2007 Aarsrapport Mod

1,241 views

Published on

Årsrapport 2007

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,241
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

2007 Aarsrapport Mod

 1. 1. 1857 150 år 2007 Årsrapport 2007 1 Årsrapport08.indd 1 28-03-08 08:57:58
 2. 2. VISJON OG FORRETNINGSIDÉ ”Sparebank 1 Nøtterøy – Tønsberg skal oppfattes som den viktigste sparebanken i Tønsberg-området der kundene opplever trygghet, tilhørighet og god rådgivning.” Banken skal: - være en fullservice bank med alle bankprodukter samt forsikring og eiendomsmegling. - ha hovedinnretning mot privatmarkedet. - være førstevalg som næringsbank på Nøtterøy og Tjøme, og et relevant alternativ for små og mellomstore bedrifter i Tønsberg. SpareBank 1 - alliansen SpareBank 1 Alliansen er et samarbeid mellom selvstendige banker. SpareBank 1 Alliansen skal bidra til å produsere og levere konkurransedyktige finansielle tjenester med høy kvalitet slik at privatpersoner og bedrifter opplever lokal forankring, dyktighet og en enklere hverdag. SpareBank 1-bankene samarbeider om utvikling av produktselskaper gjennom det felles eide hold- ingselskapet SpareBank 1 Gruppen AS. Gruppen eier 100 % av aksjene i SpareBank 1 Livsforsikring AS, SpareBank 1 Skadeforsikring AS, Bank 1 Oslo AS, ODIN Forvaltning AS, SpareBank 1 Medlems- kort AS og SpareBank 1 Utvikling DA. Selskapet har også eierandeler i SpareBank 1 Bilplan AS (19,9 %) og First Securities ASA (24,5 %). SpareBank 1 Gruppen har det administrative ansvaret for banksamarbeidsprosessene i SpareBank 1 Alliansen der teknologi, merkevare, kompetanse, felles prosesser/utnyttelse av beste praksis og innkjøp står sentralt. Alliansen driver også utviklingsarbeid gjennom tre kompetansesentre innenfor læring (Tromsø), betaling (Trondheim) og kreditt (Stavanger). Resultatene i SpareBank 1 Gruppen viser en meget tilfredsstillende utvikling med avkastning over de mål som er fastsatt av eierne. 2 Årsrapport08.indd 2 28-03-08 08:58:00
 3. 3. SpareBank 1 Adm. banksjef Bjørn R. Engaas Nøtterøy – Tønsberg på børs Få bedrifter opplever å bli 150 år. Økonomiens dynamikk er en viktig faktor bak den svært positive utviklingen vi tilsier at bedrifter kommer og går. Bedrifter startes, noen går har opplevd i senere år. Ambisjonen om å styrke stillingen raskt inn, andre vokser og konsolideres. Noen omstiller seg som lokal finansaktør, var også bakgrunnen for at banken og vokser videre, mens andre slutter seg sammen eller fases bestemte seg for å gå på børs høsten 2007. Det har gitt oss en ut. Det finnes ikke én utviklingslinje som er riktig for alle. enda mer solid egenkapitalsituasjon, det har gitt mulighet til eierskap i banken som svært mange har satt pris på – og Noen virksomheter opplever å få et riktig langt liv. det stiller enda større krav til oss som profesjonell bank. SpareBank 1 Nøtterøy - Tønsberg er en av disse. Banken er en av Vestfolds aller eldste nålevende bedrifter. Samtidig Vilje til å tenke nytt vil være avgjørende også fremover. har banken aldri vært så vital og dynamisk som nå. Vi skal fortsatt være i utvikling for å bli bedre. Målet er å være sterk i hele Tønsberg-området og samtidig beholde det Det skjer en rivende utvikling i bankverdenen. Dagens lokale preget – eller som en av våre samarbeidspartnere fra bankdrift har lite til felles med utgangspunktet. Men det idretten så fint sier det: ”være dønn til stede”. som binder historien og nåtiden sammen, er bankens ”oppdrag” som går ut på å bidra til økonomisk utvikling Vi bor og virker i et populært område som vokser kraftig. og vekst for privatpersoner, næringsliv og lokalsamfunnet. Banken skal være med og bidra til at denne utviklingen I tillegg skal banken sørge for at eierne får fornuftig fortsetter på en sunn måte – ikke ta for mye risiko og avkastning på sin investering. ikke for lite. Forutsetningene for å klare det, er at vi hele tiden satser på produktutvikling mot det kundene For å møte disse utfordringene fremover, er det nødvendig ønsker av banktjenester, at vi ligger i fremste rekke med kontinuerlig utvikling og omstilling. For noen år siden når det gjelder teknologiutvikling og at vi har fokus på bestemte banken seg for å bli med i SpareBank 1 Alliansen kompetanseutvikling i hele organisasjonen. Vi tror at dette som nå består av 22 selvstendige banker. Sammen med er avgjørende for at våre kunder fortsatt skal ha en sterk virksomheten i det felleseide selskapet SpareBank 1 lokal bank i ryggen. En bank som er akkurat passe stor slik Gruppen utgjør vi dermed et av Norges aller største at alle kjenner seg ”hjemme”, og en samarbeidspartner og komplette finanshus. Alle beslutninger som gjelder banken støttespiller både når det går bra og dårlig. og kundene våre, treffer vi likevel helt og fullt selv. Dette INNHOLD Revisjonsberetning for 2007 16 Hovedtall 4 Årsberetning fra kontrollkomiteen for 2007 16 Styrets beretning 5– 12 Noter 17 – 30 Redegjørelse om eierstyring og selskapsledelse 13 Bank i bygd og by 31 Resultatregnskap 14 Banken på børs...hvorfor? 32 Balanse 15 MARIS fikk nyskapingspris 33 Kontantstrømanalyse 16 Banken er klimanøytral 34 BANKSJEFENS HJØRNE 3 Årsrapport08.indd 3 28-03-08 08:58:02
 4. 4. Hovedtall Resultatsammendrag 2007 % 2006 % 2005 % Netto rente- og provisjonsinntekter 78.143 1,85 71.867 2,00 63.390 2,04 Sum andre inntekter 28.031 0,66 24.528 0,68 22.565 0,72 Sum inntekter 106.173 2,51 96.395 2,68 85.955 2,76 Sum driftskostnader 64.253 1,52 57.769 1,61 57.093 1,84 Resultat før tap 41.921 0,99 38.626 1,07 28.862 0,92 Tap på utlån, garantier mv 1.880 0,04 3.359 0,09 2.944 0,09 Nedskr./reversering av nedskr. og gev./tap på vp. 4.487 0,11 (3.021) 0,08 (5.819) 0,19 Resultat etter tap 35.553 0,84 38.288 1,06 31.737 1,02 Skattekostnad 10.381 0,25 10.105 0,28 8.989 0,29 Resultat 25.172 0,60 28.183 0,78 22.747 0,73 Lønnsomhet 2007 2006 2005 Egenkapitalavkastning 1) 8,08 % 11,50 % 9,93 % Kostnadsprosent 2) 60,52 % 59,93 % 60,08 % Balansetall Brutto utlån til kunder 4.051.972 3.522.600 2.983.389 Brutto utlån til kunder inkl. SpareBank 1 Boligkreditt 4.225.609 3.522.600 2.983.389 Innskudd fra kunder 2.446.823 2.128.914 1.985.304 Innskuddsdekning 60,39 % 60,44 % 66,55 % Utlånsvekst (brutto) siste 12 mnd. 15,03 % 17,96 % 11,40 % Utlånsvekst inkl.SpareBank 1 Boligkreditt 19,96 % 17,96 % 11,40 % Innskuddsvekst siste 12 mnd. 14,93 % 7,20 % 11,50 % Gjennomsnittlig forvaltningskapital 4.235.269 3.596.902 3.109.104 Forvaltningskapital 4.656.699 3.947.175 3.297.985 Tap og mislighold Tapsprosent utlån 3) 0,05 % 0,10 % 0,11 % Misligholdte eng. i % av brutto utlån 0,57 % 0,83 % 1,03 % Andre tapsutsatte eng. i % av brutto utlån 0,06 % 0,21 % 0,40 % Soliditet Kapitaldekningsprosent 14,85 % 12,21 % 13,55 % Kjernekapitalprosent 14,85 % 12,43 % 13,55 % Kjernekapital 433.149 303.858 271.661 Netto ansvarlig kapital 433.149 296.705 271.661 Beregningsgrunnlag 2.917.377 2.443.403 2.004.769 Kontor og bemanning Antall kontor 3 3 2 Antall årsverk 56,6 54,6 51 1) Resultat etter skatt i prosent av gjennomsnittlig egenkapital 2) Sum driftskostnader i prosent av sum driftsinntekter 3) Netto tap i prosent av gjennomsnittlig brutto utlån 4 H O V E D TA L L Årsrapport08.indd 4 28-03-08 08:58:06
