF Fotball • Nøtterøy Veterankorps • Barneavdeling S.I.V. • Teie IF Håndball • Nøtterøy Y’s Men’s Club • Bergan Vel • Tjøme Golfklubb • Oseberg Speidergruppe • Borgheim Menighetssenter • Tønsberg Ishall • Sjøbodkoret • Domkirkefestivalen • Tønsberg Kirkelige Fellesråd • Stiftelsen Berntine • Eik IF Unified • Tønsberg Seilforening • Stiftelsen Fagertun • Husøy & Foynland IF Fotball • Stiftelsen Flint Idrettshall • Husøy & Foynland IF Håndball • Stiftelsen Nytt Osebergskip • IL Flint Håndball • Tjøme Historielag • Lions • Tjøme Motorcrossklubb • Nesskogen Idrettspark • Tømmerholt IF • Nøtterøy & Tjøme Hørsellag • Tønsberg Automobilklubb • Nøtterøy Golf * Gavetildelingen skjer på bakgrunn • Tønsberg Friidrettsklubb • Nøtterøy Historielag av søknad 2 ganger pr. år, hhv. 1. april • Tønsberg Irish Dance Ensemble • Nøtterøy IF Fotball og 1. oktober. Formål i bankens • Tønsberg Kystkultursenter • Nøtterøy IF Friidrett naturlige markedsområde prioriteres. • Tønsberg og Nøtterøy Bibliotek • Nøtterøy IF Håndball Se www.nsp1.no for mer informasjon • Tønsberg Roklubb • Nøtterøy IF Skigruppe og søknadsskjema. Kontaktinformasjon: Telefaks forsikring: Sentralbord: 02440 Postboks 70 Teie 33 30 41 98 Hovedkontor: Lokalbanker: Kontofon: 02440 3106 Nøtterøy SpareBank 1 Nøtterøy SpareBank 1 Tønsberg SpareBank 1 Tønsberg Faks: 33 30 41 10 Forsikring, melding Torvet, Teie Storgaten 25 Olsrød Park E–post: service@nsp1.no www.nsp1.no om skade: 02300 God å ha i ryggen.

×