 5. 5. Styrets årsberetning Norsk økonomi opplevde sterkt vekst gjennom seg til verdipapirmarkedet fordi en stor del 2007. De tre første kvartalene av året viste av de dårlige lånene har vært finansiert ved en volumøkning i bruttonasjonalprodukt for utstedelse av verdipapirer med sikkerhet i fastlands-Norge på over 5 prosent sammenlignet boliglånsporteføljer. Hvor store de samlede med samme periode året før. Det har vært en tapene i dette markedet blir, er fortsatt uklart. historisk lang og høy vekst de siste fire årene. Denne usikkerheten har gjort bankene mer Samtidig innevarslet andre halvår 2007 noe nytt. tilbakeholdne med å låne penger til hverandre Vi opplevde en økende internasjonal finansuro som igjen har redusert tilgjengelig likviditet og med utspring i det amerikanske boligmarkedet sendt pengemarkedsrentene kraftig oppover. der misligholdte lån fra kunder med dårlig betalingsevne begynte å skape problemer for Ringvirkningene fra det amerikanske flere banker. boligmarkedet gir økt kredittpåslag på foretaksobligasjoner generelt, og Selv om norsk økonomi fortsatt er meget dette gir regnskapsmessig kurstap på solid, og selv om norske banker ikke obligasjonsporteføljen i bankene. På denne er direkte eksponert mot det oppblåste måten rammer boliglånskrisen også norske amerikanske boligmarkedet, får det som skjer banker som må betale høyere rente for å låne i USA også konsekvenser i et globalisert inn penger i markedet og regnskapsføre tap på finansielt system. Fortsatt har vi ikke sett obligasjonsporteføljen.Ved inngangen til 2008 er enden på den amerikanske boliglånskrisen. det derfor større usikkerhet enn vanlig rundt den Misligholdet av slike boliglån forplanter økonomiske utviklingen. STYRETS ÅRSBERETNING 5 Årsrapport08.indd 5 28-03-08 08:58:09
 6. 6. Børskurser og boligpriser har steget kraftig siden VIRKSOMHETEN I 2007 høsten 2003 som følge av god lønnsomhet i SpareBank 1 Nøtterøy – Tønsberg gjennomlevde bedriftene og sterk reallønnsvekst for folk flest. et av sine mest aktive år i 2007. Banken Børsen har steget med nesten 400 prosent før feiret 150-årsjubileum og besluttet samtidig de dramatiske fallene ved inngangen til 2008. å gå på børs med noterte grunnfondsbevis. Boligmarkedet har flatet ut og til dels falt etter en Jubileumsaktivitetene strakk seg gjennom EGENKAPITAL lang periode med sterk prisvekst. Inntjeningen store deler av våren og ble også fulgt av Millioner kr. i næringslivet er imidlertid stadig god, og det store gavetildelinger til almennyttige formål er grunn til å forvente fortsatt meget sterk gjennom hele året. For å fremstå som en enda 400 400 reallønnsutvikling. Dette omtales vanligvis som mer profesjonell bankaktør, og for å styrke at ”Norge går så det suser”. kapitalgrunnlaget for ytterligere sunn vekst, 350 besluttet banken emisjon og notering av Etter et historisk lavt rentenivå på 1,75 grunnfondsbevis på Oslo Børs med notering fra 300 273 prosent i mars 2004, har Norges Bank økt sin 29. oktober. Jubiléet markerte kontinuiteten og 250 246 styringsrente hele fjorten ganger til nåværende den sterke tilhørigheten til lokalsamfunnet. Den 216 5,25 prosent. Ifølge sin egen rentebane er svært vellykkede emisjonen åpnet for eierskap 200 Norges Bank nå nær toppen. Fortsatt er det til banken fra kunder, ansatte og investorer både slik at de fleste husholdninger godt klarer å i nærmarkedet, nasjonalt og internasjonalt. 150 bære sine rentekostnader. I en undersøkelse fra Sparebankforeningen sier ni av ti at de har fått Driften i SpareBank 1 Nøtterøy – Tønsberg 100 det bedre i 2007 sammenlignet med 2006, og det utviklet seg meget positivt i 2007. Resultatet store flertallet sier at de kan bære en renteøkning av den ordinære bankdriften ligger vesentlig 50 på to prosentpoeng eller en uventet ekstrautgift over budsjett. I kroner var resultatet 35,6 0 på 20.000 kroner. millioner før skatt. Skattekostnaden er beregnet til 10,38 millioner kroner. Styret er tilfreds med Konkurransen i bankmarkedet har blitt markant resultatutviklingen. 2004 2005 2006 2007 skjerpet i senere år. Spesielt har inntoget av utenlandske banker i Norge bidratt til det. Bankens forvaltningskapital økte med 18 Marginene faller – til kundenes fornøyelse – og prosent i 2007. Brutto utlån økte med 15 prosent bankene presses til høyere kostnadseffektivitet. i bankens balanse. I tillegg overførte banken Utlånsveksten i sparebankene ved utgangen av nesten 200 millioner kroner til vårt deleide tredje kvartal 2007 var 13,5 prosent på årsbasis, selskap Sparebank 1 Boligkreditt AS. Når mens innskuddsveksten lå på 14,6 prosent. dette tas med, var den reelle veksten i utlån Særlig har innskudd fra bedriftene vist stor 20 prosent. Innskuddene i banken økte med vekst. 14,9 prosent. Rentenettoen i kroner økte med 6,3 millioner kroner og endte på 1,85 prosent i Styret i SpareBank 1 Nøtterøy – Tønsberg, som forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital er markedsnavnet banken benytter, forventer hvilket er bedre enn forventet. en fortsatt god utvikling for banken på tross av den økte usikkerhet i makrobildet som er Siden utlån vokser mer enn innskudd, er beskrevet ovenfor. Markedet i sentrale Vestfold banken i økende grad avhengig av innlån er fortsatt i god utvikling både innenfor i pengemarkedet. Bankens strategi på personområdet og bedriftsområdet. Tilflyttingen likviditetsområdet er å ha mest mulig langsiktige er høy og næringslivet går godt. Banken øker obligasjonslån og andre lån i pengemarkedet sin markedsandel og har tilfredsstillende med en diversifisert forfallsstruktur. Den kraftige risikosituasjon og lønnsomhet. økningen av priser i fundingmarkedet gjennom høsten har virket negativt med betydelig renteøkning for de fornyelser av eksterne lån som forfalt i løpet av andre halvår 2007. 6 STYRETS ÅRSBERETNING Årsrapport08.indd 6 28-03-08 08:58:10
 7. 7. Tap på utlån er bokført med 1,9 millioner kroner Gjennom samarbeidet kan vi ligge i front mot 3,4 millioner kroner i 2006. På grunn med teknologiutvikling, kompetanseheving, av nedskrivninger i verdipapirporteføljen, produktutvikling og merkevarebygging. hovedsakelig som følge av den internasjonale kredittkrisen, er samlede tap bokført med 4,5 DISPONERING AV ÅRETS RESULTAT millioner kroner. Tilsvarende ble det i 2006 Styret foreslår at årets overskudd disponeres slik: bokført 3 millioner kroner i gevinst. Avsetning til utbytte på grunnfondsbevis ......................... kr. 1.236.365 Effekten av dette er at det bokførte resultatet Overført til bankens fond ........... kr. 17.950.494 er lavere enn i 2006 selv om resultatet av selve Avsetning til gaver for bankdriften er ca. 4,5 millioner bedre enn almennyttige formål ................... kr. 5.985.000 foregående år. Sum disponert ............................ kr. 25.171.859 Bankens soliditet er styrket betydelig gjennom Styret mener årsberetningen gir et rettvisende året som følge av grunnfondsbevisemisjonen. bilde av virksomheten for 2007. Emisjonen og overføring av nær 200 millioner av godt sikrede boliglån til SpareBank 1 Boligkreditt UTBYTTE TIL AS har bidratt til å dempe behovet for ekstern GRUNNFONDSBEVISEIERNE funding. SpareBank 1 Nøtterøy – Tønsberg Disponeringen av overskuddet følger styrets har befestet sin sterke stilling i Tønsberg- forslag til utbyttepolitikk: regionen gjennom 2007. Vekst og inntjening har SpareBank 1 Nøtterøy - Tønsberg har som mål utviklet seg positivt både i privatmarkedet og å oppnå en inntjening som gir eierne god og bedriftsmarkedet. Det første hele året med ny sikker avkastning på investert kapital. Utbyttet bank på Olsrød i Tønsberg kommune har svart til avhenger av det resultat banken oppnår hvert år. forventningene. Banken er nå godt posisjonert for Avsetninger til eller trekk på et utjevningsfond videre vekst i hele det primære markedsområdet. vil bli vurdert i forhold til resultatet av driften hvert år og grunnfondsbeviseiernes langsiktige Styret legger stor vekt på at banken skal fremstå interesser. med et fullverdig spekter av finansielle tjenester – tradisjonelle bankprodukter som stadig Det er ønskelig at utbyttet over tid avspeiler utvikles i tråd med kundenes forventninger (for grunnfondsbeviseiernes andel av egenkapitalen. eksempel flexilån/rammelån og markedskonto for innskudd som automatisk følger pengemarkedet), Som hovedregel skal grunnfondsbeviseierne gis nye spare- og investeringsformer i samarbeid fortrinnsrett ved emisjoner. med våre deleide selskaper ODIN Forvaltning og First Securities, teknologisk avanserte og SpareBank 1 Nøtterøy – Tønsberg ønsker sikkerhetsbaserte betalingsformer (kreditt- og at ansatte og tillitsvalgte skal være eiere av debetkort, oppdatert nettbank og lignende). grunnfondsbevis. I tillegg tilbyr vi eiendomsmegling gjennom Eiendomsmegler 1 Vestfold AS og Georg Solberg RESULTATUTVIKLINGEN (FJORÅRETS AS både for boligmarkedet og det attraktive TALL I PARENTES) fritidshusmarkedet i sentrale Vestfold. Netto rente- og provisjonsinntekter Netto rente- og provisjonsinntekter utgjorde SpareBank 1 Nøtterøy – Tønsberg bygger på 78,14 millioner kroner (71,87) som er en økning nøkternhet og tradisjonelle sparebankverdier med 8,7 prosent sammenlignet med året før. I som nærhet til kunden, god rådgivning, stor prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital fleksibilitet, korte beslutningsveier og moderat falt rentenettoen med 14 punkter gjennom året til risiko i bankarbeidet. Samarbeidet i SpareBank 1 1,85 prosent ved utgangen av 2007. Alliansen er meget positivt for banken. Rentemarginen (kundemarginen) som er STYRETS ÅRSBERETNING 7 Årsrapport08.indd 7 28-03-08 08:58:10
 8. 8. forskjellen mellom gjennomsnittlig veide utlåns- privat- og bedriftsmarkedet med konkret vurdering og innskuddsrenter, endte på 2,35 prosent som av tapsutsatte engasjementer med etterfølgende er 5 punkter lavere enn ved inngangen til året. innstilling overfor styret når det gjelder tapsføring og nedskrivninger. Netto andre driftsinntekter Netto andre driftsinntekter, dvs. Låneporteføljene risikoklassifiseres i henhold DRIFTSRESULTAT- provisjonsinntekter fra betalingsformidling, til risikoklasser og godhetsklasser som viser FØR SKATT salg av fond, forsikring m.v. samt utbytte, tæringsevne. Prinsippene for behandling av Millioner kr. endte på 28 millioner kroner (24,5) som er 3,5 misligholdte lån og tilhørende nedskrivninger millioner mer enn året før og over forventet fremgår av note 2. Det er etter styrets oppfatning nivå. God utvikling i salg av ODIN-produkter, etablert tilfredsstillende interne kontrollrutiner. 50 skade- og livsforsikringer samt utbytte fra våre deleide selskaper Eiendomsmegler 1 Vestfold Banken hadde i 2007 netto tap på utlån 40 38,3 AS og Georg Solberg AS har bidratt til det gode og garantier på 1,9 millioner kroner (3,4). 35,6 resultatet. Styret har vurdert at det ikke er behov for 31,7 ytterligere nedskrivninger på nåværende 30 28 Driftskostnader tidspunkt gitt den utlånsportefølje banken har. Samlede driftskostnader i 2007 var 64,3 Gruppenedskrivninger utgjør 9,1 millioner kroner millioner (57,8). Det er 11,25 prosent høyere (8,6) som er 0,22 prosent av brutto utlån (0,24). 20 enn året før, men i tråd med budsjettet. Hovedgrunnen til kostnadsøkningen er full Individuelle nedskrivninger var ved utgangen 10 årseffekt av etableringen av nytt bankkontor av 2007 på 1,6 millioner kroner (2,0). Samlede i Tønsberg og økte kostnader til samarbeidet nedskrivninger utgjør dermed 10,7 millioner i SpareBank 1 Alliansen. Driftskostnadene kroner. Styret kjenner for øvrig ikke til at banken 0 utgjorde 1,52 prosent (1,61) av gjennomsnittlig har utsatte engasjementer som det er sannsynlig forvaltningskapital. Driftskostnader i prosent av vil påføre banken store tap de nærmeste år. Det inntekter var 60,5 prosent (59,9). vises for øvrig til note 2. 2004 2005 2006 2007 Lønn og generelle administrasjonskostnader Egenkapitalavkastning økte med 5,8 millioner kroner. På grunn Egenkapitalavkastingen endte på 8,1 prosent av økningen i rentenivået har banken lagt (11,5). Årets egenkapitalavkastning må vurderes til grunn en viss økning i avkastningen på på bakgrunn av økningen i egenkapital som følge oppsparte pensjonsmidler og tilsvarende av grunnfondsbevisemisjonen. diskonteringsrente for å beregne nåverdi av fremtidige pensjonsforpliktelser i den BALANSEN ytelsesbaserte delen av pensjonsordningen. Forvaltningskapital Bankens forvaltningskapital ved utgangen av Generelle administrasjonskostnader økte med ca. 2007 var 4.656,7 millioner kroner (3.947,2). Det 1,5 millioner kroner, mens lønnskostnader økte er en økning på 709,5 millioner kroner eller 18 med ca. 2,2 millioner kroner. prosent. Økningen skyldes både utlånsvekst og innskuddsvekst. Tap og nedskrivninger Styret legger vekt på at SpareBank 1 Nøtterøy Innskudd – Tønsberg skal ha en moderat risikoprofil. Ved årets slutt utgjorde innskudd fra kunder 2.446,8 millioner kroner (2.129). Det er 318 Låne- og garantiporteføljen er gjennomgått og millioner kroner mer enn ved utgangen av 2006 vurdert i samsvar med retningslinjer fra Kredit- som tilsvarer en økning på 14,9 prosent. tilsynet. Bankens administrasjon gjennomgår fire ganger årlig låneporteføljene innen henholdsvis Innskyterne er i 2007 godskrevet renter med 74,1 8 STYRETS ÅRSBERETNING Årsrapport08.indd 8 28-03-08 08:58:10
 9. 9. millioner kroner (38,9). Banken har ved årsskiftet Ved utløpet av 2007 hadde banken fastrentelån ikke fastrenteinnskudd. Restløpetid på innskudd for 95,5 millioner kroner (107,7) i egne bøker. er vist i note 8. Fastrentelån er sikret gjennom rentebytteavtaler. Utlån og garantier fordelt på sektorer er beskrevet Øvrige innlån i note 2.4. Bankens eksterne finansiering skjer hovedsakelig gjennom direkte opptak av lån i andre banker Verdipapirer og opptak av sertifikat- og obligasjonslån i Bankens plasseringer i verdipapirer var ved markedet. Den eksterne finansieringen utgjorde utgangen av 2007 på 442,6 millioner kroner ved slutten av året 1.742,5 millioner kroner (296). Av dette var 72 millioner kroner plassert i (1.487,5) – inkl. fondsobligasjoner. aksjer og andeler, 228 i bank-/finanspapirer, 94 i industriobligasjoner og 28 i ansvarlige lån. Av fremmedfinansieringen er 1.050 millioner kroner obligasjonsgjeld med varierende Markedsverdien av bankens beholdning av løpetid og forfallstidspunkter (1.101). 203 obligasjoner og ansvarlige lån var 94 tusen millioner kroner er direkte lån i andre banker kroner lavere enn bokført verdi. og kredittinstitusjoner, mens sertifikatlån utgjør 450 millioner kroner med under ett års løpetid. For nærmere beskrivelse av sammensetningen av Fondsobligasjoner utgjør 39,5 millioner kroner. finansporteføljen, henvises til note 3 og 4. Veksten i ekstern finansiering er i 2007 på 255 Soliditet – kapitaldekning millioner kroner (461). Ved utgangen av 2007 hadde banken en For øvrig henvises til note 8 som beskriver netto ansvarlig kapital på 433 millioner nærmere fremmedfinansieringen med kroner (296,7). Den store økningen skyldes forfallsstruktur. grunnfondsbevisemisjonen som har tilført 100 millioner kroner til den ansvarlige kapitalen. Utlån Kjernekapitalen utgjorde 433 millioner kroner. Brutto utlån økte i 2007 med 529,4 millioner kroner i bankens balanse eller 15 prosent. Risikovektet beregningsgrunnlag har i løpet av Den reelle veksten er imidlertid større. Nesten 2007 steget med 468 millioner kroner (437) eller 200 millioner kroner av godt sikrede boliglån 19,1 prosent. er overført til SpareBank 1 Boligkreditt AS. Hensyntatt dette er veksten i 2007 nesten 730 Bankens kapitaldekning ved årsskiftet var millioner kroner eller 20 prosent. I kroner er 14,85 prosent (12,11). Overdekning i forhold til veksten vesentlig større enn året før, mens den lovbestemt krav på 8 prosent var dermed 205,6 i prosent er noe mindre. Den største relative millioner kroner. veksten har kommet i bedriftskundemarkedet, men også privatkundemarkedet har hatt meget I henhold til regnskapslovens § 3-3 er forutsetningen positiv utvikling gjennom året. Veksttakten i om fortsatt drift til stede, og årsregnskapet for 2007 bedriftskundemarkedet er bevisst redusert noe i er satt opp under denne forutsetning. 2007 sammenlignet med året før. RISIKOFORHOLD Av samlede utlån på 4.052 millioner kroner Risikoprofil (3.522), utgjorde lån til privatkundemarkedet Styret har vedtatt prinsipper for risikostyring 3.097 millioner kroner (2.855) eller 76,4 prosent som er nedfelt i bankens instruksverk, policy for (81,1). Utlån til bedriftskundemarkedet utgjorde internkontroll med etablerte nøkkelkontroller 945 millioner kroner eller 23,3 prosent (18,2). på sentrale risikoområder samt overordnet Andre sektorer utgjør 9,6 millioner kroner (26). policy beskrevet i bankens strategiplan. Internkontrollen løper gjennom hele året og med STYRETS ÅRSBERETNING 9 Årsrapport08.indd 9 28-03-08 08:58:11
 10. 10. halvårlig rapportering til styret. gjennom året. Styret anser at likviditetsrisikoen er Det er styrets overordnede policy at banken skal uendret sammenlignet med året før. Markedet for ha en lav til moderat risikoprofil. fremmedfinansiering er generelt godt. Banken har p.t. størstedelen av sin fremmed- FINANSIELL RISIKO finansiering som langsiktige obligasjonslån. Banken har definert finansiell risiko som FORVALTNINGS- sammensatt av kredittrisiko, likviditetsrisiko, Renterisiko og valutarisiko KAPITAL renterisiko, valutarisiko og legalrisiko. Norges Bank endret styringsrenten 7 ganger Millioner kr. med til sammen 1,5 prosentpoeng i 2007. 4656 Kredittrisiko Tilpasningen til renteøkningene fra Norges 4500 Kredittrisikoen er knyttet til utlån, garantier og Bank har gjort at rentemarginen har holdt 4000 3947 verdipapirer ekskl. statsgaranterte papirer. seg relativt stabil gjennom året. Den kraftige Størstedelen av utlånsøkningen er fortsatt økningen av pengemarkedsrenten som har gjort 3500 3298 innenfor godt sikrede boliglån. I løpet av fundingen vesentlig dyrere, har imidlertid gjort at 2976 2007 har banken fortsatt økt aktiviteten mot rentenettoen i prosent har falt vesentlig mer enn 3000 bedriftsmarkedet, men den relative veksten er rentemarginen. Fastrentelån i egne bøker er i sin 2500 lavere enn foregående år. Policyen er fortsatt helhet sikret gjennom rentebytteavtaler. Styret anser å konsentrere satsingen på bedriftsmarkedet ikke at renterisikoen har økt ytterligere i 2007. 2000 til bankens primære markedsområde 1500 som er Nøtterøy, Tønsberg og Tjøme. Banken har liten beholdning av fremmed Utlånsporteføljen er ved årsskiftet fordelt valuta og ikke egne valutalån. Styret anser 1000 med 76,4 prosent til personmarkedet og 23,3 valutarisikoen som minimal. prosent til bedriftsmarkedet samt 0,3 prosent 500 på øvrige sektorer. 83,1 prosent av den samlede Legalrisiko 0 porteføljen er knyttet til lån i bankens primære Banken har solid margin i forhold til det markedsområde, og det er bare enkeltstående, lovbestemte kravet om kapitaldekning (8 %). næringslån utenfor dette området. Det tidligere kravet om en daglig overholdt 2004 2005 2006 2007 likviditetsreserve (6 % av bankens skyldnader) P.t. er 94,7 prosent av personmarkedsporteføljen falt bort i 2006. Banken styrer nå etter en klassifisert som middels til svært lav risiko. For forsvarlighetsnorm for likviditet og vil utvikle bedriftsmarkedslån, er 92,1 prosent klassifisert måling og oppfølging av denne videre. Andre som middels til svært lav risiko. krav knyttet til regnskapslov, sparebanklov, finansavtalelov, personopplysningslov m.v. samt Styret vurderer kredittrisikoen til å være lav for retningslinjer fra Kredittilsynet følges løpende. verdipapirer. Styret anser legalrisikoen i banken som lav. Med bakgrunn i Kredittilsynets forskrifter og STRATEGISK RISIKO interne retningslinjer gjennomgår banken hvert Strategisk risiko utgjøres blant annet kvartal utlånsporteføljen med henblikk på å av markedsrisiko, organisasjonsrisiko, identifisere mulige tapsutsatte engasjementer. kompetanserisiko. Samlede nedskrivninger utgjør til sammen Konkurransen i bankmarkedet i Tønsbergområdet 10,7 millioner kroner. Det er foretatt er fortsatt meget sterk. Styret anser likevel ikke gruppenedskrivninger i 2007 med 0,5 millioner at bankens konkurranseposisjon er svekket kroner hvorav 99 tusen kroner er knyttet til gjennom året. Det har vært arbeidet kontinuerlig reverseringer i bedriftsmarkedsporteføljen. med organisasjonsjusteringer for å oppnå en mest mullig effektiv drift. Sammen med den økte Likviditetsrisiko satsingen på kompetanseutvikling står banken Likviditetssituasjonen har vært komfortabel dermed godt rustet i forhold til konkurransen 10 STYRETS ÅRSBERETNING Årsrapport08.indd 10 28-03-08 08:58:11
 11. 11. i markedet. Det strategiske risikobildet anses i EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE hovedsak å være stabilt. Eierstyring og selskapsledelse omfatter de mål og prinsipper som virksomheten styres etter og OPERASJONELL RISIKO skal sikre grunnfondsbeviseieres, innskyteres og Dette er knyttet til interne arbeidsoperasjoner, andre gruppers interesser. Bankens prinsipper kundetransaksjoner og bruken av tekniske for eierstyring og selskapsledelse er forankret transaksjoner i produksjonen. Etter styrets i lover, forskrifter og norsk anbefaling for UTLÅN oppfatninger er den operasjonelle risikoen under eierstyring og selskapsledelse. Hensikten er at god kontroll og i liten grad endret i 2007. virksomhetsstyringen skal sikre en forsvarlig Bedriftsmarkedet 23,3% formuesforvaltning og drift gjennom åpenhet, Andre sektorer 0,3% ORGANISASJON, LIKESTILLING OG forutsigbarhet og gjennomsiktighet. ARBEIDSMILJØ Ved utgangen av 2007 hadde Sparebank 1 Oslo Børs krever at selskaper notert på børsen i Nøtterøy-Tønsberg 59 ansatte i bankvirksomheten. årsrapporten skal gi en samlet redegjørelse for Disse personene utfører 56,6 årsverk. 54 prosent eierstyring og selskapsledelse og at eventuelle av de ansatte ved årsskiftet var kvinner. avvik fra norsk anbefaling skal forklares. Banken legger vekt på å behandle kvinner SpareBank 1 Nøtterøy – Tønsberg følger norsk og menn likt. Det er ingen mekanismer i anbefaling for eierstyring og selskapsledelse med lønnssystemet som bevisst skal favorisere ett av de tilpasninger som er naturlige for sparebanker. kjønnene. Bankens operative ledergruppe på seks En nærmere beskrivelse av bankens policy Personmarkedet 76,4% personer består av fem menn og én kvinne. for eierstyring og selskapsledelse finnes i eget kapittel i årsrapporten. I henhold til bankens vedtekter, er styret sammensatt av fem valgte medlemmer. I tråd GRUNNFONDSBEVIS med endringer i Sparebankloven, trådte adm. Ved utgangen av 2007 var det registrert 1.423 banskjef ut av styret pr. 30. juni 2007. 60 prosent eiere av grunnfondsbevis mot 1.233 ved av de valgte styremedlemmene er kvinner. emisjonen i oktober samme år. Antall eiere med Av øvrige tiltak for å fremme likestilling, har adresse i Vestfold utgjorde ved årsskiftet 353 banken utpekt kvinnelig varamedlem for eller 24,81 prosent. Disse eide 37 prosent av adm. banksjef til styret i bankens to deleide antall utstedte grunnfondsbevis. eiendomsmeglerselskaper. Ved utgangen av 2007 kontrollerte de 20 største Det totale sykefraværet i 2007 var 2 prosent eierne 41,3 prosent av grunnfondsbeviskapitalen. (1,4). På grunnlag av interne klimamålinger blant de ansatte, er det grunnlag for å si at det Kursen på bankens grunnfondsbevis var 112 fysiske og sosiale arbeidsmiljøet er godt. Det er kroner. Emisjonskursen var 110 kroner. avholdt 2 ordinære møter i arbeidsmiljøutvalget som annethvert år ledes av henholdsvis Inntjeningen pr grunnfondsbevis ble 6,2 representant for bankens ledelse og ansatte. For kroner, og det foreslås et utbytte på 1,15 2007 ble utvalget ledet av representant for de kroner pr grunnfondsbevis for 2007. I henhold ansatte. Flere tiltak er satt i verk for å styrke det til Kredittilsynets retningslinjer tillates det forebyggende helsearbeidet. bare utbetalt utbytte for tidsperioden fra emisjonstidspunkt og ut året. Banken har i 2007 ikke hatt noen personskader som følge av virksomheten. Så langt styret FREMTIDSUTSIKTER kjenner til, har bankens virksomhet ikke I den senere tid har vi opplevd tiltakende forurenset det ytre miljø. finansiell uro som konsekvens av internasjonale forhold. Norsk økonomi er imidlertid fortsatt STYRETS ÅRSBERETNING 11 Årsrapport08.indd 11 28-03-08 08:58:12
 12. 12. sterk, men internasjonal økonomisk utvikling vil være moderate også fremover. Bankens påvirker norske forhold gjennom et globalisert soliditet er økt ytterligere gjennom emisjonen av finansielt system. Det er grunn til å tro at grunnfondsbevis i 2007. Banken har gjennomført vi også her vil se en mer moderat pris- og beregning av nødvendig kapital etter de nye omsetningsvekst i boligmarkedet. Sentrale BASEL II-reglene som alle banker må tilpasse Vestfold er et svært attraktivt område, og det seg i løpet av 1. kvartal 2008. Resultatet av forventes derfor ikke en vesentlig svekkelse av beregningen viser at banken har en betydelig bolig- og arbeidsmarkedet i denne regionen på buffer av overskuddskapital. kort og mellomlang sikt. Også næringslivet i vårt område forventes å ha en fortsatt positiv Som ledd i arbeidet med å profesjonalisere banken utvikling. Det er likevel grunn til å anta at den når det gjelder spare- og investeringsområdet, sterke kredittveksten banken har opplevd vil er det søkt Kredittilsynet om konsesjon som avta noe. verdipapirforetak i henhold til de nye MiFID- reglene som regulerer rådgivning på området. Det Banken forventer at det vil bli økt fokus på forventes svar fra tilsynet innen 1. mai 2008. spare- og investeringsalternativer, og banken vil Banken har nylig gjennomført et prosjekt for posisjonere seg for å bli en sterkere aktør på dette å klimanøytralisere virksomheten gjennom området. beregning av CO2-utslipp. Som oppfølging av dette, vil det kjøpes inn FN-godkjente Kredittspreaden økte kraftig i annet halvår klimakvoter tilsvarende egne utslipp. Ved siden 2007, og dette har gitt høyere fundingkostnader av å være et positivt miljøbidrag, forventes det at for banken. Det er grunn til å anta at prisen dette vil gi en god ømdømmeeffekt for banken. på fremmedfinansiering vil holde seg høyere gjennom 2008 enn det som har vært situasjonen Det vil bli lagt betydelig vekt på i senere år. Banken har ikke opplevd problemer merkevarebygging og profilering som med refinansiering av lån i markedet og forventer sparebankalternativet i Tønsbergområdet heller ikke det fremover. gjennom 2008. Resultatene av bankdriften er gode. Effekten av Styret ønsker å takke bankens ansatte for innsatsen nytt bankkontor i Tønsberg er som forutsatt, og i 2007. Styret vil også rette en takk til kunder, styret forventer en fortsatt god resultatutvikling tillitsvalgte og andre forbindelser som har bidratt for hele banken. Banken har hatt svært lave til at banken har en sterk posisjon i markedet. tap på bankdriften og forventer at tapene Nøtterøy, 12. februar 2008 Styret for Nøtterø Sparebank BJØRN R. HELLEVAMMEN TRULS A. SKJERVE REIDUN SUNDAL (Styreleder) HILDE P. AARSETH KRØGENES INGER KRISTIN EIDE BJØRN R. ENGAAS (ADM. BANKSJEF) Fra administrasjonen 12 STYRETS ÅRSBERETNING Årsrapport08.indd 12 28-03-08 08:58:12
 13. 13. 6. Generalforsamling Redegjørelse om Banken følger retningslinjene i norsk anbefaling tilpasset grunnfondsbevis i sparebanker og med de eierstyring og frister for innkalling av representantskap som følger av Sparebankloven. selskapsledelse 7. Valgkomité Banken følger retningslinjene i norsk anbefaling og kravene i Sparebankloven. Styret i SpareBank 1 Nøtterøy-Tønsberg legger til grunn at banken følger retningslinjene i ”Norsk anbefaling: 8. Bedriftsforsamling og styre, sammensetning og Eierstyring og selskapsledelse” av 4. desember 2007 så uavhengighet langt disse er tilpasset forholdene i en mindre sparebank. Banken følger retningslinjene i norsk anbefaling så langt disse samsvarer med reglene i Sparebankloven. Bankens verdigrunnlag bygger på tradisjonelle sparebankverdier og uttrykkes gjennom NÆRHET 9. Styrets arbeid og DYKTIGHET. Banken har utformet egne etiske Banken følger retningslinjene i norsk anbefaling. Det retningslinjer. har ikke vært opprettet styreutvalg, revisjons- eller kompensasjonsutvalg. 2. Virksomhet Vedtektene spesifiserer formålet som sparebank og er 10. Risikostyring og intern kontroll utformet i tråd med lovverket og godkjent av Kredittilsynet. Banken følger retningslinjene i norsk anbefaling. Bankens visjon og forretningsidé fremgår av årsrapporten. Bankens vedtekter er utlagt på bankens hjemmeside. 11. Godtgjørelse til styret Banken følger retningslinjene i norsk anbefaling. Ett av 3. Selskapskapital og utbytte styrets medlemmer har utført sporadisk juridisk rådgivning Banken har tilstrekkelig ansvarlig kapital iht lovens for banken knyttet til enkeltsspørsmål og etter konkret krav. Bankens ansvarlige kapital anses tilstrekkelig i bestilling fra bankens administrasjon. forhold til mål, strategi og risikoprofil. Styret har vedtatt en utbyttepolitikk som bygger på at banken skal ha 12. Godtgjørelse til ledende ansatte en inntjening som gir god og stabil avkastning på den Styret har ikke fastsatt retningslinjer for godtgjørelse til samlede egenkapitalen og derigjennom skape verdier ledende ansatte eller en fast lederlønnspolitikk. Bonus til for grunnfondsbeviseierne i form av konkurransedyktig ledende ansatte er identisk med bonus til andre ansatte i utbytte og verdistigning på grunnfondsbevisene. Bankens banken og basert på felles utarbeidede måleparametre for årsoverskudd vil bli fordelt mellom grunnfondsbeviseierne oppnådde resultater. og bankens fond i samsvar med deres andel av bankens egenkapital. I den forholdsmessige fordelingen mellom 13. Informasjon og kommunikasjon kontantutbytte og utjevningsfond, vil variasjoner kunne Banken følger retningslinjene i norsk anbefaling med fremkomme når hensynet til bankens egenkapitalutvikling unntak av at det ikke er fastsatt retningslinjer for må vektlegges. Utbyttet utdeles normalt én gang pr. bankens kontakt med grunnfondsbeviseierne utenfor år etter at representantskapet har godkjent regnskapet representantskapsmøter og grunnfondsbeviseiermøter. for foregående regnskapsår. Det gjelder ikke særskilte restriksjoner eller prosedyrer for utlendingers rett til 14. Selskapsovertakelse utbytte. Som hovedregel skal grunnfondsbeviseierne gis Banken har ikke egne retningslinjer for slike tilfeller da det fortrinnsrett ved emisjoner. Banken ønsker at ansatte og reguleres av Sparebankloven og Kredittilsynets tolkninger tillitsvalgte skal være eiere av grunnfondsbevis. Styret har av loven. p.t. ikke fullmakt til å foreta ytterligere kapitalforhøyelser eller fullmakt til å kjøpe egne grunnfondsbevis på vegne av 15. Revisor banken. Revisor legger frem årlig plan for sitt revisjonsarbeid. Revisor deltar i styremøte som behandler årsregnskap og 4. Likebehandling av aksjeeiere og transaksjoner med årlig internkontroll. Styret og revisor har ikke egne møter nærstående uten at daglig leder eller andre fra administrasjonen er til Banken følger retningslinjene i norsk anbefaling tilpasset stede. Styret har ikke fastsatt retningslinjer for den daglige grunnfondsbevis i sparebanker. ledelsens adgang til å benytte revisor til andre tjenester enn revisjon. Styret vil orientere representantskapet om 5. Fri omsettelighet revisors godtgjørelse ved representantskapets behandling Banken følger retningslinjene i norsk anbefaling tilpasset av årsregnskap. grunnfondsbevis i sparebanker. REDEGJØRELSE OM EIERSTYRING OG SLESKAPSLEDELSE 13 Årsrapport08.indd 13 28-03-08 08:58:12
 14. 14. Resultatregnskap (Hele tusen kroner) Noter 2007 2006 2005 Renteinntekter og lignende inntekter Renter o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 2 797 1 241 968 Renter o.l. av utlån til og fordringer på kunder 8 214 619 144 973 113 854 Renter og lignende inntekter av sertifikater, obligasjoner og andre 15 759 7 973 5 383 rentebærende verdipapirer 8 551 241 726 8 926 163 113 3 309 123 514 Andre renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Renter og lignende kostnader på gjeld til kredittinstitusjoner 23 810 15 167 10 771 Renter og lignende kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder 74 092 38 897 27 441 Renter og lignende kostnader på utstedte verdipapirer 63 062 35 254 20 277 Renter og lignende kostnader på ansvarlig lånekapital 9 2 619 1 925 1 600 Andre rentekostnader og lignende kostnader - 163 583 3 91 246 35 60 124 Netto rente- og provisjonsinntekter 78 143 71 867 63 390 Utbytte og andre innt.av vp. med variabel avkastn. Inntekter av aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning 2 734 2 734 1 373 1 373 1 185 1 185 Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Garantiprovisjon 721 681 634 Andre gebyrer og provisjonsinntekter 8 24 869 25 589 23 278 23 959 21 836 22 470 Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester Andre gebyrer og provisjonskostnader 3 090 3 090 2 951 2 951 3 066 3 066 Netto verdiendring og gevinst/tap valuta og andre renteb. vp Netto verdiendring og gevinst/tap på sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer - 2 45 64 Netto verdiendring og gevinst/tap på aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning 257 Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta 1 285 1 540 1 028 1 074 898 961 Andre driftsinntekter Driftsinntekter faste eiendommer 13 42 76 Andre driftsinntekter 1 244 1 257 1 031 1 073 938 1 014 Sum andre inntekter 28 031 24 528 22 565 Lønn og generelle administrasjonskostnader Lønn 10.2 23 605 21 434 20 280 Pensjoner 10.4 3 950 3 706 4 685 Sosiale kostnader 7 161 5 344 5 334 Administrasjonskostnader 19 065 53 782 17 544 48 028 14 324 44 623 Avskrivninger mv av varige driftsmidler og immatrielle eiendeler Ordinære avskrivninger 7 2 923 2 923 2 316 2 316 2 584 2 584 Andre driftskostnader Driftskostnader faste eiendommer 1 543 1 603 1 608 Andre driftskostnader 10.3 6 005 7 549 5 822 7 425 8 278 9 887 Sum driftskostnader 64 253 57 769 57 093 Resultat før tap 41 921 38 626 28 862 Tap på utlån, garantier mv 2.2 Tap på utlån 2 195 3 044 2 944 Tap på garantier mv - 315 1 880 315 3 359 2 944 Nedskr./reversering av nedskr. og gev./tap på vp. Nedskrivning / reversering av nedskrivning 4 690 334 - 4 553 Gevinst - 203 4 487 - 3 355 - 3 021 - 1 265 - 5 819 Resultat etter tap 35 553 38 288 31 737 Skatt på ordinært resultat 11 10 381 10 381 10 105 10 105 8 989 8 989 Resultat av ordinær drift etter skatt 25 172 28 183 22 747 Resultat for regnskapsåret 25 172 28 183 22 747 Overføringer og disponeringer 5 Forelått utbytte på grunnfondsbevis 1 236 Overført til Sparebankens fond 17 950 25 933 21 947 Overført til gavefond og/eller gaver 5 985 25 172 2 250 28 183 800 22 747 Nøtterøy 12. februar 2008 BJØRN R. HELLEVAMMEN TRULS A. SKJERVE REIDUN SUNDAL (Styreleder) HILDE P. AARSETH KRØGENES INGER KRISTIN EIDE BJØRN R. ENGAAS (ADM. BANKSJEF) Fra administrasjonen 14 R E S U LTAT R E G N S K A P Årsrapport08.indd 14 28-03-08 08:58:13
 15. 15. Balanse (Hele tusen kroner) Noter 2007 2006 EIENDELER Kontanter og fordringer på sentralbanker 9 15 198 15 198 14 801 14 801 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 9 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist 88 156 73 514 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner med avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist 2 340 90 496 660 74 174 Utlån til og fordringer på kunder 2, 9, 10 Kasse-/drifts- og brukskreditter 265 930 142 464 Byggelån 37 522 29 533 Nedbetalingslån 3 748 520 3 350 602 Sum utlån før nedskrivinger 4 051 972 3 522 600 - Individuelle nedskrivninger - 1 631 - 1 971 - Nedskrivninger på grupper av utlån - 9 076 - 10 708 - 8 617 - 10 588 Netto utlån til kunder 4 041 264 3 512 012 Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer 3, 9 Sertifikater og obligasjoner utstedt av det offentlige 48 351 Sertifikater og obligasjoner utstedt av andre 370 602 370 602 187 611 235 962 Aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning 4, 9 Aksjer, andeler og grunnfondsbevis 71 192 58 762 Andeler i ansv. selskaper, K/S mv. 798 71 989 798 59 560 Immatrielle eiendeler 11 Utsatt skattefordel 4 276 4 276 2 683 2 683 Varige driftsmidler 7, 9 Maskiner, inventar og transportmidler 9 846 5 659 Bygninger og andre faste eiendommer 13 806 23 653 13 707 19 366 Andre eiendeler 9 8 039 8 039 4 200 4 200 Forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter Opptjente ikke mottatte inntekter 24 361 17 752 Forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader: Overfinansiering av pensjonsforpliktelser 10.4 3 795 4 625 Andre forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader 3 026 31 182 2 039 24 417 Sum eiendeler 4 656 699 3 947 175 GJELD OG EGENKAPITAL Gjeld til kredittinstitusjoner 9.3 Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner med avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist 203 000 203 000 147 000 147 000 Innskudd fra og gjeld til kunder 9 Innskudd fra og gjeld til kunder uten avtalt løpetid 1 721 773 1 545 827 Innskudd fra og gjeld til kunder med avtalt løpetid 725 050 2 446 823 583 087 2 128 914 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 9.3 Sertifikater og andre kortsiktige låneopptak 450 000 200 000 Obligasjonsgjeld 1 050 000 1 101 171 Egne ikke-amortiserte obligasjoner - 1 500 000 - 93 1 301 078 Annen gjeld 9 30 756 30 756 30 503 30 503 Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter 25 813 25 813 19 863 19 863 Avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser Pensjonsforpliktelser 10.4 8 126 6 978 Utsatt skatt 11 1 989 2 652 Individuelle nedskrivninger på garantiansvar 2 - 315 Andre avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser 35 10 150 - 9 945 Ansvarlig lånekapital 9.3 Evigvarende ansvarlige lån 39 510 39 510 39 440 39 440 Sum gjeld 4 256 051 3 676 744 Innskutt egenkapital 5, 6 Grunnfondsbeviskapital 107 510 - Overkursfond 4 756 112 266 - - Opptjent egenkapital 5 Sparebankens fond 288 382 288 382 270 431 270 431 Sum egenkapital 400 647 270 431 Sum gjeld og egenkapital 4 656 699 3 947 175 POSTER UTENOM BALANSEN: Betingede forpliktelser Garantier 2 51 469 51 469 46 701 46 701 BALANSE 15 Årsrapport08.indd 15 28-03-08 08:58:14
 16. 16. Kontantstrømanalyse Revisjonsberetning Bankens kontantstrømoppstilling bygger på den direkte metoden fordelt etter bankens virksomhetsområder. Likviditetsbeholdningen består av kontanter, som for 2007 er bankens kassebeholdninger og minibankbeholdninger i norsk og utenlandsk valuta, samt bankens innskudd i Norges Bank og innskudd uten løpetid i andre Til representantskapet i Nøtterø Sparebank. finansinstitusjoner. Ledelsens ansvar og revisors oppgave (Hele tusen) 2007 2006 Vi har revidert årsregnskapet for Nøtterø Sparebank Årets avdrag på nedbetalingslån mv til kunder 1 506 618 1 457 286 for regnskapsåret 2007, som viser et overskudd på kr Nydiskonteringer på nedbetalingslån til kunder (2 076 172) (1 913 424) 25 172 000. Vi har revidert opplysningene i årsberetningen Endring i saldo på kreditter ( 131 454) ( 78 232) om årsregnskapet, forutsetningene om fortsatt drift og Rente- og provisjonsinnbetalinger på utlån 209 581 141 634 forslaget til anvendelse av overskuddet. Årsregnskapet Overført til kredittforetak 194 055 består av resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling, Tilbakeført fra kredittforetak ( 23 663) og noteopplysninger. Regnskapslovens regler og god Inngått på tidligere års konstaterte tap 327 208 regnskapsskikk i Norge er anvendt ved utarbeidelse av Kontantstrøm fra utlånsvirksomheten (A) ( 320 709) ( 392 529) regnskapet. Årsregnskapet og årsberetningen er avgitt av sparebankens styre og adm. banksjef. Vår oppgave er å Endring i saldo på innskudd fra kunder uten avtalt løpetid 175 946 115 636 uttale oss om årsregnskapet og øvrige forhold i henhold til Endring i saldo på innskudd fra kunder med avtalt løpetid 141 963 27 384 revisorlovens krav. Renteutbetalinger til kunder ( 73 991) ( 38 877) Kontantstrøm fra innskuddsvirksomheten (B) 243 918 104 142 Grunnlag for våre uttalelser Vi har utfør revisjon i samsvar med lov, forskrift og god Endring i fordringer på kredittinstitusjoner med avtalt løpetid 1 680 660 revisjonsskikk i Norge, herunder revisjonsstandarder vedtatt Renteinnbetalinger på innskudd fra kredittinstitusjoner 2 797 1 241 av den norske Revisorforening. Revisjonsstandardene Kontantstrøm fra innskudd i kredittistitusjoner (C) 4 477 1 901 krever at vi planlegger og utfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke Andre inntekter 27 942 25 395 inneholder vesentlig feilinformasjon. Revisjon omfatter Betalbare driftskostnader ( 64 420) ( 58 401) kontroll av utvalgte deler av materialet som underbygger Betaling av skatter ( 11 344) ( 8 941) informasjonen i årsregnskapet, vurdering av de benyttede Utbetaling av gaver ( 2 356) ( 399) regnskapsprinsipper og vesentlige regnskapsestimater, samt Endring i andre eiendeler ( 5 901) ( 4 510) vurdering av innholdet i presentasjonen av årsregnskapet. I Endring i annen gjeld ( 6 108) 5 402 den grad det følge av god revisjonsskikk, omfatter revisjon Kontantstrøm fra løpende drift (A + B + C + D = E) ( 133 964) ( 327 608) også en gjennomgåelse av selskapets formuesforvaltning og regnskaps- og intern kontrollsystemer. Vi mener at vår Innbetaling vedr. nye lån fra kredittinstitusjoner 56 000 27 000 revisjon gir et forsvarlig grunnlag for vår uttalelse. Utbetalinger ved innfrielse av lån fra kredittinstitusjoner ( 35 279) Innbetaling ved utstedelse av verdipapirlån 550 000 820 470 Uttalelse Utbetalinger ved innfrielse av verdipapirlån ( 351 078) ( 351 078) Vi mener at Renteutbetalinger på finansiering ( 75 587) ( 39 691) • årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter Kontantstrøm fra finansiering (F) 179 335 421 422 og gir et rettvisende bilde av selskapets finansielle stilling 31.desember 2007 og av resultatet og kontant- Innbetalinger vedr. salg av verdipapirer 120 069 185 908 strømmene i regnskapsåret overensstemmelse med Utbetalinger vedr. kjøp av verdipapirer ( 272 297) ( 219 126) regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge Kursgevinster/tap på verdipapirer klassifisert som anleggsmidler 458 3 400 • ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for Renteinnbetalinger på obligasjoner og sertifikater 15 787 7 963 ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon Mottatt utbytte på verdipapirer 2 734 1 373 av regnskapsopplysninger Investert i varige driftsmidler ( 7 279) ( 3 332) • opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, Salg av driiftsmidler til salgspris 260 35 forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til Kontantstrøm fra investeringer (G) ( 140 267) ( 23 779) anvendelse av overskuddet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Innbetalinger vedr. emisjon av grunnfondsbevis 118 261 Kostnader ved emisjon av grunnfondsbevis ( 8 327) Tønsberg, 12.februar 2008 Kontantstrøm fra egenkapitalen (H) 109 934 KPMG AS Endring i likviditetsbeholdningen (E + F + G + H) 15 038 70 035 Arne H. Sæther Siv Karlsen Moa + Likviditetsbeholdning 01.01 88 315 18 280 Statsautorisert revisor Statsautorisert revisor = Likviditetsbeholdning 31.12 103 353 88 315 som består av: Kontanter og fordringer på sentralbanker 15 198 14 801 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist 88 156 73 514 103 353 88 315 Årsberetning fra kontrollkomiteen for 2007 Kontrollkomitéen har ført tilsyn med at bankens virksomhet er drevet Kontrollkomitéen har gjennomgått styrets årsberetning, resultatregnskap i samsvar med Sparebanklovens bestemmelser, bankens vedtekter, og balansen, uten at dette gir foranledning til noen bemerkninger. representantskapets vedtak og andre bestemmelser som banken har plikt Kontrollkomitéen vil anbefale at resultatregnskapet og balansen fastsettes til å rette seg etter. som bankens regnskap for 2007. Komitéen har gjennomgått styrets protokoller og for øvrig foretatt de under- NØTTERØY 18.FEBRUAR 2008 søkelser som Sparebankloven og kontrollkomitéens instruks bestemmer. BJØR N BYDAL, KONTROLLKOMITEENS LEDER ROLF K APSTAD / AR ILD STEN HANSEN 16 K O N TA N T S T R Ø M S A N A LY S E Årsrapport08.indd 16 28-03-08 08:58:14
 17. 17. Noter INNHOLD 1. Regnskapsprinsipper ...................................................................................................................... 18 2. Utlån til kunder................................................................................................................................ 20 2.1 Tap på utlån og garantier ......................................................................................................... 20 2.2 Misligholdte og øvrige tapsutsatte engasjementer .................................................................. 20 2.3 Risikoklassifisering av utlån, kreditter og garantier. ............................................................... 21 2.4 Brutto utlån og garantier fordelt på sektor og viktige næringer ............................................. 23 2.5 Fordeling av bankens garantiansvar ........................................................................................ 23 2.6 Geografisk fordeling av utlån og garantier:.............................................................................. 23 3. Obligasjoner, sertifikater og andre rentebærende verdipapirer .................................................. 23 3.1 Obligasjoner .............................................................................................................................. 23 3.2 Sertifikater ................................................................................................................................ 23 3.3 Ansvarlig lånekapital i andre selskaper .................................................................................... 24 4. Aksjer/grunnfondsbevis/aksjefond/DA ........................................................................................... 24 5. Ansvarlig kapital ............................................................................................................................. 24 5.1 Egenkapital ............................................................................................................................... 24 5.2 Kapitaldekning ......................................................................................................................... 25 6. Grunnfondsbevis .............................................................................................................................. 25 7. Varige driftsmidler ........................................................................................................................... 26 8. Gebyrer og provisjoner .................................................................................................................... 26 9. Likviditetsforhold og finansiering ................................................................................................... 27 9.1 Likviditetsrisiko ....................................................................................................................... 27 9.2 Renterisiko ................................................................................................................................ 27 9.3 Gjeld .......................................................................................................................................... 28 9.4 Finansielle derivater ................................................................................................................ 28 10. Opplysninger vedrørende ansatte og tillitsmenn ........................................................................... 28 10.1 Antall ansatte............................................................................................................................ 28 10.2 Lønninger, honorarer etc. ......................................................................................................... 29 10.3 Revisjonskostnader................................................................................................................... 29 10.4 Pensjonsforpliktelser ovenfor tjeneste og tillitsmenn............................................................. 29 11. Skatter............................................................................................................................................... 30 11.1 Beregning av skattekostnad for 2007: ...................................................................................... 30 11.2 Utsatt skatt ................................................................................................................................ 30 12. Kostnader knyttet til Bankenes sikringsfond ................................................................................. 30 NOTER 17 Årsrapport08.indd 17 28-03-08 08:58:15
 18. 18. 1. REGNSKAPSPRINSIPPER Misligholdte og tapsutsatte lån Et lån anses for misligholdt når kunden ikke Generelt har innbetalt forfalt termin innen 90 dager Bankens årsoppgjør utarbeides i etter terminforfall, eller når en konto eller en overensstemmelse med regnskapsloven og rammekreditt har stått i overtrekk 90 dager forskrift om årsregnskap for banker samt sammenhengende. Lån som ikke er misligholdt, gjeldende norske regnskapsstandarder og god men hvor kundens økonomiske situasjon tilsier regnskapsskikk. en overveiende sannsynlighet for at et tap vil materialisere seg på et senere tidspunkt, vurderes Utlån til kunder som tapsutsatt. Utlån til kunder vurderes etter utlånsforskriften av 21. desember 2004. Det vil si til amortisert Varige driftsmidler kost som er lånets pålydende med fradrag av Varige driftsmidler er oppført i balansen til mottatte avdrag, periodiserte etableringsgebyr og anskaffelseskost etter fradrag for ordinære nedskrivninger for forventede tap. bedriftsøkonomiske av- og nedskrivninger. Avskrivningene foretas lineært over Nedskrivninger for tap driftsmidlenes antatte økonomiske levetid. Individuell nedskrivning for tap på et Innredning av lokalene på vårt kontor på Olsrød engasjement finner sted når det foreligger og i Tønsberg avskrives over leiekontraktens objektiv informasjon om at en tapshendelse løpetid. Bedriftsøkonomiske avskrivninger har inntruffet og at denne hendelsen reduserer kostnadsføres over resultatregnskapet. fremtidige kontantstrømmer på et utlån. Differansen mellom skattemessige og Objektiv informasjon kan være vesentlige bedriftsøkonomiske avskrivninger utgjør finansielle problemer hos låntaker som har ført midlertidige forskjeller og danner grunnlag for til redusert betalingsevne, betalingsmislighold beregning av utsatt skatt. eller andre vesentlige kontraktsbrudd. Nedskrivningen beregnes som forskjellen Finansielle derivater mellom lånets balanseførte verdi og nåverdien Banken har inngått renteswapavtaler for av de fremtidige kontantstrømmer neddiskontert å redusere bankens eksponering overfor med lånets effektive rente ved tidspunktet for svingninger i rente/avkastning på poster innefor nedskrivningen. balansen. Avtalene er rene sikringsforretninger. Renteswapavtaler medfører en avtale om bytte av Nedskrivning på gruppenivå foretas hvor rentebetingelser for et avtalt beløp over en avtalt tapshendelser ikke kan identifiseres på periode. De verdsettes etter samme prinsipper enkeltengasjementer. Tapserfaring og som den sikrede post. Det fremkommer således analyseverktøy benyttes som grunnlag for ikke noen isolerte gevinster eller tap på disse. beregningene av gruppevise nedskrivninger. Brutto resultat av rentebytteavtalene er ført med Gruppenedskrivninger spesifiseres for rentekostnader og renteinntekter. personmarked og bedriftsmarked, men er ikke tilordnet de enkelte næringer. Verdipapirer Beholdningen av obligasjoner er klassifisert Alle bankens engasjementer gjennomgås hvert som varig eie/anlegg og vurderes til laveste kvartal med hensyn til om det er nødvendig å verdi av anskaffelseskost og markedsverdi foreta individuell nedskrivning. på balansedagen. Eventuell underverdi på denne beholdningen nedskrives og belastes Banken klassifiserer et tap som konstatert når det det ordinære resultatet. Eventuell underkurs er på det rene at de tiltak som er satt i verk for å inntektsføres planmessig over obligasjonens inndrive utestående beløp ikke har ført fram. løpetid. Inntekten resultatføres som en justering av renteinntekter obligasjoner. Sertifikater 18 NOTER Årsrapport08.indd 18 28-03-08 08:58:15

×